Retningslinjer for og eksempler på sortering og filtrering af data efter farve

Sortering og filtrering af data efter farve er en god måde at gøre dataanalyse nemmere på, og det hjælper brugerne i dine regneark med hurtigt at kunne se fremhævede områder og tendenser i dataene.

Et lys, der passerer gennem et farvespektrum, viser 6 farver på et regneark

I denne artikel

Oversigt over sortering og filtrering af data efter farve og ikonsæt

Effektiv brug af farver til analyse af data

Vælg de bedste farver til dine behov

Gennemgang af nogle eksempler

Oversigt over sortering og filtrering af data efter farve og ikonsæt

Sortering og filtrering af data er, sammen med betinget formatering af data, en integreret del af dataanalyse og kan hjælpe dig, når du skal besvare spørgsmål som følgende:

 • Hvem har solgt tjenester for mere end 50.000 kroner i denne måned?

 • Hvilke produkter har haft mere end en 10 % omsætningsfremgang fra år til år?

 • Hvem er de bedste og de dårligst studerende på første årgang?

 • Hvor er undtagelserne i en overskudsoversigt for de seneste fem år?

 • Hvordan er aldersfordelingen for alle medarbejdere?

Du sorterer data for hurtigt at kunne organisere dataene og finde de data, du søger efter. Du filtrerer data for kun at få vist de rækker, der opfylder de kriterier, du angiver, og skjule rækker, du ikke vil have vist, i en eller flere kolonner med data. Du udfører betinget formatering af data, så du visuelt kan udforske og analysere data, opdage vigtige problemer og identificere mønstre og tendenser. Tilsammen kan sortering, filtrering og betinget formatering af data hjælpe dig og andre, der bruger dit regneark, med at træffe mere effektive beslutninger på basis af dataene.

Du kan sortere og filtrere efter format, herunder cellefarver og skriftfarver, hvad enten du har formateret celler manuelt eller betinget.

Dette billede viser filtrering og sortering baseret på farve eller ikon i kategorien M/M Δ% og Avancekolonner.

Betinget formatering med cellebaggrundsfarver og ikonsæt

Du kan også sortere og filtrere efter et ikonsæt, som du har oprettet via et betinget format. Brug et ikonsæt til anmærkninger og klassifikation af data i tre til fem kategorier adskilt af en grænseværdi. Hvert ikon repræsenterer et værdiinterval. I følgende tabel med ikonsættet Tre pile repræsenterer den grønne pil, der peger opad, de højere værdier, den gule pil, der peger til siden, de mellemste værdier og den røde pil, der peger nedad, de lavere værdier.

Tabel med ikonsæt

Tabel med ikonsæt

Du kan gøre følgende: formatere celler ved hjælp af en tofarvet skala, trefarvet skala, datasøjler og ikonsæt; formatere de celler, der indeholder bestemte tekst-, tal-, dato- eller klokkeslætsværdier, højest eller lavest rangerede værdier, værdier over eller under middel, entydige værdier eller dubletværdier samt oprette mange forskellige regler og lettere administrere regler.

Toppen af siden

Effektiv brug af farver til analyse af data

Næsten alle kan lide farver. Effektiv brug af farver i et dokument kan gøre dokumentet væsentligt mere tillokkende og øge læsbarheden markant. Rigtig brug af farver og ikoner i Excel-rapporter forbedrer beslutningstagningen ved at hjælpe med at fokusere brugernes opmærksomhed på vigtige oplysninger og ved at hjælpe brugerne med visuelt at forstå resultater. Rigtig brug af farver kan give en positiv følelsesmæssig oplevelse lige fra starten. På den anden side kan forkert brug af farver distrahere brugerne og endda virke trættende, hvis den overdrives. De følgende afsnit indeholder retningslinjer for, hvordan du kan bruge farver rigtigt og undgå at bruge dem forkert.

Mere om dokumenttemaer      Med Excel er det let at oprette ensartede temaer og tilføje brugerdefinerede typografier og effekter. Mange af de overvejelser, der er nødvendige for at kunne kombinere farver effektivt, er allerede gjort for dig i form af de foruddefinerede dokumenttemaer, hvor der bruges flotte farveskemaer. Ved at anvende et dokumenttema kan du hurtigt og nemt formatere et helt dokument for at give det et professionelt og moderne udseende. Et dokumenttema er et sæt formateringsvalgmuligheder, der indeholder et sæt temafarver, et sæt temaskrifttyper (herunder skrifttyper til overskrifter og brødtekst) og et sæt temaeffekter (herunder linjer og effekter).

Brug af standardfarver og begrænse antallet af farver

Når du sorterer og filtrerer efter farve, kan du vælge de farver, du foretrækker, og resultaterne kan se godt ud i dine øjne. Men du er nødt til at stille dig selv et vigtigt spørgsmål: "Foretrækker og ser dine brugere de samme farver?" Computeren kan vise 16.777.216 farver i 24-bit farvetilstand. Men de fleste brugere kan kun skelne en lille brøkdel af disse farver. Desuden kan farvekvaliteten på computere variere. Rumbelysning, papirkvalitet, skærm- og printeropløsning samt browserindstillinger kan alle være forskellige. Op til 10 % af befolkningen har problemer med at skelne mellem og se visse farver. Dette er vigtige variable faktorer, som du sandsynligvis ikke har kontrol over.

Du har derimod kontrol over variable faktorer som farvevalg, antallet af farver og regnearks- og cellebaggrund. Ved at foretage de rigtige valg baseret på grundlæggende undersøgelser kan du få farverne til at formidle den rette meddelelse og fortolkning af dine data. Du kan også supplere farver med ikoner og forklaringer for at sikre, at brugerne forstår den tilsigtede betydning.

Farvekontrast og ‑baggrund

Normalt skal du bruge farver med høj farvemætning som lysegul, mellemgrøn eller mørkerød. Kontrollér, at kontrasten mellem forgrunden og baggrunden er høj. Brug f.eks. en hvid eller grå regnearksbaggrund sammen med farver på cellerne, eller en hvid eller grå farve på cellerne sammen med farver på skrifttyperne. Hvis du skal bruge en baggrundsfarve eller et baggrundsbillede, skal du gøre farven eller billedet så lys som muligt, så farven på cellen eller skrifttypen ikke udviskes. Hvis du kun anvender farve på skrifttypen, skal du overveje at øge størrelsen på skrifttypen eller angive skrifttypen med fed. Jo større skrifttypen er, jo lettere er det for brugerne at se eller skelne farven. Du kan eventuelt justere eller fjerne striber på rækker eller kolonner, fordi farven på striben kan forstyrre farven på cellen eller skrifttypen. Langt hen ad vejen hjælper alle disse overvejelser brugerne med at forstå og fortolke farver korrekt.

Undgå at bruge de farvekombinationer, der kan mindske farvens synlighed eller forvirre brugeren. Det er en god ide at undgå, at du ved en fejl kommer til at oprette iøjnefaldende grafik eller skabe en optisk illusion. Overvej at bruge en cellekant til at skelne problematiske farver som rød og grøn fra hinanden, hvis du ikke kan undgå, at farverne optræder ved siden af hinanden. Brug komplementær- og kontrastfarver til at øge kontrasten, og undgå at bruge lignende farver. Det er en god ide at kende farvehjulet med de grundlæggende farver og vide, hvordan du kan skelne mellem lignende farver og kontrast- og komplementærfarver.

Farvehjulet med de grundlæggende farver

1. En lignende farve er en farve, der ligger ved siden af en anden farve i farvehjulet (f.eks. er violet og orange lignende farver i forhold til rød).

2. En kontrastfarve ligger tre farver væk fra en farve (f.eks. er blå og grøn kontrastfarver til rød).

3. Komplementærfarver ligger modsat hinanden i farvehjulet (f.eks. er blågrøn komplementærfarven til rød).

Hvis du har tid, skal du teste farverne, lade et par kolleger køre dem, afprøve dem under forskellige lysforhold og eksperimentere med forskellige skærm- og printerindstillinger.

Tip!: Hvis du udskriver dokumentet i farver, skal du dobbelttjekke læsbarheden af cellefarverne og celleskrifttyperne. Hvis cellefarverne er for mørke, skal du bruge en hvid skrifttype til at forbedre læsbarheden.

Toppen af siden

Vælge de bedste farver til dine behov

Har du brug for en hurtig oversigt? Brug rød, gul, grøn eller blå sammen med en hvid eller grå baggrund.

Tildel de farver, du vælger, en betydning baseret på målgruppen og det tilsigtede formål. Du kan eventuelt angive en forklaring for specifikt at tydeliggøre betydningen af hver farve. De fleste personer kan nemt skelne syv til ti farver i det samme regneark. Det er muligt at skelne op til 50 farver, men det vil kræve speciel træning og ligger uden for denne artikels rækkevidde.

De 10 vigtigste farver

Når du sorterer og filtrerer data efter farve, skal du bruge følgende tabel som hjælp til at bestemme, hvilke farver du skal vælge. Disse farver giver den mest markante kontrast og er for de fleste personer generelt de letteste at skelne imellem.

En tabel over farvevalg

Det er nemt at anvende disse farver på celler og skrifttyper ved hjælp af knappen Fyldfarve eller Skriftfarve i gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

Standardfarverne

Brug af de farver, der naturligt udtrykker en betydning

Når du læser finansielle data, er tallene enten røde (negative) eller sorte (positive). En rød farve udtrykker en bestemt betydning, fordi det er en accepteret konvention. Hvis du vil fremhæve negative tal, er rød det første farvevalg. Alt efter hvilken type data du har, kan du bruge bestemte farver, fordi de udtrykker en bestemt betydning for målgruppen, eller fordi der er en accepteret standard for deres betydning. Eksempel:

 • Hvis dataene vedrører temperaturaflæsninger, kan vi bruge de varme farver (rød, gul og orange) til at angive varmere temperaturer og de kolde farver (grøn, blå og violet) til at angive koldere temperaturer.

 • Hvis dataene vedrører topografiske data, kan vi bruge blå til vand, grøn til vegetation, brun til ørken og bjerge og hvid til is og sne.

 • Hvis dataene vedrører trafik og sikkerhed, kan vi bruge rød til stop eller standsning, orange til fare i forbindelse med materiel, gul til forsigtighed, grøn til sikkerhed og blå til generelle oplysninger.

 • Hvis dataene vedrører elektriske modstande, kan du bruge standardfarvekoderne sort, brun, rød, orange, gul, grøn, blå, violet, grå og hvid.

Toppen af siden

Gennemgang af nogle eksempler

Lad os antage, at vi forbereder en række rapporter om produktbeskrivelser, priser og lagerbeholdninger. De følgende afsnit illustrerer, hvilke spørgsmål der typisk stilles om disse data, og hvordan hvert enkelt spørgsmål kan besvares ved hjælp af farver og ikonsæt.

Eksempeldata

Følgende eksempeldata bruges i eksemplerne.

Eksempeldata, der bruges i eksemplerne

Du kan kopiere dataene til en tom projektmappe ved at gøre følgende:

Sådan gemmes eksempeldataene som en .xlsx-fil

 1. Start Microsoft Notesblok.

 2. Markér eksempelteksten, og kopiér og indsæt derefter eksempelteksten i Notesblok.

 3. Gem filen under et filnavn og filtypenavn, som f.eks. Produkter.csv.

 4. Afslut Notepad.

 5. Start Excel.

 6. Åbn den fil, du har gemt i Notepad.

 7. Gem filen som en .xlsx-fil.

Eksempeldata

Category,Product Name,Cost,Price,Markup,Reorder At,Amount,Quantity Per Unit,Reorder?
Dried Fruit/Nuts,Almonds,$7.50,$10.00,"=(D2-C2)/C2",5,7,5 kg pkg.,"=IF(G2<=F2,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Apricot,$1.00,$1.20,"=(D3-C3)/C3",10,82,14.5 OZ,"=IF(G3<=F3,""Yes"",""No"")"
Beverages,Beer,$10.50,$14.00,"=(D4-C4)/C4",15,11,24 - 12 oz bottles,"=IF(G4<=F4,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Boysenberry,$18.75,$25.00,"=(D5-C5)/C5",25,28,12 - 8 oz jars,"=IF(G5<=F5,""Yes"",""No"")"
Condiments,Cajun,$16.50,$22.00,"=(D6-C6)/C6",10,10,48 - 6 oz jars,"=IF(G6<=F6,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Cake Mix,$10.50,$15.99,"=(D7-C7)/C7",10,23,4 boxes,"=IF(G7<=F7,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Cherry Pie Filling,$1.00,$2.00,"=(D8-C8)/C8",10,37,15.25 OZ,"=IF(G8<=F8,""Yes"",""No"")"
Soups,Chicken Soup,$1.00,$1.95,"=(D9-C9)/C9",100,123,,"=IF(G9<=F9,""Yes"",""No"")"
Baked Goods,Chocolate Mix,$6.90,$9.20,"=(D10-C10)/C10",5,18,10 boxes x 12 pieces,"=IF(G10<=F10,""Yes"",""No"")"
Soups,Clam Chowder,$7.24,$9.65,"=(D11-C11)/C11",10,15,12 - 12 oz cans,"=IF(G11<=F11,""Yes"",""No"")"
Beverages,Coffee,$34.50,$46.00,"=(D12-C12)/C12",25,56,16 - 500 g tins,"=IF(G12<=F12,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Crab Meat,$13.80,$18.40,"=(D13-C13)/C13",30,23,24 - 4 oz tins,"=IF(G13<=F13,""Yes"",""No"")"
Sauces,Curry Sauce,$30.00,$40.00,"=(D14-C14)/C14",10,15,12 - 12 oz jars,"=IF(G14<=F14,""Yes"",""No"")"
Pasta,Gnocchi,$28.50,$38.00,"=(D15-C15)/C15",30,38,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G15<=F15,""Yes"",""No"")"
Cereal,Granola,$2.00,$4.00,"=(D16-C16)/C16",20,49,,"=IF(G16<=F16,""Yes"",""No"")"
Beverages,Green Tea,$2.00,$2.99,"=(D17-C17)/C17",100,145,20 bags per box,"=IF(G17<=F17,""Yes"",""No"")"
Cereal,Hot Cereal,$3.00,$5.00,"=(D18-C18)/C18",50,68,,"=IF(G18<=F18,""Yes"",""No"")"
Jams/Preserves,Marmalade,$60.75,$81.00,"=(D19-C19)/C19",10,13,30 gift boxes,"=IF(G19<=F19,""Yes"",""No"")"
Dairy,Mozzarella,$26.10,$34.80,"=(D20-C20)/C20",10,82,24 - 200 g pkgs.,"=IF(G20<=F20,""Yes"",""No"")"
Condiments,Mustard,$9.75,$13.00,"=(D21-C21)/C21",15,23,12 boxes,"=IF(G21<=F21,""Yes"",""No"")"
Canned Fruit,Pears,$1.00,$1.30,"=(D22-C22)/C22",10,25,15.25 OZ,"=IF(G22<=F22,""Yes"",""No"")"
Pasta, Ravioli,$14.63,$19.50,"=(D23-C23)/C23",20,27,24 - 250 g pkgs.,"=IF(G23<=F23,""Yes"",""No"")"
Canned Meat,Smoked Salmon,$2.00,$4.00,"=(D24-C24)/C24",30,35,5 oz,"=IF(G24<=F24,""Yes"",""No"")"
Sauces,Tomato Sauce,$12.75,$17.00,"=(D25-C25)/C25",20,19,24 - 8 oz jars,"=IF(G25<=F25,""Yes"",""No"")"
Dried Fruit/Nuts,Walnuts,$17.44,$23.25,"=(D26-C26)/C26",10,34,40 - 100 g pkgs.,"=IF(G26<=F26,""Yes"",""No"")"

Hvad er de forskellige typer produktemballage?

Problem

Du vil gerne se de forskellige typer objektbeholdere til produkterne, men der er ingen Objektbeholder-kolonne. Du kan bruge kolonnen Antal pr. styk til manuelt at farvelægge hver celle og derefter sortere efter farve. Du kan også tilføje en forklaring for at tydeliggøre for brugeren, hvad hver farve betyder.

Resultater

Eksempelresultater for forskellige typer problemer med produktemballage

Løsning

 1. Hvis du vil farvelægge hver celle manuelt ifølge farveskemaet i den foregående tabel, skal du klikke på hver celle og derefter anvende hver farve ved hjælp af knappen Fyldfarve i gruppen Skrifttype på fanen Hjem.

  Tip!: Brug knappen Formatpensel i gruppen Udklipsholder på fanen Hjem, hvis du hurtigt vil anvende en valgt farve på en anden celle.

 2. Klik på en celle i kolonnen Antal pr. styk, og derefter på fanen Hjem i gruppen Redigering, klik på Sortér og filtrer, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

 3. I dialogboksen Sortér skal du under Kolonne vælge Antal pr. styk, vælge Cellefarve under Sortér efter og derefter klikke to gange på Kopiér niveau.

 4. Under Rækkefølge i den første række skal du vælge den røde farve, i den anden række skal du vælge den blå farve, og i den tredje række skal du vælge den gule farve.

  Hvis en celle ikke indeholder nogen af farverne, f.eks. de celler, der er farvet hvide, forbliver disse rækker på deres plads.

  Bemærk!: De angivne farver er de farver, der er tilgængelige i kolonnen. Der er ingen standardfarvesorteringsrækkefølge, og du kan ikke oprette en brugerdefineret sorteringsrækkefølge ved hjælp af en brugerdefineret liste.

 5. Tilføj en forklaring ved hjælp af celler ved siden af rapporten ved at bruge tabellen nedenfor som vejledning.

Forklaring:

Rød

Pakker og kasser

Blå

Konservesdåser

Grøn

Krukker og flasker

Hvid

(Usikker)

Hvilke produkter har en avance på over 67 % eller under 34 %?

Problem

Du vil gerne have vist de højeste og de laveste avanceværdier øverst i rapporten.

Resultater

Eksempelresultater af problem med produktavancer

Løsning

 1. Markér cellerne E2:E26, og klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi under fanen Hjem, klik på Ikonsæt, og markér derefter ikonsættet Tre pile (farvede) .

 2. Højreklik på en celle i kolonnen Avance, peg på Sortér, og klik derefter på Brugerdefineret sortering.

 3. Markér Avance under Kolonne i dialogboksen Sortér, markér Celleikon under Sortér efter, og klik derefter på Kopiér niveau.

 4. Markér den grønne pil, der peger opad, i den første række under Rækkefølge, og markér den røde pil, der peger nedad, i den anden række.

Hvilke produkter skal genbestilles med det samme?

Problem

Du vil hurtigt oprette en rapport over de produkter, der skal genbestilles med det samme, og derefter sende rapporten i en mail til medarbejderne.

Resultater

Eksempelresultater af problem med de produkter, der skal genbestilles

Løsning

 1. Markér cellerne I2:I26, og klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi på fanen Hjem, peg på Fremhæv celleregler, og klik derefter på Lig med.

 2. Angiv Ja i det første felt, og markér derefter Lys rød fyldfarve med mørkerød tekst fra det anden felt.

 3. Højreklik på en formateret celle i kolonnen, peg på Filtrer, og markér derefter Filtrer efter den valgte celles farve.

  Tip!: Hold markøren over knappen Filtrer i kolonneoverskriften for at se, hvordan kolonnen filtreres.

Hvilke produkter har de højeste og de laveste priser og omkostninger?

Problem

Du vil se de højeste og de laveste priser og omkostninger grupperet sammen øverst i rapporten.

Resultater

Eksempelresultater af problem med produktpriser og ‑omkostninger

Løsning

 1. Benyt følgende fremgangsmåde for cellerne C2:C26 og D2:D26:

  • Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi under fanen Hjem, peg på Top/bund-regler, og klik derefter på Øverste 10 elementer.

  • Angiv 1 i det første felt, og markér derefter Gul fyldfarve med mørkegul tekst fra det andet felt.

  • Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Typografi under fanen Hjem, peg på Top/bund-regler, og klik derefter på Nederste 10 elementer.

  • Angiv 1 i det første felt, og markér derefter Grøn fyldfarve med mørkegrøn tekst fra det andet felt.

 2. For kolonnerne Omkostning og pris skal du gøre følgende:

  • Højreklik på den laveste værdi, peg på Sortér, og vælg derefter Sortér efter den valgte celles farve.

  • Højreklik på den højeste værdi, peg på Sortér, og vælg derefter Sortér efter den valgte celles farve.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×