Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen TTEST i Microsoft Excel.

Test til sammenligning af to middelværdier. Brug TTEST til at afgøre, om to stikprøver er taget fra populationer med samme middelværdi.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om den nye funktion under Funktionen T.TEST.

Syntaks

TTEST(matrix1;matrix2;haler;type)

Syntaksen for funktionen TTEST har følgende argumenter:

  • Matrix1     Påkrævet. Det første datasæt.

  • Matrix2     Påkrævet. Det andet datasæt.

  • Haler     Påkrævet. Angiver, om testen skal være en- eller tosidet. Hvis haler = 1, anvender TTEST den ensidede fordeling. Hvis haler = 2, anvender TTEST den tosidede fordeling.

  • Type     Påkrævet. Den type t-test, der skal udføres.

Hvis type er lig med

Udføres denne test

1

Parvis

2

Dobbelt stikprøve med lige varians (homoscedastisk t-test)

3

Dobbelt stikprøve med ulige varians (heteroscedasticitetstest)

Bemærkninger

  • Hvis vektor1 og vektor2 har forskellige antal datamærker, og type = 1 (parvis), returnerer TTEST fejlværdien #I/T.

  • Argumenterne haler og type afkortes til heltal.

  • Hvis haler eller type er ikke-numerisk, returnerer TTEST den #VALUE! fejlværdi.

  • Hvis haler er en anden værdi end 1 eller 2, returnerer TTEST den #NUM! fejlværdi.

  • TTEST bruger dataene i matrix1 og matrix2 til at beregne en ikke-negativ t-statistik. Hvis haler=1, returnerer TTEST sandsynligheden for en større værdi af t-statistik under forudsætning af, at matrix1 og matrix2 er stikprøver fra populationer med samme middelværdi. Den værdi, der returneres af TTEST, når haler=2, er dobbelt så stor som den, der returneres, når haler=1, og den svarer til sandsynligheden for en højere absolut værdi af t-statistikken under den samme forudsætning af “populationsmiddelværdi”.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Sandsynlighed forbundet med en parvis t-test med en tosidet fordeling. Bruger værdierne i A2:A10 og B2:B10.

0,19602

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×