Relaterede emner
×
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til NyMicrosoft Teams på Windows . For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene for NyMicrosoft Teams på Windows eller webappen ved hjælp af et pc-tastatur.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan nemt få adgang til listen med tastaturgenveje inde fra Microsoft Teams. Tryk på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /taster, og tryk derefter på Enter.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Vis tastaturgenveje.

Ctrl+punktum (.)

Ctrl+punktum (.)

Gå til Søg.

Ctrl+E

Ctrl+Alt+E

Åbn filter.

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre Alt+N

Start en chat i et nyt vindue.

Ctrl+Shift+N

Alt+Skift+N

Åbn Indstillinger.

Ctrl-komma (,)

Ctrl+Skift+komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Ctrl+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Ctrl+Lig med-tegn (=)

Ingen genvej

Zoom ud.

Ctrl+minustegn (-)

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Ctrl+0

Ingen genvej

Åbn en eksisterende chat i et nyt vindue.

Cltrl+O

Ingen genvej

Rapportér et problem.

Cltrl+Alt+Skift+R

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Ctrl+punktum (.).

 • Tryk på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /taster, og tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Teams-indstillinger og mere-ikon. (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne af Microsoft Teams, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger med mere", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams skrivebordsapps, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne den og ikke på Ctrl+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skrive /taster og derefter trykke på Enter.

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Åbn Aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Ctrl+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Ctrl+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Skift+6

Åbn 7. app på applinjen.

Ctrl+7

Ctrl+Skift+7

Åbn 8. app på applinjen.

Ctrl+8

Ctrl+Skift+8

Åbn 9. app på applinjen.

Ctrl+9

Ctrl+Skift+9

Flyt fokus til venstre skinneelement.

Ctrl+L

Alt+Skift+L

Flytte fokus til meddelelsesruden.

Ctrl+M

Alt+Skift+M

Flyt fokus på den øverste toast.

Ctrl+Alt+T

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Ctrl+H

Ingen genvej

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Skift+F6

Ctrl+Skift+F6

Gå til næste afsnit.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åbent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå tilbage.

Alt+Venstre pil

Ingen genvej

Gå fremad.

Alt+Højre pil

Ingen genvej

Flyt fokus til meddelelse.

Win+Skift+Y

Ingen genvej

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Gå til skrivefeltet.

Ctrl+R

Alt+Skift+R

Udvid skrivefeltet.

Ctrl+Skift+X

Ctrl+Skift+X

Send en meddelelse.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Vedhæft en fil.

Alt+Skift+O

Ingen genvej

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Markér en meddelelse som vigtig.

Ctrl+Skift+I

Ctrl+Skift+I

Åbn videooptager.

Alt+Skift+F

Alt+Skift+F

Gå til seneste læst/seneste meddelelse.

Ctrl+J

Ingen genvej

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Ctrl+F

Ctrl+F

Indsæt link.

Ctrl+K

Ctrl+K

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Acceptér videoopkald.

Ctrl+Skift+A

Alt+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Ctrl+Skift+S

Alt+Skift+S

Afvis opkald.

Ctrl+Skift+D

Ctrl+Skift+D

Start lydopkald.

Alt+Skift+A

Alt+Skift+A

Start videoopkald.

Alt+Skift+V

Alt+Skift+V

Afslut lydopkald.

Ctrl+Skift+H

Ctrl+Skift+H

Afslut videoopkald.

Ctrl+Skift+H

Ctrl+Skift+H

Slå lyd fra.

Ctrl+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Ctrl+Mellemrum

Ctrl+Mellemrum

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Ctrl+Skift+L

Ctrl+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Ctrl+Skift+K

Ctrl+Skift+K

Slå video til/fra.

Ctrl+Skift+O

Ingen genvej

Afvis skærmdeling.

Ctrl+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Ctrl+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Ctrl+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Ctrl+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Alt+Skift+N

Alt+Skift+N

Gem eller send mødeindkaldelse.

Ctrl+S

Ctrl+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Alt+Skift+J

Alt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Alt+Skift+S

Alt+Skift+S

Deltag fra mødet startet toast.

Ctrl+Skift+J

Ingen genvej

Åbn mødechat.

Ctrl+Skift+R

Ingen genvej

Zoom ind på delt indhold.

Alt+Skift+=

Alt+Skift+=

Zoom ud fra delt indhold.

Alt+Skift+-

Alt+Skift+-

Nulstil zoom for delt indhold.

Alt+Skift+0

Alt+Skift+0

Panorer delt indhold op.

Alt+Skift+Pil op

Alt+Skift+Pil op

Panorer delt indhold nedad.

Alt+Skift+Pil ned

Alt+Skift+Pil ned

Panorer delt indhold til venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Alt+Skift+Venstre pil

Panorer delt indhold til højre.

Alt+Skift+Højre pil

Alt+Skift+Højre pil

Toppen af siden

Fejlfinding

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Download diagnostiske logfiler.

Ctrl+Alt+Skift+1

Ctrl+Alt+Skift+1

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at konfigurere og bruge gæsteadgang i Microsoft Teams

Lær layoutet af Microsoft Teams med en skærmlæser

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til NyMicrosoft Teams på Mac. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til NyMicrosoft Teams på Macog webappen på Mac.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan åbne en liste med tastaturgenveje i Microsoft Teams på Mac-appen. Tryk på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at flytte fokus til søgefeltet øverst på skærmen, skriv /taster, og tryk derefter på Enter. Tryk på Esc for at lukke listen.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

Mac

Web

Vis tastaturgenveje.

C+punktum (.)

Cmd+punktum (.)

Gå til Søg.

Cmd+E

Cmd+Opt+E

Åbn filter.

Cmd+Skift+F

Cmd+Skift+F

Start en ny chat.

Cmd+N

Vælg+N

Start en chat i et nyt vindue.

Cmd+Skift+N

Vælg+Skift+N

Åbn Indstillinger.

Cmd+komma (,)

Cmd+Skift+komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Cmd+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Cmd+lighedstegn ( = )

Ingen genvej

Zoom ud.

Cmd+minustegn (-)

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Ctrl+0

Ingen genvej

Åbn en eksisterende chat i et nyt vindue.

Ingen genvej

Ingen genvej

Rapportér et problem.

Ingen genvej

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Command+punktum (.).

 • Tryk på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /keys, og tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Teams-indstillinger og mere-ikon. (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne af NyMicrosoft Teams på Mac, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger med mere", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams på Mac, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Command+1 for at åbne den og ikke på Command+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at gå til søgefeltet , skrive /taster og derefter trykke på Enter.

Sådan gør du

Mac

Web

Åbn Aktivitet.

Cmd+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Cmd+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Cmd+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Cmd+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Cmd+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Cmd+6

Ctrl+Skift+6

Åbn 7. app på applinjen.

Cmd+7

Ctrl+Skift+7

Åbn 8. app på applinjen.

Cmd+8

Ctrl+Skift+8

Åbn 9. app på applinjen.

Cmd+9

Ctrl+Skift+9

Flyt fokus til indstillingen Chat.

Ctrl+L

Opt+Skift+L

Flytte fokus til meddelelsesruden.

Ctrl+M

Vælg+Skift+M

Flyt fokus på den øverste toast.

Ingen genvej

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Cmd+Skift+H

Ingen genvej

Gå til forrige afsnit.

Cmd+Skift+F6

Cmd+Skift+F6

Gå til næste afsnit.

Cmd+F6

Ctrl+F6

Gå tilbage.

Cmd+[

Ingen genvej

Gå fremad.

Cmd+]

Ingen genvej

Flyt fokus til meddelelse.

Ingen genvej

Ingen genvej

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

Mac

Web

Gå til skrivefeltet.

Ctrl+R

Opt+Skift+R

Udvid skrivefeltet.

Cmd+Skift+X

Cmd+Skift+X

Send en meddelelse.

Cmd+Enter

Cmd+Enter

Vedhæft en fil i chatmeddelelser.

Vælg+Skift+O

Ingen genvej

Vedhæft en fil i kanalmeddelelser

Cmd+O

Cmd+Skift+O

Start en ny linje.

Skift+Retur

Skift+Retur

Markér en meddelelse som vigtig.

Cmd+Skift+I

Cmd+Skift+I

Åbn videooptager.

Vælg+Skift+F

Vælg+Skift+F

Gå til seneste læst/seneste meddelelse.

Ingen genvej

Ingen genvej

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Cmd+F

Cmd+F

Indsæt link.

Cmd+K

Cmd+K

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Sådan gør du

Mac

Web

Acceptér videoopkald.

Cmd+Skift+A

Cmd+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Cmd+Skift+S

Cmd+Skift+S

Afvis opkald.

Cmd+Skift+D

Cmd+Skift+D

Start lydopkald.

Vælg+Skift+A

Vælg+Skift+A

Start videoopkald.

Opt+Skift+V

Opt+Skift+V

Afslut lydopkald.

Cmd+Skift+H

Cmd+Skift+H

Afslut videoopkald.

Cmd+Skift+H

Cmd+Skift+H

Slå lyd fra.

Cmd+Skift+M

Cmd+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Opt+mellemrumstast

Opt+mellemrumstast

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Cmd+Skift+L

Cmd+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Cmd+Skift+K

Cmd+Skift+K

Slå video til/fra.

Cmd+Skift+O

Cmd+Skift+O

Afvis skærmdeling.

Cmd+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Cmd+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Cmd+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Cmd+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Vælg+Skift+N

Vælg+Skift+N

Gem eller send mødeindkaldelse.

Cmd+S

Cmd+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Opt+Skift+J

Opt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Vælg+Skift+S

Vælg+Skift+S

Deltag fra mødet startet toast.

Ingen genvej

Cmd+Skift+J

Åbn mødechat.

Ingen genvej

Cmd+Skift+R

Zoom ind på delt indhold.

Opt+Skift+=

Opt+Skift+=

Zoom ud fra delt indhold.

Vælg+Skift+-

Vælg+Skift+-

Nulstil zoom for delt indhold.

Vælg+Skift+0

Vælg+Skift+0

Panorer delt indhold op.

Vælg+Skift+pil op

Vælg+Skift+pil op

Panorer delt indhold nedad.

Vælg+Skift+pil ned

Vælg+Skift+pil ned

Panorer delt indhold til venstre.

Opt+Skift+venstre pil

Opt+Skift+venstre pil

Panorer delt indhold til højre.

Opt+Skift+højre pil

Opt+Skift+højre pil

Toppen af siden

Fejlfinding

Hvis du vil

Mac

Web

Download diagnostiske logfiler.

Cmd+Opt+Skift+1

Cmd+Opt+Skift+1

Toppen af siden

Se også

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til klassiskMicrosoft Teams på Windows . For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til klassiskMicrosoft Teams på Windows eller webappen ved hjælp af et pc-tastatur.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan nemt få adgang til listen med tastaturgenveje inde fra Microsoft Teams. Tryk på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /taster, og tryk derefter på Enter. 

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Vis tastaturgenveje.

Ctrl+punktum (.)

Ctrl+punktum (.)

Gå til Søg.

Ctrl+E

Ctrl+Alt+E

Vis kommandoer.

Ctrl+skråstreg (/)

Ctrl+skråstreg (/)

Åbn filter.

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Ctrl+G

Ctrl+Skift+G

Åbn pop op-vinduet med apps.

Ctrl+Accent (')

Ctrl+Accent (')

Start en ny chat.

Ctrl+N

Venstre Alt+N

Åbn Indstillinger.

Ctrl-komma (,)

Ctrl+Skift+komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Ctrl+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Ctrl+lighedstegn ( = )

Ingen genvej

Zoom ud.

Ctrl+minustegn (-)

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Ctrl+0

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Ctrl+punktum (.) for at åbne genvejstasterne.

 • Tryk på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /taster, og tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Teams-indstillinger og mere-ikon. (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne af Microsoft Teams, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger med mere", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams skrivebordsapps, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne den og ikke på Ctrl+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Ctrl+E i skrivebordsappen eller Ctrl+Alt+E i webappen for at gå til feltet Søg , skrive /taster og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Åbn Aktivitet.

Ctrl+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Ctrl+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Ctrl+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Ctrl+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Ctrl+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Ctrl+6

Ctrl+Skift+6

Gå til forrige listeelement.

Alt+Pil op-tast

Alt+Pil op-tast

Gå til næste listeelement.

Alt+Pil ned-tast

Alt+Pil ned-tast

Flyt det markerede team op.

Ctrl+Skift+Alt+pil op

Ingen genvej

Flyt det markerede team ned.

Ctrl+Skift+Alt+pil ned

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Ctrl+H

Ingen genvej

Gå til forrige afsnit.

Ctrl+Skift+F6

Ctrl+Skift+F6

Gå til næste afsnit.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå til et åbent program.

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Gå tilbage.

Alt+Venstre pil

Ingen genvej

Gå fremad.

Alt+Højre pil

Ingen genvej

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Start en ny chat.

Ctrl+N

Alt+N

Gå til skrivefeltet.

Alt+Skift+C

Alt+Skift+C

Udvid skrivefeltet.

Ctrl+Skift+X

Ctrl+Skift+X

Send en meddelelse.

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Vedhæft en fil.

Alt+Skift+O

Ingen genvej

Start en ny linje.

Skift+Enter

Skift+Enter

Svar på en tråd.

Alt+Skift+R

Alt+R

Markér en meddelelse som vigtig.

Ctrl+Skift+I

Ctrl+Skift+I

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Ctrl+F

Ctrl+F

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Acceptér videoopkald.

Ctrl+Skift+A

Alt+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Ctrl+Skift+S

Alt+Skift+V

Afvis opkald.

Ctrl+Skift+D

Ctrl+Skift+D

Start lydopkald.

Alt+Skift+A

Alt+Skift+A

Start videoopkald.

Alt+Skift+V

Alt+Skift+V

Afslut lydopkald.

Ctrl+Skift+H

Ctrl+Skift+H

Afslut videoopkald.

Ctrl+Skift+H

Ctrl+Skift+H

Slå lyd fra.

Ctrl+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Ctrl+Mellemrum

Ctrl+Mellemrum

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Ctrl+Skift+L

Ctrl+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Ctrl+Skift+K

Ctrl+Skift+K

Startskærmsdelingssession.

Ctrl+Skift+E

Ctrl+Skift+E

Slå video til/fra.

Ctrl+Skift+O

Ingen genvej

Deling med høj bevægelsesskærm.

Ctrl+Alt+Skift+T

Ctrl+Alt+Skift+T

Filtrer den aktuelle liste.

Ctrl+Skift+F

Ctrl+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinjen.

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Afvis skærmdeling.

Ctrl+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Ctrl+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Ctrl+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Ctrl+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Alt+Skift+N

Alt+Skift+N

Gå til det aktuelle klokkeslæt.

Alt+punktum (.)

Alt+punktum (.)

Gå til forrige dag eller uge.

Ctrl+Alt+venstre pil

Ctrl+Alt+venstre pil

Gå til næste dag eller uge.

Ctrl+Alt+højre pil

Ctrl+Alt+højre pil

Vis dag.

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

Vis arbejdsuge.

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

Vis uge.

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

Gem eller send mødeindkaldelse.

Ctrl+S

Ctrl+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Alt+Skift+J

Alt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Alt+Skift+S

Alt+Skift+S

Toppen af siden

Fejlfinding

Hvis du vil

I skrivebordsappen, tryk

I-webappen, tryk

Download diagnostiske logfiler.

Ctrl+Alt+Skift+1

Ctrl+Alt+Skift+1

Toppen af siden

Se også

Brug en skærmlæser til at konfigurere og bruge gæsteadgang i Microsoft Teams

Lær layoutet af Microsoft Teams med en skærmlæser

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til klassiskMicrosoft Teams på Mac. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til klassiskMicrosoft Teams på Macog webappen på Mac.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på én gang.

 • Et kommategn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i en rækkefølge.

 • Du kan åbne en liste med tastaturgenveje i Microsoft Teams på Mac-appen. Tryk på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at flytte fokus til søgefeltet øverst på skærmen, skriv /taster, og tryk derefter på Enter. Tryk på Esc for at lukke listen.

I dette emne

Generelt

Hvis du vil

Mac

Web

Vis tastaturgenveje.

Cmd+punktum (.)

Cmd+punktum (.)

Gå til Søg.

Cmd+E

Cmd+Opt+E

Vis kommandoer.

Cmd+skråstreg (/)

Cmd+skråstreg (/)

Åbn filter.

Cmd+Skift+F

Cmd+Skift+F

Gå til et bestemt team eller en bestemt kanal.

Cmd+G

Cmd+Skift+G

Åbn pop op-vinduet med apps.

Ingen genvej

Ingen genvej

Start en ny chat.

Cmd+N

Vælg+N

Åbn Indstillinger.

Cmd+komma (,)

Cmd+Skift+komma (,)

Åbn Hjælp.

F1

Cmd+F1

Luk.

Esc

Esc

Zoom ind.

Cmd+lighedstegn(=)

Ingen genvej

Zoom ud.

Cmd+minustegn (-)

Ingen genvej

Nulstil zoomniveauet.

Cmd+0

Ingen genvej

Se tastaturgenveje

Du kan få adgang til tastaturgenvejene direkte fra appen på flere måder. Metoderne nedenfor gælder for både skrivebords- og webapps.

 • Tryk på Command+punktum (.).

 • Tryk på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at gå til feltet Søg , skriv /keys, og tryk derefter på Enter.

 • Vælg knappen Teams-indstillinger og mere-ikon. (Indstillinger mv.) i øverste højre hjørne afMicrosoft Teams på Mac, og vælg derefter Tastaturgenveje.

 • Hvis du vil navigere til tastaturgenvejene med en skærmlæser, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Indstillinger med mere", og derefter trykke på Enter. Tryk på pil ned, indtil du hører "Tastaturgenveje", og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Navigation

Bemærk!: Hvis du bruger standardkonfigurationen af applinjen i Microsoft Teams på Mac, kan du bruge kommandoerne i tabellen nedenfor. Hvis du har ændret rækkefølgen af dine apps eller tilføjet flere apps, afhænger kommandoen af appens rækkefølge på applinjen. Hvis du f.eks. har flyttet Kalender til øverst på applinjen, skal du trykke på Command+1 for at åbne den og ikke på Command+4. Hvis du vil have vist tastaturgenvejene til din aktuelle konfiguration, skal du trykke på Command+E i skrivebordsappen eller Command+Option+E i webappen for at gå til søgefeltet , skrive /taster og derefter trykke på Enter.

Sådan gør du

Mac

Web

Åbn Aktivitet.

Cmd+1

Ctrl+Skift+1

Åbn Chat.

Cmd+2

Ctrl+Skift+2

Åbn Teams.

Cmd+3

Ctrl+Skift+3

Åbn Kalender.

Cmd+4

Ctrl+Skift+4

Åbn Opkald.

Cmd+5

Ctrl+Skift+5

Åbn Filer.

Cmd+6

Ctrl+Skift+6

Gå til forrige listeelement.

Venstre Opt+pil op

Venstre Opt+pil op

Gå til næste listeelement.

Venstre opt+pil ned

Venstre opt+pil ned

Flyt det markerede team op.

Cmd+Skift+pil op

Ingen genvej

Flyt det markerede team ned.

Cmd+Skift+pil ned

Ingen genvej

Åbn menuen Oversigt .

Cmd+Skift+H

Ingen genvej

Gå til den forrige sektion.

Cmd+Skift+F6

Cmd+Skift+F6

Gå til den næste sektion.

Cmd+F6

Cmd+F6

Gå til et åbent program.

Cmd+F6

Ctrl+F6

Gå tilbage.

Cmd+[

Ingen genvej

Gå fremad.

Cmd+]

Ingen genvej

Toppen af siden

Beskeder

Sådan gør du

Mac

Web

Gå til skrivefeltet.

Vælg+Skift+C

Vælg+Skift+C

Udvid skrivefeltet.

Cmd+Skift+X

Cmd+Skift+X

Send en meddelelse.

Cmd+Enter

Cmd+Enter

Vedhæft en fil i chatmeddelelser.

Vælg+Skift+O

Ingen genvej

Vedhæft en fil i kanalmeddelelser.

Cmd+O

Cmd+Skift+O

Start en ny linje.

Skift+Retur

Skift+Retur

Svar på en tråd.

Ctrl+Skift+R

Opt+R

Markér en meddelelse som vigtig.

Cmd+Skift+I

Cmd+Skift+I

Søg i aktuelle chat- eller kanalmeddelelser.

Cmd+F

Cmd+F

Toppen af siden

Møder og opkald

Bemærk!: Hvis du vil bruge genvejen til midlertidigt at slå lyden til, skal du først gå til Indstillinger > Beskyttelse af personlige oplysninger og sørge for, at Tastaturgenvej til at slå lyd til er slået til.

Hvis du vil

Mac

Web

Acceptér videoopkald.

Cmd+Skift+A

Cmd+Skift+A

Acceptér lydopkald.

Cmd+Skift+S

Cmd+Skift+S

Afvis opkald.

Cmd+Skift+D

Cmd+Skift+D

Start lydopkald.

Vælg+Skift+A

Vælg+Skift+A

Start videoopkald.

Opt+Skift+V

Opt+Skift+V

Afslut lydopkald.

Cmd+Skift+H

Cmd+Skift+H

Afslut videoopkald.

Cmd+Skift+H

Cmd+Skift+H

Slå lyd fra.

Cmd+Skift+M

Ctrl+Skift+M

Slå lyden midlertidigt til.

Opt+mellemrumstast

Opt+mellemrumstast

Annoncer hævede hænder (skærmlæser).

Cmd+Skift+L

Cmd+Skift+L

Ræk hånden op eller ned.

Cmd+Skift+K

Cmd+Skift+K

Startskærmsdelingssession.

Cmd+Skift+E

Cmd+Skift+E

Slå video til/fra.

Cmd+Skift+O

Cmd+Skift+O

Slå fuld skærm til eller fra.

Ingen genvej

Cmd+Skift+F

Gå til delingsværktøjslinjen.

Cmd+Skift+mellemrum

Cmd+Skift+mellemrum

Afvis skærmdeling.

Cmd+Skift+D

Ingen genvej

Acceptér skærmdeling.

Cmd+Skift+A

Ingen genvej

Giv adgang til personer fra lobbymeddelelse.

Cmd+Skift+Y

Ingen genvej

Åbn menuen Baggrundsindstillinger .

Cmd+Skift+P

Ingen genvej

Planlæg et møde.

Vælg+Skift+N

Vælg+Skift+N

Gå til det aktuelle klokkeslæt.

Opt+Punktum (.)

Opt+Punktum (.)

Gå til forrige dag eller uge.

Ctrl+Opt+venstre pil

Ctrl+Opt+venstre pil

Gå til næste dag eller uge.

Ctrl+Opt+højre pil

Ctrl+Opt+højre pil

Vis dag.

Cmd+Opt+1

Cmd+Opt+1

Vis arbejdsuge.

Cmd+Opt+2

Cmd+Opt+2

Vis uge.

Cmd+Opt+3

Cmd+Opt+3

Gem eller send mødeindkaldelse.

Cmd+S

Cmd+S

Deltag fra mødeoplysninger.

Opt+Skift+J

Opt+Skift+J

Gå til foreslået tidspunkt.

Vælg+Skift+S

Vælg+Skift+S

Toppen af siden

Fejlfinding

Hvis du vil

Mac

Web

Download diagnostiske logfiler.

Cmd+Opt+Skift+1

Ctrl+Opt+Skift+1

Toppen af siden

Se også

Understøttelse af skærmlæser til Microsoft Teams

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser med Microsoft Teams

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Microsoft Teams

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×