Mange brugere finder ud af, at du bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til PowerPoint hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærm og er et essentielt alternativ til at bruge en mus.

Vi har en separat liste over de tastaturgenveje, som du kan bruge, når du udformer din præsentation.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Et plustegn (+) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere taster på samme tid.

 • Et komma-tegn (,) i en genvej betyder, at du skal trykke på flere nøgler i rækkefølge.

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene og nogle andre almindelige genvejstaster, der er gældende, mens du afleverer din præsentation med PowerPoint til Windows.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på CTRL + F, og skriv derefter søgeordene.

 • Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

 • Under præsentationen kan du trykke på F1 for at få vist en liste over genveje. Brug piletasterne til at flytte mellem fanerne i dialogboksen Hjælp til slide show .

 • Få disse tastaturgenveje i et Word -dokument på dette link: tastaturgenveje i PowerPoint til Windows

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel viser de oftest benyttede genveje i PowerPoint til Windows.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte en præsentation forfra.

F5

Start en præsentation fra den aktuelle slide

Skift+F5

Start præsentationen i præsentationsvisning.

Alt+F5

PowerPoint 2010 og 2007: ikke tilgængelig

Udføre den næste animation eller gå til den næste slide.

N

Enter

PgDn

Højre pil

Pil ned

Mellemrumstast

Udfør den forrige animation eller gå tilbage til den forrige slide.

P

PgUp

Venstre pil

Pil op

Tilbage

Skjul markøren og navigationsknapperne.

Ctrl+H

Få vist en tom, sort slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, sort slide.

B

Punktum (.)

Få vist en tom, hvid slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, hvid slide.

W

Komma (,)

Stoppe eller genstarte en automatisk præsentation.

S

Afslut præsentationen.

Esc

I PowerPoint 2010 og 2007, bindestreg (-)

Øverst på siden

Styre slideshowet

Følgende tastaturgenveje er gældende, mens du leverer præsentationen i slide show (fuld skærm), med eller uden præsentationsvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en bestemt slide.

Skriv slide nummeret, og tryk derefter på ENTER

Gå til den næste slide, hvis den næste slide er skjult.

H

Få vist dialogboksen alle slides .

Ctrl+S

PowerPoint 2007: ikke tilgængelig

Vende tilbage til den første slide.

Home

I PowerPoint 2010 og nyere skal du trykke på og holde højre og venstre museknap nede i 2 sekunder

Gå til den sidste slide.

End

Få vist computerens proceslinje.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: ikke tilgængelig

Få vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Gå til det næste hotspot på den aktuelle slide.

Hotspots omfatter links, animations udløsere, lyd-og video objekter.

Tabulator

Gå til det sidste eller tidligere link på den aktuelle slide.

Skift+Tab

Udføre handlingen "hold museklik" på det markerede link.

(Følg det markerede link).

Angiv, mens et link er markeret

Øverst på siden

Styr video og andre medier i slideshowet i PowerPoint 2010 og nyere

Disse tastaturgenveje fungerer sammen med videofiler, der er importeret fra din computer eller en anden enhed. De fungerer ikke sammen med onlinevideofiler.

Hvis du vil

Tryk på

Stop medieafspilning.

Alt+Q

Afspil eller sæt medie på pause

Alt+P

I PowerPoint 2013 og nyere, CTRL + MELLEMRUM

Gå til det næste bogmærke.

Alt+End

Gå til det forrige bogmærke.

Alt+Home

Skru op for lydstyrken.

Alt+pil op

Skru ned for lydstyrken.

ALT+pil ned

Dæmp lyden.

Alt+U

Søg tre sekunder fremad.

Alt+Skift+Page Down

Søg tre sekunder bagud.

Alt+Skift+Page Up

Søg fremad 0,25 sekunder, og hold derefter pause.

Alt+Skift+Højre pil

PowerPoint 2010: ikke tilgængelig

Søg bagud 0,25 sekunder, og hold derefter pause.

Alt+Skift+Venstre pil

PowerPoint 2010: ikke tilgængelig

Vise eller skjule menuen lyd og undertekster.

(For videoer med flere lydspor og/eller undertitel numre i understøttede formater).

Alt+J

PowerPoint 2010: ikke tilgængelig

Øverst på siden

Brug markøren og anmærkningerne under en præsentation

Du kan bruge følgende tastaturgenveje til at styre markøren og bruge den til at oprette anmærkninger under præsentationen.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Start laserpegepind.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 og 2007: ikke tilgængelig

Ændre markøren til en pen.

Ctrl+P

Ændre markøren til en pil.

Ctrl+A

Ændre markøren til et viskelæder.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: ikke tilgængelig

Vise eller skjule pilemarkøren.

I PowerPoint 2010, lighedstegn (=)

I PowerPoint 2010 og 2007

Vis eller skjul håndskrifts markering.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: ikke tilgængelig

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Skjul markøren og navigationsknappen efter 15 sekunder.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgængelig

Øverst på siden

Afprøv og Optag præsentationen

Du kan bruge disse tastaturgenveje, når du hører din præsentation eller optager slideshowet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgængelig

Brug museklik til at gå videre under afprøven.

M

PowerPoint 2013 og nyere: ikke tilgængelig

Optag slide indtaling og tidsindstilling igen.

R

Øverst på siden

Naviger i præsentationsvisning under en præsentation i PowerPoint 2013 og nyere

Følgende tastaturgenveje er gældende, mens du leverer din præsentation ved hjælp af præsentationsvisning. Præsentations visning gør det muligt at se din præsentation med Talerens noter på ét skærmbillede (f. eks. en bærbar computer), mens publikum får vist notens gratis præsentation på en anden skærm.

Når du har forbindelse til en anden skærm, vises præsentationsvisningen automatisk, når du starter slideshowet. Hvis du vil starte en præsentation i præsentationsvisning , selvom du kun har en enkelt skærm, skal du trykke på alt + F5.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skift mellem præsentations visnings områder.

(Sidehoved, værktøjer under sliden og ruden noter )

F6

Cirkulere gennem værktøjer i et præsentations visnings område.

Tab

Rulle én linje ned i Note ruden.

Ctrl+Pil ned-tast

Rulle én linje op i Note ruden.

Ctrl+Pil op-tast

Rulle et skærmbillede ned i Note ruden.

Ctrl+PgDn

Rulle et skærmbillede op i Note ruden.

Ctrl+PgUp

Læs den næste linje i Note ruden.

Alt+A

Læs den forrige linje i Note ruden.

Alt + Z

Læs den forløbne tid.

Timeren starter, så snart du starter præsentationsvisningen.

Alt+W

Læs næste trin (f. eks. den næste slide, næste animation eller slutningen af slideshowet).

Alt+Q

Luk præsentationsvisning.

Esc

Øverst på siden

Se også

Hjælp til PowerPoint Hjælp-center

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene og nogle andre almindelige genvejstaster, der er gældende, mens du afleverer din præsentation med PowerPoint til macOS.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet (OS) og nogle hjælpeprogrammer kan være i konflikt med tastaturgenveje i Office til Mac. Hvis du vil have mere at vide om at ændre tast tildelingen for en tastaturgenvej, skal du se hjælp til Mac i hjælp til din version af macOS, dit hjælpeprogram eller henvise til genvejs konflikter.

 • Hvis du ikke kan finde en tastaturgenvej her, der opfylder dine behov, kan du oprette en brugerdefineret tastaturgenvej. Hvis du vil have mere at vide, skal du gå til Opret en brugerdefineret tastaturgenvej til Office til Mac.

 • Mange af de genveje, der bruger CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også sammen med tasten CTRL i PowerPoint til macOS. Men ikke alle gør det.

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge søgningen. Tryk på Command + F, og skriv derefter søgeordene.

 • Under præsentationen skal du trykke på skråstreg (/) for at få vist en liste over genveje.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel viser de oftest benyttede genveje i PowerPoint til macOS til Windows.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte en præsentation forfra.

+ Skift + retur

Start en præsentation fra den aktuelle slide

+ retur

Start præsentationen i præsentationsvisning.

Alternativ + Retur

Udføre den næste animation eller gå til den næste slide.

N

Page Down

Højre pil

Pil ned

Mellemrumstast

Udfør den forrige animation eller gå tilbage til den forrige slide.

P

PgUp

Venstre pil

Pil op

Slet

Afslut præsentationen.

Esc

Bindestreg (-)

+ punktum (.)

Øverst på siden

Styre slideshowet

Følgende tastaturgenveje er gældende, mens du leverer præsentationen i slide show (fuld skærm), med eller uden præsentationsvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en bestemt slide.

Skriv slide nummeret, og tryk derefter på ENTER.

Gå til den næste slide, hvis den næste slide er skjult.

H

Få vist en tom, sort slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, sort slide.

B

Skift + B

Punktum (.)

Få vist en tom, hvid slide eller vende tilbage til præsentationen fra en tom, hvid slide.

W

Skift + W

Komma (,)

Få vist genvejsmenuen

CTRL + klik med musen

Gå til det næste hotspot på den aktuelle slide.

Hotspots omfatter links, animations udløsere, lyd-og video objekter.

Tabulator

Gå til det sidste eller tidligere link på den aktuelle slide.

Skift+Tab

Øverst på siden

Brug markøren og anmærkningerne under en præsentation

Du kan bruge følgende tastaturgenveje til at styre markøren og bruge den til at oprette anmærkninger under præsentationen.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Start laserpegepind.

+ L

Ændre markøren til en pen.

+ P

Ændre markøren til en pil.

+ A

Vise eller skjule pilemarkøren.

+ I

Skjul markøren ved flytning af musen.

CTRL + H

Vis markøren ved flytning af musen.

+ U

Slette anmærkninger på skærmen.

E

Shift+E

Øverst på siden

Afprøv præsentationen

Du kan bruge disse tastaturgenveje, når du hører din præsentation.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Angive nye tidsindstillinger under afprøvningen.

T

Bruge de oprindelige tidsindstillinger under afprøvningen.

O

Brug museklik til at gå videre under afprøven.

M

Øverst på siden

Se også

Hjælp til PowerPoint Hjælp-center

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

I denne artikel beskrives tastaturgenvejene, der er gældende, når du afleverer din præsentation med PowerPoint til internettet.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du hurtigt vil finde en genvej i denne artikel, kan du bruge Søg. Tryk på CTRL + F, og skriv derefter søgeordene.

 • Når du bruger PowerPoint til internettet, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din webbrowser. Da PowerPoint til internettet kører i din webbrowser, er tastaturgenvejene anderledes end i computer programmet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (hjælp) og Ctrl + O (Open) gælder for webbrowseren – ikke PowerPoint til internettet.

 • Hvis du bruger Oplæser med Windows 10 Fall Creators Update, skal du deaktivere scanningstilstand for at redigere dokumenter, regneark og præsentationer med Office til internettet. Du kan finde flere oplysninger i Deaktiver tilstandene virtuel eller gennemse i skærmlæsere i Windows 10 Fall Creators Update.

Styre slideshowet

Denne tabel indeholder en oversigt over tastaturgenveje, du kan bruge til at starte, gå frem og afslutte slideshowet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte en præsentation forfra.

F5

Start en præsentation fra den aktuelle slide

Skift+F5

Udføre den næste animation eller gå til den næste slide.

N

Enter

PgDn

Højre pil

Pil ned

Mellemrumstast

Udfør den forrige animation eller gå tilbage til den forrige slide.

P

PgUp

Venstre pil

Pil op

Tilbage

Afslut præsentationen.

Esc

Se også

Hjælp til PowerPoint Hjælp-center

Grundlæggende opgaver til oprettelse af en præsentation i PowerPoint med en skærmlæser

Brug en skærmlæser til at udforske og navigere i PowerPoint

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×