Tilføje eller slette rækker og kolonner i tabeller

Du kan bruge Tabelværktøjer til nemt at tilføje og slette rækker og kolonner i PowerPoint.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor den nye række skal vises.

 2. Gør et affølgende under Tabelværktøjer i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal rækker til det antal, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. Markér f.eks. tre eksisterende rækker, klik på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor,og der tilføjes yderligere tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Gør et affølgende under Tabelværktøjer i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal kolonner til den mængde, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. Markér f.eks. tre eksisterende kolonner, klik på Indsæt til venstre eller Indsæt tilhøjre, og der tilføjes yderligere tre kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Sletunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen & kolonner, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. Klik på Sletunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen & Kolonner, og klik derefter på Slet tabel,eller tryk på Delete på tastaturet.

  Sletning af en tabel

Se også

Flette, opdele eller slette tabelceller

Rediger en tabels udseende

Føj en tabel til en slide

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor den nye række skal vises.

 2. Klik på Vælgunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppenTabel,og klik derefter på Vælg række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Gør et affølgende i gruppen Rækker og kolonner under Tabelværktøjer under fanen Layout:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede række, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede række, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang, skal du markere det antal rækker, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt over eller Indsæt nedenfor.

Tip!: Du kan indsætte en række i slutningen af en tabel ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i kolonnen til venstre eller højre for det sted, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Klik på Vælgunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen Tabel, og klik derefter på Vælg kolonne.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Gør et affølgende i gruppen Rækker og kolonner under Tabelværktøjer under fanen Layout:

  alternativ tekst

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede kolonne, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede kolonne, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang, skal du markere det antal kolonner, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre.

Slette en kolonne eller række

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Vælgunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppenTabel,og klik derefter på Vælg kolonne eller Vælg række.

  Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 3. Klik på pilenunder Slet i gruppen & Under Tabelværktøjer under fanen Layout.

  alternativ tekst

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil slette en kolonne, skal du klikke på Slet kolonner eller trykke på Tilbage.

  • Hvis du vil slette en række, skal du klikke på Slet rækker eller trykke på Tilbage.

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor den nye række skal vises.

 2. Gør et af følgende i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   alternativ tekst

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal rækker til det antal, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor. Markér f.eks. tre eksisterende rækker, klik på Indsæt ovenfor eller Indsæt nedenfor,og der tilføjes yderligere tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Gør et af følgende i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   alternativ tekst

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal kolonner til den mængde, du vil tilføje, og derefter klikke på Indsæt til venstre eller Indsæt til højre. Markér f.eks. tre eksisterende kolonner, klik på Indsæt til venstre eller Indsæt tilhøjre, og der tilføjes yderligere tre kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Slet i gruppen & Kolonner under fanen Layout, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Vælg knappen Slet, og vælg derefter enten Slet kolonner eller Slet rækker.

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. Klik på Slet i gruppen & Kolonner under fanen Layout, og klik derefter på Slet tabel,eller tryk på Delete på tastaturet.

  alternativ tekst

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor den nye række skal vises.

 2. Gør et af følgende i gruppen & Tabellayout under fanen Tabellayout:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Over.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Nedenfor.

   Knapper på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje flere rækker på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal rækker til det antal, du vil tilføje, og derefter klikke på Over eller Under. Markér f.eks. tre eksisterende rækker, klik på OverellerUnder, og der tilføjes yderligere tre rækker.

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, skal du klikke på cellen længst til højre i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Gør etaf følgende i gruppen & Tabellayout under fanen Tabellayout:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Højre.

   Knapper på båndet til redigering af tabelrækker og -kolonner

   Bemærk!: Hvis du vil tilføje flere kolonner på én gang ved hjælp af musen, skal du trække for at vælge et lige antal kolonner til den mængde, du vil tilføje, og derefter klikke på Venstre eller Højre. Du kan f.eks. vælge tre eksisterende kolonner, klikke på Venstre ellerHøjre, og så tilføjes yderligere tre kolonner.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. På fanen Tabellayout i gruppen Rækker & kolonner skal du klikke på Sletog derefter klikke på Slet kolonner eller Slet rækker.

  alternativ tekst

Slette en tabel

 1. Klik på tabellen for at markere den.

 2. Klik på Slet i gruppen & Layout under fanen Tabellayout, og klik derefter på Slet tabel, eller tryk på Delete på tastaturet.

  Kommandoen Slet tabel

Tilføj en række

 1. Klik på en tabelcelle i rækken over eller under det sted, hvor den nye række skal vises.

 2. Gør et affølgende under Tabelværktøjer i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en række over den markerede celle, skal du klikke på Indsæt ovenfor.

  • Hvis du vil tilføje en række under den markerede celle, skal du klikke på Indsæt nedenfor.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil tilføje en række i slutningen af en tabel, kan du klikke på cellen længst til højre i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

   • PowerPoint til internettet kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Tilføj en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle til højre eller venstre for den kolonne, hvor den nye kolonne skal vises.

 2. Gør et affølgende under Tabelværktøjer i gruppen & Kolonner under fanen Layout:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til venstre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til venstre.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne til højre for den markerede celle, skal du klikke på Indsæt til højre.

   Indstillinger i gruppen Rækker og kolonner

   Bemærk!:  PowerPoint til internettet kan ikke tilføje flere rækker eller kolonner på én gang.

Slette en række eller en kolonne

 1. Klik på en tabelcelle i den kolonne eller række, du vil slette.

 2. Klik på Sletunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen & kolonner, og klik derefter på Slet kolonner eller Slet rækker.

  Sletning af kolonner eller rækker

Slette en tabel

 1. Klik et sted i tabellen.

 2. Klik på Sletunder Tabelværktøjer under fanen Layout i gruppen & kolonner,ogklik derefter på Slet tabel.

  Sletning af en tabel

Se også

Flette, opdele eller slette tabelceller

Rediger en tabels udseende

Føje en tabel til en slide

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×