Føj en udfyldning eller effekt til en figur eller et tekstfelt

Du kan ændre udseendet af en figur eller et tekstfelt ved at ændre dens fyld eller ved at tilføje effekter på den, f. eks skygger, skær, refleksioner, bløde kanter, facetter og tredimensionale (3D) rotationer.

En udfyldning er en farve, et mønster, en struktur, et billede eller en graduering, der er anvendt på en figurs indre. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden skyggefarve i den samme farve.

SmartArt-grafik med massiv udfyldning og figurer med gradueringsfyld

Hvis du ændrer fyldfarven i en figur, påvirker det kun indersiden eller forsiden af figuren. Hvis du føjer en anden effekt til en figur, f.eks. en skygge, og vil have en anden farve til denne effekt, skal du ændre farven på skyggen uafhængigt af fyldfarven.

En 3D-effekt tilfører en skygge dybde. Du kan føje en indbygget kombination af 3D-effekter til figurer, eller du kan tilføje individuelle effekter. Du kan tilføje kombinationer af individuelle effekter til din figur i disse programmer: Excel, Outlook, Wordog PowerPoint.

Tilføje en udfyldning eller effekt

Hvis du vil tilføje en udfyldning eller effekt, skal du klikke på figuren, klikke på Formatér, klikke på pilen ud for figurfyld eller Figureffekterog vælge en farve, graduering, struktur eller effekt.

 1. Klik på den figur, du vil udfylde. Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér.

  Farveindstillingsmenuen Fyldfarve til figur

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve.

  • Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

  • Hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du på et senere tidspunkt ændrer dokumenttemaet.

  • Du kan justere figurens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver . Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation. Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur. Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Hvis du vil have mere at vide om at tilføje en udfyldning eller effekt, skal du vælge et element på rullelisten:

 • Hvad vil du ellers foretage dig?
 • Tilføje et mønsterfyld
 • Tilføje eller ændre en figureffekt
 • Slette et figurfyld
 • Slette en figureffekt
 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. Klik på Fyldi ruden Formatér figur , og klik derefter på mønsterfyld.

  Valg af mønsterfyld i ruden Formatér figur

 3. Vælg et mønster, og hvis du vil, skal du klikke på pilene ud for forgrund og baggrund og vælge en farvekombination.

Øverst på siden

Du kan føje en række forskellige effekter til dine tekstfelter og figurer, f. eks facetkanter eller spejle.

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til. Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og vælg en indstilling på listen.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasse skæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, såsom en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen visuel ændring af figuren, fordi 3D-effekten har fortrinsret. Men hvis du sletter 3D-effekten, vil effekten blød kant være synlig.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette udfyldningen fra. Hvis du vil slette den samme udfyldning i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for figurfyldi gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Vælge Ingen udfyldning

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra. Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér , og gør derefter et af følgende.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!: Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Øverst på siden

Se også

Tilføje eller ændre et figurfyld

 1. Klik på den figur, du vil føje et fyld til.

  Hvis du vil føje det samme fyld til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på pilen ud for figurfyldog derefter gøre et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Formatér , skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan vælge ingen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Tip!: Du kan også justere gennemsigtigheden af figuren ved at klikke på flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Hvis du vil have mere at vide om at tilføje en udfyldning eller effekt, skal du vælge et element på rullelisten.

 • Hvad vil du ellers foretage dig?
 • Tilføje et mønsterfyld
 • Tilføje eller ændre en figureffekt
 • Slette et figurfyld
 • Slette en figureffekt
 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. Klik på fanen Fyld i dialogboksen Formatér figur .

 3. I ruden udfyldning skal du vælge mønsterfyld og derefter vælge et mønster, forgrundsfarve og baggrundsfarve for mønsterfyld.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Formatér , skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasse skæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, såsom en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen visuel ændring af figuren, fordi 3D-effekten har fortrinsret. Men hvis du sletter 3D-effekten, vil effekten blød kant være synlig.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette udfyldningen fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på pilen ud for figurfyldog derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Formatér , skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter trykke på og holde CTRL nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Formatér , skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!: Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Hvis du vil slette en skygge fra figuren, skal du pege på skyggeog derefter klikke på ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en refleksion fra figuren, skal du pege på refleksionog derefter klikke på ingen refleksion.

  • Hvis du vil slette et glød fra figuren, skal du pege på skærog derefter klikke på Intet skær.

  • Hvis du vil slette bløde kanter fra figuren, skal du pege på bløde kanterog derefter klikke på ingen bløde kanter.

  • Hvis du vil slette en kant fra figuren, skal du pege på facetog derefter klikke på Ingen facet.

  • Hvis du vil slette 3D-rotation fra figuren, skal du pege på 3D-rotationog derefter klikke på ingen rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Øverst på siden

Tilføje eller ændre et fyld

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 • Hvilket program bruger du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje et fyld til.

  Hvis du vil føje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på figurfyldog derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan vælge ingen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden af udfyldningen ved at klikke på flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et fyld billede, skal du klikke på billede, finde og klikke på det billede, du vil bruge, og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyld graduering, skal du pege på gradueringog derefter klikke på den ønskede graduerings variation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld er ikke tilgængelig i Excel 2007, men du kan bruge dette tilføjelsesprogram til at opnå samme effekt. Hvis du vil have mere at vide, skal du se føje mønsterfyld til et Excel 2007-diagram eller-figur.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje et fyld til.

  Hvis du vil føje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan vælge ingen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyld graduering, skal du pege på gradueringog derefter klikke på den ønskede graduerings variation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje et fyld til.

  Hvis du vil føje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på figurfyldog derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan vælge ingen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden af udfyldningen ved at klikke på flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et fyld billede, skal du klikke på billede, finde og klikke på det billede, du vil bruge, og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyld graduering, skal du pege på gradueringog derefter klikke på den ønskede graduerings variation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld er ikke tilgængelig i PowerPoint. Du kan dog føje fyld til figurer. Hvis du vil have mere at vide, skal du se ikke flere mønsterfyld i PowerPoint 2007.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje et fyld til.

  Hvis du vil føje det samme fyld til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve, eller du kan vælge ingen farve ved at klikke på Ingen udfyldning.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyld graduering, skal du pege på gradueringog derefter klikke på den ønskede graduerings variation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre en effekt

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 • Hvilket program bruger du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, såsom en facet eller en 3D-rotation, og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen ændring af figuren eller tekstfeltet, fordi 3D-effekten har fortrinsret. Men hvis du sletter 3D-effekten, vises effekten blød.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du klikke på skyggeeffekteri gruppen skyggeeffekter og derefter vælge den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes i temafarver, og klik derefter på den ønskede farve på fanen Standard, eller bland din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekteri gruppen 3D-effekter og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, såsom en facet eller en 3D-rotation, og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen ændring af figuren eller tekstfeltet, fordi 3D-effekten har fortrinsret. Men hvis du sletter 3D-effekten, vises effekten blød.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du klikke på skyggeeffekteri gruppen skyggeeffekter og derefter vælge den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes i temafarver, og klik derefter på den ønskede farve på fanen Standard, eller bland din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekteri gruppen 3D-effekter og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Slette et fyld

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 • Hvilket program bruger du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil slette en udfyldning fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på figurfyldog derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil slette en udfyldning fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil slette en udfyldning fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktionerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på figurfyldog derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil slette en udfyldning fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerskal du klikke på figurfyldi gruppen Figurtypografier eller tekstboks typografier under fanen Formatér og derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Øverst på siden

Slette en effekt

Vælg et Microsoft Office-program på rullelisten.

 • Hvilket program bruger du?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvor du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, skal du pege på forudindstilletog derefter klikke på ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Hvis du vil slette flere individuelle effekter, skal du gentage trin 2 ovenfor.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvor du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Gør et af følgende under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerunder fanen format :

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter og derefter klikke på ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, tekstfeltværktøjereller Formatér , skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller tekstfeltet.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvor du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figureffekteri gruppen Figurtypografier under fanen Formatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, skal du pege på forudindstilletog derefter klikke på ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Hvis du vil slette flere individuelle effekter, skal du gentage trin 2 ovenfor.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvor du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første, og derefter skal du trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Gør et af følgende under Tegnefunktioner eller tekstfeltværktøjerunder fanen format :

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter i gruppen 3D-effekter og derefter klikke på ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner, tekstfeltværktøjereller Formatér , skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller tekstfeltet.

Til toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×