Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Hvis du tidligere har oprettet en XML-tilknytning, kan du bruge den til at importere XML-data til celler, der er tilknyttet, men der er også flere metoder og kommandoer til import af XML-data uden en XML-tilknytning.

Hvis du har en XML-tilknytning, kan du gøre følgende for at importere XML-data til tilknyttede celler:

 1. Vælg en af de tilknyttede celler i XML-tilknytningen.

 2. Klik på Udvikler > Importer.

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 3. I dialogboksen Importér XML skal du finde og vælge den XML-datafil (.xml), du vil importere, og klikke på Importér.

Andre måder at importere XML-data på

Du kan finde flere oplysninger om problemer i Almindelige problemer ved import af XML-data i slutningen af denne artikel.

Importer en XML-datafil som en XML-tabel

 1. Klik på Udvikler > Importer.

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 2. I dialogboksen Importér XML skal du finde og vælge den XML-datafil (.xml), du vil importere, og klikke på Importér.

  Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

 3. I dialogboksen Importér data skal du gøre et af følgende:

  1. Vælg XML-tabel i eksisterende regneark for at importere indholdet af XML-datafilen til en XML-tabel i regnearket på den angivne celleplacering.

  2. Vælg XML-tabel i nyt regneark for at importere indholdet af filen til en XML-tabel i et nyt regneark med start i celle A1. Skemaet for XML-datafilen vises i opgaveruden XML-kilde.

 4. Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

 5. Hvis du vil styre funktionaliteten af XML-data (f.eks. databinding, format og layout), skal du klikke på Egenskaber, som viser dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning . Eksisterende data i et tilknyttet område overskrives f.eks. som standard, når du importerer data, men du kan ændre dette.

Importér flere XML-datafiler

 1. Vælg en tilknyttet celle for at importere flere XML-filer i et enkelt sæt tilknyttede celler.

  Hvis du vil importere flere XML-filer til flere sæt af tilknyttede celler, skal du klikke på en celle et vilkårligt sted i regnearket, der ikke er tilknyttet.

 2. Klik på Udvikler > Importer.

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 3. I dialogboksen Importér XML skal du finde og vælge den XML-datafil (.xml), du vil importere.

  • Hvis filerne støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og klikke på første og sidste fil på listen. Alle data fra XML-filerne importeres og føjes til de tilknyttede celler.

  • Hvis filerne ikke støder op til hinanden, skal du trykke på Ctrl, mens du klikke på hver fil, der skal importeres i listen

 4. Klik på Importér.

  Hvis du har valgt filer, der ikke er sammenhængende, vises dialogboksen Importerer <filnavn>.xml . Vælg den XML-tilknytning, der svarer til XML-datafilen, du importerer, for hver fil.

  For at bruge en enkelt tilknytning for alle de markerede filer, der endnu ikke er importeret, skal du vælge Brug denne XML-tilknytning til alle markerede filer i dette skema.

Importér flere XML-datafiler som eksterne data

For at importere flere XML-filer, der bruger det samme navneområde men forskellige XML-skemaer kan du bruge kommandoen Fra XML-dataimport . Excel opretter en entydig XML-tilknytning for hver XML-datafil, du importerer.

Bemærk!: Hvis du vil importere flere XML-filer, ikke angiver et navneområde, behandles disse XML-filer, som om de bruger det samme navneområde.

 1. Hvis du bruger Excel med etMicrosoft 365 -abonnement, skal du klikke på Data > Hent data > Fra fil > Fra XML.

  Hvis du bruger Excel 2016 eller tidligere, skal du klikke på Data > Fra andre kilder > Fra XML-dataimport.

 2. Gå til drevet, mappen eller internetplaceringen, der indeholder XML-datafilen (.xml), du vil importere.

 3. Markér filen, og klik derefter på Åbn.

 4. I dialogboksen Importér data skal du gøre et af følgende:

  • XML-tabel i eksisterende regneark    Indholdet af filen importeres til en ny XML-tabel i et nyt regneark. Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

  • Eksisterende regneark    XML-data importeres til en todimensional tabel med rækker og kolonner, der viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rækker under kolonneoverskrifterne. Det første element (rodnoden) bruges som en titel og vises i den angivne celleplacering. Resten af koderne sorteres alfabetisk på tværs af anden række. I dette tilfælde kan Excel ikke udlede et skema, og du kan ikke bruge en XML-tilknytning.

  • Nyt regneark    Excel tilføjer et nyt regneark til projektmappen og indsætter automatisk XML-dataene i den øverste venstre hjørne af det nye regneark. Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

 5. Hvis du vil styre funktionaliteten af XML-data, f.eks. databinding, format og layout, skal du klikke på Egenskaber, som viser dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning . Eksisterende data i et tilknyttet område overskrives f.eks., når du importerer data som standard, men du kan ændre dette.

Åbn en XML-datafil for at importere dens data

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn skal du klikke på drevet, mappen eller internetplaceringen, der indeholder filen, du vil åbne.  

 3. Markér filen, og klik derefter på Åbn.

 4. Hvis dialogboksen Importér XML vises, henviser den fil, du har åbnet, til et eller flere XSLT-typografiark (Extensible Stylesheet Language Transformation), så du kan klikke på en af følgende indstillinger:

  • Åbn filen uden at anvende et typografiark    XML-data importeres til en todimensional tabel med rækker og kolonner, der viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rækker under kolonneoverskrifterne. Det første element (rodnoden) bruges som en titel og vises i den angivne celleplacering. Resten af koderne sorteres alfabetisk på tværs af anden række. I dette tilfælde kan Excel ikke udlede et skema, og du kan ikke bruge en XML-tilknytning.

  • Åbn filen med følgende typografiark anvendt (vælg ét)    Vælg det typografiark, du vil anvende, og klik derefter på OK. XML-data formateres i henhold til det typografiark, du har valgt.

   Bemærk!: XML-dataene åbnes som skrivebeskyttede i Excel, så du ikke ved et uheld gemmer den oprindelige kildefil i filformatet for Excel-projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm). I dette tilfælde kan Excel ikke udlede et skema, og du kan ikke bruge en XML-tilknytning.

 5. Hvis dialogboksen Åbn XML vises, har XML-filen ingen XSLT-typografiarkreferencer. Hvis du vil åbne filen, skal du klikke på en af følgende indstillinger:

  • Klik på Som en XML-tabel for at oprette en XML-tabel i en ny projektmappe.

   Indholdet af filen importeres til XML-tabellen. Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

  • Klik på Som en skrivebeskyttet projektmappe.

   XML-data importeres til en todimensional tabel med rækker og kolonner, der viser XML-koder som kolonneoverskrifter og data i rækker under kolonneoverskrifterne. Det første element (rodnoden) bruges som en titel og vises i den angivne celleplacering. Resten af koderne sorteres alfabetisk på tværs af anden række. I dette tilfælde kan Excel ikke udlede et skema, og du kan ikke bruge en XML-tilknytning.

   XML-dataene åbnes som skrivebeskyttede i Excel, så du ikke ved et uheld gemmer den oprindelige kildefil i filformatet for Excel-projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm). I dette tilfælde kan Excel ikke udlede et skema, og du kan ikke bruge en XML-tilknytning.

  • Klik på Brug opgaveruden XML-kilde.

   Skemaet for XML-datafilen vises i opgaveruden XML-kilde. Du kan derefter trække elementer i skemaet til regnearket for at knytte disse elementer til regnearket.

   Hvis XML-filen ikke refererer til et skema, udleder Excel skemaet fra XML-datafilen.

Almindelige problemer ved import af XML-data

Excel viser dialogboksen XML-importfejl , når den ikke kan validere data i henhold til XML-tilknytningen. I denne dialogboks skal du klikke på Detaljer for at få yderligere oplysninger om de enkelte fejl. I følgende tabel vises nogle almindelige importfejl:

Fejl

Hvad der skete

Mislykket skemavalidering

Da du klikkede på Valider data mod skema for import og eksport i dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning, blev data importeret, men data blev ikke valideret i forhold til den angivne XML-tilknytning.

Nogle data blev importeret som tekst

Nogle eller alle de data, du importerede, blev konverteret fra den angivne datatype til tekst. Hvis du vil bruge disse data i en beregning, skal du konvertere dataene fra tekst til tal eller datoer. En datoværdi, der er konverteret til tekst, fungerer f.eks. ikke efter hensigten i funktionen ÅR, før du konverterer den til datatypen Dato. Excel konverterer data til tekst, når:

 • Dataene er i et format, som Excel ikke understøtter.

 • Data er ikke kompatible med Excels interne repræsentation af XSD-datatypen. For at løse dette problem skal du kontrollere hver datatypedefinition for at sikre, at dine XML-data er gyldige i henhold til XML-skemaet.

XML-parserfejl

XML-parseren kan ikke åbne den angivne XML-fil. Sørg for XML-filen ikke indeholder syntaksfejl, og at XML-formatet er korrekt.

Der blev ikke fundet en XML-tilknytning, der svarer til dataene

Dette problem kan opstå, når du markerer mere end én XML-datafil til at importere, og Excel ikke kan finde en tilsvarende XML-tilknytning til en af filerne. Importér et passende skema for filen angivet på titellinjen i dialogboksen først, og forsøg derefter at importere filen igen.

En XML-tabelstørrelse kan ikke tilpasses for at give plads til data

Du forsøger at tilføje rækker ved at importere eller føje data til XML-tabellen, men der er ikke plads til, at tabellen udvides. En XML-tabel kan kun udvides nedefra og ned. Der kan f.eks. være et objekt, f.eks. et billede eller en anden tabel, lige under XML-tabellen, der forhindrer XML-tabellen i at blive udvidet. Hvis XML-tabellen skal udvides, overskrider den rækkegrænsen i Excel på 1.048.576. Du kan løse dette problem ved at omarrangere tabellerne og objekterne i regnearket, så XML-tabellen kan udvides nedefra og ned.

Den angivne XML-filen refererer ikke til et skema

Det XML-fil, du forsøger at åbne, refererer ikke til et XML-skema. For at arbejde med de XML-data, der findes i filen, skal Excel bruge et skema, der er baseret på indholdet af XML-filen. Hvis det pågældende skema er forkert eller utilstrækkeligt, skal du fjerne det fra din projektmappe. Opret derefter en XML-skemafil, og rediger XML-datafilen, så XML-datafilen henviser til skemaet. Få mere at vide under Knytte XML-elementer til celler i en XML-tilknytning.

Bemærk!: Du kan ikke eksportere det Excel-udledte skema som en separat XML-dataskemafil (.xsd). Selvom der findes editorprogrammer til XML-skemaer og andre metoder til oprettelse af en XML-skemafil, er det ikke sikkert, du har nem adgang til dem eller ved, hvordan du bruger dem.

Følg disse trin for at fjerne skemaet, som Excel oprettede fra projektmappen:

 1. Klik på Udvikler > Kilde.

  XML-kommandoer på fanen Udvikler

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 2. I opgaveruden XML-kilde skal du klikke på XML-tilknytninger.

 3. I dialogboksen XML-tilknytninger skal du klikke på den XML-tilknytning, som Excel oprettede, og derefter klikke på Slet.

Import af flere XML-filer, der bruger det samme navneområde men forskellige skemaer, fungerer ikke som forventet

Når du arbejder med flere XML-datafiler og XML-skemaer, opretter du typisk en XML-tilknytning for hvert skema, tilknytter de ønskede elementer og importerer derefter hver XML-datafil til den relevante XML-tilknytning. Du kan kun bruge ét XML-skema ved hjælp af kommandoen Importér til at åbne flere XML-filer med det samme navneområde. Når du bruger denne kommando til at åbne flere XML-filer, der bruger det samme navneområde, men forskellige skemaer, kan du få uventede resultater. Data kan f.eks. blive overskrevet, eller filerne åbnes ikke.

For at importere flere XML-filer, der bruger det samme navneområde men forskellige XML-skemaer, kan du prøve at bruge kommandoen Fra XML-dataimport (klik på Data > Fra andre kilder). Denne kommando tillader flere XML-filer med det samme navneområde at bruge flere XML-skemaer. Excel opretter en entydig XML-tilknytning for hver XML-datafil, du vil importere.

Bemærk!: Hvis du vil importere flere XML-filer, ikke angiver et navneområde, behandles disse XML-filer, som om de bruger det samme navneområde.

Få vist fanen Udvikler

Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du gøre et af følgende for at få den vist:

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på kategorien Tilpas båndet.

 3. Markér feltet Udvikler under Hovedfaner, og klik på OK.

Se også

Oversigt over XML i Excel

Tilknytte XML-elementer i celler i en XML-tilknytning

Eksportér XML-data

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×