Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word
Oplæsningssymbol med mærkaten Indhold til skærmlæser. Dette emne handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, som bruger et skærmlæserprogram sammen med Office-produkter og som er en del af indholdssættet Tilgængelighed i Office. Hvis du har brug for mere generel hjælp, kan du besøge Office Support-startsiden eller Rettelser eller løsninger til seneste Office-problemer.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon vil have vejledning i, hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se Hjælp til at lære & Word.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner et Wordtil redigering, lander du på hovedvisningen. Tryk på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud) for at skifte mellem elementerne i hovedvisningen. De vigtigste elementer er i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser dokumentets indhold. Du hører navnet på dokumentet efterfulgt af "Redigering", når fokus er på dokumentets indhold.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, hvor du kan finde dokumentstatistik som f.eks. sidetal, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Du hører det aktuelle sidetal, når fokus er på statuslinjen, f.eks. "Side to af tre".

  • Brug højre og venstre piletast til at navigere på statuslinjen.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Filer ,Hjem,Indsæt, Gennemse , Visog knapperne Delog Kommentarer. Båndet med de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, findes under rækken af faner på båndet.

  • Når fokus flyttes til fanerne på båndet, hører du: "Båndfaner", efterfulgt af den aktuelt valgte fane. For at navigere i rækken af faner på båndet skal du trykke på højre eller venstre piletast, indtil du hører navnet på den ønskede fane eller det ønskede kontrolelement, og derefter trykke på Enter for at vælge den.

  • Hvis du vil navigere fra rækken af faner på båndet til båndet, skal du trykke én gang på tabulatortasten eller pil ned. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Du kan navigere mellem indstillingerne på båndet ved at trykke på tabulatortasten, Skift+Tab eller højre eller venstre piletast. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte. Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje på båndet i Brug tastaturet til at arbejde med båndet i Word.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære visning har Word også følgende ofte anvendte visninger og områder:

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder kommandoer som Ny ,Åbn ogGem en kopi. Du kan også få adgang til dine konti og appindstillingerne fra menuen Filer. Menuen Filer består af en fanerude til venstre og indholdet af en valgt fane til højre.

 • Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer. Du hører: "Filer, hjem." Fokus er på fanen Hjem i faneruden.

 • Du navigerer mellem fanerne i faneruden ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den fane, du vil åbne, f.eks. "Ny". Tryk på Enter for at åbne fanen. Indholdsruden for den valgte fane åbnes til højre for faneruden. Tryk én gang på tabulatortasten for at flytte fokus til indholdsruden.

 • Du kan navigere i en fanes indholdsrude ved at trykke på tabulatortasten, Skift+tabulatortasten eller piletasterne.

 • Tryk på Esc for at afslutte menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Du kan finde tastaturgenveje i menuen Filer under Tastaturgenveje til menuen Filer i Office for Windows.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang og titellinjen øverst på skærmen indeholder dokumentetsnavn, knapper til Automatisk lagring, indstillinger for visning af båndet og din konto samt knapper til minimering, gendannelse af størrelsen og lukning af det aktive vindue.

 • Hvis du vil navigere til værktøjslinjen Hurtig adgang og titellinjen, skal du trykke på Alt én gang. Du hører: "Båndfaner". Tryk derefter på Skift+Tab én gang. Fokus er nu på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 • Hvis du vil gennemse de tilgængelige indstillinger, skal du trykke på Skift+Tab gentagne gange. Du kan tilføje og fjerne knapperne på værktøjslinjen Hurtig adgang og ændre deres rækkefølge på værktøjslinjen. Du kan finde instruktioner i Brug et tastatur til at tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang.

Vinduet Indstillinger

Vinduet Indstillinger indeholder Word , f.eks. tilpasning, korrektur og sprogindstillinger. Vinduet Indstillinger består af en rude med en indstillingskategori til venstre og indholdsruden for den valgte kategori til højre.

 • Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger. Du hører: "Wordindstillinger."

 • For at navigere i indstillingskategorierne skal du trykke på Pil ned-tasten, indtil du hører navnet på den ønskede kategori. Tryk derefter på tabulatortasten for at flytte fokus til indholdsruden.

 • Du kan navigere i indholdsruden ved at trykke på tabulatortasten, Skift+tabulatortasten eller pil op- og pil ned-tasterne.

 • Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære visning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og derefter trykke på Enter. Tryk på Esc for at vende tilbage til den primære visning uden at foretage ændringer.

Udforsk et dokument

Brug scanningstilstanden i Oplæser

Hvis du vil navigere i indholdet af dokumentet ved hjælp af elementer, kan du bruge scanningstilstanden i Oplæser. Hvis du vil slå scanningstilstand til, skal du trykke på SL-tasten+mellemrumstasten.

Når scanningstilstanden er aktiveret, kan du bruge pil op og pil ned og tastaturgenveje til at navigere i dit dokument og navigere mellem afsnit, andre elementer, områder og landmærker. Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger scanningstilstanden i Oplæser, i kapitel 3: Brug af scanningstilstand.

Du kan finde den JAWS-markør, der passer til dine behov, ved at gå til Så mange markører, så lidt tid, om markører i JAWS. Hvis du vil lære at bruge NVDA-browsertilstanden, som også er tilgængelig for Word, skal du se 6. Gennemsynstilstand.

Brug navigationsruden

Du kan bruge navigationsruden til hurtigt at navigere mellem dele af dokumentet, f.eks. overskrifter eller grafik.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden, skal du trykke på Alt+W, K. Du hører: "Navigation, søg i dokument, redigeringsfelt".

 2. Gør et af følgende:

  • For at navigere i overskrifterne i dokumentet skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Overskrift, faneelement", trykke på Tab-tasten, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter trykke på Enter. Fokus flyttes til starten af overskriftsrækken i dokumentbrødteksten.

  • Du kan navigere efter bestemte elementer i dokumentet, f.eks. grafik, ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg, knappen Opdel", og derefter trykke på Alt+pil ned for at udvide menuen. Tryk på pil ned, indtil du hører det ønskede element, som f.eks. "Grafik", og tryk derefter på Enter for at vælge. Fokus flyttes til knappen Næste resultat. Tryk på Enter gentagne gange for at flytte gennem resultaterne.

 3. Tryk på Alt+W, K for at lukke navigationsruden.

Brug af Læsetilstand

Læsetilstand er udviklet til at gøre det nemmere at læse tekst og indeholder læseværktøjer som f.eks. Højtlæsning.

 1. Hvis du vil aktivere Læsetilstand,skal du trykke på Alt+W, F.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på Alt for at få adgang til værktøjslinjen Læsetilstand, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den ønskede menu, og tryk derefter på Enter for at vælge den. Tryk på pil ned for at flytte ned på listen over tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

  • Hvis du vil bruge Højtlæsning, skaldu trykke på Alt+W, R. Du kan få adgang til læsekontrolelementerne ved at trykke på tabulatortasten, indtil du når til den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter for at vælge den.

   Tip!: Du opnår de bedste resultater ved at slå din skærmlæser fra, når du bruger Højtlæsning.

 3. Tryk på Esc for atafslutte Læsetilstand.

Brug Immersive Readervisning

Med Immersive Readerkan du forbedre fokus, rydde op i den tekst, du læser, nemmere læse scannede tekster og afkode komplekse tekster.

 1. Hvis du vil slå Immersive Readertil, skal du trykke på Alt+W, L, 2.

 2. Tryk på AltImmersive Reader at få adgang til båndet og indstillingerne. Du hører: "Forenklet, Immersive Reader, fane." Tryk på tabulatortasten for at bevæge dig mellem indstillingerne på båndet, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 3. Hvis du vil deaktivere Immersive Reader, skal du trykke på Alt+W, L, 2.

Brug tilstanden Fokus

Tilstanden Fokus kan hjælpe dig med at minimere forstyrrelser og koncentrere dig om at skrive, oprette og samarbejde i Word. Tilstanden Fokus skjuler båndet og statuslinjen, så kun selve Worddokumentet.

 • Hvis du vil aktivere tilstanden Fokus, skal du trykke på Alt+W, O.

 • Hvis du vil deaktivere tilstanden Fokus, skal du trykke på Esc.

Naviger mellem flydende figurer 

 1. Hvis du hurtigt vil flytte fokus til den første flydende figur, f.eks. et tekstfelt eller et diagram, skal du trykke på Ctrl+Alt+5.

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at skifte mellem de flydende figurer.

 3. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til normal navigation.

Zoome ind eller ud

Zoom ind for at få et nærnummer af dokumentet, eller zoom ud for at få et overblik over siden i formindsket størrelse.

 1. Tryk på Alt+W, Q. Du hører "Dialogboksen Zoom" eller "Vinduet Zoom".

 2. Tryk på Tab-tasten, indtil du når Procent-skalaen, og skriv derefter en procentdel, eller brug pil op- eller pil ned-tasten for at ændre procentdelen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du når knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Brug af søgning

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg i Office.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Office du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede macOS-skærmlæser, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon vil have vejledning i, hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se Hjælp til at lære & Word.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner et Wordtil redigering, lander du på hovedvisningen. For at navigere i hovedvisningen skal du trykke på F6 (fremad) og Skift+F6 (bagud). Fokus flyttes gennem følgende elementer i den primære visning i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser dokumentets indhold. Det er her, du redigerer dokumentet. Når fokus er på indholdsområdet, hører du den side, du er på, efterfulgt af placeringen af tekstindsættelsespunktet.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, som indeholder dokumentstatistik som f.eks. sideantal, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Når fokus flyttes til statuslinjen, hører du det aktuelle sidetal efterfulgt af det samlede antal sider, f.eks. "Side seks af femten". Hvis du vil gennemse indstillingerne på statuslinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst på skærmen, som f.eks. indeholder knapperne Automatisk lagring,Udskriv og Fortryd samt navnet på dokumentet. Du hører "Automatisk lagring", når fokus flyttes til værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis du vil flytte mellem indstillingerne på værktøjslinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som f.eks. Hjem,Indsæt,Gennemse, Vis og knapperne Delog Kommentarer. Når fokus flyttes til fanerne på båndet, hører du den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, valgt fane".

  • For at navigere i rækken af faner på båndet skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast, indtil du hører navnet på den ønskede fane eller kontrolelement, og trykke på Control+Option+Mellemrum, for at vælge den og få vist båndet.

  • Båndet med de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, findes under rækken af faner på båndet. Hvis du vil navigere fra rækken af faner på båndet til båndet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører det bånd, du er på vej ind, og den første indstilling på båndet. Med fanen Vis markeret hører du f.eks. følgende: "Visningskommandoer, rulleområde." Hvis du vil navigere mellem indstillingerne på båndet, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære visning har Word også følgende ofte anvendte visninger og områder:

Wordstartside

Når du åbnerWord , lander du på startsiden. På startsiden kan du oprette et nyt dokument, gennemse skabeloner, åbne et eksisterende dokument og få adgang til dine kontooplysninger. Startsiden består af en fanerude til venstre og indholdet af en valgt fane til højre.

 • Tryk på tabulatortasten for at navigere i faneruden. Hvis du vil have vist faneindholdet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 • Hvis du vil navigere fra faneruden til indholdsruden for den valgte fane, skal du trykke på Tab-tasten, indtil du hører: "Angiver rulleområde". Hvis du vil gennemse de tilgængelige sektioner i indholdsruden, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Hvis du vil interagere med en sektion, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast ned. Hvis du vil stoppe med at arbejde med en sektion, skal du trykke på Control+Option+Skift+Pil op.

 • Hvis du vil navigere til startsiden fra den primære visning, skal du trykke på Skift+Command+P.

Appmenulinjen

Appmenulinjen indeholder flere indstillinger og kontrolelementer, f.eks. til redigering af tekst og formatering af tabeller. Du kan også få adgang til menuen Filer med indstillinger til at starte et nyt dokument eller åbne et eksisterende dokument.

 1. Tryk på Control+Option+M for at flytte fokus til appmenulinjen.

 2. Hvis du vil gennemse indstillingerne på menulinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast.

 3. Tryk på Esc for at afslutte menulinjen.

Vinduet Indstillinger i Word

I vinduet Indstillinger i Word kan du få adgang tilWord indstillinger som f.eks. Autokorrektur og indstillinger for båndet.

 1. Tryk på Command+komma (,) for at åbne vinduet Indstillinger i Word.

 2. Tryk på tabulatortasten for at navigere i vinduet. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en indstilling. Dialogboksen indstilling åbnes. Hvis du vil navigere i en indstillingsdialogboks, skal du trykke på tabulatortasten eller piletasterne.

 3. Tryk på Esc for at lukke vinduet Word-indstillinger og vende tilbage til dokumentet.

Udforsk et dokument

For at navigere rundt Worddokument, kan du bruge tastaturgenvejene, VoiceOver-funktionerne som rotor eller navigationsruden.

Brug tastaturgenvejene

En af de hurtigste måder at bevæge dig rundt i et dokument på er at bruge tastaturgenvejene. Du kan se en komplet liste over tastaturgenveje til navigation i et dokument i afsnittet "Naviger i dokumentet" i Tastaturgenveje i Word.

Brug VoiceOver-rotoren, Hurtig navigation eller Element vælg

Du kan bruge VoiceOver-funktionerne som rotor, Hurtig navigation eller Elementv vælger til at navigere direkte til et element, f.eks. en sektionsoverskrift eller et link.

Brug navigationsruden

Brug navigationsruden til hurtigt at navigere mellem dele af dokumentet, f.eks. overskrifter.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden,skal du trykke på Command+F6, indtil du hører navnet på den aktuelle båndfane. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Vis, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører: "Navigationsrude, til/fra-knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 2. Du kan flytte fokus til navigationsruden ved at trykke på Command+F6, indtil du hører "Miniaturerude, valgt".

 3. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Dokumentoversigt, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører: "Tabel", og tryk derefter på Control+Option+Shift+Piletast ned for at åbne tabellen over overskrifter.

 5. Hvis du vil flytte mellem overskrifterne, skal du trykke på pil ned eller pil op, indtil du finder den ønskede overskrift, og derefter trykke på Control+Option+mellemrumstasten for at flytte fokus til begyndelsen af overskriften i dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon vil have vejledning i, hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se Hjælp til at lære & Word.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner etWordtil redigering, lander du på hovedvisningen. Den indeholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menulinje, som indeholder indstillinger som f.eks Luk fil,Delog Filer.

  • Tryk øverst på skærmen med fire fingre for at flytte fokus til den øverste menulinje. Du hører navnet på dokumentet. Stryg derefter til højre én gang. Fokus er nu på den øverste menulinje. Hvis du vil gennemse de tilgængelige indstillinger, skal du stryge til højre flere gange.

 • Dokumentets indholdsområde, som vises under den øverste menu og fylder det meste af skærmen.

  • Hvis du vil flytte fokus til indholdsområdet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører navnet på dokumentet, efterfulgt af filtypenavnet, f.eks. "Docx" og den aktuelle side. VoiceOver begynder at læse sidens indhold.

 • Den hurtige værktøjslinje, der vises nederst på skærmen, når du har valgt et redigerbart element i indholdsområdet. Den indeholder dokumentformateringsindstillinger for det markerede element.

  • For at gå til og navigere på den hurtige værktøjslinje skal du vælge et redigerbart element i dokumentet og stryge til højre, indtil du når værktøjslinjeknapperne.

 • Båndmenuen, der vises fra bunden af skærmen og indeholder faner med forskellige sæt værktøjer og indstillinger. De indstillinger på båndet, der er specifikke for den valgte fane, vises under fanenavnet.

  • Hvis du vil gå til menuen på båndet, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører den nuværende valgte fane.

  • Hvis du vil skifte til en anden fane, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den ønskede fane, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at navigere i indstillingerne på båndet.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære visning har Word også følgende ofte anvendte visninger:

Fanerne Hjem, Ny og Åbn

Når du åbner Word, lander du på fanen Hjem. Denne fane viser de dokumenter, som du for nylig har arbejdet på, samt dokumenter, som andre har delt med dig. Øverst på fanen Hjem kan du finde tekstfeltet Søg for at søge efter et dokument.

Fanen Ny er stedet, hvor du kan starte et nyt dokument. Her kan du også finde de tilgængelige skabeloner.

På fanen Åbn kan du få adgang til de dokumentlagringsplaceringer, der er tilgængelige for dig, f.eks. OneDrive, SharePointog iPhone. Du kan søge efter en fil på hver placering og åbne den til redigering.

 • Stryg til venstre eller højre for at navigere i indholdet på hver fane. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en fil, mappe eller lagerplacering.

 • Hvis du vil skifte mellem fanerne Hjem ,Ny og Åbn, skal du trykke nederst på skærmen med fire fingre, stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede fane, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • Hvis du vil navigere til en fane, når du redigerer et dokument i den primære visning, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Luk fil", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til den fane, hvor du åbnede det dokument, du lige har lukket.

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder indstillinger som f.eks Gem en kopi,Eksportérog Udskriv.

 1. Hvis du vil åbne menuen Filer, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Filer", og dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at navigere i menuen skal du stryge til venstre eller højre.

 3. Du forlader menuen ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og så dobbelttrykke på skærmen.

Søgevisning

I søgevisningen søger du i det aktuelt åbne dokument og gennemser søgeresultaterne.

 1. Du kan gå til søgevisningen, når du redigerer et dokument, ved at stryge til venstre, indtil du hører "Find", og så dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive søgeordene.

 2. Du kan gennemse søgeresultaterne ved at trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til venstre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og trykke to gange på skærmen.

 3. Du forlader søgevisningen ved at stryge til højre, indtil VoiceOver begynder at læse dokumentets indhold, og så dobbelttrykke på skærmen.

Udforsk et dokument

 • Hvis du vil udforske teksten i et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører VoiceOver meddele den aktuelt åbne side efterfulgt af "Indhold". Stryg op eller ned for at ændre skærmlæserens navigationstilstand, f.eks. til overskrifter, afsnit, linjer eller ord, og stryg derefter til højre eller venstre for at navigere.

 • Brug VoiceOver-rotoren til at vælge, hvordan du vil bevæge dig gennem et dokument, når du stryger op eller ned. Hvis du f.eks. vælger "Ord", flyttes fokus gennem dokumentet ord for ord, hver gang du stryger.

  • Hvis du vil bruge rotoren, skal du rotere to fingre på telefonens skærm, som om du drejer en skive. Du hører den første rotorindstilling. Fortsæt med at rotere fingrene, indtil du hører den ønskede indstilling, og løft fingrene for at vælge indstillingen. Stryg op eller ned for at navigere ud fra det markerede element.

 • Hvis du vil rulle gennem et dokument, skal du stryge op eller ned med tre fingre. Når du løfte dine fingre væk fra skærmen, meddeler VoiceOver den side, du er på.

 • Brug mobilvisningen til at forenkle sidelayoutet, hvilket kan gøre det nemmere at læse og redigere tekst på telefonens skærm. Stryg til venstre eller højre, indtil du når knappen Mobilvisning, og dobbelttryk derefter på skærmen. Du går tilbage til visningen Udskriv vedat stryge til venstre, indtil du hører "Udskriftsvisning", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Brug VoiceOver med et eksternt tastatur

Hvis du bruger VoiceOver med et eksternt tastatur, og du vil bruge tastaturgenveje til at navigere og redigere dit dokument, skal du sørge for, at Hurtig navigation er slået fra. Hvis du vil slå Hurtig navigation fra, skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt på dit eksterne tastatur. Hvis du vil slå Hurtig navigation til igen, skal du trykke på venstre og højre piletast igen.

Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon vil have vejledning i, hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se Hjælp til at lære & Word.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner etWordtil redigering, lander du på hovedvisningen. Den indeholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menulinje, som indeholder knapper som f.eks. Flere indstillinger til at åbne båndet,Søg,Fortryd og Menu til f.eks. at åbne indstillinger for lagring og deling.

  • For at gå til den øverste menulinje fra dokumentets indhold skal du stryge til venstre, indtil du hører "Menu".

  • For at navigere i den øverste menu skal du stryge til venstre og højre.

 • Hovedindholdsområdet, som vises under den øverste menu og fylder det meste af skærmen. Hvis du vil flytte fokus til indholdsområdet, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på dokumentet og dets filtypenavn, f.eks. "Docx".

 • Den hurtige værktøjslinje, der vises nederst på skærmen, når du har valgt et redigerbart element i indholdsområdet. Den indeholder dokumentformateringsindstillinger for det markerede element.

  • For at gå til og navigere på den hurtige værktøjslinje skal du vælge et redigerbart element i dokumentet og stryge til højre, indtil du når værktøjslinjeknapperne.

 • Båndet, der vises fra bunden af skærmen og indeholder faner med forskellige redigeringsværktøjer og indstillinger.

  • Hvis du vil gå til båndet, skal du glide med en finger nær toppen af skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører den nuværende valgte båndfane. De indstillinger på båndet, der er specifikke for den valgte fane, vises under fanenavnet.

  • Hvis du vil skifte til en anden fane, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den ønskede fane, og dobbelttrykke på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at navigere i indstillingerne på båndet.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære redigeringsvisning har Word også følgende ofte anvendte visninger og områder:

Visningerne Seneste, Delt og Åbn

Når du åbnerWord, lander du på visningen Seneste. Den viser de dokumenter, som du har arbejdet på for nylig. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et dokument. Dokumentet åbnes i redigeringsvisning.

I visningen Delt kan du finde de dokumenter, som andre har delt med dig. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et dokument. Dokumentet åbnes i redigeringsvisning.

I visningen Åbn kan du gennemse de tilgængelige fillagerplaceringer eller navigere til et dokument, du vil åbne.

 • Hvis du vil skifte mellem visningerne Seneste ,Delt og Åbn, skal du skubbe med en finger nederst på skærmen, indtil du hører den ønskede visning, og dobbelttrykke på skærmen.

 • Øverst i hver visning kan du finde knapper til at få adgang til dine kontooplysninger og oprette et nyt dokument. Lad en finger glide hen over toppen af skærmen, indtil du hører: "Knappen Ny" eller "Logget på som" efterfulgt af dit brugernavn. I visningerne Seneste og Delt kan du også finde en knap til at søge efter et dokument. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører : "Knappen Søg", og dobbelttryk så på skærmen.

 • Du kan gå til visningen Seneste, når du redigerer dokumentet i den primære visning ved at stryge til venstre eller lade en finger glide hen i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører "Knappen Tilbage", og så dobbelttrykke på skærmen.

Den Wordmenu

Menuen Wordindeholder indstillinger for lagring, deling og udskrivning af dokumentet. Herfra kan du også få adgang til Word til Androidindstillinger.

 1. For at åbne Wordmenuen skal du stryge til venstre, indtil du hører "Menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at navigere Wordmenuen skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil lukke menuen, skal du stryge nedad og til venstre.

Søgelinjen

Brug Søgelinjen til at søge i det aktuelt åbne dokument og gennemse søgeresultaterne.

 1. Du kan navigere til Linjen Søg, når du redigerer et dokument ved at stryge til venstre, indtil du hører "Find", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive dine søgeord.

 2. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du stryge til venstre, indtil du hører: "Find forrige" eller "Find næste", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil lukke linjen Søg, skal du stryge til højre, du hører: "Luk søgelinje", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Udforsk et dokument

Hvis du vil udforske teksten i et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører skærmlæseren meddele den aktuelt åbne side efterfulgt af "Indhold". Du kan ændre skærmlæserens navigationstilstand, også kaldet læsekontrolelementet, f.eks. til overskrifter, afsnit, linjer eller ord. Bevægelserne til at ændre tilstanden afhænger af Android-versionen af din telefon. Du kan finde flere oplysninger i Brug TalkBack-bevægelser.

Brug af menuen TalkBack

Når du navigerer i dokumentet med TalkBack, kan du bruge menuen TalkBack til hurtigt at finde indstillinger og kontrolelementer og læse elementer på skærmen. Menuen TalkBack indeholder kommandoer, der fungerer hvor som helst og i en hvilken som helst app. Du kan få mere at vide om menuen TalkBack i Brug menuen TalkBack & læsekontrolelementer.

Bemærk!: TalkBack-menuen er tilgængelig på Android-version 9.1 og nyere.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edgeog JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere og webbrowsere, så længe de følger de almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon vil have vejledning i, hvordan du kommer i gang med Word, men ikke bruger en skærmlæser? Se Hjælp til at lære & Word.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft Office.

 • Når du bruger Word til internettet en skærmlæser, skal du skifte til fuldskærmstilstand. Tryk på F11 for at slå fuldskærmstilstanden til og fra.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du Microsoft Edge som webbrowser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Navigere i den primære visning

Når du åbner et Word til internettetdokument, lander du på den primære visning. Hvis du vil skifte mellem elementerne iWord til internettet, skal du trykke på Ctrl+F6 (fremad) eller Skift+Ctrl+F6 (bagud). De vigtigste elementer er i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som indeholder dokumentets indhold. Det er her, du redigerer dokumentet. Du hører "Dokumentindhold, redigerer", når fokus er på hovedindholdsområdet.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, som indeholder dokumentstatistik som f.eks. sideantal, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Når fokus er på statuslinjen, hører du nummeret på den side, du aktuelt er på, og det samlede antal sider i dokumentet, f.eks. "Side en af tre, knap". Du kan navigere på statuslinjen ved at trykke på tabulatortasten eller Skift+Tab.

 • Titelbanneret øverst på skærmen, som indeholder knappen Appstancer til at starte andre programmer, navnet og filstien på den aktuelt åbne fil, tekstfeltet Søg og knapper til at få adgang til indstillingerne og dine kontooplysninger. Du hører "Banner, appstarteren", når fokus er på titelbanneret. For at navigere i titelbanneret skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som Filer ,Hjem, Indsæt, Visog Hjælp. Når fokus flyttes til rækken af faner på båndet, hører du: "Båndfaner", efterfulgt af den aktuelt markerede fane. Brug højre og venstre piletast til at navigere i rækken af faner på båndet. 

  • Det bånd, der indeholder knapper, som er specifikke for den aktuelt valgte fane, findes lige under rækken af faner på båndet. Hvis du vil navigere fra en fane på båndet til båndet, skal du trykke én gang på tabulatortasten. Du hører navnet på den første knap på båndet. Brug højre og venstre piletast til at navigere mellem knapperne på båndet.

  • Rækken af faner på båndet indeholder også kontrolelementer til yderligere handlinger som f.eks. skift mellem tilstande, deling af dokumentet, visning af ruden Kommentarer og meget mere. Hvis du vil have adgang til de ekstra kontrolelementer, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Båndfaner, og derefter trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Flere kontrolelementer, tilstandsmenu", efterfulgt af den aktuelt markerede tilstand, f.eks. "Redigering, markeret". Hvis du vil gennemse de ekstra kontrolelementer, skal du trykke på højre piletast.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære visning harWord til internettetogså følgende ofte anvendte visninger og områder:

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder indstillinger som Ny ,Åbn ogGem en kopi. Du kan også få adgang til dine kontooplysninger og appindstillingerne. Menuen Filer består af en fanerude til venstre og indholdet af en valgt fane til højre.

 • For at åbne menuen Filer skal du trykke på Alt+Windows-tasten+F. Du hører: "Luk". Fanen Hjem er valgt, og dens indhold vises i indholdsruden.

 • Du navigerer mellem fanerne i faneruden ved at trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den fane, du vil åbne, f.eks. "Ny". Tryk på Enter for at åbne fanen. Indholdsruden for den valgte fane åbnes til højre for faneruden. Fokus flyttes til det første element i indholdsruden.

 • Du kan navigere i en indholdsrude ved at trykke på tabulatortasten, Skift+tabulatortasten eller piletasterne.

 • Tryk på Esc for at afslutte menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Læsevisning

Læsevisning er designet til at gøre det nemmere for alle at læse tekst. I Læsevisning tilbyderWord til internettet også Tilgængelighedstilstand, som kan gøre det nemmere for personer, der bruger skærmlæser, at læse et dokument. I tilstanden Hjælp tilhandicappede Word til internettet en version af formatet Portable Document Format (PDF) med mærkning af filen i din browser. Din skærmlæser læser teksten og dens formatering fra PDF-versionen i din browser.

 • Hvis du vil aktivere Læsevisning,skal du trykke på Alt+Windows logotasten, W, F.

 • For at navigere til værktøjslinjen i Læsevisning skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", trykke på tabulatortasten for at udforske indstillingerne på værktøjslinjen.

 • I Læsevisning kandu slå Tilgængelighedstilstand til eller fra ved at trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", og trykke på Enter.

 • Hvis du vil afslutte Læsevisning,skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", trykke på Tab-tasten, indtil du hører "Rediger dokument", og trykke på Enter. Du hører: "Rediger dokument, Foretag hurtige ændringer lige her iWord." Gør derefter ét af følgende:

  • Hvis du vil fortsætte med at redigere og læse dokumentet i Word til internettet, skal du trykke på Enter.

  • Hvis du vil åbne dokumentet i den fulde skrivebordsversion afWord, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Åbn i skrivebordsapp", og derefter trykke på Enter.

Udforsk et dokument

Brug navigationsruden

Du kan bruge navigationsruden til hurtigt at navigere mellem overskrifter i et dokument.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden,skal du trykke på Alt+Windows logotasten, W, K. Du hører: "Navigation, søg efter".

 2. Tryk på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten, indtil du hører "Overskrifter", og tryk på Enter. Tryk på Tab-tasten, indtil du hører den aktuelt markerede fane, f.eks. "Faneelementet Find", og tryk derefter på højre piletast, indtil du hører: "Faneelementet Overskrift".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede overskrift, og tryk derefter på Enter. Fokus flyttes til starten af overskriftsrækken i dokumentbrødteksten.

Brug zoom

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører det aktuelle sidetal efterfulgt af det samlede antal sider i dokumentet, f.eks. "Side en af tre".

 2. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Zoom ind", og derefter trykke på Enter. Du kan høre den nye zoomprocent, f.eks. "90 procent". Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på Tab-tasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Zoom ud", og derefter trykke på Enter.

Brug af søgning

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Office du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×