Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Tastaturgenveje i Word

Hvis du bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje iWordkan det hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. For personer med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end en touchskærm og er et nyttigt alternativ til at bruge en mus.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster til andre layouts svarer muligvis ikke fuldt ud til tasterne på et amerikansk tastatur. 

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på samme tid.

 • Et komma (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster i rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenveje og funktionstaster i Word til Windows.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i Microsoft Word.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne et dokument.

Ctrl+O

Oprette et nyt dokument.

Ctrl+N

Gem dokumentet.

Ctrl+S

Luk dokumentet.

Ctrl+W

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Markere alt dokumentindhold.

Ctrl+A

Anvende fed formatering på tekst.

Ctrl+F

Anvende kursiv formatering på tekst.

Ctrl+K

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+kantet venstreparentes ([)

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+kantet højreparentes (])

Centrer teksten.

Ctrl+E

Juster teksten til venstre.

Ctrl+L

Juster teksten til højre.

Ctrl+R

Annullere en kommando.

Esc

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Juster zoomforstørrelsen.

Alt+W, Q, og brug derefter tabulatortasten i dialogboksenZoom for at gå til den ønskede værdi.

Opdele dokumentvinduet.

Ctrl+Alt+S

Fjerne opdelingen af dokumentvinduet.

Alt+Skift+C eller Ctrl+Alt+S

Toppen af siden

Luk en opgaverude

Sådan lukker du en opgaverude ved hjælp af tastaturet:

 1. Tryk på F6, indtil opgaveruden er markeret.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Tastaturgenveje til båndet

Båndområdet grupperer relaterede indstillinger under faner. På fanen Hjem indeholder gruppen Skrifttype gruppen Skriftfarve. Tryk på Alt-tasten for at få vist genvejene på båndet – kaldet tastetip – som vist nedenfor. 

Tastetip på båndet i Word 365

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan føje nye faner til båndet og muligvis give adgangstaster til disse faner.

For forskellige indstillinger på båndet kan du kombinere tastetip-bogstaverne med Alt-tasten for at oprette genveje, der kaldes hurtigtaster. Du kan f.eks. trykke på Alt+H for at åbne fanen Hjem og Alt+Q for at gå til feltet Fortæl mig det eller Søg. Tryk på Alt igen for at se tastetip for indstillingerne for den valgte fane.

Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

I nyere versioner af Officefungerer de fleste af de gamle menugenveje til Alt-tasten stadig. Du skal du kende den komplette genvej. F.eks. skal du trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Insert) osv. Der vises en meddelelse om, at du bruger en hurtigtast fra en tidligere version. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du stadig bruge den. Ellers skal du trykke på Esc og bruge tastetip i stedet.

Brug hurtigtasterne til fanerne på båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, skal du trykke på en af følgende hurtigtaster. Der vises muligvis yderligere faner afhængigt af din markering i dokumentet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til feltet Fortæl mig det eller Søg i på båndet for at søge efter hjælp eller hjælpindhold.

Alt+Q, og indtast derefter søgeordet.

For at bruge Backstage-visningen, skal du åbne siden Fil.

Alt+F

Åbne fanen Hjem for at bruge de mest almindelige formateringskommandoer, afsnitstypografier og for at benytte søgeværktøjet.

Alt+H

Åbne fanen Indsæt for at indsætte tabeller, billeder og figurer, sidehoveder eller tekstfelter.

Alt+N

På fanen Design har du adgang til temaer, farver og effekter, f.eks. sidekanter.

Alt+G

Åbne fanen Layout for at arbejde med sidemargener, sideretning, indrykning og afstand.

Alt+P

Åbne fanen Referencer for at tilføje en indholdsfortegnelse, fodnoter eller en citatsamling.

Alt+S

Åbne fanen Forsendelser for at administrere brevfletningsopgaver eller arbejde med konvolutter og mærkater.

Alt+M

Åbne fanen Gennemse for at bruge stavekontrol, angive korrektursprog og registrere og gennemgå ændringer i dokumentet.

Alt+R

Hvis du vil vælge en dokumentvisning eller -tilstand, f.eks. læsetilstand eller dispositionsvisning, skal du åbne fanen Vis. Du kan også angive zoomforstørrelse og administrere flere vinduer med dokumenter.

Alt+W

Øverst på siden

Arbejd med båndet ved hjælp af tastaturet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markér den aktive fane på båndet, og aktivér hurtigtasterne.

Alt eller F10. Brug hurtigtasterne eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flyt fokus til kommandoerne på båndet.

Tabulatortasten eller Skift+Tab

Flytte mellem kommandogrupperinger på båndet.

Ctrl+venstre pil eller højre pil

Flytte mellem elementerne på båndet.

Piletaster

Vis værktøjstippet for det element på båndet, der aktuelt er i fokus.

Ctrl+Skift+F10

Aktivér den valgte knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen i en valgt kommando.

Pil ned

Åbn menuen for en valgt knap.

Alt+pil ned

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Pil ned

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åbn genvejsmenuen.

Skift+F10

Eller Windows-tasten (mellem højre Alt- og højre Ctrl-taster) på et Windows tastatur)

Gå til undermenuen, når en hovedmenu er åben eller markeret.

Venstre pil

Toppen af siden

Naviger i dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte markøren ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte markøren ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte markøren ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte markøren til slutningen af den aktuelle linje.

End

Flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle linje.

Startside

Flytte markøren til toppen af skærmen.

Ctrl+Alt+Page Up

Flytte markøren til bunden af skærmen.

Ctrl+Alt+Page Down

Flytte markøren ved at rulle dokumentvisningen op med én skærm.

PgUp

Flytte markøren ved at rulle dokumentvisningen én skærm ned.

PgDn

Flytte markøren til toppen af den næste side.

Ctrl+PgDn

Flytte markøren til toppen af den forrige side.

Ctrl+PgUp

Flytte markøren til slutningen af dokumentet.

Ctrl+End

Flytte markøren til starten af dokumentet.

Ctrl+Home

Flytte markøren til placeringen af den seneste revision.

Skift+F5

Flytte markøren til placeringen af den seneste revision, der blev foretaget, før dokumentet sidst blev lukket.

Skift+F5 umiddelbart efter åbning af dokumentet.

Gennemgå flydende figurer, f.eks. tekstfelter eller billeder.

Ctrl+Alt+5 og derefter Tab-tasten gentagne gange

Afslut navigationen for den flydende figur, og vend tilbage til normal navigation.

Esc

Vis opgaveruden Navigation for at søge i dokumentets indhold.

Ctrl+F

Vis dialogboksen Gå til for at navigere til en bestemt side, et bogmærke, en fodnote, en tabel, en kommentar, grafik eller en anden placering.

Ctrl+G

Bladr gennem placeringen af de fire seneste ændringer, der er foretaget i dokumentet.

Ctrl+Alt+Z

Toppen af siden

Få vist udskrift, og udskriv dokumenter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udskrive dokumentet.

Ctrl+P

Skifte til Vis udskrift.

Ctrl+Alt+I

Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind.

Piletaster

Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

PgUp eller PgDn

Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+Home

Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+End

Toppen af siden

Markere tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere tekst.

Skift+piletaster

Markere ordet til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere ordet til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af den aktuelle linje.

Skift+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af den aktuelle linje.

Skift+End

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af det aktuelle afsnit.

Ctrl+Shift+Pil op-tast

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af det aktuelle afsnit.

Ctrl+Shift+Pil ned-tast

Markere fra den aktuelle position og til toppen af skærmen.

Skift+PgUp

Markere fra den aktuelle position til bunden af skærmen.

Skift+PgDn

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af dokumentet.

Ctrl+Skift+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af dokumentet.

Ctrl+Skift+End

Markere fra den aktuelle position til bunden af vinduet.

Ctrl+Alt+Skift+PgDn

Markere alt dokumentindhold.

Ctrl+A

Toppen af siden

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Begynde at udvide markeringen.

F8

I tilstanden udvidet markering vil et klik på et sted i dokumentet udvide den aktuelle markering til den nye placering.

Markere det nærmeste tegn til venstre eller højre.

F8, venstre pil eller højre pil

Udvide det markerede område.

Tryk på F8 gentagne gange for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen og dokumentet.

Reducere markeringen.

Skift+F8

Markere en lodret tekstblok.

Ctrl+Skift+F8, og tryk derefter på piletasterne

Stop udvidelsen af markeringen.

Esc

Toppen af siden

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Åbn opgaveruden Udklipsholder og aktivér Office Udklipsholder, som gør det muligt at kopiere og indsætte indhold mellem Microsoft 365 apps.

Alt+H, F, O

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Ctrl+V

Flytte det markerede indhold til en bestemt placering.

F2, flytte markøren til destinationen, og tryk derefter på Enter.

Kopiere det markerede indhold til en bestemt placering.

Skift+F2, flytte markøren til destinationen, og tryk derefter på Enter.

Definer en autotekstblok med det markerede indhold.

Alt+F3

Indsæt en autotekstblok.

De første par tegn i autotekstblokken, og tryk derefter på Enter, når skærmtippet vises.

Klippe det markerede indhold til Samling.

Ctrl+F3

Sætte indholdet fra Samling ind.

Ctrl+Skift+F3

Kopiere den markerede formatering.

Ctrl+Skift+C

Sætte den markerede formatering ind.

Ctrl+Skift+V

Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet.

Alt+Skift+R

Vis dialogboksen Erstat for at søge efter og erstatte tekst, specifik formatering eller specialelementer.

Ctrl+H

Vis dialogboksen Objekt for at indsætte et filobjekt i dokumentet.

Alt+N, J, J

Indsætte en SmartArt-grafik.

Alt+N, M

Indsætte en WordArt-grafik.

Alt+N, W

Toppen af siden

Justér, og formatér afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere afsnittet.

Ctrl+E

Anvende lige margener på afsnittet.

Ctrl+J

Justere afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Indrykke afsnittet.

Ctrl+M

Fjerne en afsnitsindrykning.

Ctrl+Skift+M

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Fjerne en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

Ctrl+Q

Anvende enkelt linjeafstand på afsnittet.

Ctrl+1

Anvende dobbelt linjeafstand på afsnittet.

Ctrl+2

Anvende 1,5 linjeafstand på afsnittet.

Ctrl+5

Tilføje eller fjerne mellemrum før afsnittet.

Ctrl+0 (nul)

Aktivere autoformat.

Ctrl+Alt+K

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Shift+N

Anvende typografien Overskrift 1.

Ctrl+Alt+1

Anvende typografien Overskrift 2.

Ctrl+Alt+2

Anvende typografien Overskrift 3.

Ctrl+Alt+3

Vise opgaveruden Vis typografier.

Ctrl+Skift+S

Vise opgaveruden Typografier.

Ctrl+Alt+Skift+S

Toppen af siden

Formatere tegn

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Skrifttype.

Ctrl+D eller Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+højre krokodillenæb (>)

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+venstre krokodillenæb (<)

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+kantet højreparentes (])

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+kantet venstreparentes ([)

Skift teksten mellem store og små bogstaver og alle ord med stort begyndelsesbogstav.

Skift+F3

Skift teksten til store bogstaver.

Ctrl+Skift+A

Skjul den markerede tekst.

Ctrl+Skift+H

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Tilføj en opstilling med punkttegn.

Ctrl+Skift+L

Anvende understreget formatering.

Ctrl+U

Anvende formateringen understregning på ordene, men ikke mellemrummene.

Ctrl+Skift+W

Anvende formateringen med dobbelt understregning.

Ctrl+Skift+D

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Anvende formateringen små bogstaver.

Ctrl+Skift+K

Anvende formateringen sænket skrift.

Ctrl+lighedstegn ( = )

Anvende formateringen hævet skrift.

Ctrl+Skift+plustegn (+)

Fjerne manuel tegnformatering.

Ctrl+mellemrum

Skifte den markerede tekst til skrifttypen Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Toppen af siden

Administrere tekstformatering

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise alle tegn, der ikke udskrives.

Ctrl+Skift+8 (brug ikke det numeriske tastatur)

Vise opgaveruden Vis formatering.

Skift+F1

Toppen af siden

Indsætte specialtegn

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Indsætte sideskift.

Ctrl+Enter

Indsætte et kolonneskift.

Ctrl+Skift+Enter

Indsætte en lang tankestreg (—).

Ctrl+Alt+minustegn (på det numeriske tastatur)

Indsætte en kort tankestreg (–).

Ctrl+minustegn (på det numeriske tastatur)

Indsætte en blød bindestreg.

Ctrl+bindestreg (-)

Indsætte en hård bindestreg.

Ctrl+Skift+bindestreg (-)

Indsætte et hårdt mellemrum.

Ctrl+Skift+Mellemrumstast

Indsætte et copyright-symbol (©).

Ctrl+Alt+C

Indsætte et registreret varemærkesymbol (®).

Ctrl+Alt+R

Indsætte et varemærkesymbol (™).

Ctrl+Alt+T

Indsætte en ellipse (...)

Ctrl+Alt+Punktum (.)

Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro (Valutasymbolet for euro), skal du skrive 20AC og derefter holde Alt nede, mens du trykker på X.

Tip!: Tryk på Alt+X for at finde Unicode-tegnet for et markeret tegn.

Tegnet, og tryk derefter på Alt+X

Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde Alt nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur.

Alt+tegnkoden (på det numeriske tastatur)

Toppen af siden

Arbejde med webindhold

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Indsætte et link.

Ctrl+K

Gå en side tilbage.

Alt+Venstre pil

Gå en side frem.

Alt+Højre pil

Opdater siden.

F9

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Bevæge dig rundt i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste celle i rækken, og markér indholdet.

Tabulatortasten

Flytte til den forrige celle i rækken og markér indholdet.

Skift+Tab

Gå til den første celle i rækken.

Alt+Home

Gå til den sidste celle i rækken.

Alt+End

Gå til den første celle i kolonnen.

Alt+PgUp

Gå til den sidste celle i kolonnen.

Alt+PgDn

Flytte til den forrige række.

Pil op

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte én række op.

Alt+Skift+Pil op

Flytte én række ned.

Alt+Skift+Pil ned

Toppen af siden

Markere tabelindhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle.

Tabulatortasten

Markere indholdet i den forrige celle.

Skift+Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler.

Skift+piletaster

Markere en kolonne.

Markere den øverste eller nederste celle i kolonnen, og tryk derefter på Skift+pil op eller pil ned

Markere en række.

Markere den første eller sidste celle i rækken, og tryk derefter på Skift+Alt+End eller Home.

Markere hele tabellen.

Alt+5 på det numeriske tastatur med Num Lock slået fra

Toppen af siden

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt afsnit i en celle.

Enter

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Ctrl+Tab

Toppen af siden

Gennemse et dokument

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar.

Ctrl+Alt+M

Slå Registrer ændringer til eller fra.

Ctrl+Skift+E

Luk Korrekturruden.

Alt+Skift+C

Toppen af siden

Arbejde med referencer, citater og indeksering

Brug følgende genveje til at føje referencer til dokumentet, f.eks. en indholdsfortegnelse, fodnoter og citater.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Markere en indgang til en indholdsfortegnelse.

Alt+Skift+O

Markere et citat til en citatsamling.

Alt+Skift+I

Vælg indstillinger for citat.

Alt + Skift + F12, mellemrum

Markere et opslagsord til et indeks.

Alt+Skift+X

Indsætte en fodnote.

Ctrl+Alt+F

Indsætte en slutnote.

Ctrl+Alt+D

Gå til den næste fodnote.

Alt+Skift+højre krokodillenæb (>)

Gå til den forrige fodnote.

Alt+Skift+venstre krokodillenæb (<)

Toppen af siden

Arbejde med brevfletning og felter

Hvis du vil bruge følgende tastaturgenveje, skal båndfanen Forsendelser vælges. Tryk på Alt+M for at vælge fanen Forsendelser.

Udføre en brevfletning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gennemse brevfletningen.

Alt+Skift+K

Flette et dokument.

Alt+Skift+N

Udskrive det flettede dokument.

Alt+Skift+M

Redigere et dokument med data til brevfletning.

Alt+Skift+E

Indsætte et fletfelt.

Alt+Skift+F

Toppen af siden

Arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Indsætte et DATE-felt.

Alt+Skift+D

Indsætte et LISTNUM-felt.

Ctrl+Alt+L

Indsætte et PAGE-felt.

Alt+Skift+P

Indsætte et TIME-felt.

Alt+Skift+T

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Microsoft Word-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Opdatere de markerede felter.

F9

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Skifte mellem en markeret feltkode og dens resultat.

Skift+F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Kør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt, der viser feltresultater.

Alt+Skift+F9

Gå til det næste felt.

F11

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Låse et felt.

Ctrl+F11

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Toppen af siden

Arbejde med tekst på andre sprog

Angive korrektursproget

Hvert dokument har et standardsprog, som typisk er det samme standardsprog som computerens operativsystem. Hvis dokumentet også indeholder ord eller udtryk på et andet sprog, så er det en god ide at angive korrektursproget for disse ord. Dette gør det ikke kun muligt at tjekke stavning og grammatik for disse ord og udtryk, men det gør det også muligt for hjælpeteknologier som f.eks. skærmlæsere at håndtere dem korrekt.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vis dialogboksen Sprog for at angive korrektursproget.

Alt+R, U, L

Angive standardsprog.

Alt+R, L

Toppen af siden

Indsætte internationale tegn

Hvis du vil skrive med små bogstaver ved hjælp af en tastekombination, der indeholder Skift-tasten, skal du holde Ctrl+Skift+symboltasterne nede samtidig og derefter slippe dem, før du skriver bogstavet.

Bemærk!: Hvis du skriver meget på et andet sprog, vil du måske foretrække at skifte til et andet tastatur i stedet.

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

Ctrl+accent grave ('), bogstavet

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

Ctrl+enkelt anførselstegn ('), bogstavet

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

Ctrl+Skift+cirkumfleks (^), bogstavet

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

Ctrl+Skift+Tilde (~), bogstavet

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

Ctrl+Skift+Kolon (:), bogstavet

å, Å

Ctrl+Skift+Snabel-a (@), a eller A

æ, Æ

Ctrl+Skift+Og-tegn (&), a eller A

œ, Œ

Ctrl+Skift+Og-tegn (&), o eller O

ç, Ç

Ctrl+komma (,), c eller C

ð, Ð

Ctrl+Enkelt anførselstegn ('), d eller D

ø, Ø

Ctrl+skråstreg (/), o eller O

¿

Ctrl+Alt+Skift+Spørgsmålstegn (?)

¡

Ctrl+Alt+Skift+Udråbstegn (!)

ß

Ctrl+Skift+Og-tegn (&), s

Toppen af siden

Bruge Input Method Editors til østasiatiske sprog

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til den japanske Input Method Editor (IME) for et tastatur med 101 taster, hvis det er tilgængeligt.

Alt+Tilde (~)

Skifte til den koreanske Input Method Editor (IME) for et tastatur med 101 taster, hvis det er tilgængeligt.

Højre Alt

Skifte til den kinesiske Input Method Editor (IME) for et tastatur med 101 taster, hvis det er tilgængeligt.

Ctrl+mellemrum

Toppen af Siden

Arbejde med dokumentvisninger

Word tilbyder flere forskellige visninger af et dokument. Hver visning gør det lettere at udføre bestemte opgaver. I Læsetilstand kan du få vist dokumentet som en vandret sekvens af sider, som du hurtigt kan gennemse ved hjælp af venstre og højre piletast.

Skifte dokumentvisningen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til visningen Læsetilstand.

Alt+W, F

Skifte til visningen Udskriftslayout.

Ctrl+Alt+P

Skifte til visningen Kontur.

Ctrl+Alt+O

Skifte til visningen Kladde.

Ctrl+Alt+N

Toppen af siden

Opret en disposition for et dokument

Disse genveje gælder kun, når dokumentet er i visningen Kontur.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+Venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+Højre pil

Sænke afsnittet til brødtekst.

Ctrl+Shift+N

Flyt de markerede afsnit op.

Alt+Skift+Pil op

Flyt de markerede afsnit ned.

Alt+Skift+Pil ned

Udvide teksten under en overskrift.

Alt+Skift+plustegn (+)

Skjule teksten under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn (-)

Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter.

Alt+Skift+A

Skjule eller vise tegnformatering.

Skråstreg (/) (på det numeriske tastatur)

Skifte mellem visning af den første linje i brødteksten og visning af al brødtekst.

Alt+Skift+L

Vise alle overskrifter med typografien Overskrift 1.

Alt+Skift+1

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau.

Alt+Skift+Overskriftsniveaunummer

Indsætte et tabulatortegn.

Ctrl+Tab

Toppen af siden

Bevæge dig gennem dokumentet i læsetilstand

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af dokumentet.

Startside

Flytte til slutningen af dokumentet.

End

Gå til en bestemt side.

Skriv sidetallet, og tryk derefter på Enter

Afslutte læsetilstand.

Esc

Toppen af siden

Brug genveje med funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: Viser opgaveruden Hjælp til Word.

 • Skift+F1: viser eller skjuler kontekstafhængig hjælp eller opgaveruden Vis formatering.

 • Ctrl+F1: Viser eller skjuler båndet.

 • Alt+F1: flytter til det næste felt.

 • Alt+Skift+F1: flytter til det forrige felt.

F2

 • F2 alene: flytter den markerede tekst eller grafik. Brug piletasterne til at placere markøren der, hvor du vil flytte teksten eller grafikken hen, og tryk derefter på Enter for at flytte, eller tryk på Esc for at annullere.

 • Skift+F2: kopierer den markerede tekst eller grafik. Brug piletasterne til at placere markøren der, hvor du vil kopiere teksten eller grafikken, og tryk derefter på Enter for at kopiere, eller tryk på Esc for at annullere.

 • Ctrl+F2: viser området Vis udskrift på fanen Udskriv i Backstage.

 • Alt+Skift+F2: gemmer dokumentet.

 • Ctrl+Alt+F2: viser dialogboksen Åbn.

F3

 • Skift+F3: skifter den markerede tekst mellem store, små og store bogstaver og alle ord med stort begyndelsesbogstav.

 • Ctrl+F3: klipper det markerede indhold til Samling. Du kan klippe flere tekster og grafik til Samling og sætte dem ind som en gruppe på en anden placering.

 • Ctrl+Skift+F3: indsætter indholdet af Samling.

 • Alt+F3: opretter en ny dokumentkomponent.

F4

 • F4: gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

 • Skift+F4: gentager den seneste handling fra Find eller Gå til.

 • Ctrl+F4: lukker det aktuelle dokument.

 • Alt+F4: lukker Word.

F5

 • F5 alene: Viser dialogboksen Gå til.

 • Skift+F5: flytter markøren til den seneste ændring.

 • Ctrl+Skift+F5: viser dialogboksen Bogmærke.

 • Alt+F5: gendanner størrelsen på dokumentvinduet.

F6

 • F6 alene: skifter mellem dokumentet, opgaveruden, statuslinjen og båndet. I et dokument, der er blevet opdelt, inkluderer F6 de opdelte ruder, når du skifter mellem ruder og opgaveruder.

 • Skift+F6: skifter mellem dokumentet, båndet, statuslinjen og opgaveruden.

 • Ctrl+F6: skifter til det næste dokumentvindue, når mere end ét dokument er åbent.

 • Ctrl+Skift+F6: skifter til det forrige dokumentvindue, når mere end ét dokument er åbent.

 • Alt+F6: flytter fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet, i de dialogbokse, hvor denne funktionsmåde understøttes.

F7

 • F7 alene: viser opgaveruden Redigeringsprogram til at kontrollere stavning og grammatik i dokumentet eller den markerede tekst.

 • Skift+F7: viser opgaveruden Synonymordbog.

 • Ctrl+Skift+F7: opdaterer de sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument.

 • Alt+F7: finder den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

 • Alt+Skift+F7: viser opgaveruden Oversætter .

F8

 • F8 alene: udvider markeringen. Hvis et ord f.eks. er markeret, udvides markeringens størrelse til én sætning.

 • Skift+F8: reducerer markeringen. Hvis et afsnit f.eks. er markeret, reduceres markeringens størrelse til én sætning.

 • Ctrl+Skift+F8: slår udvidet markeringstilstand til og fra. I tilstanden udvid markering udvider piletasterne markeringen.

 • Alt+F8 viser dialogboksen Makro til at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene: opdaterer de markerede felter.

 • Skift+F9: skifter mellem en feltkode og resultatet.

 • Ctrl+F9: indsætter et tomt felt.

 • Ctrl+Skift+F9: fjerner sammenkædningen af det aktuelle felt.

 • Alt+F9: skifter mellem alle feltkoder og resultaterne.

 • Alt+Skift+F9: kører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt, der viser feltresultater.

F10

 • F10 alene: Slår tastetip til eller fra.

 • Skift+F10: viser genvejsmenuen for et markeret element.

 • Ctrl+F10: maksimerer eller gendanner størrelsen på dokumentvinduet.

 • Alt+F10: viser opgaveruden Markeringen.

 • Alt+Skift+F10: viser menuen eller meddelelsen for tilgængelige handlinger, f.eks. for indsat tekst eller en Autokorrektur-ændring.

F11

 • F11 alene: flytter til det næste felt.

 • Skift+F11: flytter til det forrige felt.

 • Ctrl+F11: låser det aktuelle felt.

 • Ctrl+Skift+F11: låser det aktuelle felt op.

 • Alt+F11 åbner Microsoft VBA, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • F12 alene: Viser dialogboksen Gem som.

 • Skift+F12: gemmer dokumentet.

 • Ctrl+F12: viser dialogboksen Åbn.

 • Ctrl+Skift+F12: viser fanen Udskriv i Backstage.

 • Alt+Skift+F12: vælger knappen Indholdsfortegnelse i objektbeholderen Indholdsfortegnelse, når objektbeholderen er aktiv.

Toppen af siden

Se også

Hjælpecenter til Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Understøttelse af skærmlæser til Word

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene og funktionstasterne i Word til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet (OS) og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og handlinger for funktionstaster i Microsoft 365 til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen for en tastaturgenvej i Mac Hjælp til din version af macOS, dit hjælpeprogram eller ved at gå til Genvejskonflikter.

 • Hvis du ikke kan finde en tastaturgenvej her, der opfylder dine behov, kan du oprette en brugerdefineret tastaturgenvej. Du kan få vejledning herom ved at gå til Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office til Mac.

 • Mange af genvejene, der bruger Ctrl-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med Ctrl-tasten i Word til Mac. Men det gælder ikke dem alle.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Kommando+F, og skriv derefter dine søgeord.

Du får den bedste oplevelse med at bruge tastaturet med båndet ved at aktivere tastaturet for at få adgang til alle kontrolelementer.

 1. Hvis du vil åbne Systemindstillinger skal du trykke på Kommandoknappen.+mellemrumstasten, skrive systemindstillinger og trykke på Enter.

 2. Hvis du vil gå til Tastaturindstillinger skal du skrive keyboard og trykke på Enter.

 3. På fanen Genveje skal du trykke på Control+F7 for at ændre Fuld tastaturadgang indstilling fra Tekstfelter og lister til Alle kontrolelementer.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises ofte benyttede genveje i Word til Mac.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling.

Kommandoknappen.+Z eller F1

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Kommandoknappen.+Y

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Kommandoknappen.+X eller F2

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Kommandoknappen.+C eller F3

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Kommandoknappen.+V eller F4

Have vist genvejsmenuen til det markerede element. *

Skift+F10

Vise dialogboksen Gå til.

Kommandoknappen.+Alternativ+G eller F5

Vise dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

Kommandoknappen.+Alternativ+L eller F7

Aktivere udvidet markeringstilstand.

F8

Skifte til det næste vindue

Kommandoknappen.+Accent grave ( ` )

Skifte til forrige vindue.

Kommandoknappen.+Skift+Accent grave (`)

Åbne dialogboksen Gem som.

Kommandoknappen.+Skift+S

Finde tekst (flyt fokus til feltet Søgning i dokument).

Kommandoknappen.+F

Vis ruden Find og erstat.

Ctrl+H

Vis dialogboksen Udskriv.

Kommandoknappen.+P

Lukke det aktuelle dokument.

Kommandoknappen.+F4

Udvid eller minimer båndet.

Kommandoknappen.+Alternativ+R

Søge efter den næste stave- eller grammatiske fejl. Funktionen Foretag løbende stavekontrol skal aktiveres.

Alternativ+F7

Åbne ordbogen.

Option+Skift+F7

Toppen af siden

Genvejskonflikter

Nogle Word til Mac tastaturgenveje er i konflikt med standardtastaturgenveje i macOS. Dette emne markerer disse genveje med en stjerne. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger til Mac-tastaturet for at ændre skrivebordsgenvejen til tasten.

Ændre systemindstillinger for tastaturgenveje

 1. I Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. Vælg fanen Genveje.

 4. Vælg Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, der er i konflikt med den Word til Mac genvej, du vil bruge.

Naviger i dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte markøren ét ord til venstre.

Alternativ+Venstre pil

Flytte markøren ét ord til højre.

Alternativ+Højre pil

Flytte markøren ét afsnit op.

Kommandoknappen.+pil op

Flytte markøren ét afsnit ned.

Kommandoknappen.+pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle linje.

Kommandoknappen.+Venstre pil

Startside

Flytte markøren til slutningen af den aktuelle linje.

Kommandoknappen.+højre piletast

End

Flytte markøren til toppen af den forrige side.

Kommandoknappen.+PgUp

På en MacBook skal du trykke på Kommandoknappen.+FN+Pil op

Flytte markøren til toppen af den næste side.

Kommandoknappen.+PgDn

På en MacBook skal du trykke på Kommandoknappen.+FN+Pil ned

Flytte markøren til starten af dokumentet.

Kommandoknappen.+ Home

På en MacBook, tryk på Kommandoknappen.+Fn+Venstre pil

Flytte markøren til slutningen af dokumentet.

Kommandoknappen.+End

På en MacBook skal du trykke på Kommandoknappen.+Fn+Højre pil

Flytte markøren til det forrige indsætningspunkt.

Skift+F5

Flytte markøren ved at rulle dokumentvisningen op med én skærm.

PgUp

Flytte markøren ved at rulle dokumentvisningen én skærm ned.

PgDn

Toppen af siden

Markere tekst og grafik

Tip!: Hvis du kender tastekombinationen, til at flytte markøren kan du generelt, markere teksten ved hjælp af den samme tastekombination, mens du holder Shift nede. Eksempelvis flytter Kommandoknappen.+Højre Pil markøren til det næste ord, og Kommandoknappen.+Shift+Højre pil markerer teksten fra markøren til starten af det næste ord.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere flere elementer, der ikke er ved siden af hinanden.

Markere det første element, du ønsker, og hold Kommandoknappen. nede, og klik derefter med musen på de andre elementer.

Markere tekst.

Skift+piletaster

Markere ordet til venstre.

Skift+Alternativ+Venstre pil

Markere ordet til højre.

Skift+Alternativ+Højre pil

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af den aktuelle linje.

Kommandoknappen.+Skift+Venstre pil

Skift+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af den aktuelle linje.

Kommandoknappen.+Skift+Højre pil

Skift+End

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af det aktuelle afsnit.

Kommandoknappen.+Skift+Pil op

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af det aktuelle afsnit.

Kommandoknappen.+Shift+Pil ned

Markere fra den aktuelle position og til toppen af skærmen.

Skift+PgUp

Markere fra den aktuelle position til bunden af skærmen.

Skift+PgDn

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af dokumentet.

Kommandoknappen.+Skift+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af dokumentet.

Kommandoknappen.+Skift+End

Markere fra den aktuelle position til bunden af vinduet.

Kommandoknappen.+Skift+Alternativ+PgDn

Markere alt dokumentindhold.

Kommandoknappen.+A

Toppen af siden

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Begynde at udvide markeringen. *

F8

I tilstanden udvidet markering vil et klik på et sted i dokumentet udvide den aktuelle markering til den nye placering.

Markere det nærmeste tegn til venstre.

F8, Venstre pil

Markere det nærmeste tegn til højre.

F8, Højre pil

Udvide det markerede område.

Tryk på F8 gentagne gange for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen og dokumentet.

Reducere markeringen. *

Skift+F8

Markere en lodret tekstblok.

Kommandoknappen.+Skift+F8, og tryk derefter på piletasterne

Stop udvidelsen af markeringen.

Esc

Toppen af siden

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Kommandoknappen.+X

F2

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

Kommandoknappen.+C

F3

Indsætte indholdet af udklipsholderen

Kommandoknappen.+V

F4

Vis dialogboksen Indsæt speciel.

Kommandoknappen.+Ctrl+V

Klippe det markerede indhold til Samling.

Kommandoknappen.+F3

Sætte indholdet fra Samling ind.

Kommandoknappen.+Skift+F3

Kopiere den markerede formatering.

Kommandoknappen.+Skift+C

Sætte den kopierede formatering ind.

Kommandoknappen.+Skift+V

Oprette et autotekstelement.

Alternativ+F3

Toppen af siden

Justér, og formatér afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere afsnittet.

Kommandoknappen.+E

Anvende lige margener på afsnittet.

Kommandoknappen.+J

Justere afsnittet til venstre.

Kommandoknappen.+L

Justere afsnittet til højre.

Kommandoknappen.+R

Indrykke afsnittet.

Ctrl+Skift+M

Fjerne en afsnitsindrykning.

Kommandoknappen.+Skift+M

Oprette en hængende indrykning.

Kommandoknappen.+T

Fjerne en hængende indrykning.

Kommandoknappen.+Skift+T

Anvende enkelt linjeafstand på afsnittet.

Kommandoknappen.+1

Anvende dobbelt linjeafstand på afsnittet.

Kommandoknappen.+2

Anvende 1,5 linjeafstand på afsnittet.

Kommandoknappen.+5

Aktivere autoformat.

Kommandoknappen.+Alternativ+K

Anvende typografien Normal.

Kommandoknappen.+Skift+N

Anvende typografien Overskrift 1.

Kommandoknappen.+Alternativ+1

Anvende typografien Overskrift 2.

Kommandoknappen.+Alternativ+2

Anvende typografien Overskrift 3.

Kommandoknappen.+Alternativ+3

Anvende typografien Opstilling.

Kommandoknappen.+Skift+L, når markøren er i starten af en linje

Indsætte et hårdt mellemrum.

Alternativ+Mellemrumstast

Toppen af siden

Formatere tegn

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Øge skriftstørrelsen.

Kommandoknappen.+Skift+højre krokodillenæb (>)

Mindske skriftstørrelsen.

Kommandoknappen.+Skift+venstre krokodillenæb (<)

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Kommandoknappen.+Kantet højreparentes (])

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Kommandoknappen.+Kantet venstreparentes ([)

Vise dialogboksen Skrifttype.

Kommandoknappen.+D

Skift teksten mellem store og små bogstaver og alle ord med stort begyndelsesbogstav.

Skift+F3

Skift teksten til store bogstaver.

Kommandoknappen.+Shift+A

Anvende fed formatering.

Kommandoknappen.+B

Tilføj en opstilling med punkttegn.

Kommandoknappen.+Skift+L

Anvende understreget formatering.

Kommandoknappen.+U

Anvende formateringen understregning på ordene, men ikke mellemrummene.

Kommandoknappen.+Skift+W

Anvende formateringen med dobbelt understregning.

Kommandoknappen.+Skift+D

Anvende formateringen kursiv.

Kommandoknappen.+I

Anvende formateringen små bogstaver.

Kommandoknappen.+Skift+K

Anvende formateringen gennemstreget.

Kommandoknappen.+Skift+X

Toppen af siden

Indsætte specialtegn

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et tomt felt.

Kommandoknappen.+F9

Indsætte et linjeskift.

Skift+Retur

Indsætte sideskift.

Kommandoknappen.+Retur

Indsætte et kolonneskift.

Kommandoknappen.+Skift+Enter

Indsætte en hård bindestreg.

Kommandoknappen.+Shift+Bindestreg (-)

Indsætte et registreret varemærkesymbol (®).

Alternativ+R

Indsætte et varemærkesymbol (™).

Option+2

Toppen af siden

Arbejde med tabeller

Bevæge dig rundt i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste celle, og markér indholdet.

Tabulatortasten

Gå til den forrige celle, og markér indholdet.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

Pil op

Gå til den første celle i rækken.

Ctrl+Home

Gå til den sidste celle i rækken.

Ctrl+End

Gå til den første celle i kolonnen.

Ctrl+PgUp

Gå til den sidste celle i kolonnen.

Ctrl+PgDn

Tilføje en ny række nederst i en tabel.

Tabulatortasten i slutningen af den sidste række.

Indsætte en række.

Kommandoknappen.+Ctrl+I

Toppen af siden

Markere tabelindhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle.

Tabulatortasten

Markere indholdet i den forrige celle.

Skift+Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler.

Skift+piletaster

Markere en række.

Markere den første eller sidste celle i rækken, og tryk derefter på Skift+Alt+End eller Home.

Toppen af siden

Tilpasse tabelkolonner med linealen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bevare kolonnestørrelserne til højre, og rediger tabelbredden.

Trække kolonnerammen på linealen

Flytte en enkelt kolonnelinje, og bevare tabelbredden.

Skift+Træk kolonnerammen på linealen

Tilpasse størrelsen på alle kolonner ligeligt til højre, og bevare tabelbredden.

Kommandoknappen.+Skift+Træk kolonnerammen på linealen

Tilpasse størrelsen på alle kolonner proportionelt til højre, og bevare tabelbredden.

Kommandoknappen.+Træk kolonnerammen på linealen

Toppen af siden

Tilpas tabelkolonner direkte i en tabel

Tip!: Hvis du vil finjustere kolonnebredden og få vist kolonnens mål på linealen, når du ændrer størrelsen på kolonnen, skal du slå fastgørelsesfunktionen fra ved at trykke på Alternativ med genvejstasterne.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte en enkelt kolonnelinje, og bevare tabelbredden.

Trække kolonnerammen

Bevar kolonnestørrelserne til højre, og ændre tabelbredden.

Skift+Træk kolonnerammen

Tilpasse størrelsen på alle kolonner ligeligt til højre, og bevare tabelbredden.

Kommandoknappen.+Skift+Træk kolonnerammen

Tilpasse størrelsen på alle kolonner proportionelt til højre, og bevare tabelbredden.

Kommandoknappen.+Træk kolonnerammen

Toppen af siden

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt afsnit i en celle.

Enter

Indsætte et tabulatortegn i en celle.

Alternativ+Tab

Toppen af siden

Tegning

Sådan gør du

Skal du trykke på

Slå tegningstilstand til/fra.

Kommandoknappen.+Ctrl+Z

Toppen af siden

Arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Indsætte et DATE-felt.

Ctrl+Skift+D

Indsætte et LISTNUM-felt.

Kommandoknappen.+Alternativ+Shift+L

Indsætte et PAGE-felt.

Ctrl+Skift+P

Indsætte et TIME-felt.

Ctrl+Skift+T

Indsætte et tomt felt.

Kommandoknappen.+F9

Opdatere de markerede felter. *

F9

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet. *

Skift+F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alternativ+F9

Kør GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt, der viser feltresultater.

Alternativ+Skift+F9

Låse et felt.

Kommandoknappen.+F11

Låse et felt op.

Kommandoknappen.+Skift+F11

Toppen af siden

Opret en disposition for et dokument

Disse genveje gælder kun, når dokumentet er i visningen Kontur.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Ctrl+Skift+Venstre pil

Sænke et afsnit.

Ctrl+Skift+Højre pil

Sænke afsnittet til brødtekst.

Kommandoknappen.+Skift+N

Flyt de markerede afsnit op. *

Ctrl+Skift+Pil op

Flyt de markerede afsnit ned. *

Ctrl+Skift+Pil ned

Udvide teksten under en overskrift.

Ctrl+Skift+Plustegn (+)

Skjule tekst under en overskrift. *

Ctrl+Skift+Minustegn (-)

Udvide al brødtekst og alle overskrifter eller skjule al brødtekst.

Ctrl+Skift+A

Skifte mellem visning af den første linje i brødteksten og visning af al brødtekst.

Ctrl+Skift+L

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau.

Ctrl+Skift+Overskriftsniveaunummer

Toppen af siden

Gennemse et dokument

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar.

Kommandoknappen.+Alternativ+A

Slå Registrer ændringer til eller fra.

Kommandoknappen.+Skift+E

Flytte til begyndelsen af en kommentar.

Startside

Flytte til slutningen af en kommentar.

End

(Tasten End findes ikke på alle tastaturer.)

Flytte til begyndelsen af listen over kommentarer.

Kommandoknappen.+Home i Korrekturruden.

Flytte til slutningen af listen over kommentarer.

Kommandoknappen.+End, i Korrekturruden.

Toppen af siden

Brug fodnoter og slutnoter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en fodnote.

Kommandoknappen.+Alternativ+F

Indsætte en slutnote.

Kommandoknappen.+Alternativ+E

Toppen af siden

Arbejd med højre mod venstre-sprog

Word understøtter højre mod venstre-funktionalitet for sprog, der bruges i et højre mod venstre-miljø eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø, til at skrive, redigere og vise tekst. I denne sammenhæng henviser højre mod venstre-sprog til ethvert skrivesystem, der skrives fra højre mod venstre, og inkluderer sprog, der kræver kontekstafhængig udformning, f.eks. arabisk, og sprog, der ikke gør.

Før du kan bruge disse tastaturgenveje, skal du sørge for, at tastaturgenveje er aktiveret for det sprog, du bruger:

 1. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur.

 2. Vælg det sprog, du vil aktivere genveje for, under fanen Inputkilder.

 3. I højre side af fanen skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér tastaturgenveje.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte skriveretningen til højre mod venstre.

Ctrl+Kommandoknappen.+ Venstre pil

Skifte skriveretningen til venstre mod højre.

Ctrl+Kommandoknappen.+ Højre pil

Toppen af siden

Brug genveje med funktionstaster

Word til Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer, herunder Kopiér og Sæt ind. Du kan ændre dine Apple-systemindstillinger for at få hurtig adgang til disse genveje, så du ikke behøver at trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en genvej med en funktionstast.

Bemærk!: Ændring af systemindstillingerne for funktionstaster påvirker, hvordan funktionstasterne fungerer på din Mac, ikke kun i Word. Efter ændring af denne indstilling kan du stadig udføre de særlige funktioner, der er trykt på en funktionstast. Tryk blot på Fn-tasten. Hvis du fx vil bruge tasten F12 til at ændre din lydstyrke, skal du trykke på Fn + F12.

Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke ønsker at trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine Apple-systemindstillinger. Du kan få vejledning herom ved at gå til Rediger indstillinger for funktionstaster.

Følgende tabel anviser funktionstastgenvejene for Word til Mac.

Tast

Beskrivelse

F1

 • F1 alene: fortryder den forrige handling.

F2

 • F2 alene: klipper det markerede indhold til Udklipsholder.

 • Skift+F2: kopierer den markerede tekst eller grafik. Brug piletasterne til at placere markøren der, hvor du vil kopiere teksten eller grafikken, og tryk derefter på Enter for at kopiere, eller tryk på Esc for at annullere.

F3

 • F3 alene: kopierer det markerede indhold til Udklipsholder.

 • Skift+F3: skifter den markerede tekst mellem store, små og store bogstaver og alle ord med stort begyndelsesbogstav.

 • Kommandoknappen.+F3: klipper det markerede indhold til Samling. Du kan klippe flere tekster og grafik til Samling og sætte dem ind som en gruppe på en anden placering.

 • Kommandoknappen.+Skift+F3: sætter indholdet fra Samling ind.

 • Alternativ+F3: opretter et autotekstelement.

F4

 • F4 alene: sætter indholdet fra Udklipsholder ind.

 • Skift+F4: gentager den seneste handling fra Find eller Gå til.

 • Kommandoknappen. Skift+F4: gentager den sidste Find eller Gå til handling.

F5

 • F5 alene: Viser dialogboksen Gå til.

 • Skift+F5: flytter markøren til den seneste ændring.

 • Kommandoknappen.+Skift+F5: viser dialogboksen Bogmærke.

F6

 • F6 alene: skifter mellem dokumentet, opgaveruden, statuslinjen og båndet. I et dokument, der er blevet opdelt, inkluderer F6 de opdelte ruder, når du skifter mellem ruder og opgaveruder.

 • Skift+F6: skifter mellem dokumentet, båndet, statuslinjen og opgaveruden.

 • Kommandoknappen.+F6: skifter til det næste dokumentvindue, når der er mere end ét dokument er åbent.

 • Kommandoknappen.+Skift+F6: skifter til det forrige dokumentvindue, når mere end ét dokument er åbent.

F7

 • F7 alene: viser dialogboksen Stave- og grammatikkontrol.

 • Skift+F7: viser opgaveruden Synonymordbog.

 • Kommandoknappen.+Skift+F7: opdaterer de sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument.

 • Option+F7: finder den næste stave- eller grammatiske fejl.

 • Option+Skift+F7: åbner Ordbog.

F8

 • F8 alene *: udvider markeringen. Hvis et ord f.eks. er markeret, udvides markeringens størrelse til én sætning.

 • Skift+F8 *: reducerer markeringen. Hvis et afsnit f.eks. er markeret, reduceres markeringens størrelse til én sætning.

 • Kommandoknappen.+Skift+F8: slår udvidet markeringstilstand til og fra. I tilstanden udvid markering udvider piletasterne markeringen.

 • Alternativ+F8: viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

 • F9 alene *: opdaterer de markerede felter.

 • Skift+F9 *: skifter mellem en feltkode og resultatet.

 • Kommandoknappen.+F9: indsætter et tomt felt.

 • Kommandoknappen.+Skift+F9: fjerner sammenkædningen af det aktuelle felt.

 • Option+F9: skifter mellem alle feltkoder og resultaterne.

 • Alternativ+Skift+F9: kører GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra et felt, der viser feltresultater.

F10

 • Skift+F10 *: viser genvejsmenuen for et markeret element.

F11

 • F11 alene *: flytter til det næste felt.

 • Skift+F11 *: flytter til det forrige felt.

 • Kommandoknappen.+F11: låser det aktuelle felt.

 • Kommandoknappen.+Skift+F11: låser det aktuelle felt op.

 • Alternativ+F11: åbner tekstredigeringsprogrammet Microsoft VBA, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA).

Toppen af siden

Skifte indstillinger for funktionstasten

 1. I Apple-menuen skal du vælge Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Se også

Hjælpecenter til Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Understøttelse af skærmlæser til Word

Denne artikel beskriver tastaturgenvejene i Word til iOS.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du kender tastaturgenvejene på din MacOS-computer, fungerer de samme tastekombinationer med Word til iOS også, når der bruges et eksternt tastatur.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk Kommandoknappen.+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gem dokumentet.

Kommandoknappen.+S

Udskrive dokumentet.

Kommandoknappen.+P

Luk dokumentet.

Kommandoknappen.+W

Toppen af siden

Naviger i dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Søge efter tekst.

Kommandoknappen.+F

Find den næste forekomst af tekst.

Kommandoknappen.+G

Find den forrige forekomst af tekst.

Skift+Kommandoknappen.+G

Markere alt dokumentindhold.

Kommandoknappen.+A

Toppen af siden

Rediger og formatér dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

For at acceptere en tekstforudsigelse.

Højre pil

Fortryde den seneste handling.

Kommandoknappen.+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Kommandoknappen.+Y

Klippe det markerede indhold til udklipsholderen.

Kommandoknappen.+X

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

Kommandoknappen.+C

Indsætte indholdet fra udklipsholderen.

Kommandoknappen.+V

Anvende fed formatering af markeret tekst

Kommandoknappen.+B

Anvende kursiv formatering på den markerede tekst.

Kommandoknappen.+I

Understreg den markerede tekst.

Kommandoknappen.+U

Understreg de markerede ord, men ikke mellemrummene.

Kommandoknappen.+Skift+W

Ændre den markerede tekst til at bruge typografien Normal.

Alt+Kommandoknappen.+N

Ændre den markerede tekst til et link.

Kommandoknappen.+K

Ændre den markerede tekst til kapitæler.

Skift+Kommandoknappen.+K

Ændre den markerede tekst til store bogstaver.

Skift+Kommandoknappen.+A

Centrere det markerede afsnit.

Kommandoknappen.+E

Bruge lige margen i det markerede afsnit.

Kommandoknappen.+J

Justere det markerede afsnit til venstre.

Kommandoknappen.+L

Justere det markerede afsnit til højre.

Kommandoknappen.+R

Indrykning af det markerede afsnit.

Ctrl+Skift+M

Fjern indrykning fra det markerede afsnit.

Skift+Kommandoknappen.+M

Anvende hængende indrykning på det markerede afsnit.

Kommandoknappen.+T

Anvende formateringen af tidligere kopieret tekst på den aktuelt markerede tekst.

Skift+Kommandoknappen.+V

Føej en kommentar til den markerede tekst eller figur.

Alt+Kommandoknappen.+A

Søge efter og erstatte tekst.

Ctrl+H

Slå korrekturmærker til eller fra i dokumentet.

Skift+Kommandoknappen.+E

Toppen af siden

Se også

Word hjælp og læring

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Understøttelse af skærmlæser til Word

Denne artikel beskriver tastaturgenvejene i Word til Android.

Bemærk!: Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

I dette emne

Naviger i dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Søge efter tekst.

Ctrl+F

Flytte markøren ét afsnit op.

Alt+Pil op

Flytte markøren ét afsnit ned.

Alt+pil ned

Flytte markøren ét ord mod venstre.

Alt+Venstre pil

Flytte markøren ét ord mod højre.

Alt+Højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle linje.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren til slutningen af den aktuelle linje.

Ctrl+Højre pil

Markere tekst.

Skift+piletaster

Markere afsnittet ovenfor.

Skift+Alt+Pil op

Markere afsnittet nedenfor.

Skift+Alt+Pil ned

Markere ordet til venstre.

Skift+Alt+Venstre pil

Markere ordet til højre.

Skift+Alt+Højre pil

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af linjen.

Skift+Ctrl+Venstre pil

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af linjen.

Skift+Ctrl+Højre pil

Markere alt dokumentindhold.

Ctrl+A

Toppen af siden

Rediger og formatér dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Fortryde den seneste handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Klippe det markerede indhold til udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til udklipsholderen.

Ctrl+C

Indsætte indholdet fra udklipsholderen.

Ctrl+V

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

Ctrl+K

Understreg den markerede tekst.

Ctrl+U

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Toppen af siden

Se også

Word hjælp og læring

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Understøttelse af skærmlæser til Word

Denne artikel beskriver tastaturgenvejene i Word til internettet.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Microsoft 365 til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk Ctrl+F, og skriv derefter dine søgeord.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i Word til internettet.

Tip!: Hvis du hurtigt vil oprette et nyt dokument i Word til internettet, skal du åbne browseren, skrive Word.new på adresselinjen og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en PDF-baseret visning, der er mærket til at fungere sammen med skærmlæsere, i læsevisning.

Tryk på Tabulatortasten, indtil du når knappen Tilgængelighedstilstand, og tryk derefter på Enter

Finde tekst i læsevisning.

Ctrl+F eller F3

Finde tekst i redigeringsvisning.

Ctrl+F eller Ctrl+G

Søge efter og erstatte tekst i redigeringsvisning.

Ctrl+H

Skjul opgaveruden, hvis der er en åben.

Esc

Skifte til kontrolelementet Zoom.

Alt+Punktum, W, derefter Q eller Alt+Windows-tast, W og derefter Q

Udskrive dokumentet.

Ctrl+P

Gå til det næste landmærkeområde.

Ctrl+F6

Gå til tekstfeltet Fortæl mig det eller Søg .

Alt+Q

Øverst på siden

Tastaturgenveje til båndet

Word til internettet tilbyder genveje, der kaldes hurtigtaster, til at navigere på båndet. Hvis du har brugt hurtigtaster til at spare tid på Word til stationære computere, vil du opleve, at hurtigtaster ligner hinanden meget i Word til internettet.

På en Windows computer starter alle hurtigtaster med Alt+punktum (.) eller Alt+Windows-tasten, og tilføj derefter et bogstav til båndfanen. Hvis du f.eks. vil gå til fanen Gennemse, skal du trykke på Alt+Punktum, R eller Alt+Windows-tasten, R.

Hvis du bruger Word til internettet på en Mac-computer, skal du trykke på Ctrl+Punktum (.) for at starte.

Båndet med hurtigtaster i Word til internettet
 • Tryk på Alt+Punktum eller Alt+Windows-tasten for at gå til båndet. Du kan også trykke på Ctrl+F6, indtil du når fanen Hjem .

 • Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem fanerne på båndet.

 • Hvis du vil skjule båndet, så du har mere plads til at arbejde, skal du trykke på Ctrl+F3. Gentag dette for at vise båndet igen.

Gå til hurtigtasterne til båndet

For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende tastaturgenveje:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn tekstfeltet Fortæl mig det eller Søg på båndet for at skrive et søgeord.

Alt+Punktum, Q eller Alt+Windows-tast, Q

Åbne fanen Filer, og brug Backstage.

Alt+Punktum, F eller Alt+Windows-tast, F

Åbne fanen Hjem for at formatere tekst, og bruge værktøjet Find.

Alt+Punktum, H eller Alt+Windows-tast, H

Åbne fanen Indsæt, og indsætte et billede, et link, en kommentar, et sidehoved, en sidefod, et sidetal. Du kan også få adgang til galleriet Symbol.

Alt+Punktum, N eller Alt+Windows-tast, N

Åbne fanen Sidelayout for at angive sidemargener, papirretning, størrelse og afsnitsafstand.

Alt+Punktum, A eller Alt+Windows-tast, A

Åbne fanen Referencer for at indsætte en indholdsfortegnelse, fodnoter eller slutnoter.

Alt+Punktum, S eller Alt+Windows-tast, S

Åbne fanen Gennemse for at kontrollere stavning, tilføje kommentarer eller registrere og gennemse ændringer i dokumentet.

Alt+Punktum, R eller Alt+Windows-tast, R

Åbne fanen Vis for at vælge en visning, åbne ruden Navigation, redigere ruden Sidehoved & Sidefod og Zoom dokumentvisningen.

Alt+Punktum, W eller Alt+Windows-tast, W

Toppen af siden

Brug af søgning

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Arbejd i båndfanerne og båndmenuerne

De følgende genvejene kan spare dig tid, når du arbejder med båndfanerne og båndmenuerne.

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Markér den aktive fane på båndet, og aktivér hurtigtasterne.

Alt+Punktum eller Alt+Windows-tast. Hvis du vil gå til en anden fane, skal du bruge en adgangstast eller tabulatortasten.

Når en båndfane er markeret, skal du flytte fokusset til fanekommandoerne.

Enter, og derefter tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten

Aktivér en valgt knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen for en markeret kommando.

Mellemrum eller Enter

Åbn menuen for en markeret knap.

Alt+pil ned

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Pil ned

Skjule eller udvide båndet.

Ctrl+F3

Toppen af siden

Naviger i dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte markøren ét ord mod højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte markøren ét ord mod venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren ét afsnit op.

Ctrl+Pil op-tast

Flytte markøren ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned-tast

Flytte markøren til begyndelsen af den aktuelle linje.

Startside

Flytte markøren til slutningen af den aktuelle linje.

End

Flytte markøren til starten af dokumentet.

Ctrl+Home

Flytte markøren til slutningen af dokumentet.

Ctrl+End

Markere tekst.

Skift+piletaster

Markere ordet til højre.

Skift+Ctrl+Højre pil

Markere ordet til venstre.

Skift+Ctrl+Venstre pil

Markere afsnittet ovenfor.

Skift+Ctrl+Pil op

Markere afsnittet nedenfor.

Skift+Ctrl+Pil ned

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af linjen.

Skift+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af linjen.

Skift+End

Markere fra den aktuelle position og til begyndelsen af dokumentet.

Skift+Ctrl+Home

Markere fra den aktuelle position og til slutningen af dokumentet.

Skift+Ctrl+End

Markere alt dokumentindhold.

Ctrl+A

Toppen af siden

Rediger og formatér dokumentet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe det markerede indhold ud til udklipsholderen.

Ctrl+X

Kopiere det markerede indhold til Udklipsholder.

Ctrl+C

Sætte indholdet fra Udklipsholder ind.

Ctrl+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annuller fortryd for den seneste handling.

Ctrl+Y

Formindsk skriftstørrelsen.

Ctrl+kantet venstreparentes ([)

Forøg skriftstørrelsen.

Ctrl+kantet højreparentes (])

Anvende fed formatering af markeret tekst

Ctrl+F

Anvende formatering med kursiv af markeret tekst

Ctrl+K

Understreg den markerede tekst.

Ctrl+U

Justere afsnittet til venstre.

Ctrl+L

Justere afsnittet til højre.

Ctrl+R

Centrere afsnittet.

Ctrl+E

Anvende lige margener på afsnittet.

Ctrl+J

Oprette en opstilling med punkttegn.

Ctrl+punktum (.)

Oprette en opstilling med tal/bogstaver.

Ctrl+skråstreg (/)

Toppen af siden

Arbejde med kommentarer

De følgende tastaturgenveje virker kun, når ruden Kommentarer er åben og markeret (eller "i fokus", hvis du bruger en skærmlæser).

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule ruden Kommentarer.

Alt+Punktum, R, K eller Alt+Windows-tast, R, K

Tilføje en ny kommentar.

Ctrl+Alt+M

Gå til den næste kommentartråd eller det næste svar i en udvidet kommentartråd.

Pil ned

Gå til den forrige kommentartråd.

Pil op

Udvide den aktuelle kommentartråd.

Højre pil

Skjule den aktuelle kommentartråd.

Venstre pil

Gå til svarfeltet, når fokus er på en kommentar.

Tabulatortasten, Tabulatortasten, Enter

Rediger en kommentar eller et svar, når fokus er på kommentaren eller svaret.

Tabulatortasten, Enter

Skrive en kommentar/et svar eller gemme en redigering.

Ctrl+Enter

Slette et kladdeudkast/svar eller redigere.

Esc

Toppen af siden

Se også

Hjælpecenter til Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Understøttelse af skærmlæser til Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×