Det meste af tiden vil du sikkert gemme dine projektmapper i det aktuelle filformat (.xlsx). Men nogle gange kan det være nødvendigt at gemme en projektmappe i et andet filformat, f.eks. filformatet til en tidligere version af Excel, en tekstfil eller en PDF- eller XPS-fil. Du skal blot huske på, at når du gemmer en projektmappe i et andet filformat, gemmes noget af dens formatering, data og funktioner muligvis ikke.

Hvis du vil have vist en liste med filformater (også kaldet filtyper), du kan (og ikke kan) åbne eller gemme i Excel 2013, skal du se Understøttede filformater i Excel i slutningen af denne artikel.

 1. Åbn den projektmappe, du vil gemme.

 2. Klik på Filer > Gem som.

  Valgmuligheden Gem som under fanen Filer

 3. Vælg detsted, hvor du vil gemme projektmappen, under Steder. Du kan f.eksOneDrive gemme den på din webplacering eller computer for at gemme den i en lokal mappe som f.eks. Dokumenter.

  Valgmuligheden Vælg en placering

 4. Vælg den ønskede placering i dialogboksen Gem som.

  Dialogboksen Gem som

 5. Klik på det ønskede filformat på listen Filtype. Klik på pilene for at rulle til filformater, som ikke er synlige på listen.

  Bemærk!: Hvilke filformater du kan se, varierer afhængigt af den aktive type ark i projektmappen (et regneark, diagramark eller en anden type ark).

 6. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

Hvis du har åbnet en Excel 97-2003-projektmappe, og der ikke er nogen grund til at beholde den i det format, kan du blot konvertere den til det aktuelle filformat (.xlsx).

 1. Klik på Filer > Oplysninger.

 2. Klik på Konvertér.

Knappen Konvertér

I Excel 2013 kan du åbne og gemme filer i følgende filformater:

Excel-filformater

Format

Filtypenavn

Beskrivelse

Excel-projektmappe

.xlsx

Det XML-standardbaserede filformat til Excel 2007-2013. Kan ikke gemme Microsoft VBA-makrokode (Visual Basic for Applications) eller Microsoft Excel 4.0-makroark (.xlm).

Bundet åbning af XML-regneark

.xlsx

En ISO-bundet version af filformatet for Excel-regneark (.xlsx).

Excel-projektmappe (kode)

.xlsm

Det XML-baserede og makrobaserede filformat til Excel 2007-2013. Gemmer VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Binær Excel-projektmappe

.xlsb

Det binære filformat (BIFF12) til Excel 2007-2013.

Skabelon

.xltx

Standardfilformatet for en Excel-skabelon til Excel 2007-2013. Kan ikke gemme VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Skabelon (kode)

.xltm

Det makrobaserede filformat for en Excel-skabelon til Excel 2007-2013. Gemmer VBA-makrokode eller Excel 4.0-makroark (.xlm).

Excel 97 – Excel 2003-projektmappe

.xls

Binært Excel 97 – Excel 2003-filformat (BIFF8).

Excel 97 – Excel 2003-skabelon

.xlt

Binært Excel 97 – Excel 2003-filformat (BIFF8) til en Excel-skabelon.

Microsoft Excel 5.0/95-projektmappe

.xls

Binært Excel 5.0/95-filformat (BIFF8).

XML-regneark 2003

.xml

XML-regneark 2003-filformat (XMLSS).

XML-data

.xml

XML-dataformat.

Excel-tilføjelsesprogram

.xlam

Det XML-baserede og makrobaserede format for tilføjelsesprogrammer til Excel 2007-2013. Et tilføjelsesprogram er et supplerende program, der er beregnet til at køre yderligere kode. Understøtter brugen af VBA-projekter og Excel 4.0-makroark (.xlm).

Excel 97-2003-tilføjelsesprogram

.xla

Excel 97-2003-tilføjelsesprogram, et supplerende program, der er udviklet til at køre yderligere kode. Understøtter brugen af VBA-projekter.

Excel 4.0-projektmappe

.xlw

Et Excel 4.0-filformat, du kun kan bruge til at gemme regneark, diagramark og makroark. Du kan åbne en projektmappe i dette filformat i Excel 2013, men du kan ikke gemme en Excel-fil i dette filformat.

Tekstfilformater

Format

Filtypenavn

Beskrivelse

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

.prn

Lotus mellemrumssepareret format. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (tabulatorsepareret)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på andre Microsoft Windows-operativsystemer og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (Macintosh)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på Macintosh-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Tekst (MS-DOS)

.txt

Gemmer en projektmappe som en tabulatorsepareret tekstfil til brug på MS-DOS-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

Unicode-tekst

.txt

Gemmer en projektmappe som Unicode-tekst; en tegnkodningsstandard, der blev udviklet af Unicode Consortium.

CSV (kommasepareret)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på andre Microsoft Windows-operativsystemer og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

CSV (Macintosh)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på Macintosh-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

CSV (MS-DOS)

.csv

Gemmer en projektmappe som en kommasepareret tekstfil til brug på MS-DOS-operativsystemet og sikrer, at tabulatortegn, linjeskift og andre tegn fortolkes korrekt. Gemmer kun det aktive ark.

DIF

.dif

Dataudvekslingsformat. Gemmer kun det aktive ark.

SYLK

.slk

Symbolic Link-format. Gemmer kun det aktive ark.

Bemærk!: Hvis du gemmer en projektmappe i tekstformat, går al formatering tabt.

Andre filformater

Format

Filtypenavn

Beskrivelse

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBASE III og IV. Du kan åbne disse filformater i Excel, men du kan ikke gemme en Excel-fil i dBASE-format.

OpenDocument-regneark

.ods

OpenDocument-regneark. Du kan gemme Excel 2010-filer, så de kan åbnes i regnearksprogrammer, der bruger OpenDocument-regnearksformatet, f.eks. Google Docs og OpenOffice.org Calc. Du kan også åbne regneark i formatet .ods i Excel 2010. Formateringen kan gå tabt, når du gemmer og åbner .ods-filer.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Med dette filformat bevares dokumentets formatering, og du får mulighed for at dele filer. Når filen i PDF-format vises online eller udskrives, bevares det format, du havde til hensigt. Det er ikke nemt at ændre data i filen. PDF-formatet er også praktisk for dokumenter, der skal reproduceres ved hjælp af kommercielle udskrivningsmetoder.

XPS-dokument

.xps

XPS (XML Paper Specification). Med dette filformat bevares dokumentets formatering, og du får mulighed for at dele filer. Når XPS-filen vises online eller udskrives, bevarer den præcis det format, du havde til hensigt, og det er ikke nemt at ændre dataene i filen.

Filformater, der bruger Udklipsholder

Hvis du har kopieret data til Udklipsholder i et af følgende formater, kan du indsætte det i Excel vha. kommandoerne Sæt ind eller Indsæt speciel (Hjem > Udklipsholder > Sæt ind).

Format

Filtypenavn

Udklipsholder-typeidentifikatorer

Billede

.wmf eller .emf

Billeder i formatet Windows Metafile Format (WMF) eller Windows Enhanced Metafile Format (EMF).

Bemærk!: Hvis du kopierer et Windows-metafilbillede fra et andet program, indsættes det i Excel som en udvidet metafil.

Bitmap

.bmp

Billeder gemt i bitmapformat (BMP).

Microsoft Excel-filformater

.xls

Binære filformater til Excel, version 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) og Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.slk

Symbolic Link-format.

DIF

.dif

Dataudvekslingsformat.

Tekst (tabulatorsepareret)

.txt

Tabulatorsepareret tekstformat.

CSV (kommasepareret)

.csv

Kommaseparerede værdier.

Formateret tekst (mellemrumssepareret)

.rtf

RTF (Rich Text Format). Kun fra Excel.

Integreret objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

Microsoft Excel-objekter fra korrekt registrerede programmer, der understøtter OLE 2.0 ( EjerKæde ) og Billede eller et andet præsentationsformat.

Sammenkædet objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls eller .bmp

EjerKæde, ObjektKæde, Kæde, Billede eller et andet format.

Office-tegneobjekt

.emf

Office-tegneobjektformat eller Billede (Windows-metafil).

Tekst

.txt

Vis tekst, OEM-tekst.

Webside i én fil

.mht og .mhtml

Webside i én fil (MHT eller MHTML). Med dette filformat integreres indbygget grafik, applets, sammenkædede dokumenter og andre understøttende elementer, der henvises til i dokumentet.

Webside

.htm og .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Bemærk!: Når du kopierer tekst fra et andet program, sætter Excel teksten ind i HTML-format uafhængigt af den oprindelige teksts format.

Filformater, der ikke understøttes i Excel 2013

Følgende filformater understøttes ikke længere, så du kan ikke åbne eller gemme filer i disse filformater.

Hvis du vil arbejde med data fra projektmappen i et program, som ikke længere understøttes, skal du prøve følgende:

 • Søg på internettet efter en virksomhed, der producerer konverteringsprogrammer til filformater, der ikke understøttes af Excel.

 • Gem din projektmappe i et andet filformat, der kan åbnes i det andet program. Du kan f.eks. gemme i et XML-regneark eller et tekstfilformat, som det andet program også understøtter.

Format

Filtypenavn

Udklipsholder-typeidentifikatorer

Excel-diagram

.xlc

Excel 2.0-, 3.0- og 2.x-filformater

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3 og WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4 og .wks

Lotus 1-2-3 filformater (alle versioner)

Microsoft Works

.wks

Microsoft Works-filformat (alle versioner)

DBF 2

.dbf

DBASE II-filformat

WQ1

.wq1

Quattro Pro til MS-DOS-filformat

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 og 7.0 til Windows.

Du kan gemme en Excel 2007- eller nyere projektmappe i filformatet til en tidligere version af Excel, i et tekstfilformat og i andre filformater, f.eks PDF eller XPS. Som standard gemmes filer i det .xlsx, men du kan ændre standardfilformatet for lagring. Hvis du ofte bruger kommandoen Gem som, kan du føje den til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Vigtigt!: Hvis du gemmer en projektmappe i et andet filformat end det aktuelle Excel-filformat, bevares formater og funktioner, der er unikke for Excel 2007 og nyere, ikke. Du kan finde flere oplysninger i Excel med tidligere versioner af Excel.

 1. I Excel skal du åbne den projektmappe, du vil gemme til brug i et andet program.

 2. Klik på Gem som under fanen Filer.

 3. Hvis du vil gemme projektmappen på en anden placering, skal du angive drevet og placeringen i filsti- og mappefelterne.

 4. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

 5. Klik på det format, du ved, at du kan åbne i et andet program, på listen Filtype.

Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på pilene for at rulle til filformater, der ikke er synlige på listen.

Bemærk!: De tilgængelige filformater varierer, afhængigt af hvilken type ark (et regneark, diagramark eller en anden type ark) der er aktivt.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer en projektmappe i filformaterne PDF (.pdf) eller XPS (.xps) under Gem som PDF eller XPS.

Du kan gemme et hvilket som helst filformat, som du kan åbne i Excel 2007 og senere i det aktuelle Excel-projektmappefilformat (.xlsx). Ved at gøre dette kan du bruge nye funktioner, der ikke understøttes af andre filformater.

Bemærk!: Når du gemmer en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel som en Excel 2007- og nyere projektmappe, bevares visse formater og funktioner muligvis ikke. Du kan finde oplysninger om Excel 97-2003-funktioner i Brug Excel med tidligere versioner af Excel.

 1. Åbn den fil, du vil gemme i det aktuelle filformat.

 2. Klik på Gem som under fanen Filer.

 3. Hvis du vil gemme filen på en anden placering, skal du angive drevet og placeringen i filsti- og mappefelterne.

 4. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

 5. Vælg en af følgende på listen Filtype:

  • Hvis du gemmer en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel, og projektmappen indeholder makroer, du vil bevare, skal du klikke på Excel Macro-Enabled-projektmappe (*.xlsm).

  • Hvis du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på Excel skabelon (*.xltx).

  • Hvis du gemmer en projektmappe, der blev oprettet i en tidligere version af Excel, indeholder projektmappen makroer, du vil bevare, og du vil gemme projektmappen som en skabelon ved at klikke på Excel Macro-Enabled Template.xltm.

  • Hvis du vil gemme projektmappen i det aktuelle Excel-projektmappefilformat, skal du klikke på Excel projektmappe (*.xlsx).

  • Hvis du vil gemme filen i det nye binære filformat, skal du klikke på Excel binær projektmappe (*.xslb).

 6. Klik på Gem.

Du kan ændre den filtype, der bruges som standard, når du gemmer en projektmappe.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på det filformat, du vil brugesom standard, i feltet Gem filer i dette format under Gem projektmapper i kategorien Gem.

Kommandoen Gem som er ikke tilgængelig som en knap på båndet. Du kan dog føje kommandoen til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 1. Klik på rullepilen på værktøjslinjen Hurtig adgang, og klik derefter på Flere kommandoer.

  Pil på værktøjslinjen Hurtig adgang

 2. I feltet Vælg kommandoer fra skal du sørge for, at Populære kommandoer er markeret.

 3. Rul ned til knappen Gem som på listen, og vælg den.

 4. Klik på Tilføj.

Du kan gemme Microsoft Office Excel 2007 projektmappen i et andet filformat. Du kan gemme en projektmappe i et filformat i en tidligere version, i tekstfilformat og i andre filformater, f.eks PDF eller XPS. Du kan også gemme et hvilket som helst filformat, du kan åbne i Office Excel 2007 som en Excel 2007 projektmappe. Som standard Excel 2007 filer i .xlsx-filformat, men du kan ændre standardfilformatet for lagring.

Hvis du ofte bruger kommandoen Gem som, kan du føje den til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Du kan gemme et hvilket som helst filformat, som du kan åbne i Excel 2007 det aktuelle Excel-projektmappefilformat (.xlsx). Ved at gøre dette kan du bruge de nye Excel 2007, f.eks. det større gitter, der ikke understøttes af andre filformater.

Bemærk!: Når du gemmer en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel som en Excel 2007 -projektmappe, bevares visse formater og funktioner muligvis ikke.

 1. Åbn den projektmappe, du vil gemme som en Excel 2007 projektmappe.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Gem som.

 3. Acceptér det foreslåede projektmappenavn, eller skriv et nyt navn, i feltet Filnavn.

 4. Vælg en af følgende på listen Filtype:

  • Hvis du gemmer en projektmappe, der er oprettet i en tidligere version af Excel, og projektmappen indeholder makroer, du vil bevare, skal du klikke på .xlsm.

  • Hvis du vil gemme projektmappen som en skabelon, skal du klikke på .xltx.

  • Hvis du gemmer en projektmappe, der blev oprettet i en tidligere version af Excel, indeholder projektmappen makroer, du vil bevare, og du vil gemme projektmappen som en skabelon ved at klikke på .xltm.

  • Hvis du vil gemme projektmappen i det aktuelle Excel projektmappefilformat, skal du klikke på .xlsx.

  • Hvis du vil gemme filen i det nye binære filformat, skal du klikke på .xslb.

  • Du kan finde flere oplysninger om filformater i Understøttede filformater i Excel.

 5. Klik på Gem.

Du kan ændre den filtype, der bruges som standard, når du gemmer en projektmappe.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. Klik på det filformat, du vil brugesom standard, i feltet Gem filer i dette format under Gem projektmapper i kategorien Gem.

Kommandoen Gem som er ikke tilgængelig som en knap på Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) båndet. Du kan dog føje kommandoen til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade

 2. Højreklik på Gem som, ogklik derefter på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×