Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan få vist din PowerPoint -fil på en række forskellige måder, afhængigt af den pågældende opgave. Nogle visninger er mest praktiske, når du opretter præsentationen, og nogle visninger er mest praktiske, når du fremlægger præsentationen.

Du kan finde de forskellige indstillinger for visninger i PowerPoint under fanen Vis som vist nedenfor.

Viser menuen Vis i PowerPoint

Du kan også finde de mest anvendte visninger på proceslinjen nederst til højre i slidevinduet, som vist nedenfor.

Viser visningsknapperne nederst på skærmen i PowerPoint

Bemærk!: Hvis du vil ændre standardvisningen i PowerPoint, skal du se Ændre standardvisningen.

Visninger til oprettelse af præsentationen

Normal visning

Du kan åbne visningen Normal på proceslinjen Knappen Normal visning i PowerPoint nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Visningen Normal er redigeringstilstanden, hvor du arbejder mest ved oprettelsen af dine slides. Nedenfor kan du se visningen Normal, som viser slideminiaturer i venstre side, et stort vindue med den aktuelle slide og en sektion under den aktuelle slide, hvor du kan skrive talenoter for den pågældende slide.

Viser den normale visning i PowerPoint

Visningen Slidesortering

Du kan åbne visningen Slidesortering på proceslinjen Viser knappen Slidevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet eller under fanen Vis på båndet.

Slidesortering (nedenfor) viser alle slidene i præsentationen i miniatureformat i vandret rækkefølge. Visningen Slideshow er en praktisk visning til omorganisering af dine slides – du skal blot klikke på slidene og trække dem til en ny placering eller tilføje sektioner for at organisere dine slides i relevante grupper.

Viser slidesorteringsvisning i PowerPoint

Du kan finde flere oplysninger om sektioner under Organiser dine PowerPoint-slides i sektioner.

Visningen Noter

Du kan vise eller skjule dine talernoter med knappen Noter Knappen Noter i PowerPoint nederst i slidevinduet, eller du kan åbne visningen Noter fra fanen Vis på båndet.

Ruden Noter findes under slidevinduet. Du kan udskrive dine noter eller medtage dem i en præsentation, som du sender til publikum, eller du kan bruge dem som angivelser til dig selv, mens du præsenterer.

Viser ruden Talerens noter i PowerPoint

Du kan finde flere oplysninger om noter i Føje talenoter til dine slides.

Dispositionsvisning

Du åbner visningen Disposition på fanen Vis på båndet. (I PowerPoint 2013 og senere versioner kan du ikke længere åbne visningen Disposition i visningen Normal. Du skal åbne den på fanen Vis.)

Brug visningen Disposition til at oprette en disposition eller et storyboard for præsentationen. Den viser kun teksten i dine slides og ikke billeder eller andre grafiske elementer.

Dispositionsvisning i PowerPoint.

Mastervisninger

Den kan åbne en mastervisning ved at vælge en i gruppen Mastervisninger under fanen Vis.

Mastervisninger indeholder Slide, Uddelingskopi og Noter. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til præsentationen.

Du kan få flere oplysninger om arbejde med mastervisninger i:

Visninger til kørsel og visning af en præsentation

Visningen Slideshow

Du kan åbne visningen Slideshow i proceslinjen Viser knappen Slideshowvisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

Brug visningen Slideshow til at levere præsentationen til din målgruppe. Visningen Slideshow optager hele computerskærmen på samme måde, som din præsentation vil se ud på en storskærm, når målgruppen ser den.

Præsentationsvisning

Du får adgang til Præsentationsvisning ved at klikke på Knappen Vis præsentationsvisning i PowerPoint.i nederste venstre hjørne af skærmbilledet i slideshowvisningen og derefter klikke på Vis præsentationsvisning (som vist nedenfor).

Brug visningen Præsentation til at få vist dine noter, mens du fremlægger præsentationen. Dit publikum kan ikke se dine noter i visningen Præsentation.

Viser menuen PowerPoint-præsentationsvisning

Du kan finde flere oplysninger om brug af Præsentationsvisning under Få vist dine talernoter, mens du præsenterer dit slideshow.

Fuldskærmsvisning

Du kan åbne Læsevisning på proceslinjen Knappen Læsevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

De fleste personer, der ser en PowerPoint-præsentation uden en præsentationsvært, vil foretrække læsevisningen. Den viser præsentationen i fuld skærm som visningen Slideshow, og den indeholder enkle kontrolelementer, der gør det nemt at bladre fra slide til slide.

Visningerne i PowerPoint , som du kan bruge til at redigere, udskrive og levere din præsentation, er som følger:

 • Normal visning

 • Visningen Slidesortering

 • Visningen Noter

 • Dispositionsvisning (tilgængelig i PowerPoint 2016 til Mac og nyere versioner)

 • Visningen Slideshow

 • Præsentationsvisning

 • Mastervisninger: Slide, uddelingskopier og noter

Du kan skifte mellem PowerPoint visninger to forskellige steder:

Brug menuen Visning til at skifte mellem en hvilken som helst af visningerne

Menuen Vis i PowerPoint

Få adgang til de tre primære visninger (Normal, Slidesortering eller Slideshow) på den nederste linje i PowerPoint -vinduet

Vis knapper nederst i PowerPoint-vinduet

Visninger til oprettelse eller redigering af din præsentationen

Flere visninger i PowerPoint kan hjælpe dig med at oprette en professionel præsentation.

 • Normal visning     Normal visning er den primære redigeringsvisning, hvor du skriver og designer dine præsentationer. Normal visning har tre arbejdsområder:

  • Miniatureruden

  •  Ruden Slides

  • Noterude

  Miniatureruden, slideruden og noteruden i PowerPoint til Mac
 • Visningen Slidesortering     Visningen Slidesortering giver dig en oversigt over dine slides i miniature. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, i takt med at du opretter præsentationen, og derefter når du forbereder din præsentation til udskrivning. Du kan også tilføje sektioner i visningen Slidesortering samt sortere slides i forskellige kategorier eller sektioner.

 • Notesidevisning     Ruden Noter er placeret under ruden Slide. Du kan skrive noter, der gælder for det aktuelle slide. Senere kan du udskrive dine noter og henvise til dem mens du giver din præsentation. Du kan også udskrive noterne og give dem til dit publikum eller medtage dem i en præsentation, som du sender til målgruppen eller lægger ud på en webside.

 • Dispositionsvisning    (Introduceret i PowerPoint 2016 til Mac) Dispositionsvisning viser præsentationen som en disposition, der består af titlerne og hovedteksten fra hver slide. Hver titel vises i venstre side af ruden, der indeholder dispositionsvisningen sammen med et slideikon og et slidenummer. Det er især praktisk at arbejde i dispositionsvisningen, hvis du vil foretage globale redigeringer, få et overblik over præsentationen, ændre rækkefølgen af punkttegn eller slides eller anvende formateringsændringer.

 • Mastervisninger     Mastervisningerne inkluderer visningerne Slide, Uddelingskopier samt Noter. De er de primære slides, der lagrer oplysninger om præsentationen herunder baggrund, temafarver, temaskrifttyper, temaeffekter, pladsholderstørrelse og -placering. Den største fordel ved at arbejde i en mastervisning er, at du i slidemaster, master til noter eller master til uddelingskopier kan foretage universelle typografiændringer på alle slides, noter eller uddelingskopier, der er knyttet til din præsentation. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med mastere i Sådan ændrer du en slidemaster.

Visninger til fremføring af præsentationen

 • Visningen Slideshow     Brug slideshowvisningen til at fremføre præsentationen for dit publikum. I denne visning fylder dine slides hele computerskærmen.

 • Præsentationsvisning     Præsentationsvisningen hjælper dig med at administrere dine slides, mens du præsenterer, ved at registrere hvor meget tid der er gået, hvilket slide der skal vises som det næste og ved at vise noter, som kun du kan se (men som også giver dig mulighed for at tage mødenoter, mens du præsenterer).

Visninger til at forberede og udskrive din præsentationen

For at hjælpe dig med at spare papir og blæk er det en god ide at forberede udskriftsjobbet, før du udskriver. PowerPoint leverer visninger og indstillinger, som kan hjælpe dig med at angive, hvad du vil udskrive (slides, uddelingskopier eller notesider), og hvordan du vil have jobs udskrevet (i farve, gråtoneskala, sort-hvid, med rammer og mere).

 • Visningen Slidesortering     Visningen Slidesortering giver dig en oversigt over dine slides i miniature. Denne visning gør det nemt for dig at sortere og organisere rækkefølgen af dine slides, mens du forbereder dig på at udskrive dine slides.

 • Vis udskrift     I Vis udskrift kan du angive indstillinger for, hvad du vil udskrive – uddelingskopier, noter, dispositioner eller slides.

Se også

Organiser slides i sektioner

Udskriv dine slides og uddelingskopier

Start præsentationen og se dine noter i Præsentationsvisning

Når filen er gemt på OneDrivei PowerPoint til internettet, er standardvisningen Læsevisning. Når filen er gemt på OneDrive til arbejde eller skole eller SharePoint i Microsoft 365, er standardvisningen Redigeringsvisning.

Visning til oprettelse af din præsentation

Redigeringsvisning

Du kan gå til Redigeringsvisning fra fanen Vis eller fra proceslinjen nederst i slidevinduet.

Redigeringsvisning er den redigeringstilstand, hvor du oftest arbejder med at oprette dine slides. Nedenfor viser Redigeringsvisning slideminiaturer til venstre, et stort vindue, der viser den aktuelle slide, og en noterude under den aktuelle slide, hvor du kan skrive talerens noter til den pågældende slide.

Redigeringsvisning i PowerPoint Online

Visningen Slidesortering

Med slidesortering kan du se dine slides på skærmen i et gitter, der gør det nemt at omorganisere dem eller organisere dem i sektioner ved blot at trække og slippe dem, hvor du vil have dem.

Visningen Slidesortering i PowerPoint på internettet.

Hvis du vil tilføje en sektion, skal du højreklikke på den første slide i den nye sektion og vælge Tilføj sektion. Se Organiser dine PowerPoint-slides i sektioner for at få mere at vide.

For at få adgang til visningen Slidesortering skal du klikke på knappen Slidesortering Knappen Slidesorteringsvisning på statuslinjen nederst i vinduet.

Visninger til levering eller visning af en præsentation

Visningen Slideshow

Du kan åbne slideshowvisningen fra proceslinjen Viser knappen Slideshowvisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

Brug slideshowvisningen til at fremføre præsentationen for dit publikum. Visningen Slideshow fylder hele computerskærmen, præcis som præsentationen ser ud på en stor skærm, når dit publikum ser den.

Læsevisning

Bemærk!:  Læsevisning er ikke tilgængelig for PowerPoint til internettet filer, der er gemt i OneDrive til arbejde eller skole/SharePoint i Microsoft 365.

Du kan få adgang til Læsevisning fra fanen Vis eller fra proceslinjen Knappen Læsevisning i PowerPoint nederst i slidevinduet.

De fleste personer, der ser en PowerPoint-præsentation uden en præsentationsvært, vil foretrække læsevisningen. Den viser præsentationen i fuld skærm som visningen Slideshow, og den indeholder enkle kontrolelementer, der gør det nemt at bladre fra slide til slide. Du kan også få vist talerens noter i Læsevisning.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×