Du kan ændre udseendet af en figur eller et tekstfelt ved at ændre udfyldningen eller ved at føje effekter til den, f.eks. skygger, skær, refleksioner, bløde kanter, facetter og tredimensionelle (3D) rotationer.

Et fyld er en farve, et mønster, en struktur, et billede eller en graduering, der anvendes i det indre af en figur. En graduering er et gradvist forløb af farver og skygger, normalt fra én farve til en anden eller fra én skyggefarve til en anden skyggefarve i den samme farve.

SmartArt-grafik med massiv udfyldning og figurer med gradueringsfyld

Hvis du ændrer fyldfarven i en figur, påvirker det kun indersiden eller forsiden af figuren. Hvis du føjer en anden effekt til en figur, f.eks. en skygge, og vil have en anden farve til denne effekt, skal du ændre farven på skyggen uafhængigt af fyldfarven.

En 3D-effekt tilfører en skygge dybde. Du kan føje en indbygget kombination af 3D-effekter til figurer, eller du kan tilføje individuelle effekter. Du kan føje kombinationer af enkelteffekter til figuren i disse programmer: Excel, Outlook, Wordog PowerPoint.

Tilføj en udfyldning eller effekt

Hvis du vil tilføje en udfyldning eller effekt, skal du klikke på din figur, klikke på Formatér,klikke på pilen ud for Figurfyld eller Figureffekter og vælge en farve, graduering, struktur eller effekt.

 1. Klik på den figur, du vil udfylde. Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér.

  Farveindstillingsmenuen Fyldfarve til figur

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på den ønskede farve, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve.

  • Hvis du ikke vil vælge en farve, skal du klikke på Ingen udfyldning.

  • Hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarverne, skal du klikke på Flere fyldfarver og derefter enten klikke på den ønskede farve under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du på et senere tidspunkt ændrer dokumenttemaet.

  • Du kan justere figurens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver . Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation. Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur. Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer en udfyldning eller effekt, ved at vælge et element på rullelisten:

 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. I ruden Formatér figur skal du klikke på Fyldog derefter klikke på Mønsterfyld.

  Valg af Mønsterfyld i ruden Formatér figur

 3. Vælg et mønster, og klik på pilene ud for Forgrund og Baggrund, hvis du vil, og vælg en farvekombination.

Øverst på siden

Du kan føje en række effekter til tekstfelterne og figurerne, f.eks. facetkanter eller refleksioner.

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til. Hvis du vil tilføje den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér, og vælg en indstilling på listen.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasseskæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du føjer en 3D-effekt, f.eks. en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen visuelle ændringer af figuren, fordi 3D-effekten har forrang. Men hvis du sletter 3D-effekten, vil den bløde kant være synlig.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette udfyldningen fra. Hvis du vil slette den samme udfyldning i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på pilen ud for Figurfyld i gruppen Figurtypografier under fanen Formatér,og klik derefter på Ingen udfyldning.

  Valg af Ingen udfyldning

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra. Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Klik på Figureffekter i gruppen Figurtypografierunder fanenFormatér, og gør derefter et af følgende.

  Menuen Figureffekter

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!: Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Øverst på siden

Se også

Tilføje eller ændre et figurfyld

 1. Klik på den figur, du vil føje en udfyldning til.

  Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på pilen ud for Figurfyld og derefter gøre et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktionereller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller klikke på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Tip!: Du kan også justere figurens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Peg på Graduering, hvis du vil tilføje eller ændre en fyldgraduering, og klik derefter på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer en udfyldning eller effekt, ved at vælge et element på rullelisten.

 1. Højreklik på den figur, du vil føje et mønsterfyld til, og vælg Formatér figur.

 2. Klik på fanen Fyld i dialogboksen Formatér figur.

 3. I ruden Fyld skal du vælge Mønsterfyld og derefter vælge et mønster, forgrundsfarve og baggrundsfarve til dit mønsterfyld.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Fanen Formatér under Tegnefunktioner

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktionereller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

   Klik på Refleksionsindstillinger, hvis du vil tilpasse refleksionen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Indstillinger for skær, hvis du vil tilpasseskæret, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil tilføje eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen og farven af den ønskede kant.

   Klik på Indstillinger for bløde kanter, hvis du vil tilpasse de bløde kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du føjer en 3D-effekt, f.eks. en facet, til figuren og derefter tilføjer en blød kant, kan du ikke se nogen visuelle ændringer af figuren, fordi 3D-effekten har forrang. Men hvis du sletter 3D-effekten, vil den bløde kant være synlig.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette udfyldningen fra.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på pilen ud for Figurfyld ogderefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktionereller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur, du vil slette effekten fra.

  Hvis du vil slette den samme effekt i flere figurer, skal du klikke på den første figur og derefter holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre figurer.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Gruppen Figurtypografier

  Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktionereller Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret figuren. Du skal muligvis dobbeltklikke på figuren for at åbne fanen Formatér.

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter fra figuren, og klik derefter på Ingen forudindstillinger.

   Bemærk!: Når du klikker på Ingen forudindstillinger, fjerner du ikke eventuelle skyggeeffekter, der er anvendt på figuren. Benyt fremgangsmåden nedenfor, hvis du vil fjerne skygger fra en figur.

  • Hvis du vil slette en skygge fra figuren, skal du pege på Skyggeog derefter klikke på Ingen skygge.

  • Hvis du vil slette en refleksion fra figuren, skal du pege på Refleksionog derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Hvis du vil slette et skær fra figuren, skal du pege på Skærog derefter klikke på Intet skær.

  • Hvis du vil slette bløde kanter fra figuren, skal du pege på Bløde kanterog derefter klikke på Ingen bløde kanter.

  • Hvis du vil slette en kant fra figuren, skal du pege på Facetog derefter klikke på Ingen facet.

  • Hvis du vil slette 3D-rotation fra figuren, skal du pege på 3D-rotationog derefter klikke på Ingen rotation.

Bemærk!: Hvis du har tilføjet flere enkelteffekter, skal du gentage trin to ovenfor for at slette alle effekterne.

Øverst på siden

Tilføje eller ændre en udfyldning

Vælg Microsoft Office program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en udfyldning til.

  Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figurfyldi gruppen Figurtypografier under fanenFormatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller klikke på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere udfyldningens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, skal du klikke på Billede ,finde og klikke på det billede, du vil bruge, og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en graduering, skal du pege Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld findes ikke i Excel 2007, men du kan bruge dette tilføjelsesprogrammet for at opnå den samme effekt. Få mere at vide under Føj mønsterfyld til et Excel 2007-diagram eller en figur.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en udfyldning til.

  Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner eller Tekstfeltværktøjerskal du på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier klikke på Figurfyld og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller klikke på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på Flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en graduering, skal du pege Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en udfyldning til.

  Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Klik på Figurfyldi gruppen Figurtypografier under fanenFormatér under Tegnefunktioner, og gør derefter et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller klikke på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere udfyldningens gennemsigtighed ved at klikke på Flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, skal du klikke på Billede ,finde og klikke på det billede, du vil bruge, og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en graduering, skal du pege Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Bemærk!: Mønsterfyld findes ikke i PowerPoint. Du kan dog føje fyld til figurer. Du kan finde flere oplysninger i No more Pattern Fills in PowerPoint 2007.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en udfyldning til.

  Hvis du vil føje den samme udfyldning til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner ellerTekstfeltværktøjerskal du på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier klikke på Figurfyld og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldfarve, skal du klikke på den ønskede farve eller klikke på Ingen udfyldning for ikke at vælge en farve.

   Klik på Flere udfyldningsfarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

   Du kan også justere gennemsigtigheden ved at klikke på Flere fyldfarver. Bevæg skyderen Gennemsigtighed nederst i dialogboksen Farver , eller skriv et tal i feltet ud for skyderen. Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

  • Klik på Billede, hvis du vil tilføje eller ændre et fyldbillede, som findes i mappen med det billede, du vil bruge, klik på billedfilen, og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en graduering, skal du pege Graduering og derefter klikke på den ønskede gradueringsvariation.

   Klik på Flere gradueringer, hvis du vil tilpasse gradueringen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fyldstruktur, skal du pege på Struktur og derefter klikke på den ønskede struktur.

   Klik på Flere strukturer, hvis du vil tilpasse en struktur, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre et mønster, skal du klikke på Mønster og derefter klikke på de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre en effekt

Vælg Microsoft Office program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, f.eks. en facet eller 3D-rotation, og derefter tilføjer en blød kant, vil du ikke se nogen ændring af figuren eller tekstfeltet, fordi 3D-effekten har forrang. Men hvis du sletter 3D-effekten, er den bløde kant synlig.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner ellerTekstfeltværktøjerskal du på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier klikke på Figurfyld og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du klikke på Skyggeeffekteri gruppen Skyggeeffekter og derefter vælge den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes i temafarver, og klik derefter på den ønskede farve på fanen Standard, eller bland din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter i gruppen 3D-effekterog derefter vælge de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  • Peg på Forudindstillet, hvis du vil tilføje eller ændre en indbygget kombination af effekter, og klik derefter på den ønskede effekt.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse den indbyggede effekt, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Skygge, hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, og klik derefter på den ønskede skygge.

   Klik på Skyggeindstillinger, hvis du vil tilpasse skyggen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på Refleksion, hvis du vil tilføje eller ændre en refleksion, og klik derefter på den ønskede refleksionsvariation.

  • Peg på Skær, hvis du vil tilføje eller ændre et skær, og klik derefter på den ønskede skærvariation.

   Klik på Flere skærfarver, hvis du vil tilpasse skærfarverne, og vælg derefter den ønskede farve. Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil bruge, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil anvende eller ændre en blød kant, og klik derefter på størrelsen af den ønskede kant.

  • Peg på Facet, hvis du vil tilføje eller ændre en kant, og klik derefter på den ønskede facet.

   Klik på 3D-indstillinger, hvis du vil tilpasse facetten, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Peg på 3D-rotation, hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-rotation, og klik derefter på den ønskede rotation.

   Klik på Indstillinger for rotation af 3D-billeder, hvis du vil tilpasse rotationen, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

   Bemærkninger!: 

   • Gentag trin to ovenfor, hvis du vil oprette en brugerdefineret effekt ved at tilføje flere enkelteffekter.

   • Hvis du tilføjer en 3D-effekt, f.eks. en facet eller 3D-rotation, og derefter tilføjer en blød kant, vil du ikke se nogen ændring af figuren eller tekstfeltet, fordi 3D-effekten har forrang. Men hvis du sletter 3D-effekten, er den bløde kant synlig.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, du vil føje en effekt til.

  Hvis du vil føje den samme effekt til flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner ellerTekstfeltværktøjerskal du på fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier klikke på Figurfyld og derefter gøre et af følgende:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formater

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en skygge, skal du klikke på Skyggeeffekteri gruppen Skyggeeffekter og derefter vælge den ønskede skygge.

   Hvis du vil tilpasse skyggefarven, skal du pege på Skyggefarve og derefter klikke på den ønskede farve.

   Klik på Flere skyggefarver, hvis du vil ændre en farve, som ikke findes i temafarver, og klik derefter på den ønskede farve på fanen Standard, eller bland din egen farve på fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentet tema.

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en 3D-effekt, skal du klikke på 3D-effekter i gruppen 3D-effekterog derefter vælge de ønskede indstillinger.

Øverst på siden

Slet en udfyldning

Vælg Microsoft Office program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette et fyld.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figurfyldog derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette et fyld.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner ellerTekstfeltværktøjerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier skal du klikke på Figurfyld ogderefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette et fyld.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figurfyldog derefter klikke på Ingen udfyldning.

  Billede af gruppen Figurtypografier

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette et fyld.

  Hvis du vil slette den samme udfyldning fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner ellerTekstfeltværktøjerpå fanen Formatér i gruppen Figurtypografier eller Tekstfelttypografier skal du klikke på Figurfyld ogderefter klikke på Ingen udfyldning.

  Gruppen Tekstfelttypografier

Øverst på siden

Slette en effekt

Vælg Microsoft Office program på rullelisten.

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, skal du pege på Forudindstilletog derefter klikke på Ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Gentag trin to ovenfor for at slette flere enkelteffekter.

Toppen af siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Gør etaf følgende under Tegnefunktionereller Tekstfeltværktøjer på fanen Formatér:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, skal du i gruppen 3D-effekter klikke på 3D-effekterog derefter klikke på Ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner,Tekstfeltværktøjereller Formatér, skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller tekstfeltet.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Under Tegnefunktioner påfanen Formatér i gruppen Figurtypografier skal du klikke på Figureffekterog derefter gøre et af følgende:

  Billede af gruppen Figurtypografier

  • Hvis du vil slette en indbygget kombination af effekter, skal du pege på Forudindstilletog derefter klikke på Ingen forudindstillinger.

  • Du kan slette en skygge ved at pege på Skygge og derefter klikke på Ingen skygge.

  • Du kan slette en reflektion ved at pege på Refleksion og derefter klikke på Ingen refleksion.

  • Du kan slette et skær ved at pege på Skær og derefter klikke på Intet skær.

  • Peg på Bløde kanter, hvis du vil slette bløde kanter, og klik derefter på Ingen bløde kanter.

  • Du kan slette en kant ved at pege på Facet og derefter klikke på Ingen facet.

  • Du kan slette 3D-rotation ved at pege på 3D-rotation og derefter klikke på Ingen rotation.

Gentag trin to ovenfor for at slette flere enkelteffekter.

Øverst på siden

 1. Klik på den figur eller det tekstfelt, hvorfra du vil slette effekten.

  Hvis du vil slette den samme effekt fra flere figurer eller tekstfelter, skal du klikke på den første og derefter trykke på og holde Skift nede, mens du klikker på de andre.

 2. Gør etaf følgende under Tegnefunktionereller Tekstfeltværktøjer på fanen Formatér:

  Tekstboksværktøjer, fanen Formatér, effektknapper

  • Hvis du vil slette en skygge, skal du i gruppen Skyggeeffekter klikke på Skyggeeffekter og derefter klikke på Ingen skyggeeffekt.

  • Hvis du vil slette en 3D-effekt, skal du i gruppen 3D-effekter klikke på 3D-effekterog derefter klikke på Ingen 3D-effekt.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner,Tekstfeltværktøjereller Formatér, skal du kontrollere, at du har klikket på figuren eller tekstfeltet.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×