Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Bemærk!: De genvejstaster, der er beskrevet i denne artikel, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markér flere figurer.

Trykke på Ctrl og holde den nede, mens du klikker på figurerne

Markér flere figurer med tekst.

Tryk på Skift, og hold tasten nede, mens du klikker på figurerne

Åbne valgruden.

Alt+F10

Vælg et element, der er i fokus (inde i valgruden).

Mellemrum eller Enter

Annullere markeringen af et element, der er i fokus (inde i valgruden).

Skift+Enter

Rediger tekst i et tekstfelt.

F2 eller Enter, når tekstfeltet er markeret

Rediger tekst i en figur.

F2 eller Enter, når figuren er markeret

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne valgruden.

Alt+F10

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil op eller Pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Føje et andet objekt til markeringen.

Skift+mellemrumstast

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Enter

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere flere figurer

Hold Ctrl nede, mens du klikker på figurerne

Markere flere figurer med tekst

Hold Skift nede, mens du klikker på figurerne

Åbne valgruden.

Alt+F10

Vælg et element, der er i fokus (inde i valgruden).

Mellemrum eller Enter

Annullere markeringen af et element, der er i fokus (inde i valgruden).

Skift+Enter

Rediger tekst i et tekstfelt.

F2 eller Enter, når tekstfeltet er markeret

Rediger tekst i en figur.

F2 eller Enter, når figuren er markeret

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Kopiere kun formatering.

Ctrl+Skift+C

Kun indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på tabulatortasten eller skift+tabulatortasten for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for<vælge > objekt, Enter eller højre pil for at få vist den sekundære menu, og vælg derefter Rediger.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på Alt, N og derefter på J.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på Pil ned for at vælge en objekttype, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Pil ned to gange for at vælge fanen Opret fra fil, og skriv derefter filnavnet på det objekt, du vil indsætte, eller gå til filen.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at vælge SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at vælge den type SmartArt-grafik, du vil bruge.

 3. Tryk på Tab, og tryk derefter på piletasterne for at vælge det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte et tekstfelt

 1. Tryk på og slip Alt, og tryk derefter på N.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede tekstboks, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Esc, når du er færdig med at skrive og vil skifte tilbage til at redigere tekst i dokumentet.

Indsæt WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Tryk på piletasterne for at vælge den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Esc.

Markere en figur

Bemærk!: Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå tilbage) gennem figurerne eller objekterne, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere.

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne valgruden.

Alt+F10

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil op eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Føje et andet objekt til markeringen.

SHIFT+MELLEMRUM

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Enter

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Rediger punkter i figur

Bemærk!: Klik på figuren, og tryk derefter på Alt+J+D+E+E.

 • Tilføj et punkt ved at klikke på figurens kontur, mens du trykker på Ctrl.

 • Slet et punkt ved at klikke på det, mens du trykker på Ctrl.

 • Hvis punktet skal behandles som et udglatningspunkt, skal du trykke på Skift, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et udglatningspunkt. Et udglatningspunkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med samme længde.

 • Hvis punktet skal behandles som et lige punkt, skal du trykke på Ctrl, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et lige punkt. Et lige punkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med forskellige længder.

 • Hvis punktet skal behandles som et hjørnepunkt, skal du trykke på Alt, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et hjørnepunkt. Hjørnepunktet opretter forbindelse mellem to linjesegmenter, hvoraf det ene linjesegment går i en anden retning.

 • Tryk på Esc, før du slipper museknappen, for at annullere ændringen af punktet og linjesegmenterne.

Du kan finde tastaturgenveje til at arbejde med SmartArt-grafik i Tastaturgenveje til SmartArt-grafik.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×