Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Tip!: Prøv at bruge den nye XOPSLAG-funktion , en forbedret version af VOPSLAG, der fungerer i en hvilken som helst retning og som standard returnerer nøjagtige resultater, hvilket gør det nemmere og mere praktisk at bruge end den foregående funktion.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen VOPSLAG i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Søger efter en værdi i øverste række i en tabel eller matrix og returnerer værdien i den samme kolonne eller række, du angiver i tabellen eller matrixen. Brug VOPSLAG, når sammenligningsværdierne findes i en række øverst i en datatabel, og du vil søge i et bestemt antal rækker. Brug LOPSLAG, når sammenligningsværdierne findes i en kolonne til venstre for de data, du vil finde.

V'et i VOPSLAG står for "Vandret."

Syntaks

VOPSLAG(opslagsværdi;tabelmatrix;rækkeindeksnr;[intervalopslag])

Syntaksen for funktionen VOPSLAG har følgende argumenter:

 • Opslagsværdi    Påkrævet. Den værdi, der skal findes i tabellens første række. Opslagsværdi kan være en værdi, en reference eller en tekststreng.

 • Tabelmatrix    Påkrævet. En datatabel, hvori der søges efter data. Brug en reference til et område eller et områdenavn.

  • Værdierne i den første række af tabelmatrix kan være tekst, tal eller logiske værdier.

  • Hvis intervalopslag er SAND, skal værdierne i første række af tabelmatrix sorteres i stigende rækkefølge (...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Å, FALSK, SAND), ellers finder VOPSLAG måske ikke den korrekte værdi. Hvis intervalopslag er FALSK, er det ikke nødvendigt at sortere tabelmatrix.

  • Store og små bogstaver er ækvivalente.

  • Sorter værdierne i stigende rækkefølge fra venstre mod højre. Du kan finde flere oplysninger under Sortere data i et område eller en tabel.

 • Row_index_num    Påkrævet. Rækkenummeret i table_array, som den matchende værdi returneres fra. En row_index_num af 1 returnerer den første rækkeværdi i table_array, returnerer en row_index_num på 2 den anden rækkeværdi i table_array osv. Hvis row_index_num er mindre end 1, returnerer VOPSLAG #VALUE! fejlværdi; Hvis row_index_num er større end antallet af rækker i table_array, returnerer VOPSLAG #REF! fejlværdi.

 • Intervalopslag    Valgfrit. En logisk værdi, som angiver, om VOPSLAG skal søge efter en bestemt værdi eller en omtrentlig værdi. Hvis argumentet er SAND eller udelades, returneres en omtrentlig værdi. Hvis den bestemte værdi ikke findes, returneres med andre ord den næststørste værdi, der er mindre end opslagsværdi. Hvis argumentet er FALSK, søger VOPSLAG efter en bestemt værdi. Hvis den ikke findes, returneres fejlværdien #I/T.

Bemærkning

 • Hvis VOPSLAG ikke kan finde opslagsværdi, og intervalopslag er SAND, bruges den største værdi, som er mindre end opslagsværdi.

 • Hvis opslagsværdi er mindre end den mindste værdi i den første række af tabelmatrix, returnerer VOPSLAG fejlværdien #I/T.

 • Hvis intervalopslag er FALSK, og opslagsværdi er tekst, kan du bruge jokertegnene, spørgsmålstegn (?) og stjerne (*) i opslagsværdi. Et spørgsmålstegn repræsenterer et vilkårligt enkelttegn, mens en stjerne repræsenterer en vilkårlig tegnsekvens. Hvis du ønsker at søge efter et spørgsmålstegn eller en stjerne i selve teksten, skal du skrive en tilde (~) foran tegnet.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Aksler

Lejer

Bolte

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VOPSLAG("Aksler";A1:C4; 2; SAND)

Søger efter "Aksler" i række 1 og returnerer den værdi fra række 2, der er i den samme kolonne (kolonne A).

4

=VOPSLAG("Lejer";A1:C4; 3; FALSK)

Søger efter "Lejer" i række 1 og returnerer den værdi fra række 3, der er i den samme kolonne (kolonne B).

7

=VOPSLAG(";B";A1:C4;3;SAND)

Søger efter "B" i række 1 og returnerer den værdi fra række 3, der er i den samme kolonne. Fordi der ikke blev fundet en nøjagtig match for "B", bruges den største værdi i række 1, der er mindre end "B": "Aksler" i kolonne A.

5

=VOPSLAG("Bolte";A1:C4;4)

Søger efter "Bolte" i række 1 og returnerer den værdi fra række 4, der er i den samme kolonne (kolonne C).

11

=VOPSLAG(3; {1;2;3;"a";"b";"c";"d";"e";"f"}; 2; SAND)

Søger efter tallet 3 i matrixkonstanten med tre rækker og returnerer værdien fra række 2 i den samme (i dette tilfælde den tredje) kolonne. Der findes tre rækker af værdier i matrixkonstanten, og rækkerne er adskilt med semikolon (;). Fordi "c" findes i række 2 og i den samme kolonne som 3, returneres "c".

c

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×