Brug af en EuroBraille-braille-skærm med Oplæser

Oplæser understøtter følgende EuroBraille-braille-skærme i Windows 10 Creators Update. Hvis du vil vide mere om braille i Oplæser, skal du se Kapitel 8: Brug af Oplæser med braille.

Du kan finde en liste over alle understøttede braille-skærme i Appendiks C: Understøttede braille-skærme.

Understøttede EuroBraille-braille-skærme

AzerBraille, Clio, NoteBraille, PupiBraille, Scriba

Brug følgende kommandoer med Oplæser, når du bruger dine EuroBraille AzerBraille-, Clio-, NoteBraille-, PupiBraille- og Scriba-modeller.

Bemærkninger!: 

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Skarp, op

 • Fem

 • Routingtast

Sekundær handling

 • I

 • K

 • Skarp, ned

Vis genvejsmenu

 • Skarp, A

 • G

 • Skarp, op

 • Fem

Panorer braille til højre

 • M

Panorer braille til venstre

 • E

Braille start

 • Skarp, venstre

Braille slut

 • Skarp, højre

Braille næste

 • L

Braille forrige

 • F

Braille først

 • Skarp, tre

 • Skarp, E

 • En

Braille sidst

 • Skarp, ni

 • Skarp, M

 • Syv

Vælg navigationstilstand

 • H

Start tekstmarkering ved angivne tegn

 • Stjerne, E, routingtast

Afslut tekstmarkering og kopiér til Udklipsholder

 • Stjerne M, routingtast

Indsæt fra Udklipsholder ved markørpunkt

 • Stjerne, L

Esys 80

Når du bruger din EuroBraille Esys 80-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

 • Kontakt 3 er den venstre indre kontakt.

 • Kontakt 4 er den højre indre kontakt.

 • Kontakt 5 er mellem kontakt 1 og kontakt 3.

 • Kontakt 6 er mellem kontakt 2 og kontakt 4.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick højre, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esys 40, 64

Når du bruger EuroBraille Esys 40- og EuroBraille Esys 64-skærme med Oplæser, skal du bruge følgende kommandoer til at navigere på pc'en.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

 • Kontakt 3 er den venstre indre kontakt.

 • Kontakt 4 er den højre indre kontakt.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick ned, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esys 12, 24

Når du bruger din EuroBraille EuroBraille Esys 12- Esys 24-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

 • Kontakterne er 3-vejs kontroller (venstre, højre, tryk på) på frontfladen.

 • Kontakt 1 er den venstre ydre kontakt.

 • Kontakt 2 er den højre ydre kontakt.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

 • Kontakt 1 højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

 • Kontakt 1 venstre

Braille start

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 venstre

Braille slut

 • Venstre joystick højre + Kontakt 1 højre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Vælg navigationstilstand

 • Venstre joystick højre + kontakt 1 + kontakt 1 højre

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick højre, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick tryk

Esytime

Når du bruger din EuroBraille Esytime-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Joystickkene er de små, runde 5-vejs kontroller (venstre, højre, op, ned, tryk) kontrolelementer til venstre og højre for markørroutingtasterne.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • Venstre joystick højre

Vis genvejsmenu

 • Venstre joystick venstre

 • Højre joystick tryk

Panorer braille til højre

 • Højre joystick højre

Panorer braille til venstre

 • Højre joystick venstre

Braille næste

 • Højre joystick ned

Braille forrige

 • Højre joystick op

Braille først

 • Venstre joystick op

Braille sidst

 • Venstre joystick ned

Start tekstmarkering ved tegn

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Venstre joystick ned + højre Joystick venstre, routingtast 1

Iris

Når du bruger din EuroBraille Iris-skærm med Oplæser, kan du bruge følgende kommandoer til at navigere på din pc.

Bemærkninger!: 

 • Markørroutingtasterne er de små runde knapper lige bag ved braille-cellerne.

 • Routingtast 1 betyder, at der skal trykkes én gang en på markørroutingtast (enkeltklik).

 • Routingtast 2 betyder, at der hurtigt skal trykkes to gange på en markørroutingtast (dobbeltklik).

 • De otte priktaster på braille-tastaturet er bag markørroutingtasterne.

 • Fra venstre mod højre kaldes de prik 7, prik 3, prik 2, prik 1, prik 4, prik 5, prik 6 og prik 8.

 • De to taster på braille-tastaturet foran braille-cellerne kaldes, fra venstre mod højre, tilbage, mellemrumstast.

 • Menutasten er den lille runde knap til venstre for markørroutingtasterne.

 • 7-tasten er den lille runde knap til højre for markørroutingtasterne.

Oplæser-handling

Skærmknapper

Primær handling

 • Routingtast

Sekundær handling

 • L5

 • L6

 • Ned + venstre, ned

Vis genvejsmenu

 • L3

 • Ned + venstre, op

 • L6 + L7

Panorer braille til højre

 • L8

Panorer braille til venstre

 • L1

Braille start

 • Ned + venstre, venstre

Braille slut

 • Ned + venstre, højre

Braille næste

 • L7

Braille forrige

 • L2

Braille først

 • Ned + Left, L1

 • L1 + L2

Braille sidst

 • Ned + Left, L8

 • L7 + L8

Vælg navigationstilstand

 • Ned + højre, op

 • L4

Start tekstmarkering ved tegn

 • Ned + højre, L1, routingtast 1

Vælg fra Start-tegn til angivet tegn og kopiér til Udklipsholder

 • Ned + højre, L8, routingtast 1

Indsæt fra Udklipsholder

 • Ned + højre, L7

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×