Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Når du bruger Kompatibilitetskontrol, kan der blive vist meddelelser om muligt tab af funktionalitet, når du gemmer en PowerPoint-præsentation som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Dette dokument indeholder meddelelser, som genereres af Kompatibilitetskontrol. Brug oplysningerne under hver meddelelse til at se, hvorfor meddelelsen vises samt forslag til handlinger, der skal udføres.   

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger Kompatibilitetskontrol, under Brug kompatibilitetstilstand til at arbejde med forskellige versioner af PowerPoint.

Der er to slags meddelelser fra Kompatibilitetskontrol:

 1. I det mere almindelige tilfælde mister du kun redigeringsfunktionaliteten, når du åbner filen i en tidligere version af PowerPoint. Hvis du f.eks. gemmer en præsentation med en SmartArt-grafik i en tidligere version af PowerPoint -format og derefter åbner filen i nogle tidligere versioner af PowerPoint, ændres SmartArt-grafik til et billede. Men hvis du åbner filen igen i en nyere version af PowerPoint uden at redigere det pågældende SmartArt-grafik billede, kan du fortsætte med at redigere din SmartArt-grafik. Disse typer meddelelser har "i tidligere versioner af PowerPoint" i sig.

 2. I det andet tilfælde mister du funktionaliteten permanent. Hvis du f.eks. har ændret pladsholderteksten i et brugerdefineret layout, går pladsholderteksten permanent tabt.

Du kan ikke redigere noget indhold fra nyere versioner af PowerPoint i tidligere versioner af PowerPoint. For eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til billeder (bitmaps) i visse tidligere versioner af PowerPoint for at sikre, at de ser ens ud i en præsentation. Du kan derfor ikke ændre stregtykkelse, fyldfarve eller andre aspekter af figurer og tekst. Når teksten er ændret til en bitmap, vises der desuden ikke animationer på den pågældende tekst under præsentationen.

Tip:    Hvis du vil ændre en SmartArt-grafik, en figur eller andre objekter i præsentationen, skal du gemme en kopi af din PowerPoint-præsentation og derefter gemme kopien som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). Når du gør det, kan du foretage ændringer i den oprindelige præsentation, hvis SmartArt-grafik, figurer eller andre objekter konverteres til billeder, når du gemmer præsentationen i filformatet til en tidligere version.

Medieklip, der er integreret eller opgraderet i PowerPoint 2010 eller nyere versioner, konverteres til et billede, som du ikke kan redigere i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et medieklip, der er indsat eller opgraderet i præsentationen.

Indsæt medieklippet igen, og brug Kæde til fil i stedet for at integrere.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver nogle effekter konverteret til billeder, der bruges som fyld i figuren. Du kan stadig redigere eventuel tekst, fordi teksten vises oven på billederne.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En figur med en eller flere af følgende effekter: skygge (indre), glød, facet, bløde kanter eller gradueringsfyld.

Fjern effekterne.

For at bevare figurens visuelle udseende bliver figuren og eventuel tekst i figuren konverteret til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Tekst med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skygge (indre), skær, transformation, 3D-rotation, tekstkonturer eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern teksteffekterne.

Gennemstreget eller dobbelt gennemstreget tekst, spalter med tekst, underordnede tekstniveauer 6 - 9 eller lodret tekst.

Fjern disse ved hjælp af knapperne i grupperne Skrifttype eller Afsnit under fanen Hjem.

En figur med en refleksionseffekt.

Fjern effekterne.

For at bevare dine grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

For at bevare SmartArt-grafikkens visuelle udseende konverteres SmartArt-grafikken til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En SmartArt-grafik.

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007. Du kan dog ophæve grupperingen af SmartArt-grafikken, som derefter kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint. Bemærk, at når du konverterer SmartArt-grafik til individuelle figurer, er funktionerne under fanerne SmartArt-værktøjer ikke længere tilgængelige.

For at bevare tabellens visuelle udseende konverteres tabellen til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En tabel med WordArt i cellerne.

Fjern teksteffekterne.

En tabel med en eller flere af følgende effekter: refleksion, celle facet, skygge eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Denne meddelelse vises, når du føjer en effekt til en figur, der medfører, at det konverterede billede bliver større end 30 megabyte.

Meddelelsen vises, fordi din figur indeholder

Prøv denne løsning

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

For at bevare de grupperede figurers visuelle udseende konverteres de grupperede figurer til et billede, som ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint, og eventuelle effekter fjernes.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, skær, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Du modtager muligvis denne meddelelse, hvis præsentationen indeholder en brugerdefineret version af værktøjslinjen Hurtig adgang, brugerdefinerede dele af brugergrænsefladen, der ikke understøttes i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007, eller begge dele. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En eller flere knapper er føjet til værktøjslinjen Hurtig adgang specifikt for denne præsentation.

En tilpasset brugergrænseflade.

Fordi Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) i Office PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010 er meget forskelligt fra menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner af PowerPoint, vil eventuelle tilpasninger, der er foretaget i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010, ikke være tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

I tidligere versioner af PowerPoint kan du føje lignende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

I Microsoft Office Excel 2007 og nyere er regnearkets størrelse 16.384 kolonner og 1.048.576 rækker. Regnearkets størrelse i tidligere versioner af Excel er dog kun 256 kolonner og 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne- og rækkegrænse går tabt i tidligere versioner af Excel. Formelreferencer til data i dette område returnerer en #REF! som fejl.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et diagram, der er oprettet ud fra celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol i Excel for at finde de celler og områder, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne, markér dem, og placer dem derefter inden for kolonne- og rækkegrænserne eller i et andet regneark ved hjælp af kommandoerne Klip og Sæt ind.

Denne meddelelse vises, når du gemmer en præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med et eller flere ActiveX-objekter, som en PowerPoint 97-2003-præsentation (.ppt).

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et eller flere ActiveX-objekter, der er føjet til et brugerdefineret layout.

Klik på Fortsæt, hvis præsentationen ikke indeholder kode. Koden fjernes derefter fra præsentationen.

Hvis præsentationen indeholder kode, og du vil beholde den, skal du klikke på Annuller.

Bemærkninger!: 

 • Du kan ikke gemme kode, der er knyttet til ActiveX-objekter i brugerdefinerede layout, til tidligere filformater end PowerPoint 2007.

 • Gem filen som en præsentation (.pptx) for at undgå tabt eller beskadiget kode.

Når du gemmer en præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst, vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et brugerdefineret layout med brugerdefineret prompttekst.

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk prompttekst til almindelig pladsholdertekst eller til et tekstfelt.

Ret pladsholderen til et tekstfelt, og skriv den brugerdefinerede prompt i tekstfeltet.

Denne meddelelse vises, når du tilføjer en animationseffekt til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En animationseffekt føjet til en pladsholder på et brugerdefineret layout.

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk pladsholderen til standardpladsholderen uden animation.

Ret pladsholderen til et tekstfelt eller en figur, og anvend animationen på den.

Når du anvender visse animationseffekter på figurer og derefter gemmer præsentationen i filformatet for en tidligere version af PowerPoint, vises dine animationer muligvis ikke. Det skyldes, at animationen er forbundet til tekst eller en figur, der blev ændret til et billede.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv den ne løsning

En animationseffekt anvendt på en figur, der bliver ikke-redigerbar (f.eks. SmartArt-grafik).

Når du gemmer som en tidligere version, ændrer PowerPoint automatisk pladsholderen til standardpladsholderen uden animation.

Ret objektet til et animeret billede ved at gøre følgende:

 1. Markér figuren på sliden.

 2. Højreklik på figuren, og vælg Gem som billede.

 3. Når du har gemt på fanen Indsæt i gruppen Billeder , skal du klikke på Billede.

 4. Naviger til billedet, og klik derefter på Indsæt.

 5. Anvend animationen på billedet.

Denne meddelelse vises, når du gemmer en præsentation, der indeholder et ikke-initialiseret ActiveX-objekt. Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt er et kontrolelement, som ikke er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer ActiveX-objekter, under Aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

Et ikke-initialiseret ActiveX-objekt.

 1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen. Der vises en sikkerhedsdialogboks, hvor du kan aktivere ActiveX-objektet. Hvis du gør dette, initialiseres ActiveX-objektet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du træffer en sikker beslutning, før du klikker på en indstilling, under Aktivere eller deaktivere ActiveX-indstillinger i Office-filer.

 2. Hvis du fortsat vil se beskeden, når du har fulgt trin 1, skal du slette ActiveX-objektet fra din præsentation.

Du kan modtage denne advarsel, hvis der anvendes en følsomhedsmærkat til at klassificere dataene i dit dokument. Du kan se etiketten på statuslinjen eller ved at gå til Hjem > Følsomhed.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Prøv denne løsning

En eller flere følsomhedsmærkater anvendt på din præsentation.

Anvend etiketten igen, når du har gemt dokumentet ved hjælp af Azure Information Protection-klienten.

Eventuelle indholdsmærker, der er anvendt på dokumentet, f.eks. ændringer af sidehoved/sidefod/vandmærke, bevares.

Relaterede emner

Åbn en præsentation, der er oprettet i en anden version af PowerPoint

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×