Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Funktionen VARIGHED, en af de finansielle funktioner, returnerer Macauleys varighed for en formodet pari på kr 100. Varighed defineres som det vejede gennemsnit af nutidsværdien af pengestrømme og bruges som et mål for, hvordan kursen på en obligation reagerede på ændringer i afkastet.

Syntaks

VARIGHED(afregningsdato;udløbsdato;kupon;afkast;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2018;5;23) for d. 23. maj 2018. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen VARIGHED har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Kupon    Påkrævet. Værdipapirets årlige kuponrente.

 • Afkast    Påkrævet. Værdipapirets årlige afkast.

 • Hyppighed    Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2018 har serienummer 43101, fordi datoen falder 43.101 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2018 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2018, afregningsdatoen være 1. juli 2018 og udløbsdatoen være 1. januar 2048, hvilket er 30 år efter den 1. januar 2018, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, hyppighed og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer VARIGHED #VALUE! .

 • Hvis < 0, eller hvis afkast < 0, returnerer VARIGHED #NUM! .

 • Hvis hyppighed er et andet tal end 1, 2 eller 4, returnerer VARIGHED #NUM! .

 • Hvis < 0, eller hvis > 4, returnerer VARIGHED #NUM! .

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer VARIGHED #NUM! .

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

07/01/2018

Afregningsdato

01/01/2048

Udløbsdato

8.0%

Kuponrente

9,0 %

Afkast i procent

2

Halvårlig frekvens (se ovenfor)

1

Faktisk/faktisk datotype (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=VARIGHED(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Varigheden for obligationen, hvor følgende gælder.

10.9191453

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×