Sådan udføres en ren start i Windows

Bemærk!

Hvis dit problem forhindrer dig i at starte Windows op, vil du ikke være i stand til at følge trinnene i denne artikel. Efter enheden har forsøgt at genstarte et par gange, bør du få vist Windows-genoprettelsesmuligheder, som du kan bruge til at prøve at løse problemet. Klik på et link nedenfor, der svarer til din version af Windows:

 

Oversigt

En "ren start" starter Windows med et minimalt sæt drivere og startprogrammer, så du kan afgøre, om et program, der kører i baggrunden, forstyrrer dit spil eller program.  Dette svarer til at starte Windows i fejlsikret tilstand, men giver dig mere kontrol over, hvilke tjenester og programmer der kører ved opstart, for at hjælpe dig med at isolere årsagen til et problem.

Sådan udføres en ren start

Disse trin ser muligvis kompliceret ud ved første øjekast, men at følge dem i rækkefølge, trin for trin, vil hjælpe dig med at komme tilbage på rette spor.

Brug følgende trin til at udføre en ren opstart i Windows 10.  Udfør en ren opstart af Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1

 1. Log på computeren som administrator.  Hvis du ikke har en administratorkonto, kan du oprette en.  Opret en lokal bruger- eller administratorkonto i Windows 10.

 2. Skriv msconfig i søgefeltet på proceslinjen og vælg Systemkonfiguration fra resultaterne.

Search result - System Configuration

Vigtigt Hvis computeren er en del af et netværk, risikerer du, at politikindstillinger for netværk kan forhindre gennemførelse af denne fremgangsmåde. Brug kun hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration til at ændre de avancerede startindstillinger på computeren med vejledning fra en Microsoft-supporttekniker.  Brug af hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration kan muligvis gøre computeren ubrugelig.

 1. På fanen Tjenester i Systemkonfiguration skal du vælge Skjul alle Microsoft-tjenester, og derefter vælge Deaktiver alle.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

 2. Vælg Åbn Jobliste på fanen Start under Systemkonfiguration.
  System Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 3. Under Opstart i Jobliste skal du vælge elementet for hvert opstartselement og derefter vælge Deaktiver.

  Task Manager - Startup tab

 4. Luk Jobliste.

 5. Vælg OK på fanen Start under Systemkonfiguration.  Når du har genstartet computeren, har du et miljø med ren start.  Følg fejlfindingstrinnene for at installere, afinstallere eller køre dit program.  Din computer kan midlertidigt miste nogle funktioner, mens du er i et rent startmiljø.  Nulstil computeren til at starte normalt efter fejlfinding af ren start og genoptag funktionaliteten.

 

 

 1. Stryg ind fra højre kant af skærmen, og vælg derefter Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege i nederste højre hjørne af skærmen og derefter klikke på Søg.

 2. Skriv msconfig i søgefeltet, og vælg derefter msconfig
  Search box - msconfig

 3. På fanen Tjenester under Systemkonfiguration skal du vælge Skjul alle Microsoft-tjenester og derefter vælge Deaktiver alle.System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

Vigtigt Hvis computeren er tilsluttet et netværk, kan netværkspolitiske indstillinger muligvis forhindre dig i at følge disse trin. Brug kun hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration til at ændre de avancerede startindstillinger på computeren med vejledning fra en Microsoft-supporttekniker.  Brug af hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration kan muligvis gøre computeren ubrugelig.

 1. Under fanen Opstart i Systemkonfiguration, skal du vælge Åbn JoblisteSystem Configuration - Startup tab - Open Task Manager button

 2. Vælg Opstart i Jobliste, vælg derefter hvert opstartselement, vælg elementet og vælg derefterDeaktiver.
  Task Manager - Startup tab - Disable

 3. Luk Jobliste.

 4. På fanenStartSystemkonfiguration, skal du vælge OK og derefter genstart computeren.   System Configuration - Startup tab - OK

Computeren genstarter i et rent opstartsmiljø.  Følg fejlfindingstrin for at installere, afinstallere eller køre din applikation.  Din computer kan midlertidigt miste nogle funktioner, mens du er i et rent startmiljø, men denne funktionalitet vil vende tilbage.  Afslut fejlfindingen og genstart computeren til at starte normalt.

 

 

 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.

 2. Vælg Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter for at starte hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration.
  Bemærk Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller til bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller give bekræftelse.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. I fanen Generelt, skal du vælge Selektiv start, og derefter fravælge Indlæs startelementer. Afkrydsningsfeltet Brug oprindelig Boot.ini-fil er ikke tilgængeligt.
  System Configuration - General tab - Selective startup option checkedVigtig Hvis computeren er tilsluttet et netværk, kan netværkets politik-indstillinger muligvis forhindre dig i at følge disse trin. Brug kun hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration til at ændre de avancerede startindstillinger på computeren med vejledning fra en Microsoft-supporttekniker.  Brug af hjælpeprogrammet til Systemkonfiguration kan muligvis gøre computeren ubrugelig.

 4. Under fanen Tjenester skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul alle Microsoft-tjenester og derefter klikke på Deaktiver alle.
  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked 
  Bemærk! Når du udfører dette trin, kan Microsoft-tjenesterne fortsat køre. Disse tjenester omfatter Netværk, Plug and Play, Hændelseslog, Fejlrapportering og andre tjenester. Hvis du deaktiverer disse tjenester, kan du muligvis slette alle gendannelsespunkter permanent. Det skal du undlade at gøre, hvis du vil bruge funktionen Systemgendannelse sammen med eksisterende gendannelsespunkter.

 5. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.  Computeren genstarter i et miljø med ren start.  Følg fejlfindingstrinnene for at installere, afinstallere eller køre programmet.  Din computer kan midlertidigt miste nogle funktioner, mens du er i et rent startmiljø, men denne funktionalitet vil vende tilbage.  Afslut fejlfinding, og genstart computeren for at starte normalt.

 

Installere, afinstallere eller køre et program

Når du har genstartet computeren, har du et miljø med ren start. Gør derefter et af følgende, afhængigt af dit behov:

 

Bemærk Hvis du modtager fejlen "Tjenesten Windows Installer kunne ikke åbnes" under installationen eller afinstallationen, skal du bruge flere oplysninger. Sådan starter du Windows Installer-tjenesten, når systemtjenester ikke er indlæst.  Installer eller afinstaller derefter programmet eller opdater igen.

Hvis installationen eller afinstallationen er vellykket, løses problemet, og du kan starte, som du normalt gør. Sådan nulstilles computeren til at starte som normalt 

Hvis det stadig ikke lykkes at installere eller fjerne programmet eller opdateringen, betyder det, at problemet ikke skyldes et program eller en tjeneste. Du skal muligvis kontakte producenten af programmet for at få mere specifik support.
 

 

Hvis programmet kører korrekt, er programmet eller tjenesten skyld i problemet.  Du kan finde ud af, hvilket program eller hvilken tjeneste, der er årsag til problemet.   Sådan afgøres det ved hjælp af en ren start, hvad der er årsag til problemet

Hvis programmet stadig ikke kører som forventet, er programmet eller tjenesten ikke skyld i problemet. Du skal muligvis kontakte producenten af programmet for at få mere specifik support.

Sådan afgør du, hvad der forårsager problemet, efter du udfører en ren start

Hvis problemet ikke forekommer, mens computeren er i et rent startmiljø, kan du afgøre, hvilket startprogram eller hvilken starttjeneste, der forårsager problemet, ved systematisk at slå dem til og fra og nulstille computeren.  Selvom aktivering af en enkelt tjeneste eller et enkelt startelement og genstart hver gang til sidst vil finde den tjeneste eller det program, der forårsager problemet, så er den mest effektive måde at gøre dette på at teste halvdelen af dem ad gangen og på den måde eliminere halvdelen af elementerne som mulig årsag med hver genstart af computeren.  Du kan derefter gentage denne proces, indtil problemet er isoleret.  Sådan gør du:

 

 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder. Hvis du ikke har en administratorkonto, kan du oprette en.Opret en lokal bruger eller administratorkonto i Windows 10

 2. For Windows 10 skal du skrive msconfig i søgefeltet på proceslinjen.  (I Windows 8 eller 8.1 skal du stryge indad fra højre side af skærmen og derefter trykke på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege i nederste højre hjørne af skærmen og derefter klikke på Søg.  Skriv msconfig i søgefeltet.)

 3. Vælg msconfig eller Systemkonfiguration fra søgeresultaterne.

 4. Vælg Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester.

 5. Marker hvert af afkrydsningsfelterne i den øverste halvdel af listen Service.

 6. Vælg OK, og vælg derefter Genstart.

 7. Når computeren er genstartet, skal du kontrollere, om problemet stadig forekommer.

  • Hvis problemet stadig forekommer, er et af de markerede elementer den tjeneste, der forårsager problemet.  Gentag trin 1 til og med 6, men i trin 5 skal du fjerne markeringen i den nederste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Tjeneste, som du markerede i din sidste test.

  • Hvis problemet ikke optræder, er de markerede elementer ikke årsagen til problemet. Gentag trin 1 til og med 6, men i trin 5 skal du markere den øverste halvdel af de felter på listen Tjeneste, hvor du fjernede afkrydsningerne i den sidste test.

  • Gentag disse trin, indtil du enten har isoleret problemer til en enkelt tjeneste, eller du har afgjort, at ingen af tjenesterne er årsag til problemet.  Hvis problemet opstår, når der kun er markeret én tjeneste på listen Tjeneste, skal du gå til trin 10. Hvis ingen af tjenesterne forårsager problemet, skal du gå til trin 8.

 8. Vælg Opstart , og markér derefter den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne i listen Opstartselement .

 9. Vælg OK , og vælg derefter Genstart .

  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 8, men denne gang skal du fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter på listen Startelement, som du markerede i den sidste test.

  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 8, og markere den øverste halvdel af de afkrydsningsfelter på listen Startelement, hvor du fjernede markeringerne i den sidste test.

  • Hvis problemet stadig opstår, når det kun er ét startelement, der er markeret på listen Startelement, betyder det, at det markerede startelement er årsag til problemet, og du skal derfor gå til Trin 10. Hvis det ikke er et startelement, der forårsager problemet, kan der være et problem med en Microsoft-tjeneste.  Reparer tjenesten, nulstil eller deninstaller Windows

 10. Når du har fundet ud af, hvilket startelement eller hvilken tjeneste der forårsager problemet, skal du kontakte producenten af programmet for at finde ud af, om problemet kan løses. Du kan også køre Windows, mens det element, der forårsager problemet, er deaktiveret.  Kør hjælpeprogrammet Systemkonfiguration, og aktivér dine tjenester og startelementer, men fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det element, der har givet problemer.

 

 1. Log på computeren ved hjælp af en konto med administratorrettigheder.

 2. Vælg Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter for at starte hjælpeprogrammet Systemkonfigurationen.
  Bemærk Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bedt om bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller give en bekræftelse.
  Start Search box - msconfig.exe

 3. Vælg fanen Tjenester, og vælg derefter Skjul alle Microsoft-tjenester.

 4. Markér den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne på listen Tjeneste.

 5. Vælg OK, og vælg derefter Genstart.

 6. Når computeren er genstartet, skal du kontrollere, om problemet stadig forekommer.

  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 1 til og med 5, men i trin 4 skal du fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter på listen Startelement, som du markerede i den sidste test.

  • Hvis problemet ikke optræder, er de markerede elementer ikke årsagen til problemet. Gentag trin 1 til og med 5, men i trin 4 skal du markere den øverste halvdel af de felter på listen Tjeneste, hvor du fjernede afkrydsningerne i den sidste test.

  • Hvis problemet stadig opstår, når det kun er halvdelen af tjenesterne, der er markeret på listen Tjeneste, betyder det, at den markerede tjeneste er årsag til problemet. Gå til trin 9. Hvis ingen af tjenesterne forårsager problemet, skal du gå til trin 7.

 7. Vælg Start, og vælg derefter den øverste halvdel af afkrydsningsfelterne i listen Startelement
  System Configuration - Startup tab

 8. Klik på OK, og klik derefter på Genstart.

  • Hvis problemet stadig forekommer, skal du gentage trin 7, men denne gang skal du fjerne markeringen i den nederste halvdel af de afkrydsningsfelter på listen Startelement, som du markerede i den sidste test.

  • Hvis problemet ikke længere forekommer, skal du gentage trin 7 og kun markere den øverste halvdel af de umarkerede afkrydsningsfelter på listen Startelement. Gentag disse trin, indtil alle afkrydsningsfelterne er markerede.

  • Hvis problemet stadig forekommer, når der kun er markeret ét startelement på listen Startelement, betyder det, at det markerede startelement er årsag til problemet. Gå til Trin 10. Hvis det ikke er et startelement, der forårsager problemet, er det sandsynligvis en Microsoft-tjeneste, der gør det. Når tjenesten skal repareres, anbefaler Microsoft , at du nulstiller eller geninstallerer Windows.

 9. Når du har fundet ud af, hvilket startelement eller hvilken tjeneste der forårsager problemet, skal du kontakte producenten af programmet for at finde ud af, om problemet kan løses. Du kan også køre Windows, mens det element, der forårsager problemet, er deaktiveret.  Kør hjælpeprogrammet Systemkonfiguration, og aktivér dine tjenester og startelementer, men fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det element, der har givet problemer.

Nulstil computeren til at starte som normalt efter fejlfinding af ren start

Når du er færdig med fejlfindingen, skal du gøre følgende for at nulstille computeren, så den starter normalt.

 

 1. I Windows 10, skriv msconfig i søgefeltet på proceslinjen. (I Windows 8 eller 8.1 skal du stryge ind fra højre kant af skærmen og derefter vælge Søg. Eller, hvis du bruger en mus, skal du pege i nederste højre hjørne af skærmen og derefter klikke på Søg.  Skriv msconfig.)

 2. Vælg msconfig eller Systemkonfiguration fra søgeresultaterne.

 3. Vælg Normal opstart under fanen Generelt.

 4. Vælg Tjenester, ryd afkrydsningsfeltet ud for Skjul alle Microsoft-tjenester, og vælg derefter Aktivér alle.

 5. Vælg Start, og vælg derefter Åbn Jobliste.

 6. Aktivér alle dine startprogrammer i Joblisten, og vælg derefter OK.

 7. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du klikke på Genstart.

 

 

 1. Klik på Start, skriv msconfig.exe i feltet Start søgning, og tryk derefter på Enter.
  Bemærk Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bedt om bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller vælge Fortsæt.

 2. Klik på fanen Generelt, vælg Normal start, og klik derefter på OK.

 3. Når du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren, skal du klikke på Genstart.

 

Sådan startes Windows Installer-tjenesten, når systemtjenesterne ikke er indlæst

Hvis du kører et installationsprogram uden at starte Windows Installer-tjenesten, kan du få vist følgende fejlmeddelelse:

Der kunne ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer. Kontakt din supportafdeling for at kontrollere om Windows Installer-tjenesten er korrekt registreret.

Windows Installer-tjenesten starter ikke, hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Indlæs systemtjenester i hjælpeprogrammet Systemkonfiguration. Hvis du vil bruge tjenesten Windows Installer, når systemtjenester ikke er indlæst, skal tjenesten startes manuelt. Sådan gør du:

 

 1. I Windows 10 i søgefeltet på proceslinjen skal du skrive Computeradministration.  (I Windows 8 eller 8.1 skal du stryge indad fra højre side af skærmen og derefter trykke på Søg. Hvis du bruger en mus, skal du pege i nederste højre hjørne af skærmen og derefter klikke på Søg.  Skriv computeradministration.)

 2. Højreklik eller stryg ned på Computeradministration i søgeresultaterne, og vælg derefter Administrer.

 3. Vælg Tjenester og programmer i konsoltræet, og vælg derefter Tjenester.

 4. Højreklik eller stryg nedad på Windows Installer i detaljeruden, og vælg derefter Start.

 

 1. Klik på Start, højreklik på Computer, og klik derefter på Administrer.
  Bemærk Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller bedt om bekræftelse, skal du indtaste adgangskoden eller give bekræftelse.

 2. Vælg Tjenester og programmer i konsoltræet, og klik derefter på Tjenester.

 3. Højreklik på Windows Installer i detaljeruden, og klik derefter på Start.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×