Indsæt, flyt eller slet sideskift i et regneark

Sideskift er skillelinjer, der opdeler et regneark på separate sider til udskrivning. Microsoft Excel indsætter automatiske sideskift baseret på papirstørrelse, margenindstillinger, skaleringsindstillinger og placeringerne af eventuelle manuelle sideskift, du indsætter. Hvis du vil udskrive et regneark med det nøjagtige antal sider, du vil have, kan du justere sideskift i regnearket, før du udskriver det.

Tip!: 

 • Selvom du kan arbejde med sideskift i visningen Normal, anbefaler vi, at du bruger visningen Vis sideskift til at justere sideskift, så du kan se, hvordan andre ændringer, du foretager (f.eks. sideretning og formateringsændringer), påvirker de automatiske sideskift. Du kan f.eks. se, hvordan en ændring af rækkehøjde og kolonnebredde påvirker placeringen af de automatiske sideskift.

 • Hvis du vil tilsidesætte de automatiske sideskift, som Excel indsætter, kan du indsætte dine egne manuelle sideskift, flytte eksisterende manuelle sideskift eller slette manuelt indsatte sideskift. Du kan også hurtigt fjerne alle manuelt indsatte sideskift. Når du er færdig med at arbejde med sideskift, kan du vende tilbage til visningen Normal.

I Vis sideskift erstiplede linjer sideskift, der er blevet tilføjet automatisk. Ubrudte streger er sideskift, der er blevet tilføjet manuelt.

Manuelle og automatiske sideskift

Indsæt sideskift

 1. Klik på det regneark, du vil udskrive.

 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisningerunder fanen Vis.

  Klik på Vis sideskift under fanen Vis

  Du kan også klikke på Vis Knapflade på statuslinjen.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte et lodret sideskift, skal du markere rækken under det sted, hvor du vil indsætte sideskift.

  • Hvis du vil indsætte et vandret sideskift, skal du markere kolonnen til højre for det sted, hvor du vil indsætte sideskift.

 4. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på Skift under fanen Sidelayout
 5. Klik på Indsæt sideskift.

Du kan også højreklikke på rækken eller kolonnen under eller til højre for det sted, hvor du vil indsætte sideskift, og derefter klikke på Indsæt sideskift.

Hvis manuelle sideskift, du indsætter, ikke træder i kraft, kan det være, at indstillingen Tilpas til skalering er valgt på fanen Side i dialogboksen Sideopsætning ( fanenSidelayout, gruppen Sideopsætning, dialogboksstarteren Knapflade). Hvis du vil bruge de manuelle sideskift, skal du ændre skaleringen til Juster til i stedet.

Flytte et sideskift

Vigtigt!: Hvis du vil gøre det muligt at trække sideskift til en anden placering i et regneark, skal du sørge for, at funktionen træk og slip af celler er aktiveret. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, kan du muligvis ikke flytte sideskift.

 1. For at bekræfte, at træk og slip er aktiveret, skal du gøre følgende:

  1. Klik på fanen Filer > Indstillinger. I Excel 2007 skal du klikke på Microsoft Office-Office-knapflade og derefter klikke på Excel-indstillinger.

  2. I kategorien Avanceret under Redigeringsindstillingerskal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér fyldhåndtag samt træk og slip af celler og derefter klikke på OK.

 2. Klik på det regneark, du vil ændre.

 3. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisningerunder fanen Vis.

  Klik på Vis sideskift under fanen Vis

  Du kan også klikke på Vis Knapflade på statuslinjen.

 4. Hvis du vil flytte et sideskift, skal du trække sideskift til en ny placering.

  Bemærk!: Hvis du flytter et automatisk sideskift, ændres det til et manuelt sideskift.

Slette et sideskift

 1. Markér det regneark, du vil ændre.

 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

  Klik på Vis sideskift under fanen Vis

  Du kan også klikke på Vis Knapflade på statuslinjen.

 3. Gør en af følgende ting:

  • Hvis du vil slette et lodret sideskift, skal du markere kolonnen til højre for det sideskift, du vil slette.

  • Hvis du vil slette et vandret sideskift, skal du markere rækken under det sideskift, du vil slette.

   Bemærk!: Du kan ikke slette et automatisk sideskift.

 4. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på Skift under fanen Sidelayout
 5. Klik på Fjern sideskift.

  Celle under eller til højre for et manuelt sideskift

Du kan også fjerne et sideskift ved at trække det uden for området for vis sideskift (til venstre for forbi rækkeoverskrifterne eller forbi kolonneoverskrifterne). Hvis du ikke kan trække sideskift, skal du sørge for, at træk og slip-funktionen er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger i Flytte et eksisterende sideskift.

Fjerne alle manuelt indsatte sideskift

Bemærk!: Med denne fremgangsmåde nulstilles regnearket, så der kun vises automatiske sideskift.

 1. Klik på det regneark, du vil ændre.

 2. Klik på Vis sideskift i gruppen Projektmappevisningerunder fanen Vis.

  Klik på Vis sideskift under fanen Vis

  Du kan også klikke på Vis Knapflade på statuslinjen.

 3. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på Skift under fanen Sidelayout
 4. Klik på Nulstil alle sideskift.

Tip!: Du kan også højreklikke på en vilkårlig celle i regnearket og derefter klikke på Nulstil alle sideskift.

Vende tilbage til Normal visning

 • Hvis du vil vende tilbage til Normal visning, når du er færdig med at arbejde med sideskift, skal du klikke på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

  Du kan også klikke Knapflade Normal på statuslinjen.

  • Når du har arbejdet med sideskift i visningen Vis sideskift, vil du stadig få vist sideskift i visningen Normal, fordi sideskift er blevet slået til automatisk. Hvis du vil skjule sideskiftene, skal du lukke og genåbne projektmappen uden at gemme den.

  • Sideskift forbliver synlige, når du lukker og åbner projektmappen igen, når du har gemt den. Hvis du vil deaktivere dem, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Indstillinger,klikke på kategorien Avanceret, rulle ned til sektionen Visningsindstillinger for dette regneark og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sideskift. Du kan finde flere oplysninger i Vise eller skjule sideskift i visningen Normal.

Få vist eller skjule sideskift i normal visning

 1. Klik på fanen Filer > Indstillinger. Klik Excel 2007Microsoft Office-knappen i menuen Office-knapflade , og klik derefter på Excel-indstillinger.

 2. I kategorien Avanceret under Visningsindstillinger for dette regneark skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sideskift forat slå sideskift til eller fra i visningen Normal.

Du kan ikke føje sideskift til en projektmappe i Excel til internettet.

Du kan dog åbne regnearket på computerversionen af Excel og tilføje sideskift.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×