Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i Word

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder, der bruger et skærmlæserprogram, f.eks. MicrosoftOplæser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365produkter. Denne artikel er en del af Microsoft 365-skærmlæserens supportindholdssæt, hvor du kan finde flere oplysninger om tilgængelighed i vores apps. Du kan få generel hjælp ved at gå til Microsoft Support-startsiden eller Rettelser eller løsninger på de seneste office-problemer.

Brug Word med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser, JAWS og NVDA, men det fungerer muligvis sammen med andre skærmlæsere, så længe de følger almindelige tilgængelighedsstandarder og -teknikker.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i at komme i gang med Word, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Word hjælp til & læring.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Naviger i den primære visning

Når du åbner et Worddokument til redigering, lander du på hovedvisningen. Hvis du vil skifte mellem elementerne i hovedvisningen, skal du trykke på F6 (fremad) eller Skift+F6 (bagud). Hovedelementerne er i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser dokumentets indhold. Du hører navnet på dokumentet efterfulgt af "Redigering", når fokus er på dokumentets indhold.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, hvor du kan finde dokumentstatistik, f.eks. antal sider, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Du hører det aktuelle sidetal, når fokus er på statuslinjen, f.eks. "Side to af tre".

  • Brug højre og venstre piletast til at navigere på statuslinjen.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som f.eks. Filer, Hjem, Indsæt, Gennemse, Vis og knapperne Del og Kommentarer . Båndet, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, er placeret under rækken af faner på båndet.

  • Når fokus flyttes til fanerne på båndet, hører du "Båndfaner" efterfulgt af den aktuelt markerede fane. Hvis du vil navigere i rækken af faner på båndet, skal du trykke på venstre eller højre piletast, indtil du hører navnet på den ønskede fane eller det ønskede kontrolelement, og trykke på Enter for at markere det.

  • Hvis du vil navigere fra rækken af faner på båndet til båndet, skal du trykke på tabulatortasten eller pil ned én gang. Du hører navnet på den første indstilling på båndet. Hvis du vil navigere mellem indstillingerne på båndet, skal du trykke på Tabulatortasten, Skift+Tab eller højre eller venstre piletast. Du kan også bruge tastaturgenveje til at vælge indstillinger direkte. Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje til båndet under Brug tastaturet til at arbejde med båndet i Word.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har Word følgende ofte anvendte visninger og områder:

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder kommandoer som Ny, Åbn og Gem en kopi. Du kan også få adgang til dine konti og appindstillingerne fra menuen Filer . Menuen Filer består af en fanerude til venstre og indholdet af en valgt fane til højre.

 • Tryk på Alt+F for at åbne menuen Filer . Du hører: "Filer, hjem.". Fokus er på fanen Hjem i faneruden.

 • Hvis du vil navigere mellem fanerne i faneruden, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den fane, du vil åbne, f.eks. "Ny". Tryk på Enter for at åbne fanen. Indholdsruden på den valgte fane åbnes til højre for faneruden. Tryk én gang på tabulatortasten for at flytte fokus til indholdsruden.

 • Hvis du vil navigere i en faneindholdsrude, skal du trykke på Tabulatortasten, Skift+Tab eller piletasterne.

 • Tryk på Esc for at afslutte menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Hvis du vil se tastaturgenvejene i menuen Filer , skal du se Tastaturgenveje til menuen Filer i Microsoft 365 til Windows.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang og titellinjen øverst på skærmen indeholder dokumentnavnet, knapper til Automatisk lagring, indstillinger for visning af båndet og din konto samt knapper til at minimere, gendanne størrelsen og lukke det aktive vindue.

 • Hvis du vil navigere til værktøjslinjen Hurtig adgang og titellinjen, skal du trykke på Alt én gang. Du hører: "Båndfaner". Tryk derefter på Skift+Tab én gang. Fokus er nu på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 • Hvis du vil gennemse de tilgængelige indstillinger, skal du trykke på Skift+Tab gentagne gange. Du kan tilføje og fjerne knapper på værktøjslinjen Hurtig adgang og ændre deres rækkefølge på værktøjslinjen. Du kan finde en vejledning under Brug et tastatur til at tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang.

Vinduet Indstillinger

Vinduet Indstillinger indeholder Word indstillinger, f.eks. tilpasning, korrekturlæsning og sprogindstillinger. Vinduet Indstillinger består af en kategorirude med indstillinger til venstre og indholdsruden for den valgte kategori til højre.

 • Tryk på Alt+F, T for at åbne vinduet Indstillinger . Du hører: "Wordindstillinger".

 • Hvis du vil navigere i kategorierne for indstillinger, skal du trykke på pil ned, indtil du hører navnet på den ønskede kategori, og derefter trykke på tabulatortasten for at flytte fokus til indholdsruden.

 • Du kan navigere i indholdsruden ved at trykke på Tabulatortasten, Skift+Tab eller pil op- og pil ned-tasten.

 • Hvis du vil lukke vinduet Indstillinger og vende tilbage til den primære visning, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "OK", og trykke på Enter. Tryk på Esc for at vende tilbage til den primære visning uden at foretage ændringer.

Udforsk et dokument

Brug scanningstilstanden i Oplæser

Hvis du vil navigere i indholdet af dit dokument efter elementer, kan du bruge scanningstilstanden i Oplæser. Hvis du vil slå scanningstilstanden til, skal du trykke på SL-tasten+mellemrumstasten.

Når scanningstilstanden er aktiveret, kan du bruge pil op og pil ned og tastaturgenveje til at navigere i dokumentet og skifte mellem afsnit, andre elementer, områder og landemærker. Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger scanningstilstanden i Oplæser, i Kapitel 3: Brug af scanningstilstand.

Hvis du vil finde den JAWS-markør, der passer til dine behov, skal du se Så mange markører, Så lidt tid, Forstå markører i JAWS. Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger NVDA-søgetilstanden, som også er tilgængelig for Word, under 6. Gennemse tilstand.

Brug navigationsruden

Du kan bruge navigationsruden til hurtigt at navigere mellem dele af dokumentet, f.eks. overskrifter eller grafik.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden , skal du trykke på Alt+W, K. Du hører: "Navigation, søg i dokument, redigeringsfelt".

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil navigere i overskrifterne i dokumentet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Faneelementet Overskrift", trykke på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede overskrift, og derefter trykke på Enter. Fokus flyttes til starten af overskriftsrækken i dokumentbrødteksten.

  • Hvis du vil navigere efter bestemte elementer i dokumentet, f.eks. grafik, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Søg, delt knap", og derefter trykke på Alt+pil ned for at udvide menuen. Tryk på pil ned, indtil du hører det ønskede element, som f.eks. "Grafik", og tryk derefter på Enter for at vælge. Fokus flyttes til knappen Næste resultat. Tryk på Enter gentagne gange for at flytte gennem resultaterne.

 3. Tryk på Alt+W, K for at lukke navigationsruden.

Brug af Læsetilstand

Læsetilstand er designet til at gøre det nemmere at læse tekst og omfatter læseværktøjer som f.eks Højtlæsning.

 1. Hvis du vil aktivere læsetilstand, skal du trykke på Alt+W, F.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Du får adgang til værktøjslinjen Læsetilstand ved at trykke på Alt og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du hører navnet på den ønskede menu, og derefter trykke på Enter for at vælge den. Tryk på pil ned for at gå ned på listen over tilgængelige indstillinger, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

  • Tryk på Alt+W, R for at bruge Højtlæsning. Hvis du vil have adgang til læsekontrolelementerne, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du når til den ønskede indstilling, og derefter trykke på Enter for at vælge den.

   Tip!: For at få de bedste resultater kan det være nyttigt at slå din skærmlæser fra, når du bruger Højtlæsning.

 3. Tryk på Esc for at afslutte læsetilstand.

Brug visningen Immersive Reader

Med Immersive Readerkan du forbedre fokus, rydde op i den tekst, du læser, læse scannede tekster nemmere og afkode komplekse tekster.

 1. Hvis du vil slå Immersive Readertil, skal du trykke på Alt+W, L, 2.

 2. Tryk på Alt for at få adgang til detImmersive Reader bånd og indstillinger. Du hører: "Moderne, Immersive Reader, fane.". Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem indstillingerne på båndet, og tryk på Enter for at vælge en indstilling.

 3. Hvis du vil slå Immersive Readerfra, skal du trykke på Alt+W, L, 2.

Brug fokustilstanden

Fokustilstanden kan hjælpe dig med at minimere forstyrrelser og koncentrere dig om at skrive, oprette og samarbejde i Word. Fokustilstanden skjuler båndet og statuslinjen og viser kun det Wordselve dokumentet.

 • Hvis du vil aktivere fokustilstanden , skal du trykke på Alt+W, O.

 • Tryk på Esc for at deaktivere fokustilstanden .

Navigere mellem flydende figurer 

 1. Hvis du hurtigt vil flytte fokus til den første flydende figur, f.eks. et tekstfelt eller et diagram, skal du trykke på Ctrl+Alt+5.

 2. Hvis du vil skifte mellem de flydende figurer, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab.

 3. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til normal navigation.

Zoome ind eller ud

Zoom ind for at få et nærbillede af dit dokument eller zoome ud for at få et overblik over siden i reduceret størrelse.

 1. Tryk på Alt+W, Q. Du hører "Dialogboksen Zoom" eller "Vinduet Zoom".

 2. Tryk på Tabulatortasten, indtil du når procent-skalaen, og skriv derefter en procent, eller brug pil op- eller pil ned-tasten til at ændre procentdelen.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du når knappen OK , og tryk på Enter.

Brug af søgning

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365: Produktbemærkninger for aktuel kanal

Brug Word til Mac med tastaturet og VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i MacOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i at komme i gang med Word, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Word hjælp til & læring.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede macOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Når du åbner et Worddokument til redigering, lander du på hovedvisningen. Hvis du vil navigere i den primære visning, skal du trykke på F6 (fremad) og Skift+F6 (bagud). Fokus flyttes gennem følgende elementer i hovedvisningen i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som viser dokumentets indhold. Det er her, du redigerer dokumentet. Når fokus er på indholdsområdet, hører du den side, du er på, efterfulgt af placeringen af tekstindsætningspunktet.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, som indeholder dokumentstatistik, f.eks. sidetal, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Når fokus flyttes til statuslinjen, hører du det aktuelle sidetal efterfulgt af det samlede antal sider, f.eks. "Side seks af fjorten". Hvis du vil gennemse indstillingerne på statuslinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

 • Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst på skærmen, som f.eks. indeholder knapperne Automatisk lagring, Udskriv og Fortryd og navnet på dokumentet. Du hører "Automatisk lagring", når fokus flyttes til værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis du vil flytte mellem indstillingerne på værktøjslinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som f.eks. Hjem, Indsæt, Gennemse, Vis og knapperne Del og Kommentarer . Når fokus flyttes til fanerne på båndet, hører du den aktuelt markerede fane, f.eks. "Hjem, valgt fane".

  • Hvis du vil navigere i rækken af faner på båndet, skal du trykke på Control+Option+højre eller venstre piletast, indtil du hører navnet på den ønskede fane eller det ønskede kontrolelement, og trykke på Control+Option+Mellemrum for at markere det og få vist båndet.

  • Båndet, der indeholder de indstillinger, der er specifikke for den aktuelt valgte fane, er placeret under rækken af faner på båndet. Hvis du vil navigere fra rækken af faner på båndet til båndet, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører det bånd, du angiver, og den første indstilling på båndet. Med fanen Vis markeret hører du f.eks.: "Indtastning af fanekommandoer for visning " Hvis du vil navigere mellem indstillingerne på båndet, skal du trykke på Control+Option+Højre eller Venstre piletast.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har Word følgende ofte anvendte visninger og områder:

Wordstartside

Når du åbner appenWord , lander du på startsiden. På startsiden kan du oprette et nyt dokument, gennemse skabeloner, åbne et eksisterende dokument og få adgang til dine kontooplysninger. Startsiden består af en fanerude til venstre og indholdet af en markeret fane til højre.

 • Tryk på tabulatortasten for at navigere i faneruden. Hvis du vil have vist faneindholdet, skal du trykke på Control+Option+Mellemrum.

 • Hvis du vil navigere fra faneruden til indholdsruden på den valgte fane, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører: "Indtastning af rulleområde". Hvis du vil gennemse de tilgængelige sektioner i indholdsruden, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast. Hvis du vil interagere med en sektion, skal du trykke på Control+Option+Skift+Piletast ned. Hvis du vil stoppe med at arbejde med en sektion, skal du trykke på Control+Option+Shift+Piletast op.

 • Hvis du vil navigere til startsiden fra hovedvisningen, skal du trykke på Skift+Command+P.

Appmenulinjen

Appmenulinjen indeholder yderligere indstillinger og kontrolelementer, f.eks. til redigering af tekst og formatering af tabeller. Du kan også få adgang til menuen Filer med indstillinger til at starte et nyt dokument eller åbne et eksisterende.

 1. Hvis du vil flytte fokus til appmenulinjen, skal du trykke på Control+Option+M.

 2. Hvis du vil gennemse indstillingerne på menulinjen, skal du trykke på Control+Option+Højre piletast.

 3. Tryk på Esc for at afslutte menulinjen.

Vinduet indstillinger for Word

I vinduet Word Indstillinger kan du få adgang tilWord indstillinger som f.eks. Indstillinger for Autokorrektur og båndet.

 1. Tryk på Command+komma (,) for at åbne vinduet Word Indstillinger.

 2. Tryk på tabulatortasten for at navigere i vinduet. Tryk på mellemrumstasten for at vælge en indstilling. Dialogboksen indstillinger åbnes. Hvis du vil navigere i en indstillingsdialogboks, skal du trykke på tabulatortasten eller piletasterne.

 3. Tryk på Esc for at lukke vinduet Word Indstillinger og vende tilbage til dokumentet.

Udforsk et dokument

Hvis du vil navigere rundt i et Worddokument, kan du bruge tastaturgenvejene, VoiceOver-funktionerne som f.eks. rotor eller navigationsruden.

Brug tastaturgenvejene

En af de hurtigste måder at bevæge dig rundt i et dokument på er at bruge tastaturgenvejene. Du kan finde en komplet liste over tastaturgenveje til navigation i et dokument i afsnittet "Naviger i dokumentet" i Tastaturgenveje i Word.

Brug VoiceOver-rotoren, Hurtig navigation eller Elementvælger

Du kan bruge VoiceOver-funktioner som f.eks. rotor, Hurtig navigation eller Elementvælger til at navigere direkte til et element, f.eks. en sektionsoverskrift eller et link.

Brug navigationsruden

Brug navigationsruden til hurtigt at navigere mellem dele af dokumentet, f.eks. overskrifter.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden, skal du trykke på Command+F6, indtil du hører navnet på den aktuelle fane på båndet. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Vis, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører "Navigationsrude, til/fra-knap", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 2. Du kan flytte fokus til navigationsruden ved at trykke på Command+F6, indtil du hører "Miniaturerude, valgt".

 3. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Dokumentoversigt, fane", og tryk derefter på Control+Option+Mellemrum.

 4. Tryk på Control+Option+Højre piletast, indtil du hører "Tabel", og tryk derefter på Control+Option+Skift+Piletast ned for at åbne overskriftstabellen.

 5. Hvis du vil flytte mellem overskrifterne, skal du trykke på pil ned eller pil op, indtil du finder den ønskede overskrift, og derefter trykke på Control+Option+Mellemrum for at flytte fokus til starten af overskriften i dokumentets brødtekst.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365: Produktbemærkninger for aktuel kanal

Brug Word til iOS med VoiceOver, den indbyggede skærmlæser i iOS, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i at komme i gang med Word, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Word hjælp til & læring.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Når du åbner etWorddokument til redigering, lander du på hovedvisningen. Den indeholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menulinje, som indeholder indstillinger som f.eks. Luk fil, Del og Filer.

  • Hvis du vil flytte fokus til den øverste menulinje, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre. Du hører navnet på dokumentet. Stryg derefter til højre én gang. Fokus er nu på den øverste menulinje. Stryg til højre gentagne gange for at gennemse de tilgængelige indstillinger.

 • Dokumentindholdsområdet, som vises under den øverste menu og fylder det meste af skærmen.

  • Hvis du vil flytte fokus til indholdsområdet, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører navnet på dokumentet efterfulgt af filtypenavnet, f.eks. "Docx" og den aktuelle side. VoiceOver begynder at læse sidens indhold.

 • Den hurtige værktøjslinje, der vises nederst på skærmen, når du har valgt et redigerbart element i indholdsområdet. Den indeholder dokumentformateringsindstillinger for det markerede element.

  • Hvis du vil gå til og navigere i den hurtige værktøjslinje, skal du vælge et redigerbart element i dokumentet og stryge til højre, indtil du når knapperne på værktøjslinjen.

 • Båndmenuen, der vises nederst på skærmen og indeholder faner med forskellige sæt værktøjer og indstillinger. De indstillinger på båndet, der er specifikke for den valgte fane, vises under fanenavnet.

  • For at gå til båndmenuen skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Vis bånd", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører den nuværende valgte fane.

  • Hvis du vil skifte til en anden fane, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den ønskede fane, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at navigere i indstillingerne for båndet.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen har Word følgende ofte anvendte visninger:

Fanerne Hjem, Ny og Åbn

Når du åbner appen Word, lander du på fanen Hjem. Denne fane viser de dokumenter, du for nylig har arbejdet på, og dokumenter, som andre har delt med dig. Øverst på fanen Hjem kan du finde tekstfeltet Søg for at søge efter et dokument.

Fanen Ny er stedet, hvor du kan starte et nyt dokument. Her kan du også finde de tilgængelige skabeloner.

Under fanen Åbn kan du få adgang til de dokumentlagringsplaceringer, der er tilgængelige for dig, f.eks. OneDrive, SharePointog din iPhone. Du kan søge efter en fil på hver placering og åbne den til redigering.

 • Hvis du vil navigere i indholdet af hver fane, skal du stryge til venstre eller højre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en fil, mappe eller lagerplacering.

 • Hvis du vil skifte mellem fanerne Hjem, Ny og Åbn , skal du trykke nederst på skærmen med fire fingre, stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede fane, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 • Hvis du vil navigere til en fane, når du redigerer et dokument i den primære visning, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Luk fil", og dobbelttrykke på skærmen. Fokus flyttes til fanen fra det område, hvor du åbnede det dokument, du lige har lukket.

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder indstillinger som f.eks . Gem en kopi, Eksportér og Udskriv.

 1. Hvis du vil åbne menuen Filer , skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til højre, indtil du hører "Filer", og dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg til venstre eller højre for at navigere i menuen.

 3. Du forlader menuen ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udført", og dobbelttrykke på skærmen.

Søgevisning

I søgevisningen søger du i det aktuelt åbne dokument og gennemser søgeresultater.

 1. Hvis du vil navigere til søgevisningen , når du redigerer et dokument, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Find", og dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive søgeordene.

 2. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du trykke øverst på skærmen med fire fingre, stryge til venstre, indtil du hører "Næste søgeresultat" eller "Forrige søgeresultat", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Du forlader søgevisningen ved at stryge til højre, indtil VoiceOver begynder at læse dokumentets indhold, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Udforsk et dokument

 • Hvis du vil udforske teksten i et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører VoiceOver meddele den aktuelt åbne side efterfulgt af "Indhold". Stryg op eller ned for at ændre skærmlæserens navigationstilstand, f.eks. til overskrifter, afsnit, linjer eller ord, og stryg derefter til højre eller venstre for at navigere.

 • Brug VoiceOver-rotoren til at vælge, hvordan du vil bevæge dig gennem et dokument, når du stryger op eller ned. Hvis du f.eks. vælger "Ord", flyttes fokus gennem dokumentet ord for ord med hvert stryg.

  • Hvis du vil bruge rotoren, skal du rotere to fingre på telefonskærmen, som om du drejer en skive. Du hører den første rotorindstilling. Fortsæt med at rotere fingrene, indtil du hører den ønskede indstilling, og løft fingrene for at vælge indstillingen. Stryg op eller ned for at navigere efter det markerede element.

 • Hvis du vil rulle gennem et dokument, skal du stryge op eller ned med tre fingre. Når du løfter fingrene fra skærmen, meddeler VoiceOver den side, du er på.

 • Brug mobilvisningen til at forenkle sidelayoutet, hvilket kan gøre det nemmere at læse og redigere tekst på telefonens skærm. Stryg til venstre eller højre, indtil du når knappen Mobilvisning , og dobbelttryk derefter på skærmen. Du vender tilbage til visningen Udskriv ved at stryge til venstre, indtil du hører "Udskriftsvisning", og dobbelttrykke på skærmen.

Brug VoiceOver med et eksternt tastatur

Hvis du bruger VoiceOver med et eksternt tastatur, og du vil bruge tastaturgenveje til at navigere og redigere dokumentet, skal du sørge for, at Hurtig navigation er slået fra. Hvis du vil slå Hurtig navigation fra, skal du trykke på venstre og højre piletast samtidigt på dit eksterne tastatur. Hvis du vil slå Hurtig navigation til igen, skal du trykke på venstre og højre piletast igen.

Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Word.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365: Produktbemærkninger for aktuel kanal

Brug Word til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser i Android, til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i at komme i gang med Word, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Word hjælp til & læring.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Når du åbner etWorddokument til redigering, lander du på hovedvisningen. Den indeholder følgende hovedelementer:

 • Den øverste menulinje, som indeholder knapper som f.eks. Flere indstillinger for at åbne båndet, Søg, Fortryd og Menu for at åbne indstillinger for f.eks. at gemme og dele.

  • Hvis du vil gå til den øverste menulinje fra dokumentets indhold, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Menu".

  • Stryg til venstre og højre for at navigere i den øverste menu.

 • Hovedindholdsområdet, der vises under den øverste menu og fylder størstedelen af skærmen. Hvis du vil flytte fokus til indholdsområdet, skal du stryge til højre, indtil du hører navnet på dokumentet og dets filtypenavn, f.eks. "Docx".

 • Den hurtige værktøjslinje, der vises nederst på skærmen, når du har valgt et redigerbart element i indholdsområdet. Den indeholder dokumentformateringsindstillinger for det markerede element.

  • Hvis du vil gå til og navigere i den hurtige værktøjslinje, skal du vælge et redigerbart element i dokumentet og stryge til højre, indtil du når knapperne på værktøjslinjen.

 • Båndet, der dukker op fra bunden af skærmen og indeholder faner med forskellige redigeringsværktøjer og indstillinger.

  • Hvis du vil gå til båndet, skal du stryge med én finger nær toppen af skærmen, indtil du hører "Knappen Flere indstillinger", og dobbelttrykke på skærmen. Du hører den nuværende valgte båndfane. De indstillinger på båndet, der er specifikke for den valgte fane, vises under fanenavnet.

  • Hvis du vil skifte til en anden fane, skal du dobbelttrykke på skærmen, stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den ønskede fane, og dobbelttrykke på skærmen.

  • Stryg til venstre eller højre for at navigere i indstillingerne for båndet.

Navigere mellem visninger

Ud over den primære redigeringsvisning har Word følgende ofte anvendte visninger og områder:

Visningerne Seneste, Delt og Åbn

Når du åbner appenWord, lander du på visningen Seneste . Den viser de dokumenter, du for nylig har arbejdet på. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et dokument. Dokumentet åbnes i redigeringsvisningen.

I visningen Delt kan du finde de dokumenter, som andre har delt med dig. Hvis du vil gennemse denne liste, skal du stryge til højre eller til venstre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et dokument. Dokumentet åbnes i redigeringsvisningen.

I visningen Åbn kan du gennemse de tilgængelige lagringsplaceringer for filer eller gå til et dokument, du vil åbne.

 • Hvis du vil skifte mellem visningerne Seneste, Delt og Åbn , skal du stryge med én finger nær bunden af skærmen, indtil du hører den ønskede visning, og dobbelttrykke på skærmen.

 • Øverst i hver visning kan du finde knapper til at få adgang til dine kontooplysninger og oprette et nyt dokument. Stryg med én finger øverst på skærmen, indtil du hører "Knappen Ny" eller "Logget på som" efterfulgt af dit brugernavn. I visningerne Seneste og Delt kan du også finde en knap til at søge efter et dokument. Stryg til højre eller venstre, indtil du hører: "Søg, knap", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 • Hvis du vil navigere til visningen Seneste , når du redigerer dit dokument i den primære visning, skal du stryge til venstre eller stryge med en finger i nærheden af øverste venstre hjørne af skærmen, indtil du hører "Knappen Tilbage", og dobbelttrykke på skærmen.

Menuen Word

Menuen Wordindeholder indstillinger til at gemme, dele og udskrive dokumentet. Herfra kan du også få adgang til indstillingerne for Word til Android.

 1. Du åbner menuen Wordved at stryge til venstre, indtil du hører "Menu", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. For at navigere i menuen Wordskal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører den ønskede indstilling, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil afslutte menuen, skal du stryge nedad og derefter til venstre.

Søgelinjen

Brug søgelinjen til at søge i det aktuelt åbne dokument og gennemse søgeresultaterne.

 1. Hvis du vil navigere til søgelinjen , når du redigerer et dokument, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Find", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Brug skærmtastaturet til at skrive dine søgeord.

 2. Hvis du vil gennemse søgeresultaterne, skal du stryge til venstre, indtil du hører : "Find forrige" eller "Find næste", og dobbelttrykke på skærmen.

 3. Hvis du vil lukke søgelinjen , skal du stryge til højre, hvor du hører : "Luk søgelinjen", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Udforsk et dokument

Hvis du vil udforske teksten i et dokument, skal du stryge til højre eller venstre, indtil du hører skærmlæseren meddele den aktuelt åbne side efterfulgt af "Indhold". Du kan ændre skærmlæserens navigationstilstand, også kaldet læsekontrolelementet, f.eks. til overskrifter, afsnit, linjer eller ord. Bevægelserne for at ændre tilstanden afhænger af Android-versionen af din telefon. Du kan finde flere oplysninger under Brug TalkBack-bevægelser.

Brug menuen TalkBack

Når du navigerer i dokumentet med TalkBack, kan du bruge menuen TalkBack til hurtigt at finde indstillinger og kontrolelementer og læse elementer på skærmen. Menuen TalkBack indeholder kommandoer, der fungerer hvor som helst i en app. Du kan få mere at vide om menuen TalkBack under Brug menuen TalkBack & læsekontrolelementer.

Bemærk!: Menuen TalkBack er tilgængelig på Android version 9.1 og nyere.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Microsoft 365

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365: Produktbemærkninger for aktuel kanal

Brug Word til internettet med tastaturet og en skærmlæser til at udforske og navigere i de forskellige visninger og flytte mellem dem. Vi har testet det med Oplæser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skærmlæsere, så længe de følger de almindelige tilgængeligheds-standarder og -teknikker.

Dekorativt ikon. Har du brug for en vejledning i at komme i gang med Word, men ikke ved hjælp af en skærmlæser? Se Word hjælp til & læring.

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Hvis du vil have mere at vide om skærmlæsere, kan du se Sådan fungerer skærmlæsere med Microsoft 365.

 • Når du bruger Word til internettet med en skærmlæser, skal du skifte til fuldskærmstilstand. Tryk på F11 for at slå fuldskærmstilstand til og fra.

 • Når du bruger Word til internettet, anbefaler vi, at du benytter Microsoft Edge som din browser. Da Word til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke Word til internettet.

I dette emne

Naviger i den primære visning

Når du åbner et Word til internettetdokument, lander du på hovedvisningen. Hvis du vil skifte mellem elementerne iWord til internettethovedvisning, skal du trykke på Ctrl+F6 (fremad) eller Skift+Ctrl+F6 (bagud). Hovedelementerne er i rækkefølge:

 • Hovedindholdsområdet, som indeholder dokumentets indhold. Det er her, du redigerer dokumentet. Du hører "Dokumentindhold, redigerer", når fokus er på hovedindholdsområdet.

 • Statuslinjen nederst på skærmen, som indeholder dokumentstatistik, f.eks. sidetal, ordoptælling, tekstsprog og zoomniveau. Når fokus er på statuslinjen, hører du nummeret på den side, du aktuelt er på, og det samlede antal sider i dokumentet, f.eks. "Side et af tre, knap". Hvis du vil navigere på statuslinjen, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab.

 • Titelbanneret øverst på skærmen, som indeholder knappen Appstarter til start af andre programmer, navn og filsti for den aktuelt åbne fil, tekstfeltet Søg og knapper til at få adgang til indstillingerne og dine kontooplysninger. Du hører "Banner, Appstarter", når fokus er på titelbanneret. Hvis du vil navigere i titelbanneret, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab.

 • Rækken af faner på båndet, som indeholder faner som f.eks. Filer, Hjem, Indsæt, Vis og Hjælp. Når fokus flyttes til rækken af faner på båndet, hører du "Båndfaner" efterfulgt af den aktuelt markerede fane. Brug højre og venstre piletaster til at navigere i rækken af faner på båndet. 

  • Båndet, der indeholder knapper, der er specifikke for den aktuelt markerede fane, er placeret lige under rækken af faner på båndet. Hvis du vil navigere fra en båndfane til båndet, skal du trykke én gang på Tabulatortasten. Du hører navnet på den første knap på båndet. Brug højre og venstre piletast til at navigere mellem knapperne på båndet.

  • Rækken af faner på båndet indeholder også kontrolelementer til yderligere handlinger, f.eks. skift mellem tilstande, deling af dokumentet, visning af ruden Kommentarer og meget mere. Hvis du vil have adgang til de ekstra kontrolelementer, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Båndfaner, og derefter trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Flere kontrolelementer, menuen Tilstand" efterfulgt af den aktuelt valgte tilstand, f.eks. "Redigering, markeret". Tryk på højre piletast for at gennemse de ekstra kontrolelementer.

Navigere mellem visninger

Ud over hovedvisningen harWord til internettetfølgende ofte anvendte visninger og områder:

Menuen Filer

Menuen Filer indeholder indstillinger som Ny, Åbn og Gem en kopi. Du kan også få adgang til dine kontooplysninger og appindstillingerne. Menuen Filer består af en fanerude til venstre og indholdet af en valgt fane til højre.

 • Tryk på Alt+Windows-tasten+F for at åbne menuen Filer . Du hører: "Luk". Fanen Hjem er markeret, og dens indhold vises i indholdsruden.

 • Hvis du vil navigere mellem fanerne i faneruden, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører den fane, du vil åbne, f.eks. "Ny". Tryk på Enter for at åbne fanen. Indholdsruden på den valgte fane åbnes til højre for faneruden. Fokus flyttes til det første element i indholdsruden.

 • Hvis du vil navigere i en indholdsrude, skal du trykke på Tabulatortasten, Skift+Tab eller piletasterne.

 • Tryk på Esc for at afslutte menuen Filer og vende tilbage til den primære visning.

Læsevisning

Læsevisning er designet til at gøre det nemmere for alle at læse tekst. I Læsevisning tilbyder Word til internettet også Tilgængelighedstilstand, som kan gøre det nemmere for personer, der bruger skærmlæser, at læse et dokument. I tilgængelighedstilstand præsenterer Word til internettet en PDF-version (Portable Document Format) af filen med mærkning i browseren. Din skærmlæser læser teksten og dens formatering fra PDF-versionen i din browser.

 • Hvis du vil slå Læsevisning til, skal du trykke på Alt+Windows-tasten, W, F.

 • Hvis du vil navigere til værktøjslinjen i Læsevisning , skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", trykke på tabulatortasten for at udforske indstillingerne på værktøjslinjen.

 • Hvis du vil slå Tilgængelighedstilstand til eller fra i Læsevisning, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", og trykke på Enter.

 • Hvis du vil afslutte Læsevisning, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Tilgængelighedstilstand", trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Rediger dokument", og trykke på Enter. Du hører: "Rediger dokument, Foretag hurtige ændringer lige her iWord." Gør derefter ét af følgende:

  • Tryk på Enter for at fortsætte med at redigere og læse dokumentet i Word til internettet.

  • Hvis du vil åbne dokumentet i den fulde skrivebordsversion afWord, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Åbn i skrivebordsapp", og trykke på Enter.

Udforsk et dokument

Brug navigationsruden

Du kan bruge navigationsruden til hurtigt at navigere mellem overskrifter i et dokument.

 1. Hvis du vil aktivere navigationsruden, skal du trykke på Alt+Windows-tasten, W, K. Du hører: "Navigation, søg efter".

 2. Tryk på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Overskrifter", og tryk på Enter. Tryk på Tabulatortasten, indtil du hører den aktuelt valgte fane, f.eks. "Faneelementet Find", og tryk derefter på højre piletast, indtil du hører: "Faneelementet Overskrift".

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører den ønskede overskrift, og tryk på Enter. Fokus flyttes til starten af overskriftsrækken i dokumentbrødteksten.

Brug zoom

 1. Tryk på Ctrl+F6, indtil du hører det aktuelle sidetal efterfulgt af det samlede antal sider i dokumentet, f.eks. "Side et af tre".

 2. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Zoom ind", og derefter trykke på Enter. Du hører den nye zoomprocent, f.eks. "90 procent". Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på Tabulatortasten eller Skift+Tab, indtil du hører "Zoom ud", og derefter trykke på Enter.

Brug af søgning

For at finde en indstilling eller udføre en handling hurtigt skal du bruge tekstfeltet Søg. Hvis du vil vide mere om funktionen Søg, skal du gå til Find det, du skal bruge med Microsoft Søg.

Bemærk!: Afhængigt af hvilken version af Microsoft 365 du bruger, kaldes tekstfeltet Søg øverst i appvinduet muligvis for Fortæl mig det i stedet. De tilbyder begge en meget lignende oplevelse, men nogle indstillinger og søgeresultater kan variere.

 1. Markér elementet, eller placer det i dokumentet, præsentationen eller regnearket dér, hvor du vil udføre en handling. I Excel-regneark skal du f.eks. markere et celleområde.

 2. For at gå til tekstfeltet Søg skal du trykke på Alt+Q.

 3. Skriv søgeordene for den handling, du vil udføre. Hvis du f.eks. vil tilføje en punktopstilling, skal du skrive punkttegn.

 4. Tryk på pil ned for at gennemse søgeresultaterne.

 5. Når du har fundet det resultat, du ønsker, skal du trykke på Enter for at vælge det og udføre handlingen.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte og ændre tekst i Word

Brug en skærmlæser til at indsætte et billede i Word 

Tastaturgenveje i Word

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Nyheder i Microsoft 365: Produktbemærkninger for aktuel kanal

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×