Når du får vist et Visio-diagram på skrivebordet eller på internettet, kan du opdatere dataene i det for at se eventuelle opdateringer, der er foretaget af den datakilde, der er sammenkædet til.

Med Office Visio kan du opdatere de data, der importeres til et Visio-diagram, ved hjælp af funktionerne Brugerdefineret import,Hurtig import og Opret ud fra data. Du kan også løse datakonflikter, der normalt skyldes rækker, der blev tilføjet eller slettet i datakilden, efter diagrammet blev oprettet. Du kan også planlægge, at dataopdateringen skal ske med faste intervaller.

Bemærk!: Du kan ikke opdatere datakilden, som et Visio-diagram er sammenkædet med, ved at foretage ændringer i Visio diagrammet.

Hvad vil du foretage dig?

Opdatere dataene i en tegning

 1. Åbn den tegning, der indeholder de data, du vil opdatere.

 2. Klik på Opdater data i menuen Data.

 3. Hvis du får en Microsoft Visio-sikkerhedsmeddelelse, og du har tillid til datakilden, skal du vælge OK.

 4. Gør et af følgende i dialogboksen Opdater data:

  • Hvis du vil opdatere en enkelt datakilde, skal du markere den på listen Datakilde og derefter klikke på Opdater.

  • Hvis du vil opdatere flere datakilder, skal du holde Ctrl nede, mens du markerer datakilderne listen Datakilde, og derefter klikke på Opdater.

  • Hvis du vil opdatere alle datakilder, skal du klikke på Opdater alle.

   Tip!: Hvis du vil vælge den rækkefølge, hvori datakilderne opdateres, skal du klikke på kolonneoverskriften Datakilde.

Indstil Visio til automatisk at opdatere dataene i en tegning

 1. Åbn den tegning, der indeholder de data, du vil opdatere.

 2. Klik på Opdater data i menuen Data.

 3. Vælg en eller flere datakilder i dialogboksen Opdater data.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis denne dialogboks ved åbning af fil.

 5. Klik på Konfigurer.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Opdater hvert under Automatisk opdatering i dialogboksen Konfigurer opdatering, og klik derefter på pilene for at vælge et interval.

Vigtigt!: Hvis opdateringen skal fungere korrekt, skal du sørge for at vælge den korrekte entydig identifier.

Hvordan vælger jeg den korrekte entydig identifier?

Du skal vælge en entydig identifier for hver tabel for at opdatere din tegning, når dataene i datakilden ændres. En entydig identifier (eller en nøglekolonne) skal være en kolonne, der ikke ændres. Denne nøgle gør det muligt at matche hver række i de opdaterede data nøjagtigt med en række i datakilden, du opdaterer fra.

I følgende eksempel med et Microsoft Office Excel-regneark er entydig identifier eller nøglen kolonnen Medarbejder-id.

Excel-tabel med data om medarbejdere

Få mere at vide under Guiden Datavælger (Konfigurer opdatering af entydigt id).

Løse konflikter mellem gamle og nye data

Det kan være nødvendigt at løse eventuelle konflikter mellem de nye data fra din datakilde og de gamle data i tegningen. Der kan f.eks. opstå konflikter, hvis du sletter en række fra dine data eller opretter en ny række med samme entydig identifier som en anden række i datakilden. I begge tilfælde kan kommandoen Opdater data ikke opdatere dataene i alle figurerne, fordi den ikke længere kan matche hver figur med en række i den opdaterede datakilde. Hvis der opstår sådanne konflikter, vises ruden Opdateringskonflikter. Ruden indeholder indstillinger, der kan hjælpe dig med at løse konflikterne.

Løse konflikter, der skyldes slettede rækker med data

Hvis du opdaterer et diagram, efter en række er blevet fjernet fra datakilden, kan du enten vælge at fjerne den figur, det er sammenkædet med – så diagrammet fortsat matcher dataene – eller du kan beholde figuren, selvom datakilden ikke længere har en række knyttet til den pågældende figur.

Hvis der opstår konflikter, efter du har opdateret dataene, åbnes ruden Opdateringskonflikter automatisk, som vist i følgende eksempel.

Opdater konfliktvindue med figurer, som ikke længere har en tilsvarende række i datakilden.

 1. Vælg de figurer, du vil anvende en af følgende kommandoer på, på listen over figurer i ruden Opdater konflikter.

 2. Klik på en af følgende:

  • Slet figur for kun at slette de markerede figurer

  • Slet alle de angivne figurer for at slette alle figurer med manglende rækker

  • Bevar figur for kun at beholde de markerede figurer

  • Bevar alle de angivne figurer for at bevare alle figurerne med manglende rækker

   Bemærk!: Kommandoerne Slet figur og Bevar figur er ikke tilgængelige (vises nedtonet), hvis der ikke er markeret nogen figur på listen.

Løse konflikter, der skyldes data, der ikke kan identificeres entydigt

Hvis dine data ikke har en entydig identifier, eller hvis entydig identifier ændres i datakilden, før du opdaterer tegningen, kan kommandoen Opdater data muligvis ikke matche den rigtige række med dens tilsvarende figur.

Hvis der opstår konflikter, efter du har opdateret dataene, åbnes ruden Opdateringskonflikter automatisk, som vist i følgende eksempel.

Opdateringskonfliktvindue med profiler, der ikke kan forbindes på grund af et problem med den entydige identifikator.

 1. Vælg de figurer, du vil anvende en af følgende kommandoer på, på listen over figurer i ruden Opdater konflikter.

 2. Klik på en af følgende:

  • Vælg Matchende række for at åbne dialogboksen Vælg matchende række, hvor du kan bestemme, hvilken række der skal knyttes til den pågældende figur.

  • Ignorer alle konflikter for at bevare de dublerede rækker i vinduet Eksterne data. Eksisterende links til disse rækker slettes.

   Bemærk!: Hvis du klikker på Ignoreralle konflikter, forbliver rækkerne med dublerede entydige id'er i vinduet, de oprindelige data gemmes stadig i dialogboksen Figurdata, og der findes ingen links mellem figuren og dataene.

Toppen af siden

Når du får vist et diagram i Visio til internettet, kan du opdatere dataene i det for at se eventuelle opdateringer, der er foretaget af den datakilde, der er sammenkædet til. Når du opdaterer dataene, fungerer dit diagram som et dynamisk dashboard, som du og dit team løbende kan referere til.

Konceptuelt billede, der viser sammenkædningen mellem en Visio-fil og dens datakilde.

Opret en dataforbindelse

 1. Inden du går i gang:

  • Vælg en datakilde, enten en Excel-projektmappe, som er uploadet til SharePoint Online, eller en SharePoint-liste.

  • Gem webadressen til datakilden.

 2. Åbn diagrammet i Visio 2013 eller nyere, og sammenkæd figurerne med datakilden ved hjælp af den webadresse, du gemte i trin 1. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Importér data til figurer i tegningen.

 3. Når du har sammenkædet datakilden, kan du uploade dit diagram til SharePoint Online. Sørg for, at datakilden og diagrammet er gemt på det samme SharePoint-websted. Du kan finde flere oplysninger om upload under Upload filer og mapper til et dokumentbibliotek.

 4. Del linket til det uploadede diagram med dine kollegaer, som nu kan se de nyeste data på dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om deling i Arbejd sammen på Visio-tegninger.

Opdater dataene i dit diagram

 1. Åbn dit diagram til visning. Få mere at vide under Få vist, opret og rediger et diagram i Visio til internettet.

  Du bør få vist følgende meddelelse om, at Opdater er deaktiveret:

  Meddelelse om at Opdater er deaktiveret i den offentlige prøveversion af Visio til internettet.
 2. Vælg Tillad opdatering for at aktivere opdatering.

 3. Hvis du vil have mere at vide om dataforbindelsen, skal du vælge Detaljer.

 4. Vælg Opdater data for at opdatere alle datakilder i diagrammet.

  Indstillingen Opdater data for offentlig forhåndsvisning af Visio til internettet

  Hvis kommandoen Opdater data ikke er tilgængelig (vises nedtonet), så er der ikke nogen dataforbindelser, der har sammenkædede figurer på den aktuelle side og andre sider, eller også er diagrammet et Datavisualisator-diagram.

Når der opstår en datakonflikt

Der kan opstå konflikter, hvis du foretager en ændring i datakilden, f.eks. sletning af sammenkædede rækker eller oprettelse af en ny række med samme entydig identifier som en anden række. I begge tilfælde, når du får vist et diagram, kan kommandoen Opdater data ikke opdatere dataene i alle figurerne, fordi den ikke længere kan matche hver figur med en række. Hvis der opstår sådanne konflikter, vises vinduet Opdateringskonflikter. Hvis du får vist denne besked, skal du åbne filen i Visio og rette problemet.

Opdatering af et Datavisualisator-diagram

Når du får vist et Datavisualisator-diagram, kan du ikke opdatere diagrammet ved hjælp af kommandoen Opdater. Hvis du vil have vist de nyeste Excel-data i diagrammet, skal du åbne diagrammet i Visio 2016 eller en nyere version, vælge diagramobjektbeholderen og derefter vælge Data > Opdater.

Se også

Sammenkæd automatisk importerede data med figurer

Guiden Datavælger (Konfigurer opdatering af entydigt id)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×