Funktionen SAMMENKÆD kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge, men den indeholder ikke afgrænser eller IgnoreEmpty-argumenter. 

SAMMENKÆDNING erstatter funktionen SAMMENKÆDE. Funktionen SAMMENKÆDE bevares imidlertid for kompatibilitet med tidligere versioner af Excel. 

Bemærk!: Denne funktion er tilgængelig på Windows eller Mac, hvis du har Office 2019, eller hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

Syntaks

SAMMENKÆDNING (tekst1; [tekst2];...)

Argument

Beskrivelse

tekst1
(påkrævet)

Tekstelement, der skal sammenkædes. En streng eller en matrix med strenge, som f.eks. et celleområde.

[tekst2, ...]
(valgfrit)

Yderligere tekstelementer, som skal sammenkædes. Der kan maksimalt være 253 tekstargumenter til tekstelementerne. Hver kan være en streng eller en matrix med strenge, som f.eks. et celleområde.

Eksempel = SAMMENKÆDNING ("","", "solen","", "vil","", "stå", "","op","","i morgen.") returnerer solen vil stå op i morgen.

Tip!: Hvis du vil medtage separatortegn (f.eks. afstand eller og-tegn (&)) mellem den tekst, du vil kombinere, og fjerne tomme argumenter, der ikke skal vises i det kombinerede tekstresultat, kan du bruge funktionen TEKST.KOMBINER.

Bemærkninger

  • Hvis strengen overskrider 32767 tegn (cellegrænse), returnerer SAMMENKÆDNING #VÆRDI! som fejl.

Eksempler

Kopiér eksempeldataene i hver af følgende tabeller, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Eksempel 1

= SAMMENKÆDNING (B:B, C:C)

A'er

B'er

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Da denne funktion tillader fulde kolonne- og rækkereferencer, returneres dette resultat: A’era1a2a4a5a6a7B’erb1b2b4b5b6b7

Eksempel 2

=SAMMENKÆDNING(B2:C8)

A'er

B'er

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Result: a1b1a2b2a4b4a5b5a6b6a7b7

Eksempel 3

Data

Fornavn

Efternavn

bækørred

Andreas

Hauser

arter

Flynder

Å

32

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SAMMENKÆDNING("Bækkens bestand af ";A2;" ";A3;" er ";A4;"/km")

Opretter en sætning ved at sammenkæde dataene i kolonne A med anden tekst.

Bækkens bestand af bækørredarter er 32/km

= SAMMENKÆDNING(B2,"", C2)

Sammenkæder tre ting: strengen i celle B2, et mellemrumstegn og værdien i celle C2.

Andreas Henriksen

=SAMMENKÆDNING(C2, ", ", B2)

Sammenkæder tre ting: strengen i celle C2, en streng bestående af et komma og et mellemrumstegn og værdien i celle B2.

Henriksen, Andreas

=SAMMENKÆDNING(B3," & ", C3)

Sammenkæder tre ting: strengen i celle B3, en streng bestående af et mellemrum med et og-tegn og endnu et mellemrum samt værdien i celle C3.

Flynder & Å

=B3 & " & " & C3

Sammenkæder de samme elementer som i forrige eksempel, men ved at bruge beregningsoperatoren og ampersand (&) i stedet for funktionen SAMMENKÆDNING.

Flynder & Å

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Se også

Funktionen SAMMENKÆDNING

Funktionen TEKST.KOMBINER

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Tekstfunktioner (reference)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×