Oplæser understøtter følgende EuroBraille-braille-skærme i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vide mere om braille i Oplæser, skal du se Kapitel 8: Brug af Oplæser med braille.

Du kan finde en liste over alle understøttede braille-skærme i Appendiks C: Understøttede braille-skærme.

Understøttede EuroBraille-braille-skærme

AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

Brug følgende kommandoer med Oplæser, når du bruger dine EuroBraille AzerBraille-, Clio-, NoteBraille-, PupiBraille- og Scriba-modeller.

Bemærkninger!: 

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Skarp, op

 • Fem

 • Routingtast

Sekundær handling

 • I

 • K

 • Skarp, ned

Vis genvejsmenu

 • Skarp, A

 • G

 • Skarp, op

 • Fem

Panorer braille til højre

 • M

Panorer braille til venstre

 • E

Braille start

 • Skarp, venstre

Braille slut

 • Skarp, højre

Braille næste

 • L

Braille forrige

 • F

Braille først

 • Skarp, tre

 • Skarp, E

 • En

Braille sidst

 • Skarp, ni

 • Skarp, M

 • Syv

Vælg navigationstilstand

 • H

Start tekstmarkering ved angivne tegn

 • Stjerne, E, routingtast

Afslut tekstmarkering og kopiér til Udklipsholder

 • Stjerne M, routingtast

Indsæt fra Udklipsholder ved markørpunkt

 • Stjerne, L

Esys 80

Når du bruger din EuroBraille Esys 80-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

 • Kontakt 3 er den venstre indre kontakt.

 • Kontakt 4 er den højre indre kontakt.

 • Kontakt 5 er mellem kontakt 1 og kontakt 3.

 • Kontakt 6 er mellem kontakt 2 og kontakt 4.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick højre, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esys 40, 64

Når du bruger EuroBraille Esys 40- og EuroBraille Esys 64-skærme med Oplæser, skal du bruge følgende kommandoer til at navigere på pc'en.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

 • Kontakt 3 er den venstre indre kontakt.

 • Kontakt 4 er den højre indre kontakt.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick ned, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esys 12, 24

Når du bruger din EuroBraille EuroBraille Esys 12- Esys 24-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick højre, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esytime

Når du bruger din EuroBraille Esytime-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Iris

Når du bruger din EuroBraille Iris-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Menutasten er den lille runde knap til venstre for markørroutingtasterne.

 • 7-tasten er den lille runde knap til højre for markørroutingtasterne.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • L5

 • L6

 • Ned + venstre, ned

Vis genvejsmenu

 • L3

 • Ned + venstre, op

 • L6 + L7

Panorer braille til højre

 • L8

Panorer braille til venstre

 • L1

Braille start

 • Ned + venstre, venstre

Braille slut

 • Ned + venstre, højre

Braille næste

 • L7

Braille forrige

 • L2

Braille først

 • Ned + Left, L1

 • L1 + L2

Braille sidst

 • Ned + Left, L8

 • L7 + L8

Vælg navigationstilstand

 • Ned + højre, op

 • L4

Start tekstmarkering ved tegn

 • Ned + højre, L1, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Ned + højre, L8, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Ned + højre, L7

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×