Hvis du ofte opretter en bestemt type dokument, f.eks. en månedlig rapport, en salgsprognose eller en præsentation med et firmalogo, kan du gemme den som en skabelon, så du kan bruge den som udgangspunkt i stedet for at genskabe filen fra bunden, hver gang du skal bruge den. Start med et dokument, du allerede har oprettet, et dokument, du har hentet, eller en ny Microsoft-skabelon, du har tilpasset. 

Gemme en skabelon

 1. Klik på Filer > Gem som for at gemme et dokument som en skabelon.

 2. Dobbeltklik på Computer, eller i Office 2016-programmer, dobbeltklik på denne PC.

  I vinduet Gem som vises en liste over de steder, hvor du kan gemme et dokument

 3. Skriv et navn for skabelonen i feltet Filnavn.

 4. Hvis du vil oprette en grundlæggende skabelon, skal du klikke på skabelonelementet på listen Filtype. I Word skal du f.eks. klikke på Word-skabelon.

  Gemme dokument som en skabelon

  Hvis dokumentet indeholder makroer, skal du klikke på Word-skabelon med aktiverede makroer.

  Office går automatisk til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner.

 5. Klik på Gem.

Tip!: Hvis du vil ændre den placering, hvor dit program automatisk gemmer dine skabeloner, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Gem og skrive den mappe og sti, du vil bruge, i feltet Standardplacering for personlige skabeloner. Alle nye skabeloner gemmes i denne mappe, og når du klikker på Filer > Ny > Personlig, vises skabelonerne i denne mappe.

Redigere din skabelon

Hvis du vil opdatere skabelonen, skal du åbne filen, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelonen.

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. Dobbeltklik på Computer eller Denne pc.

 3. Gå til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, der findes under Dokumenter.

 4. Klik på skabelonen, og klik på Åbn.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og gem og luk derefter skabelonen.

Bruge skabelonen til at oprette et nyt dokument

Hvis du vil starte en ny fil baseret på skabelonen, skal du klikke på > Ny > Brugerdefineretog klikke på skabelonen.

Link til personlige skabeloner

Bemærk!: Hvis du bruger en Office 2013, kan der på denne knap være Personlig i stedet for Brugerdefineret.

Bruge dine skabeloner fra tidligere versioner af Office

Hvis du har oprettet skabelonerne i en tidligere version af Office, kan du stadig bruge dem i Office 2013 og 2016. Det første trin er at flytte dem til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, så dit program kan finde dem. Hvis du vil flytte skabelonerne hurtigt, kan du bruge Fix it-værktøjet.

Word

 1. Åbn det Word-dokument, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i menuen Filer.

 3. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 4. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 5. Ud for Filformatskal du klikke på Microsoft Word (.dotx)eller, hvis dokumentet indeholder makroer, skal du klikke Microsoft Word Macro-Enabled på skabelonen (.dotm).

 6. Klik på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

  Hvis du vil ændre, hvor Word automatisk gemmer dine skabeloner, skal du i Word-menuen klikke på Indstillinger og derefter klikke på Filplaceringer under Personlig Indstillinger. Under Filplaceringer skal du vælge Brugerskabeloner på listen og derefter klikke på Rediger. Skriv den nye mappe og sti, du vil bruge, så gemmer Word alle nye skabeloner i denne mappe.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. Klik på Ny fra skabelon under fanen Filer.

 2. Klik på en skabelon, der svarer til den, du vil oprette, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter den baseret på nøgleord i feltet Søg i alle skabeloner.

 3. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

 4. Klik på Gem som skabelon i menuen Filer.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 6. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 7. Ud for Filformat skaldu klikke Microsoft Word skabelon (.dotx)eller, hvis skabelonen indeholder makroer, skal du klikke på Microsoft Word Macro-Enabled skabelon.

 8. Klik på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

  Hvis du vil ændre, hvor Word automatisk gemmer dine skabeloner, skal du i Word-menuen klikke på Indstillinger og derefter klikke på Filplaceringer under Personlig Indstillinger. Under Filplaceringer skal du vælge Brugerskabeloner på listen og derefter klikke på Rediger. Skriv den nye mappe og sti, du vil bruge, så gemmer Word alle nye skabeloner i denne mappe.

Hvis du vil starte et nyt dokument baseret på skabelonen, skal du klikke på Ny fra skabelon i menuen Arkiver og derefter vælge den skabelon, du vil bruge.

 1. I Finder skaldu åbne /Brugere/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

PowerPoint

 1. Åbn en tom præsentation, og klik derefter på Slidemaster på fanen Vis.

  Slidemasteren er det største slidebillede øverst på listen med slideminiaturer. Tilknyttede layout er placeret under billedet.

  Slidemaster i PowerPoint til Mac

 2. Hvis du vil foretage ændringer i slidemaster eller layout, skal du gøre et af følgende under fanen Slidemaster:

  Slidemaster i PowerPoint til Mac
  • Hvis du vil tilføje et farverigt tema med specielle skrifttyper, og effekter, skal du klikke på Temaer og vælge et tema.

  • Hvis du vil ændre baggrunden, skal du klikke på Baggrundstypografier og vælge en baggrund.

  • Hvis du vil tilføje en pladsholder, til tekst, et billede, et diagram og andre objekter, skal du klikke på det slidelayout, der skal indeholde pladsholderen, i miniatureruden. Vælg den type pladsholder, du vil tilføje, under Indsæt pladsholder, og træk for at tegne pladsholderens størrelse.

   Indsæt pladsholder i PowerPoint til Mac

 1. Åbn den præsentation, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon under fanen Filer.

 3. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 4. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 5. Ud for Filformat skaldu klikke på PowerPoint skabelon (.potx)eller, hvis præsentationen indeholder makroer, skal du klikke PowerPoint Macro-Enabled på Skabelon (.potm).

 6. Klik på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. Klik på Ny fra skabelon under fanen Filer.

 2. Klik på en skabelon, der svarer til den, du vil oprette, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter den baseret på nøgleord i feltet Søg i alle skabeloner.

 3. Tilføj, slet, eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye præsentationer, som du baserer på skabelonen.

 4. Klik på Gem som skabelon i menuen Filer.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 6. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 7. Ud for Filformat skaldu klikke på PowerPoint skabelon (.potx)eller, hvis skabelonen indeholder makroer, skal du klikke PowerPoint Macro-Enabled på Skabelon (.potm).

 8. Klik på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

Hvis du vil starte en ny præsentation, der er baseret på en skabelon, skal du klikke på Ny fra skabelon i menuen Filer og derefter vælge den skabelon, du vil bruge.

 1. I Finder skaldu åbne /Brugere/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

Excel

 1. Åbn den projektmappe, du vil gemme som en skabelon.

 2. Klik på Gem som skabelon i menuen Filer.

 3. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 4. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 5. Ud for Filformatskal du klikke på Excel-skabelon (.xltx)eller, hvis projektmappen indeholder makroer, skal du klikke på Excel Macro-Enabled skabelon (.xltm).

 6. Klik på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. Klik på Ny fra skabelon under fanen Filer.

 2. Klik på en skabelon, der svarer til den, du vil oprette, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter den baseret på nøgleord i feltet Søg i alle skabeloner.

 3. Tilføj, slet eller rediger indhold, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye projektmapper, som du baserer på skabelonen.

 4. Klik på Gem som skabelon i menuen Filer.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som.

 6. (Valgfrit) I feltet Hvor skal du vælge en placering, hvor skabelonen skal gemmes.

 7. Ud for Filformatskal du klikke på Excel skabelon (.xltx)eller, hvis skabelonen indeholder makroer, skal du klikke på Excel Macro-Enabled skabelon (.xltm).

  I feltet Gem som er Word-skabelon fremhævet

 8. Klik på Arkivér.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

Hvis du vil starte en ny projektmappe baseret på en skabelon, skal du klikke på Ny fra skabelon i menuen Filer og derefter vælge den skabelon, du vil bruge.

 1. I Finder skaldu åbne /Brugere/brugernavn/Library/Group Containers/UBF8T346G9. Office/brugerindhold/skabeloner.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

Se også

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Word

 1. Åbn dokumentet.

 2. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

 3. Klik på Gem som i menuen Filer.

 4. Klik på Word-skabelon ( .dotx) i genvejsmenuen Formater.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

 6. Klik på Luk i menuen Filer.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Alle under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter den baseret på nøgleord i feltet Søg.

 3. Klik på en skabelon, der minder om den, du vil oprette, og klik derefter på Vælg.

 4. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

 5. Klik på Gem som i menuen Filer.

 6. Klik på Word-skabelon ( .dotx) i genvejsmenuen Formater.

 7. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Mine skabeloner under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du oprettede mapper for at organisere dine skabeloner, vises mapperne under Mine skabeloner. Du skal klikke på mappen for at se skabelonerne.

 3. Klik på den skabelon, du har oprettet, og klik derefter på Vælg.

 1. I Finder skaldu åbne /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist biblioteksmappen skal du i Finder klikke på menuen og derefter holde Alt nede.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

PowerPoint

 1. Åbn den præsentation, du vil oprette den nye skabelon ud fra.

 2. Tilføj, slet, eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye præsentationer, som du baserer på skabelonen.

 3. Klik på Gem som i menuen Filer.

 4. Klik på PowerPoint-skabelon ( .potx) i genvejsmenuen Formater.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Alle under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter en skabelon baseret på nøgleord i feltet Søg.

 3. Klik på en skabelon, der minder om den, du vil oprette, og klik derefter på Vælg.

 4. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

  Hvis du vil foretage én ændring, som skal gælde i flere diaslayout, i stedet for at ændre hvert enkelt layout eller dias enkeltvis, kan du redigere diasmastere.

 5. Klik på Gem som i menuen Filer.

 6. Klik på PowerPoint-skabelon ( .potx) i genvejsmenuen Formater.

 7. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Mine skabeloner under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du oprettede mapper for at organisere dine skabeloner, vises mapperne under Mine skabeloner. Du skal klikke på mappen for at se skabelonerne.

 3. I højre navigationsruden kan du vælge farver, skrifttype og diasstørrelse til skabelonen.

 4. Klik på den skabelon, du har oprettet, og klik derefter på Vælg.

 1. I Finder skaldu åbne /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist biblioteksmappen skal du i Finder klikke på menuen og derefter holde Alt nede.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

Excel

 1. Åbn den projektmappe, du vil oprette den nye skabelon ud fra.

 2. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

 3. Klik på Gem som i menuen Filer.

 4. Klik på Excel-skabelon ( .xltx) i genvejsmenuen Formater.

 5. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

Du kan tilpasse en eksisterende skabelon for at gøre den endnu mere nyttig. Føj statiske oplysninger til den eksisterende skabelon, og gem derefter filen igen (som en skabelon).

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Alle under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde en skabelon, kan du søge efter en skabelon baseret på nøgleord i feltet Søg.

 3. Klik på en skabelon, der minder om den, du vil oprette, og klik derefter på Vælg.

 4. Tilføj, slet eller rediger tekst, grafik eller formatering, og foretag eventuelle andre ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, som du baserer på skabelonen.

 5. Klik på Gem som i menuen Filer.

 6. Klik på Excel-skabelon ( .xltx) i genvejsmenuen Formater.

 7. Skriv det navn, du vil bruge til den nye skabelon, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

  Medmindre du vælger en anden placering, gemmes skabelonen i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  For at organisere skabeloner skal du bruge Finder til at oprette en ny mappe i /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates og derefter gemme din skabelon i den nye mappe. 

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist mappen Bibliotek skal du klikke på menuen i Finder og derefter holde Alternativ nede.

 1. standardværktøjslinjen skal du klikke på Ny fra Knappen Ny fra skabelon.

 2. Klik på Mine skabeloner under SKABELONER i den venstre navigationsrude.

  Bemærk!: Hvis du oprettede mapper for at organisere dine skabeloner, vises mapperne under Mine skabeloner. Du skal klikke på mappen for at se skabelonerne.

 3. Klik på den skabelon, du har oprettet, og klik derefter på Vælg.

 1. I Finder skaldu åbne /Users/brugernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates.

  Bemærk!: Hvis du bruger Mac OS X 7 (Lion), er mappen Bibliotek skjult som standard. For at få vist biblioteksmappen skal du i Finder klikke på menuen og derefter holde Alt nede.

 2. Træk de skabeloner, du vil slette, til Papirkurv.

Se også

Redigere en diasmaster

Tilpas, Excel starter i Excel til Mac

Forskelle mellem skabeloner, temaer og Word-typografier

Hvis du anser det aktuelle dokument for at være en skabelon, kan du gemme det under et andet navn for at oprette et nyt dokument, som baseres på det aktuelle. Når du vil oprette sådan et dokument, skal du åbne dokumentet i Word til internettet, gå til Filer > Gem somog oprette et dokument, som er en kopi af det dokument, du startede med.

Gem en fil til OneDrive

Hvis du på den anden side tænker på den type skabeloner, du kan se, ved at gå til Filer >Ny,så nej: Du kan ikke oprette dem i Word til internettet.

I stedet skal du gøre følgende:

Hvis du har Word-programmet på computeren, kan du bruge kommandoen Åbn i WordWord til internettet at åbne dokumentet i Word på computeren.

Billede af kommandoen Åbn i skrivebordsapp

Opret en skabelon derfra. Når du går til Filer > Ny i Word-programmet på computeren, vil du kunne bruge din skabelon til nye dokumenter. Og hvis du gemmer dokumenterne online, kan du redigere dem i Word til internettet.

Se også

Microsoft-skabeloner og -temaer

Download gratis, færdigbyggede skabeloner

Gratis baggrundsskabeloner til PowerPoint

Redigere skabeloner

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×