Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, vedrører det amerikanske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, ligesom der kan være andre taster på tastaturet.

For de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Hvis du vil søge i dette emne, skal du trykke på Ctrl+F, skrive søgeteksten i feltet og derefter trykke på Enter.

Microsoft Word Web App -tastaturgenveje

Tastaturgenveje i Word Web App minder meget om tastaturgenveje i Microsoft Word. De tastaturgenveje, der er angivet i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i Word Web App. Du kan se en komplet liste over tastaturgenveje i Word under Tastaturgenveje til Microsoft Word.

Læsevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til en visning, der er tilgængelig for skærmlæserprogrammer og giver mulighed for markering af indhold ved hjælp af tastaturet (kræver en PDF-læser)

TAB til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), ENTER

Søge efter tekst

CTRL+B eller F3

Skjule søgeruden

ESC

Skifte til Zoom-kontrol

CTRL+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

CTRL+G

Gå til en bestemt side

Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)

Udskriv

CTRL+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem båndet og dokumentindholdet

Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6

Flytte fra redigering af et dokument til fanen Hjem

Ctrl+[

Flytte fra redigering af et dokument til den seneste anvendte kommando på båndet

Ctrl+]

Aktivere en anden båndfane

TAB, ENTER

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

TAB

Udføre den valgte kommando på båndet

ENTER

Skjule eller udvide båndet

Ctrl+F3

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

PIL HØJRE

Et tegn til venstre

PIL VENSTRE

Et ord til højre

CTRL+PIL HØJRE

Et ord til venstre

CTRL+VENSTRE PIL

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+Pil op

Et afsnit ned

Ctrl+Pil ned

Til starten af linjen

HOME

Til slutningen af linjen

END

Til starten af siden

CTRL+HOME

Til slutningen af siden

CTRL+END

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+Højre pil

Et tegn til venstre

Skift+Venstre pil

Et ord til højre

SKIFT+CTRL+HØJRE PIL

Et ord til venstre

SKIFT+CTRL+VENSTRE

En linje op

SKIFT+PIL OP

En linje ned

SKIFT+PIL NED

Et afsnit op

SKIFT+CTRL+PIL OP

Et afsnit ned

SKFT+CTRL+PIL NED

Til starten af afsnittet

SKIFT+HOME

Til slutningen af afsnittet

SKIFT+END

Til starten af dokumentet

SKIFT+CTRL+HOME

Til slutningen af dokumentet

SKIFT+CTRL+END

Hele dokumentet

CTRL+A

Vælg billede

CTRL+ALT+G

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte link

CTRL+I

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fed skrift

CTRL+F

Kursiv

CTRL+K

Understregning

CTRL+U

Punktopstillinger

CTRL+PUNKTUM

Juster til venstre

CTRL+L

Juster til højre

CTRL+R

Justere i midten

CTRL+E

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

TILBAGE

ALT

Tilbage et ord

End

ALT

Flyt indsætningspunkt til bunden af dokument/disposition

ENTER

ALT

Sideegenskaber i IE

TAB

CTRL-ALT

Opgaveskifter

Startside

ALT

Naviger til Startside

Flyt indsætningspunkt til toppen af dokument/disposition

Venstre

ALT

Naviger tilbage IE

Naviger til venstre et ord

PgDn

ALT

Flyt IP-adressen til bunden af dokument

PgUp

ALT

Flyt IP-adressen til toppen af dokument/disposition

Højre

ALT

Naviger fremad i IE

Naviger til højre et ord

TAB

ALT

Skift mellem Apps

Tilgængelighedsløkke (flytter fokus mellem browserbrugergrænseflade og sideelementer)

Pil ned

ALT-SKIFT

Flytte den aktuelle side Ned en placering i Navigationsruden

Vælg fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

ENTER

ALT-SKIFT

Fuld skærm i IE

TAB

CTRL-ALT-SKIFT

Opgaveskifter

Venstre

ALT-SKIFT

Ryk ud

Markere til venstre et ord

Højre

ALT-SKIFT

Indrykke

Markere til venstre et ord

TAB

ALT-SKIFT

Skift mellem Apps

Tilgængelighedsløkke (flytter fokus mellem browserbrugergrænseflade og sideelementer)

Pil op

ALT-SKIFT

Flytte den aktuelle side Ned en placering i Navigationsruden

Vælg fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

TILBAGE

CMD

Tilbage et ord

DELETE

CMD

Slet et ord

Pil ned

CMD

Flyt indsætningspunkt ned efter afsnit

End

CMD

Flyt indsætningspunkt til bunden af dokument/disposition

Startside

CMD

Naviger til toppen af dokument/disposition (i Safari på Mac navigeres der til browserens startside)

Venstre

CMD

Flyt indsætningspunkt til begyndelsen af linjen (i Firefox på Mac navigerer dette browseren tilbage til den forrige side)

Højre

CMD

Flyt indsætningspunkt til slutningen af linjen (i Firefox på Mac navigerer dette browseren fremad)

TAB

CMD

Opgaveskifter (som Windows Alt-Tab)

Pil op

CMD

Flyt indsætningspunkt et afsnit op

ESC

CMD-ALT

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Startside

CMD-ALT

I Safari på Mac navigere dette til browserens startside

Venstre

CMD-ALT

I Chrome på Mac navigerer dette mellem browserfaner

DELETE

CMD-SKIFT

I Firefox på Mac, rydder dette browserens cache

Pil ned

CMD-SKIFT

Markér ned efter afsnit

End

CMD-SKIFT

Markér til bunden af dokument/side

Startside

CMD-SKIFT

Vælg til toppen af dokument/side (i Safari på Mac navigerer dette til browserens startside)

Venstre

CMD-SKIFT

Markér til begyndelsen af en linje

Højre

CMD-SKIFT

Markér til slutningen af en linje

TAB

CMD-SKIFT

Opgaveskifter (som Windows Alt-Tab)

Pil op

CMD-SKIFT

Markér op efter afsnit

ESC

CTRL-SKIFT

Jobliste

Højre

CTRL-SKIFT

Markér til højre et ord

Pil ned

Ctrl

Flyt indsætningspunkt ned efter afsnit

Flyt indsætningspunkt til slutningen af en linje

Venstre

CTRL-SKIFT

Markere til venstre et ord

ESC

Ctrl

Åbn Startmenu/Startskærm

DELETE

CTRL-ALT

Åbn menuen Låseskærm

Venstre

Ctrl

Flyt indsætningspunkt til venstre et ord

Viser et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome på Mac, skifter dette mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

I Firefox og Chrome på Mac, skifter dette mellem åbne faner

End

Ctrl

Flyt indsætningspunkt til slutningen af dokument/disposition

TAB

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Pil op

Ctrl

Flyt indsætningspunkt et afsnit op

Flyt indsætningspunkt til starten af linje

TILBAGE

CTRL-ALT

Tilbage et ord

Tilbage et bogstav

Startside

Ctrl

Flyt indsætningspunkt til starten af dokument/disposition

Pil ned

CTRL-ALT

i IE, ruller dette siden ned

End

CTRL-ALT

i IE ruller dette til bunden af siden

Startside

CTRL-ALT

i IE ruller dette til toppen af siden

PgDn

CTRL-ALT

i IE ruller dette ned

PgUp

CTRL-ALT

i IE ruller dette op

Højre

Ctrl

Flyt indsætningspunkt til venstre et ord

Pil op

CTRL-ALT

i IE, ruller dette siden ned

TILBAGE

CTRL-ALT-SKIFT

Tilbage et ord

Tilbage et bogstav

End

CTRL-ALT-SKIFT

i IE ruller dette til bunden af siden

Startside

CTRL-ALT-SKIFT

i IE ruller dette til toppen af siden

PgDn

CTRL-ALT-SKIFT

i IE ruller dette ned

PgUp

CTRL-ALT-SKIFT

i IE ruller dette op

ESC

ALT

Minimer vindue

Pil ned

CTRL-SKIFT

Markér ned efter afsnit

Markér til slutningen af en linje

ESC

ALT-SKIFT

Minimer vindue

Startside

CTRL-SKIFT

Markér op efter afsnit

Markér til begyndelsen af en linje

Insert

Ingen

Brug Overskrivningstilstand

TAB

CTRL-SKIFT

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Pil op

CTRL-SKIFT

Markér op efter afsnit

Markér til begyndelsen af en linje

TILBAGE

Ingen

Tilbage et bogstav

Tilbage et bogstav

DELETE

Ingen

Slet et bogstav

Slet et bogstav

Pil ned

Ingen

Flyt indsætningspunkt ned en linje

Flyt indsætningspunkt ned en linje

End

Ingen

Flyt indsætningspunkt til slutningen af en linje

Flyt indsætningspunkt til slutningen af en linje

ENTER

Ingen

Indsæt ny linje

Indsæt ny linje

TILBAGE

Ctrl

Tilbage et ord

Home

Ingen

Flyt indsætningspunkt til starten af linje

I Safari og Chrome flytter dette indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flyt indsætningspunkt til venstre et bogstav

Flyt indsætningspunkt til venstre et bogstav

PgDn

Ingen

Flyt indsætningspunkt ned en skærm

Flyt indsætningspunkt ned en skærm

PgUp

Ingen

Flyt indsætningspunkt op en skærm

Flyt indsætningspunkt op en skærm

Højre

Ingen

Flyt indsætningspunkt til højre et bogstav

Flyt indsætningspunkt til højre et bogstav

TAB

Ingen

Indryk eller Naviger til næste Tabelcelle

Indryk, Naviger til den næste Tabelcelle eller indsæt en Tabel

Pil op

Ingen

Flyt indsætningspunkt op en linje

Flyt indsætningspunkt op en linje

TILBAGE

Shift

Tilbage et bogstav

Tilbage et bogstav

Pil ned

Shift

Markér ned en linje

Markér ned en linje

End

Shift

Markér til slutningen af en linje

Markér til slutningen af en linje

ENTER

Shift

Indsæt blødt linjeskift

Indsæt blødt linjeskift

Startside

Shift

Markér til begyndelsen af en linje

Markér til begyndelsen af en linje

Venstre

Shift

Markér til venstre et bogstav

Markér til venstre et bogstav

Højre

Shift

Markér til højre et bogstav

Markér til højre et bogstav

TAB

Shift

Udryk, naviger til forrige tabelcelle

Udryk, naviger til forrige tabelcelle

Pil op

Shift

Markér en linje

Markér en linje

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×