Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Sortering af data er en integreret del af dataanalyse. Du vil måske ordne en liste over navne i alfabetisk rækkefølge, sammensætte en liste over produktlagerniveauer fra højest til lavest eller ordne rækker efter farver eller ikoner. Sortering af data gør det lettere for dig hurtigt at få et overblik over og bedre forstå dine data, organisere og finde de data, du skal bruge, og i sidste ende træffe mere effektive beslutninger.

Du kan sortere data efter tekst (A-Å eller Å-A), tal (fra mindste til største eller fra største til mindste) og datoer og klokkeslæt (fra ældste til nyeste og nyeste til ældste) i én eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste, du opretter (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. Hvis du vil finde de højeste eller laveste værdier i et celleområde eller en tabel, f.eks. de 10 højeste eller 5 laveste salgsbeløb, skal du bruge AutoFilter eller betinget formatering. Se videoen for at se, hvordan du gør.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra A til Å) for hurtigt at sortere i stigende rækkefølge.

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra Å til A) for hurtigt at sortere i faldende rækkefølge.

Bemærkninger!:  Potentielle problemer

 • Kontrollér, at alle data er gemt som tekst    Hvis den kolonne, du vil sortere, indeholder både tal, der er gemt som tal, og tal, der er gemt som tekst, skal du formatere dem alle som enten tal eller tekst. Hvis du ikke anvender dette format, sorteres tallene, der er gemt som tal, før tallene, der er gemt som tekst. Hvis du vil formatere alle de markerede data som tekst, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogen Formatér celler, klikke på fanen Tal og derefter under Kategori klikke på Generelt, Tal eller Tekst.

 • Fjern alle foranstillede mellemrum    I nogle tilfælde kan data, der er importeret fra et andet program, indeholde foranstillede mellemrum. Fjern de foranstillede mellemrum, før du sorterer dataene. Du kan gøre dette manuelt, eller du kan bruge funktionen FJERN OVERFLØDIGE BLANKE.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér med mindste først) for at sortere fra mindste til største.

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér med største først) for at sortere fra største til mindste.

Bemærkninger!: 

 • Potentielt problem   

 • Kontrollér, at alle tal gemmes som tal    Hvis du får andre resultater end forventet, indeholder kolonnen muligvis tal, der er gemt som tekst og ikke som tal. Det kan f.eks. være negative tal, der importeres fra nogle regnskabssystemer, eller et tal, der er angivet med en foranstillet apostrof ('), der gemmes som tekst. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Ændre tal, der er formateret som tekst, ved at anvende et talformat.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • For at sortere fra en tidligere til en senere dato eller klokkeslæt skal du klikke på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra ældste til nyeste).

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra nyeste til ældste) for at sortere fra en senere til en tidligere dato eller et senere til et tidligere klokkeslæt.

Bemærkninger!:  Potentielt problem   

 • Kontrollér, at datoer og klokkeslæt er gemt som datoer eller klokkeslæt    Hvis du får andre resultater end forventet, kan kolonnen indeholde datoer eller klokkeslæt, der er gemt som tekst i stedet for som datoer eller klokkeslæt. Hvis Excel skal sortere datoer og klokkeslæt korrekt, skal alle datoer og klokkeslæt i en kolonne være gemt som serienumre for dato eller klokkeslæt. Hvis en værdi ikke kan genkendes som en dato eller et klokkeslæt i Excel, gemmes datoen eller klokkeslættet som tekst. Yderligere oplysninger finder du under Konverter datoer, der er gemt som tekst, til datoer.

 • Hvis du vil sortere efter ugedage, skal du formatere cellerne til at vise ugedag. Hvis du vil sortere efter ugedag uanset datoen, skal du konvertere dem til tekst ved hjælp af funktionen TEXT. Funktionen TEXT returnerer dog en tekstværdi, hvilket betyder, at sorteringen vil være baseret på alfanumeriske data. Yderligere oplysninger finder du i Vis datoer som ugedage.

Måske vil du sortere efter mere end én kolonne eller række, når du har data, du vil gruppere efter den samme værdi i én kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Eksempelvis kan du, hvis du har kolonnen Afdeling og kolonnen Medarbejder, først sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejderne i samme afdeling sammen) og derefter sortere efter navn (for at sætte navnene i alfabetisk rækkefølge inden for hver afdeling). Du kan sortere efter op til 64 kolonner.

Bemærk!: De bedste resultater opnås, hvis det celleområde, der sorteres, har kolonneoverskrifter.

 1. Vælg en vilkårlig celle i dataområdet.

  Medarbejderliste efter afdeling, der skal sorteres

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere i boksen Sorter efter under Kolonne i dialogboksen Sortér.

  Markér den første kolonne, der skal sorteres

 4. Vælg sorteringstype under Sorter efter. Gør et af følgende:

  • For at sortere efter tekst, tal eller dato og klokkeslæt skal du markere Værdier.

  • For at sortere efter format skal du markere Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon.

 5. Vælg, hvordan du vil sortere, under Rækkefølge. Gør et af følgende:

  • For tekstværdier skal du vælge A-Å eller Å-A.

  • For talværdier skal du vælge Mindst til størst eller Største til mindst.

  • For dato- eller klokkeslætsværdier skal du vælge Ældste først eller Nyeste først.

  • For at sortere baseret på en brugerdefineret liste skal du vælge Brugerdefineret liste.

 6. Du kan tilføje endnu en kolonne at sortere på ved at klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til og med fem.

  Klik på Tilføj niveau

 7. Hvis du vil kopiere en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Kopiér niveau.

 8. For at slette en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Slet niveau.

  Bemærk!: Der skal være mindst én post på listen.

 9. Hvis du vil ændre rækkefølgen, kolonnerne sorteres efter, skal du markere en post og derefter klikke på pilen op eller ned ved siden af knappen Indstillinger for at ændre rækkefølgen.

  Poster højere oppe på listen sorteres før poster lavere på listen.

Hvis du har formateret et celleområde eller en tabelkolonne manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter ikonsæt, du har oprettet med betinget formatering.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Vælg den kolonne, du vil sortere, i boksen Sorter efter under Kolonne i dialogboksen Sortér.

  Klik på Sortér efter under Kolonne, og vælg en indstilling

 4. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon under Sortér efter.

  Vælg en indstilling under Sorter efter

 5. Klik på pilen ud for knappen under Rækkefølge, og vælg derefter, afhængig af formattypen, en cellefarve, en skriftfarve eller et celleikon.

 6. Vælg derefter, hvordan du vil sortere. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til toppen eller til venstre, skal du vælge Øverst for en kolonnesortering og Til venstre for en rækkesortering.

  • For at flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til bunden eller til højre skal du vælge Nederst for en kolonnesortering og Til højre for en rækkesortering.

   Bemærk!: Der er ikke nogen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikon. Du skal definere den rækkefølge, de skal have for hver sorteringshandling.

 7. For at angive den næste cellefarve, skriftfarve eller det næste, der skal sorteres efter, skal du klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til fem.

  Sørg for, at du markerer den samme kolonne i feltet Og derefter, og at du foretager de samme valg under Rækkefølge.

  Gentag for hver ekstra cellefarve, skriftfarve eller hvert ikon, du vil medtage i sorteringen.

Du kan bruge en brugerdefineret liste til sortering i en brugerdefineret rækkefølge. Eksempelvis kan en kolonne indeholde værdier, som du vil sortere efter, f.eks. Høj, Mellem og Lav. Hvordan kan du sortere, således at rækker, der indeholder Høj, vises først, efterfulgt af Mellem og derefter Lav? Hvis du skulle sortere alfabetisk, ville en sortering "A til Å" anbringe Høj øverst, men Lav ville komme før Mellem. Og hvis du har sorteret "Å til A", vises Mellem først med Lav i midten. Uanset rækkefølgen vil du altid gerne have "Mellem" i midten. Ved at oprette din egen brugerdefinerede liste kan du omgå dette problem.

 1. Opret eventuelt en brugerdefineret liste:

  1. Indtast de værdier, der skal sorteres efter, i den ønskede rækkefølge fra top til bund ligesom i dette eksempel:

   Opret en liste fra høj til lav i et celleområde

  2. Markér det område, du lige har angivet. I henhold til det foregående eksempel skal du markere cellerne A1:A3.

  3. Gå til Filer > Indstillinger > Avanceret > Generelt > Rediger brugerdefinerede lister, og klik derefter på Importér i dialogboksen Brugerdefinerede lister, og klik derefter to gange på OK.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan kun oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på en værdi (tekst, tal og dato eller klokkeslæt). Du kan ikke oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på et format (cellefarve, skriftfarve eller ikon).

   • Den maksimale længde af en brugerdefineret liste er 255 tegn. Det første tegn må ikke begynde med et tal.

 2. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 3. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 4. I dialogboksen Sortér under Kolonne i boksen Sortér efter eller Og derefter skal du markere den kolonne, du vil sortere efter en brugerdefineret liste.

 5. Marker Brugerdefineret liste under Rækkefølge.

 6. Vælg den ønskede liste i dialogboksen Brugerdefinerede lister. Ved hjælp af den brugerdefinerede liste, du oprettede i det foregående eksempel, skal du klikke på Høj, Mellem, Lav.

 7. Klik på OK.

 1. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 2. Klik på Indstillinger i dialogboksen Sorter.

  Klik på Sortér for at åbne dialogboksen Sortér

 3. Marker Forskel på store og små bogstaver i dialogboksen Sorteringsindstillinger.

  Klik på Indstillinger i dialogboksen Sortér

 4. Klik på OK to gange.

Det mest almindelige er, at sortere fra top til bund, men du kan også sortere fra venstre mod højre.

Bemærk!: Tabeller understøtter ikke sortering fra venstre mod højre. For at gøre dette skal du først konvertere tabellen til et område ved at vælge en vilkårlig celle i tabellen og derefter klikke på Tabelværktøjer > Konverter til område.

 1. Vælg en vilkårlig celle inden for det område, du vil sortere.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Klik på Indstillinger i dialogboksen Sorter.

  Klik på Sortér for at åbne dialogboksen Sortér

 4. Klik på Sorter fra venstre mod højre under Retning i dialogboksen Sorteringsindstillinger, og klik derefter på OK.

  I feltet Sorteringsindstillinger, skal du klikke på Venstre mod højre

 5. Vælg den række, du vil sortere, i boksen Sortér efter under Række. Dette er normalt række 1, hvis du vil sortere efter din række med overskrifter.

  Vælg rækken, du vil sortere

  Tip!: Hvis din række med overskrifter er tekst, men du vil arrangere kolonner efter tal, kan du tilføje en ny række oven over dit dataområde og tilføje tallene i den ønskede rækkefølge.

 6. Vælg en af indstillingerne på rullemenuen Rækkefølge for at sortere efter værdi:

  1. Vælg A til Å eller Å til A ved tekstværdier.

  2. For talværdier skal du vælge Mindst til størst eller Største til mindst.

  3. For dato- eller klokkeslætsværdier skal du vælge Ældste først eller Nyeste først.

 7. For at sortere efter cellefarve, skriftfarve eller celleikon skal du gøre følgende:

  1. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon under Sortér efter.

  2. Vælg en cellefarve, skriftfarve eller celleikon under Rækkefølge, og vælg derefter Til venstre eller Til højre.

Bemærk!: Hvis du sorterer rækker, der er en del af et regnearks disposition, sorteres grupperne med højeste niveau (niveau 1), så detaljerækkerne eller -kolonnerne holdes sammen, selvom detaljerækkerne eller -kolonnerne er skjulte.

Hvis du vil sortere efter en del af en værdi i en kolonne, f.eks. en del af en nummerkode (789 -WDG-34), et efternavn (Christel Hansen) eller fornavn (Hansen, Christel), skal du først opdele kolonnen i to eller flere kolonner, så den værdi, du vil sortere efter, er i sin egen kolonne. Det kan du gøre ved at bruge tekstfunktioner til at adskille cellernes dele, eller du kan bruge guiden Konvertér tekst til kolonner. Du kan finde flere oplysninger og eksempler i Opdel tekst i forskellige celler og Opdel tekst mellem kolonner ved hjælp af funktioner.

Advarsel!: Det er muligt at sortere et område inden for et andet område, men det anbefales ikke, da resultatet adskiller det sorterede område fra dets oprindelige data. Skulle du sortere de følgende data som vist, ville de valgte medarbejdere være knyttet til andre afdelinger end dem, de var knyttet til før.

Eksempel på sortering af et lille område inden for et større

Heldigvis advarer Excel dig, hvis funktionen registrerer, at du forsøger at gøre dette:

Klik på Fortsæt med den aktuelle markering

Hvis det ikke var sådan, du havde tænkt dig at sortere, skal du trykke på valgmuligheden Udvid markeringen, ellers skal du vælge Fortsæt med den aktuelle markering.

Hvis du er utilfreds med resultatet, skal du klikke på Fortryd Fortryd knap.

Bemærk!: Du kan ikke sortere i en tabel på denne måde.

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du gøre følgende:

Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, er ændret    Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler ændres, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

Vis rækker og kolonner, før du sorterer    Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at vise de skjulte kolonner og rækker.

Kontrollér indstillingen for landekode    Sorteringsrækkefølger varierer alt efter indstillingen for landekode. Sørg for, at du har de rigtige indstillinger for landekode i Internationale indstillinger eller Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel på computeren. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingen for landekode i Hjælp til Windows.

Angive kolonneoverskrifter i kun én række    Hvis du skal bruge flere linjenavne, skal du ombryde teksten indeni cellen.

Aktivere eller deaktivere overskriftsrækken    Det er normalt bedst at have en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det nemmere at forstå betydningen af dataene. Som standard er værdien i overskriften ikke medtaget i sorteringshandlingen. Nogle gange kan det være nødvendigt at slå overskriften til eller fra, så værdien i overskriften er eller ikke er medtaget i sorteringshandlingen. Gør et af følgende:

 • Hvis du vil udelade den første række af data fra sorteringen, fordi det er en kolonneoverskrift, skal du på fanen Hjem i gruppen Redigering klikke på Sortér og filtrer, klikke på Brugerdefineret sortering og derefter vælge Mine data indeholder overskrifter.

 • For at medtage den første række af data i sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du på fanen Hjem i gruppen Redigering klikke på Sortér og filtrer, klikke på Brugerdefineret sortering og derefter fjerne markeringen i Dataene har overskrifter.

Hvis dine data er formateret som en Excel-tabel, kan du hurtigt sortere og filtrere den med filterknapperne i kolonneoverskriften.

 1. Hvis dataene ikke allerede er i en tabel, så formatér dem som en tabel. Dette tilføjer automatisk en filterknap øverst i hver tabelkolonne.

 2. Klik på filterknappen øverst i den kolonne, du vil sortere, og vælg den ønskede sorteringsrækkefølge.

  Brug Excels Tabelfilter til at sortere i stigende eller faldende rækkefølge

 3. For at fortryde en sortering skal du bruge knappen Fortryd på fanen Hjem.

  Brug knappen Fortryd i Excel til internettet på fanen Startside for at fortryde en tidligere sortering

 1. Vælg en celle at sortere efter:

  • Hvis dine data har en kolonneoverskrift, skal du vælge den overskrift, du vil sortere efter, f.eks. Befolkning.

   Sortér data med en kolonneoverskrift

  • Hvis dine data ikke har en kolonneoverskrift, skal du vælge den øverste værdi, du vil sortere efter, f.eks. 634535.

   Sortér data uden en kolonneoverskrift

 2. På fanen Data skal du vælge en af sorteringsmetoderne:

  • Sorter stigende for at sortere fra A til Å, fra mindste til største eller fra tidligste til seneste dato.

  • Sorter faldende for at sortere fra Å til A, fra største til mindste eller fra seneste til tidligste dato.

Knapper til Sortér stigende eller Sortér faldende i Excel på fanen Data

Antag, at du har en tabel med kolonnen Afdeling og kolonnen Medarbejder. Du kan starte med at sortere efter Afdeling for at gruppere alle medarbejderne i samme afdeling sammen og derefter sortere efter navn for at sætte navnene i alfabetisk rækkefølge inden for hver afdeling. 

Vælg en vilkårlig celle i dataområdet.

 1. Klik på Brugerdefineret sortering i gruppen Sortér og filtrer på fanen Data.

  Indstillingen for Brugerdefineret sortering i Excel under fanen Data

 2. Vælg den første kolonne, du vil sortere i feltet Sortér efter under Kolonne i dialogboksen Brugerdefineret sortering.

  Dialogboksen Brugerdefineret sortering, hvor Sortér efter række er valgt under Kolonne for kolonnen "Navn"

  Bemærk!: Menuen Sortér efter er deaktiveret, fordi den endnu ikke understøttes. Indtil videre kan du ændre den i Excel-skrivebordsprogrammet.

 3. Vælg, hvordan du vil sortere, under Rækkefølge:

  • Sorter stigende for at sortere fra A til Å, fra mindste til største eller fra tidligste til seneste dato.

  • Sorter faldende for at sortere fra Å til A, fra største til mindste eller fra seneste til tidligste dato.

 4. Du kan tilføje endnu en kolonne at sortere efter ved at klikke på Tilføj og derefter gentage trin fem og seks.

  Når du klikker på "Tilføj", vises der et andet sorteringsniveau på listen i nærheden af "Og derefter efter"

 5. Hvis du vil ændre rækkefølgen, kolonnerne sorteres efter, skal du markere en post og derefter klikke på pil op eller ned ud for knappen Indstillinger.

Hvis du har formateret et celleområde eller en tabelkolonne manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter ikonsæt, du har oprettet med betinget formatering.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere

 2. Vælg Brugerdefineret sortering i gruppen Sortér og filtrer på fanen Data.Indstillingen for Brugerdefineret sortering i Excel under fanen Data

 3. Vælg den kolonne, du vil sortere, i dialogboksen Brugerdefineret sortering under Kolonner.Markér en kolonne i dialogboksen Brugerdefineret sortering

 4. Under Sortér efter skal du vælge Cellefarve, Skriftfarve eller ikonet Betinget formatering.

 5. Under Rækkefølge skal du vælge den ønskede rækkefølge (det, du ser, afhænger af den type format, du har). Vælg dernæst en cellefarve, skriftfarve eller et celleikon.

 6. Derefter skal du vælge, hvordan du vil sortere ved at flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet:

  Bemærk!: Der er ikke nogen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikon. Du skal definere den rækkefølge, de skal have for hver sorteringshandling.

  • Flytte til toppen eller til venstre: Vælg Øverst for sortering af kolonne, og Til venstre for sortering af række.

  • Flytte til bunden eller til højre: Vælg Nederst for sortering af kolonne, og Til højre for sortering af række.

 7. For at angive den næste cellefarve, skriftfarve eller det næste ikon, der skal sorteres efter, skal du klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin et til fem.

 • Sørg for, at kolonnen i feltet Derefter efter og markeringen under Rækkefølge er ens.

 • Gentag for hver ekstra cellefarve, skriftfarve eller hvert ikon, du vil medtage i sorteringen.

 1. Klik på Brugerdefineret sortering i gruppen Sortér og filtrer på fanen Data.

  Indstillinger for Brugerdefineret sortering i Excel under fanen Data

 2. Klik på Indstillinger i dialogboksenBrugerdefineret sortering.

  Dialogboksen Brugerdefineret sortering med alternativknappen valgt

 3. I menuen Indstillinger skal du vælge Forskel på store og små bogstaver.

  Dialogboksen Brugerdefineret sortering, når Forskel på små og store bogstaver er valgt

 4. Klik på OK.

Det mest almindelige er, at sortere fra top til bund, men du kan også sortere fra venstre mod højre.

Bemærk!: Tabeller understøtter ikke sortering fra venstre mod højre. For at gøre dette skal du først konvertere tabellen til et område ved at vælge en vilkårlig celle i tabellen og derefter klikke på Tabelværktøjer > Konverter til område

 1. Vælg en vilkårlig celle inden for det område, du vil sortere.

 2. Vælg Brugerdefineret sortering i gruppen Sortér og filtrer på fanen Data.

  Indstillinger for Brugerdefineret sortering i Excel under fanen Data

 3. Klik på Indstillinger i dialogboksen Brugerdefineret sortering.Dialogboksen Brugerdefineret sortering med alternativknappen valgt

 4. Under Retning skal du klikke på Sortér venstre mod højre Åbn menuen Indstillinger i dialogboksen Brugerdefineret sortering, og vælg Sortér fra venstre mod højre

 5. Vælg den række, du vil sortere, på rullemenuen Sortér efter under Række. Dette er normalt række 1, hvis du vil sortere efter din række med overskrifter.   Rullelisten i dialogboksen Brugerdefineret sortering er åben, når du vælger at sortere fra venstre mod højre

 6. Vælg en af indstillingerne på rullemenuen Rækkefølge for at sortere efter værdi:

  • Sortér stigende for at sortere fra A til Å, fra mindste til største eller fra tidligste til seneste dato.

  • Sortér faldende for at sortere fra Å til A, fra største til mindste eller fra seneste til tidligste dato.

Se, hvordan du gør

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Brug funktionerne SORT og SORTBY til at sortere dine data automatisk. Se også Filtrer data i en Excel-tabel eller et Excel-område og Anvend betinget formatering i Excel.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×