Genvejstaster i Microsoft Teams

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Microsoft Teams fra Windows. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end en touchskærm, og de er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til Microsoft Teams fra Windows.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Du kan nemt få adgang til listen med tastaturgenveje inde fra Microsoft Teams. Tryk på Ctrl + E for at gå til feltet Søg, skriv /Tasterog tryk derefter på Enter.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Se tastaturgenveje

Ctrl+punktum (.)

Ctrl+punktum (.)

Gå til Søgning

Ctrl+E

Ctrl+E

Vis kommandoer

Ctrl+skråstreg (/)

Ctrl+skråstreg (/)

Gå til

Ctrl+G

Ctrl+Skift+G

Start en ny chat

Ctrl+N

Venstre Alt+N

Åbn Indstillinger

Ctrl-komma (,)

Ctrl-komma (,)

Åbn Hjælp

F1

Ctrl+F1

Luk

Esc

Esc

Zoom ind

Ctrl+Lig med-tegn (=)

Ingen genvej

Zoom ud

Ctrl+Minustegn (-)

Ingen genvej

Åbne menuen Oversigt

Ctrl+Skift+H

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Ctrl+punktum (.).

 • Tryk på Ctrl + E for at gå til feltet Søg, skriv /Tasterog tryk derefter på Enter.

 • Vælg profilknappen med dine initialer i øverste højre hjørne, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Du kan navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Profil, appindstillinger og meget mere", og trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk på Enter.

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams skrivebordsapps, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens sekventielle rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne den og ikke på Ctrl+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene for din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Ctrl+E for at gå til søgefeltet, skrive /tasterog derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Åbn Aktivitet

Ctrl+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat

Ctrl+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams

Ctrl+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender

Ctrl+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald

Ctrl+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer

Ctrl+6

Ctrl+Skift+6

Gå til foregående element på listen

Alt+Pil op-tast

Alt+Pil op-tast

Gå til næste element på listen

Alt+Pil ned-tast

Alt+Pil ned-tast

Flyt markerede team op

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Ingen genvej

Flyt markerede team ned

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Ingen genvej

Gå til den forrige sektion

Ctrl+Skift+F6

Ctrl+Skift+F6

Gå til den næste sektion

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Beskeder

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Start en ny samtale

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Gå til skrivefeltet

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Udvid skrivefeltet

Ctrl+Skift+X

Ctrl+Skift+X

Send (udvidet skrivefelt)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Vedhæft fil

Ctrl+O

Ctrl+Skift+O

Start en ny linje

Skift+Enter

Skift+Enter

Svar på en tråd

Alt+Skift+R

Alt+Skift+R

Markér som vigtig

Ctrl+Skift+I

Ctrl+Skift+I

Møder og opkald

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Acceptér videoopkald

Ctrl+Skift+A

Ctrl+Skift+A

Modtag lydopkald

Ctrl+Skift+S

Ctrl+Skift+S

Afvis opkald

Ctrl+Skift+D

Ctrl+Skift+D

Start lydopkald

Ctrl+Skift+C

Ctrl+Skift+C

Start videoopkald

Ctrl+Skift+U

Ctrl+Skift+U

Slå lyd til og fra

Ctrl+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Oplæser hævede hænder (skærmlæser)

Ctrl+Skift+L

Ctrl+Skift+L

Hæv eller sænk hånden

Ctrl+Skift+K

Ctrl+Skift+K

Start skærmsharesession

Ctrl+Shift+E

Ingen genvej

Slå video til og fra

Ctrl+Skift+O

Ingen genvej

Filtrer aktuel liste

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinje

Ctrl+Skift+Mellemrum

Ctrl+Skift+Mellemrum

Afvis skærmshare

Ctrl+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmshare

Ctrl+Skift+A

Ingen genvej

Give adgang til personer fra lobbymeddelelse

Ctrl+Skift+Y

Ingen genvej

Slå baggrundssløring til/fra

Ctrl+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde

Alt+Skift+N

Alt+Skift+N

Gå til aktuelt klokkeslæt

Alt+punktum (.)

Alt+punktum (.)

Gå til forrige dag/uge

Ctrl+Alt+venstre pil

Ctrl+Alt+venstre pil

Gå til næste dag/uge

Ctrl+Alt+højre pil

Ctrl+Alt+højre pil

Vis dag

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

Vis arbejdsuge

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

Vis uge

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

Gem/send mødeindkaldelse

Ctrl + S

Ctrl + S

Deltag fra mødeoplysninger

Alt+Skift+J

Alt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt

Alt+Skift+S

Alt+Skift+S

Fejlfinding

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Download diagnostiske logfiler

Ctrl+Alt+Skift+1

Ingen genvej

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

I dette emne vises tastaturgenveje for Microsoft Teams på Mac.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der skal trykkes på to eller flere taster samtidig, adskiller dette emne tasterne med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Du kan åbne en liste med tastaturgenveje i Microsoft Teams på Mac-appen. Tryk på Kommando+E for at flytte fokus til søgefeltet øverst på skærmen, skriv /taster, og tryk på Enter. Tryk på Esc for at lukke listen.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

Mac

Web

Se tastaturgenveje

Command + Punktum (.)

Command + Punktum (.)

Gå til Søgning

Command+E

Command+E

Vis kommandoer

Command + Skråstreg (/)

Command + Skråstreg (/)

Gå til

Command+G

Command+Skift+G

Start en ny chat

Command+N

Option+N

Åbn Indstillinger

Command+Komma (,)

Command+Shift+Komma (,)

Åbn Hjælp

F1

Command+F1

Luk

Esc

Esc

Zoom ind

Command+Lig med-tegn (=)

Ingen genvej

Zoom ud

Command+Minustegn (-)

Ingen genvej

Gå tilbage til standardzoom

Command+0

Ingen genvej

Åbne menuen Oversigt

Command+Skift+H

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Command+punktum (.).

 • Tryk på Command+E for at gå til søgefeltet, skriv /taster,og tryk derefter på Enter.

 • Vælg profilknappen med dine initialer i øverste højre hjørne, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Du kan navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Profil, appindstillinger og meget mere", og trykke på Retur. Tryk på Control+Option+Piletast ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk på Enter.

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams på Mac, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens sekventielle rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Command+1 for at åbne den og ikke på Command+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene for din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Command+E for at gå til søgefeltet, skrive /tasterog derefter trykke på Retur.

Hvis du vil

Mac

Web

Åbn Aktivitet

Command+1

Command+Skift+1

Åbn Chat

Command+2

Command+Skift+2

Åbn Teams

Command+3

Command+Skift+3

Åbn Kalender

Command+4

Command+Skift+4

Åbn Opkald

Command+5

Command+Skift+5

Åbn Filer

Command+6

Command+Skift+6

Gå til foregående element på listen

Venstre option +Pil op-tast

Venstre option +Pil op-tast

Gå til næste element på listen

Venstre option+Pil ned-tast

Venstre option+Pil ned-tast

Flyt markerede team op

Command+Shift+Pil op-tast

Ingen genvej

Flyt markerede team ned

Command+Shift+Pil ned-tast

Ingen genvej

Gå til den forrige sektion

Command+Skift+F6

Command+Skift+F6

Gå til den næste sektion

Command+F6

Command+F6

Beskeder

Sådan gør du

Mac

Web

Start en ny samtale

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Gå til skrivefeltet

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Udvid skrivefeltet

Command+Skift+X

Command+Skift+X

Send (udvidet skrivefelt)

Command+Enter

Command+Enter

Vedhæft en fil

Command+O

Command+Skift+O

Starte en ny linje

Skift+Enter

Skift+Enter

Svar på en tråd

Option+Shift+R

Option+Shift+R

Møder og opkald

Sådan gør du

Mac

Web

Modtag videoopkald

Command+Skift+A

Command+Skift+A

Modtag lydopkald

Command+Skift+S

Command+Skift+S

Afvis opkald

Command+Skift+D

Command+Skift+D

Start lydopkald

Command+Skift+C

Command+Skift+C

Start videoopkald

Command+Skift+U

Command+Skift+U

Slå lyd til og fra

Command+Skift+M

Command+Skift+M

Oplæser hævede hænder (skærmlæser)

Command+Skift+L

Command+Skift+L

Hæv eller sænk hånden

Command+Skift+K

Command+Skift+K

Start skærmsharesession

Command+Skift+E

Ingen genvej

Slå video til og fra

Command+Skift+O

Ingen genvej

Slå fuld skærm til/fra

Command+Skift+F

Command+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinje

Command+Skift+Mellemrum

Command+Skift+Mellemrum

Afvis skærmshare

Command+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmshare

Command+Skift+A

Ingen genvej

Give adgang til personer fra lobbymeddelelse

Command+Skift+Y

Ingen genvej

Slå baggrundssløring til/fra

Command+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde

Option+Skift+N

Option+Skift+N

Gå til aktuelt klokkeslæt

Option+Punktum (.)

Option+Punktum (.)

Gå til forrige dag/uge

Control+Option+Venstre piletast

Control+Option+Venstre piletast

Gå til næste dag/uge

Control+Option+Højre pil

Control+Option+Højre pil

Vis dag

Command+Option+1

Command+Option+1

Vis arbejdsuge

Command+Option+2

Command+Option+2

Vis uge

Command+Option+3

Command+Option+3

Gem/send mødeindkaldelse

Command+S

Command+S

Deltag fra mødeoplysninger

Option+Skift+J

Option+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt

Option+Shift+S

Option+Shift+S

Fejlfinding

Hvis du vil

Mac

Web

Download diagnostiske logfiler

Command+Option+Skift+1

Ingen genvej

Se også

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×