Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Dette dokument beskriver de kendte problemer og løsninger med følsomhedsmærkatfunktionen i Office og opdateres, efterhånden som nye problemer opdages, og kendte problemer løses. 

Senest opdateret: 29. september 2023 

Problem

Påvirkede programmer

Løsning

Knappen Følsomhed er ikke tilgængelig.

Alle

Knappen Følsomhed er tilgængelig, hvis den brugerkonto, der er logget på Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, er en Microsoft 365 abonnent og har etiketter, der er udgivet i Microsoft Purview-overholdelsescenteret.

Vigtigt!: De relevante licenser skal tildeles brugeren, for at følsomhedsmærkat er aktiveret. Se noten i Hvilke licenser giver en bruger rettigheder til at drage fordel af tjenesten? for at få flere oplysninger.

Knappen Følsomhed viser følsomhedsmærkater for en af mine konti, men jeg vil vælge mellem følsomhedsmærkater fra en anden konto.

Word, Excel, PowerPoint

For filer i SharePoint og OneDrive justeres knappen Følsomhed automatisk for at vise følsomhedsmærkater, der svarer til den Office-konto, der blev brugt til at få adgang til filen.

For filer på andre placeringer viser knappen Følsomhed følsomhedsmærkater, der svarer til den primære Office-konto, der vises i øverste højre hjørne af appen. Klik på dit navn eller billede for at åbne kontoadministratoren, hvor du kan vælge en anden konto. Knappen Følsomhed justeres automatisk for at vise følsomhedsmærkater, der svarer til den pågældende konto.

Bemærk!: I Outlook justeres knappen Følsomhed automatisk for at vise følsomhedsmærkater, der svarer til Fra-kontoen.

Hvis projektmappen har et billede i sidehovedet, og du anvender en følsomhedsmærkat, der er konfigureret til at anvende et vandmærke, erstattes billedet i sidehovedet af vandmærket.

Excel

Når du har anvendt følsomhedsetiketten, skal du fjerne vandmærket og indsætte det forrige billede i sidehovedet.

Følsomhedsmærkater, der anvender et sidehoved, en sidefod eller et vandmærke, kan resultere i et uventet layout, hvis der er eksisterende indhold på den placering, hvor indholdsmærket anvendes.

Word, Excel, PowerPoint

Ingen på nuværende tidspunkt. 

Hvis du ikke har aktiveret samtidig redigering af filer, der er krypteret med følsomhedsmærkater i din organisation, kan følsomhedsmærkater, der ikke anvender kryptering, fjernes med dokumentinspektion. Hvis du f.eks. vælger Oplysninger under fanen Filer> Kontrollér, om der er problemer > Undersøg dokument > Dokumentegenskaber og Personlige oplysninger og derefter fjerne de dokumentegenskaber, der findes, fjernes følsomhedsmærkaten.

Word, Excel, PowerPoint

Ingen på nuværende tidspunkt. 

Berettigelsesprompt, når feltfunktionsmåden "FROM" ændres.

Outlook

Dette er rettet i build 14919.10000 og nyere.

Bemærk! Prompten Justering undertrykkes kun, når både emne og brødtekst i meddelelsen er tomme. Hvis der f.eks. anvendes en signatur automatisk på Nye meddelelser, undertrykkes prompten ikke.

Mærkning er påkrævet, når du ændrer feltet "FROM", hvis din etiketpolitik har obligatorisk mærkning og et standardnavn, der er angivet for mails.

Outlook

Når den obligatoriske mærkning er konfigureret, og du ændrer feltet "FRA", får du vist etiketprompten to gange: "Din organisation kræver, at du navngiver dette element.". Denne funktionsmåde er i øjeblikket forventet og forklaret yderligere i denne artikel. Du kan finde flere oplysninger under Få mere at vide om følsomhedsmærkater.

Brevfletning understøtter ikke følsomhedsmærkater.

Word

Ingen på nuværende tidspunkt.

Obligatorisk mærkningsprompt fungerer ikke for lokale postkasser med den indbyggede mærkningsfunktion.

Outlook

Genaktiver tilføjelsesprogrammet AIP , så det kan bruges til mærkning i stedet for den indbyggede funktion.

Nedarvning af navne fra vedhæftede filer i mails fungerer ikke.

Outlook

Tilføj den samme vedhæftede fil endnu en gang for at nedarve navnet. Den vedhæftede fil kan fjernes sikkert, når navnet nedarves.

Problem

Påvirkede programmer

Løsning

Knappen Følsomhed er ikke tilgængelig.

Alle

Knappen Følsomhed er tilgængelig, hvis den brugerkonto, der er logget på Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, er en Microsoft 365 abonnent og har etiketter, der er udgivet i Microsoft Purview-overholdelsescenteret.

Vigtigt!: De relevante licenser skal tildeles brugeren, for at følsomhedsmærkat er aktiveret. Se noten i Hvilke licenser giver en bruger rettigheder til at drage fordel af tjenesten? for at få flere oplysninger.

Første gang du vælger en følsomheds-etikette, der er konfigureret til kryptering i et hvilken som helst Office-program, bliver du bedt om at logge på.

Alle                  

Log på.

Du bør ikke blive bedt om at logge på igen på et senere tidspunkt, når du vælger følsomheds-etiketter, der er konfigureret til kryptering.

Mailkladder gemmes ikke automatisk, når der ikke er forbindelse til internettet, og din organisation har en standardetiketpolitik konfigureret til at anvende krypteringsaktiverede etiketter på alle nye meddelelser.

Outlook

Hvis din organisation har konfigureret en standardpolitik for følsomhedsmærkat til automatisk at anvende et følsomhedsmærkat med kryptering aktiveret på nye mails, skal du have forbindelse til internettet, for at dine kladder gemmes.

Hvis du har brug for at oprette mails offline, skal du bede din administrator om at deaktivere din standardetiketpolitik eller ændre den for at anvende en etiket, der har kryptering deaktiveret.

Mærkede e-mail-meddelelser, der er leveret før følsomhedsetikette-funktionen blev aktiveret viser muligvis ikke etiketten.

Outlook

Fjern din konto fra Outlook til Mac og tilføj den derefter igen. Dette medfører at e-mails bliver hentet igen, og følsomhedsetiketter vil være synlige.

Hvis projektmappen har et billede i sidehovedet, og du anvender en følsomhed, der er konfigureret til at anvende et vandmærke, erstattes billedet i sidehovedet af vandmærket.

Excel

Når du har anvendt følsomheden, skal du fjerne vandmærket og indsætte det forrige billede i sidehovedet.

Brevfletning understøtter ikke følsomhedsmærkater.

Word

Ingen på nuværende tidspunkt.

Problem

Påvirkede programmer

Løsning

Knappen Følsomhed er ikke tilgængelig.

Alle

Knappen Følsomhed er tilgængelig, hvis den brugerkonto, der er logget på Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, er en Microsoft 365 abonnent og har etiketter, der er udgivet i Microsoft Purview-overholdelsescenteret.

Vigtigt!: De relevante licenser skal tildeles brugeren, for at følsomhedsmærkat er aktiveret. Se noten i Hvilke licenser giver en bruger rettigheder til at drage fordel af tjenesten? for at få flere oplysninger.

Hvis projektmappen har et billede i sidehovedet, og du anvender en følsomhed, der er konfigureret til at anvende et vandmærke, erstattes billedet i sidehovedet af vandmærket.

Excel

Når du har anvendt følsomheden, skal du fjerne vandmærket og indsætte det forrige billede i sidehovedet.

Problem

Påvirkede programmer

Løsning

Knappen Følsomhed er ikke tilgængelig.

Alle

Knappen Følsomhed er tilgængelig, hvis den brugerkonto, der er logget på Word, Excel, PowerPoint eller Outlook, er en Microsoft 365 abonnent og har etiketter, der er udgivet i Microsoft Purview-overholdelsescenteret.

Vigtigt!: De relevante licenser skal tildeles brugeren, for at følsomhedsmærkat er aktiveret. Se noten i Hvilke licenser giver en bruger rettigheder til at drage fordel af tjenesten? for at få flere oplysninger.

Log af Word, Excel eller PowerPoint. Log på igen med den konto, du vil bruge til mærkningen af følsomhedsetiketter.

Selv når knappen Følsomhed er tilgængelig, kan jeg stadig se IRM-politikskabeloner tilgængelige i menuen Begræns tilladelser.

Alle

Ingen på nuværende tidspunkt.

IRM-politikskabeloner skal skjules fra menuen Begræns tilladelser, når knappen Følsomhed er tilgængelig (da de fleste organisationer foretrækker, at Følsomhed bruges til at anvende IRM-politikskabeloner efter behov i stedet for at være afhængig af, at deres brugere anvender IRM-politikskabeloner manuelt).

Hvis projektmappen har et billede i sidehovedet, og du anvender en følsomhed, der er konfigureret til at anvende et vandmærke, erstattes billedet i sidehovedet af vandmærket.

Excel

Når du har anvendt følsomheden, skal du fjerne vandmærket og indsætte det forrige billede i sidehovedet.

I dette afsnit beskrives de kendte problemer med at arbejde med filer i Microsoft 365 til internettet og mails ved hjælp af Outlook på internettet.

Problem

Påvirkede programmer

Løsning

Der vises en fejl som følgende, når du åbner et navngivet & krypteret dokument.

Vi beklager, men Word Online kan ikke åbne dette dokument, fordi det er beskyttet af IRM (Information Rights Management). Du skal åbne dokumentet i Microsoft Word, for at kunne se det.

Word, Excel, PowerPoint

Klik på Rediger i Word, Rediger i Excel eller Rediger i PowerPoint for at åbne filen i skrivebordsversionen.

Alternativt kan du bede administratoren om at aktivere følsomhedsmærkater for Office-filer i SharePoint og OneDrive, og afhængigt af krypteringskonfigurationen for etiketten kan disse filer åbnes iMicrosoft 365 til internettet.

Politiktip til autoklassificering kan forsvinde. I nogle tilfælde vises advarslen ikke igen, når følsomt indhold fjernes og tilføjes igen. Dette påvirker ikke etiketter, der er anvendt på en fil.

Excel

Gå til Hjem > Følsomhed for at ændre etiketten. 

I redigeringsvisning vises etiketter med vandmærker kun i dokumentets sidehovedområde.

Word

Skift til visningstilstand for at se vandmærkerne i brødteksten i dokumentet som forventet.

Brevfletning understøtter ikke følsomhedsmærkater.

Word

Ingen på nuværende tidspunkt.

Lagring af en kopi/Gem som eller download er begrænset for en fil med en følsomhedsmærkat, der er konfigureret til krypteringsindstillingen.

Word, Excel, PowerPoint

Fjern den krypterede etiket, eller åbn filen ved hjælp af skrivebordsversionen.

Hvis du støder på et problem, der ikke vises her, indsend venligst feedback!

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×