Oplæser er en skærmlæserapp, der er indbygget i Windows 11, så du skal ikke downloade eller installere noget. Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger Oplæser med Windows, så du kan begynde at bruge apps, søge på internettet og meget mere. 

Under indholdsfortegnelsen er der et afsnit om nyheder i Oplæser.

Bemærk!Denne vejledning er tilgængelig som et Word-dokument og en PDF-fil(kun på engelsk). Hvis du vil have flere sprog eller formater, skal du kontakte Answer Desk.

Vil du vide mere om, hvordan du bruger Oplæser til at gøre ting i Office-apps, f.eks. Outlook og Word? Se artiklerne på denne side: Brug en skærmlæser og tastaturgenveje sammen med Office apps.

Følg disse links for at få mere at vide om, hvordan du bruger en skærmlæser til at gøre Windows 11:

Indholdsfortegnelse

Kapitel

Indeholder

Kapitel 1: Introduktion til Oplæser

En oversigt over Oplæser, herunder hvordan du starter og stopper den.

Kapitel 2: Grundlæggende funktioner i Oplæser

Sådan navigerer du rundt på skærmen, finder og åbner apps, ændrer, hvad Oplæser skal læse, og justerer talehastighed og lydstyrke.

Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden

Sådan bruger du scanningstilstanden til at navigere i apps, mails og på internettet.

Kapitel 4: Læs tekst

Sådan læser du og får oplysninger om tekst, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tegnsætning.

Kapitel 5: Navigation

Sådan får du flere oplysninger om appen eller siden, som du udforsker, med visninger i Oplæser.

Kapitel 6: Brug af Oplæser med touch

Sådan bruger du Oplæser med touch, herunder grundlæggende bevægelser.

Kapitel 7: Tilpas Oplæser

Sådan ændrer du, hvordan Oplæser starter, bestemmer, hvor meget feedback du hører, når du skriver, ændrer Oplæser-kommandoer og bruger tredjepartssoftware til tekst til tale-funktionen.

Kapitel 8: Brug af Oplæser med braille

Hvordan du bruger Oplæser med en braille-skærm, der kan opdateres.

Appendiks A: understøttede sprog og stemmer

En liste over understøttede sprog og tilgængelige TTS-stemmer i Oplæser.

Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser

En liste over tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser.

Appendiks C: understøttede braille-skærme

En liste over braille-skærme, der understøttes af Oplæser.

Appendiks D: Brugervejledninger til tidligere versioner af Oplæser

Brugervejledninger til tidligere versioner af Oplæser

Appendiks E: Oplæsers lyde

En liste over de lyde, Oplæser bruger, og hvad disse lyde betyder.

Nyheder

Version udgivet i oktober 2021

Hvis du vil give Microsoft feedback, så tryk på Oplæser (Caps lock) + Alt + F, mens Oplæser kører.

Nye eller bemærkelsesværdige kommandoer

Nye kommandoer i Oplæser i Windows 11

Tredobbelt tryk med 2 fingre: Afviser genvejsmenuer (efterligner Escape-tasten)

Nye ofte anvendte Windows hurtigtaster i Windows 11

 • Windows+A: åbner Quick Indstillinger

 • Windows-tast +C: åbnes Teams chat

 • Windows-tast +N: åbner meddelelsescenter

 • Windows-tast + W: åbner Widgets

 • Ctrl+E: åbner søgningen i de fleste apps

 • Ctrl+F: Åbner søgningen i Windows butik

Ofte anvendte genvejstaster for Tilgængelighed til Oplæser og Hjælp til handicappede

 • Oplæser + Ctrl + D: Hent websidekilden til et link

 • Oplæser + S: Få en oversigt over en webside

 • Oplæser + S to gange hurtigt: Få websideoversigten og dialogboksen Populære links

 • Oplæser + H: Slå læsning af kolonneoverskrifter Outlook eller fra

 • Oplæser + Alt + F: Giv feedback på Oplæser

 • Windows-tast + plustegn (+): Åbn Forstørrelsesglas

 • Windows+U: åbner landingssiden for tilgængelighedsindstillinger

Du kan finde en liste over de tastaturgenveje, du kan bruge Windows i Tastaturgenveje i Windows. Du kan finde en liste over tastaturgenveje Windows i Tastaturgenveje i apps. Du kan finde en liste over tastaturgenveje i Windows teknologiske hjælpemidler i Windows om hjælp til handicappede.

Andre funktioner, der er nye i Oplæser i de seneste versioner

Mailforbedringer i Outlook og Windows Mail

Brug scanningstilstand til at læse mails

Scanningstilstand slås automatisk til, når du åbner en mail. Brug piletasterne og andre kommandoer i scanningstilstand på samme måde som på internettet til at navigere rundt.

Mails læses automatisk

Når du åbner en mail, starter Oplæser med at læse – der kræves ingen kommandoer.

Få de vigtigste oplysninger, spring over støj

I Outlook læser Oplæser en mails status (ulæst, videresendt osv.), hvem der har sendt den, emnelinjen og alle andre egenskaber for mailen, der er vigtige eller entydige (f.eks. læser Oplæser, hvis en mail er markeret med flag, men læser ikke, hvis en mail ikke er markeret).

Oplæser læser ikke unødvendige tabeloplysninger, f.eks. om der er fem tomme kolonner, og kolonneoverskrifter læses som standard ikke. Slå læsning af kolonneoverskrifter i Outlook til eller fra ved at trykke på Oplæser + H.

Webforbedringer

Ikke flere unyttige links

Oplæser giver dig titlen på websiden for et link. Tryk på Oplæser + CTRL+ D, så sender Oplæser den adresse, du er på, til en onlinetjeneste, der giver sidetitlen til Oplæser. Når fokus er på et billede, viser kommandoen Oplæser + Ctrl + D en beskrivelse af billedet. Hvis du vil deaktivere alle onlinetjenester, der bruges af Oplæser, kan du deaktivere denne funktion i indstillingerne for Oplæser.

Få en hurtig oversigt over en webside

Tryk på Oplæser + S for at få en websideoversigt, der indeholder antallet af links, landemærker og overskrifter, læst højt.

Populære links og fuldstændig websideoversigt

Tryk hurtigt på Oplæser + S to gange for at åbne en dialogboks på skærmen med følgende oplysninger: antallet af links, landmærker og overskrifter på en side og en liste over populære links for en side (populære links er de links på siden, der har højest engagement).

Websider læses automatisk

Oplæser læser automatisk websider og starter øverst på siden.

Lydforbedringer

Nye lyde for almindelige handlinger

Oplæsers lyde er nu mere funktionelle og responsive. Der afspilles f.eks. nu lyd for almindelige handlinger, f.eks. når du befinder dig på et link, eller når du slår scanningstilstand til eller fra. Hvis du vil administrere lyde for almindelige handlinger, skal du gå til Indstillinger for Oplæser. Hvis du vil høre oplæserens lyde, skal du se Appendiks E: Oplæsers lyde.

Hør store bogstaver og ord

I Oplæser læses store bogstaver som standard på samme måde som små bogstaver. Det betyder, at "Ord", "ORD" og "ord" alle lyder ens (også selvom kombinationen af store og små bogstaver er forskellig).

Hvis du vil høre, når der forekommer et stort bogstav, kan Oplæser sige "stort bogstav" før bogstavet eller læse ordet eller bogstavet i en højere tone. Hvis du vil ændre den måde, Oplæser håndterer store bogstaver på, skal du gå til afsnittet "Rediger, hvad du hører, når du læser og interagerer" i indstillingerne for Oplæser.

Læs med forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas, som er den funktion til forstørrelse, Windows 11, læser nu tekst højt. Dette kan være nyttigt, hvis du er en bruger med nedsat syn, der gerne vil have tekst læst højt efter behov.  Du kan finde flere oplysninger i Brug Forstørrelsesglas til at gøre det nemmereat se ting på skærmen.

Startside for Oplæser

Hver gang du slår Oplæser til, går du til startsiden for Oplæser. Her kan du finde alt det, du behøver, på ét sted, uanset om du ønsker at ændre indstillinger for Oplæser eller lære det grundlæggende om Oplæser med Hurtig start. Og når startsiden for Oplæser minimeres, vises den på proceslinjen, så du behøver ikke at navigere rundt på den ved hjælp af Alt + Tab for at skifte mellem ting.

Læsning efter sætning

Oplæser kan nu læse næste, aktuelle og foregående sætninger. Læsning efter sætning er tilgængelig, hver gang du bruger et tastatur, touch eller braille.

"Sætning" har også sin egen visning i Oplæser. Tryk på Oplæser + Page up eller Oplæser + Page down for at få adgang til sætningsvisning. Tryk derefter på Oplæser + Venstre pil for at gå til foregående sætning og Oplæser + Højre pil for at gå til næste.

Du kan bruge disse nye kommandoer på Braille-skærme ved at trykke på prikkerne 2-3-4 eller 2-3-4-7 i kommandoinput-tilstand. 

Nye detaljeringsniveauer

Oplæser har fem detaljeringsniveauer, der påvirker mængden af oplysninger, du hører, når Oplæser læser tekst, f.eks. websteder, og når du interagerer med kontrolelementer. Hvert niveau dokumenteres i kapitel 4 med en kort beskrivelse af, hvordan du kan bruge det.

Brug scanningstilstand i din favoritbrowser

Scanningstilstand er automatisk slået til i Google Chrome og Microsoft Edge.

Standardtastaturlayout

Vi vil gøre det nemmere for dig at lære at bruge Oplæser, så har vi tilføjet et nyt standardtastaturlayout. Det opdaterede layout er mere som det tastaturlayout, du måske har oplevet i andre skærmlæsere.

Når der nævnes tastaturkommandoer i denne vejledning, er de til det nye standardtastaturlayout. Nogle af de nye kommandoer indeholder opdateringer til Oplæsers side-, afsnits-, linje-, ord- og tegnkommandoer. Du vil også bemærke nye kommandoer som f.eks. søgefunktionen i Oplæser, en liste over links, en liste over overskrifter og en liste over landemærker. Du kan nu bruge det numeriske tastatur til visse kommandoer.

Du kan udforske alle de nye og opdaterede kommandoer i Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser. Find kommandoerne for scanningstilstand i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Bemærk! Tastaturet bruger standardlayoutet som standard. Hvis du vil ændre dette, skal du gå til Indstillinger> Tilgængelighed > Oplæser og vælge layoutet Ældre. Du kan også finde dine indstillinger for Oplæser ved at trykke på Windows -tasten + Ctrl + N. Nye Oplæser-kommandoer er ikke tilgængelige i tastaturlayoutet Ældre, hvis tastetryk for ældre kommandoer er i konflikt med dem, der bruges af de nye funktioner i Oplæser.

Åbn indstillinger for Oplæser

Oplæsertast

Du kan nu vælge, hvilken ændringstast du vil bruge i Oplæser-kommandoer. Både Caps Lock- og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tast. Du kan bruge en af disse taster i en hvilken som helst kommando, der bruger Oplæser-tasten. Oplæser-tasten kaldes blot for "Oplæser" i kommandoer. Du kan ændre din Oplæser-tast i Indstillinger for Oplæser.

Opdaterede kommandoer til Skift visning

Kommandoer til Skift visning er nu knyttet til tasterne Oplæser+Page Up og Page down. Du kan også bruge Skift visning ved at trykke på Oplæser +Ctrl+pil op og pil ned.

Forbedringer af scanningstilstand

Scanningstilstandens primære og sekundære handlingskommandoer er ændret. Du kan udføre en primær handling ved at trykke på Enter eller mellemrumstasten. Du kan udføre en sekundær handling ved at bruge Skift-tasten sammen med disse taster (Skift + Enter eller Skift + mellemrumstasten). Du kan se ændringen, uanset hvilket tastaturlayout du vælger.

Desuden er der føjet adskillige nye tastaturgenveje til scanningstilstanden, som gør det muligt at markere tekst. Du kan få mere at vide om dem i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Oplæser er en app til læsning af skærmen, der er indbygget i Windows 10, så der er ikke noget, du skal downloade eller installere. Denne vejledning beskriver, hvordan du bruger Oplæser med Windows, så du kan begynde at bruge apps, søge på internettet og meget mere. 

Under indholdsfortegnelsen er der et afsnit om nyheder i Oplæser.

Bemærk!Denne vejledning er tilgængelig som et Word-dokument og en PDF-fil (kun på engelsk). Du kan downloade en version af denne vejledning i braille (us English non-UEB grade 2 braille). Hvis du vil have flere sprog eller formater, skal du kontakte Answer Desk.

Vil du vide mere om, hvordan du bruger Oplæser til at gøre ting i Office-apps, f.eks. Outlook og Word? Se artiklerne på denne side: Brug en skærmlæser og tastaturgenveje sammen med Office apps.

Indholdsfortegnelse

Kapitel

Indeholder

Kapitel 1: Introduktion til Oplæser

En oversigt over Oplæser, herunder hvordan du starter og stopper den.

Kapitel 2: Grundlæggende funktioner i Oplæser

Sådan navigerer du rundt på skærmen, finder og åbner apps, ændrer, hvad Oplæser skal læse, og justerer talehastighed og lydstyrke.

Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden

Sådan bruger du scanningstilstanden til at navigere i apps, mails og på internettet.

Kapitel 4: Læs tekst

Sådan læser du og får oplysninger om tekst, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tegnsætning.

Kapitel 5: Navigation

Sådan får du flere oplysninger om appen eller siden, som du udforsker, med visninger i Oplæser.

Kapitel 6: Brug af Oplæser med touch

Sådan bruger du Oplæser med touch, herunder grundlæggende bevægelser.

Kapitel 7: Tilpas Oplæser

Sådan ændrer du, hvordan Oplæser starter, bestemmer, hvor meget feedback du hører, når du skriver, ændrer Oplæser-kommandoer og bruger tredjepartssoftware til tekst til tale-funktionen.

Kapitel 8: Brug af Oplæser med braille

Hvordan du bruger Oplæser med en braille-skærm, der kan opdateres.

Appendiks A: understøttede sprog og stemmer

En liste over understøttede sprog og tilgængelige TTS-stemmer i Oplæser.

Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser

En liste over tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser.

Appendiks C: understøttede braille-skærme

En liste over braille-skærme, der understøttes af Oplæser.

Appendiks D: Brugervejledninger til tidligere versioner af Oplæser

Brugervejledninger til tidligere versioner af Oplæser

Appendiks E: Oplæsers lyde

En liste over de lyde, Oplæser bruger, og hvad disse lyde betyder.

Nyheder

Version udgivet i 2020

Denne version handler om at hjælpe dig med at få tingene gjort hurtigere. Hvis du vil give Microsoft feedback, så tryk på Oplæser (Caps lock) + Alt + F, mens Oplæser kører.

Mailforbedringer i Outlook og Windows Mail

Brug scanningstilstand til at læse mails

Scanningstilstand slås automatisk til, når du åbner en mail. Brug piletasterne og andre kommandoer i scanningstilstand på samme måde som på internettet til at navigere rundt.

Mails læses automatisk

Når du åbner en mail, starter Oplæser med at læse – der kræves ingen kommandoer.

Få de vigtigste oplysninger, spring over støj

I Outlook læser Oplæser en mails status (ulæst, videresendt osv.), hvem der har sendt den, emnelinjen og alle andre egenskaber for mailen, der er vigtige eller entydige (f.eks. læser Oplæser, hvis en mail er markeret med flag, men læser ikke, hvis en mail ikke er markeret).

Oplæser læser ikke unødvendige tabeloplysninger, f.eks. om der er fem tomme kolonner, og kolonneoverskrifter læses som standard ikke. Slå læsning af kolonneoverskrifter Outlook eller fra ved at trykke på Oplæser + H.

Webforbedringer

Ikke flere unyttige links

Oplæser giver dig titlen på websiden for et link. Tryk på Oplæser + Ctrl + D, og Oplæser tager URL-adressen til det link, du er på, og sender den til en onlinetjeneste, der giver sidetitlen til Oplæser. Når fokus er på et billede, viser kommandoen Oplæser + Ctrl + D en beskrivelse af billedet. Hvis du vil deaktivere alle onlinetjenester, der bruges i Oplæser, kan du slå denne indstilling fra i Indstillinger for Oplæser.

Få en hurtig oversigt over en webside

Tryk på Oplæser + S for at få en websideoversigt, der indeholder antallet af links, landemærker og overskrifter, læst højt.

Populære links og fuldstændig websideoversigt

Tryk hurtigt på Oplæser + S to gange for at åbne en dialogboks på skærmen med følgende oplysninger: antallet af links, landmærker og overskrifter på en side og en liste over populære links for en side (populære links er de links på siden, der har højest engagement).

Websider læses automatisk

Oplæser læser automatisk websider og starter øverst på siden.

Lydforbedringer

Nye lyde for almindelige handlinger

Oplæsers lyde er nu mere funktionelle og responsive. Der afspilles f.eks. nu lyd for almindelige handlinger, f.eks. når du befinder dig på et link, eller når du slår scanningstilstand til eller fra. Hvis du vil administrere lyde for almindelige handlinger, skal du gå til Indstillinger for Oplæser. Hvis du vil høre oplæserens lyde, skal du se Appendiks E: Oplæsers lyde.

Hør store bogstaver og ord

I Oplæser læses store bogstaver som standard på samme måde som små bogstaver. Det betyder, at "Ord", "ORD" og "ord" alle lyder ens (også selvom kombinationen af store og små bogstaver er forskellig).

Hvis du vil høre, når der forekommer et stort bogstav, kan Oplæser sige "stort bogstav" før bogstavet eller læse ordet eller bogstavet i en højere tone. Hvis du vil ændre den måde, Oplæser håndterer store bogstaver på, skal du gå til afsnittet "Rediger, hvad du hører, når du læser og interagerer" i indstillingerne for Oplæser.

Læs med forstørrelsesglas

Forstørrelsesglas, som er den funktion til forstørrelse, som følger med Windows 10, læser nu tekst højt. Dette kan være nyttigt, hvis du er en bruger med nedsat syn, der gerne vil have tekst læst højt efter behov.  Du kan finde flere oplysninger i Brug Forstørrelsesglas til at gøre det nemmereat se ting på skærmen.

Nye eller bemærkelsesværdige kommandoer

Oplæser + Ctrl + D: Hent websidekilden til et link

Oplæser + S: Få en oversigt over en webside

Oplæser + S to gange hurtigt: Hent dialogboksen oversigt over websiden og populære links

Oplæser + H:Slå læsning af kolonneoverskrifter Outlook eller fra

Oplæser + Alt + F:Giv feedback på Oplæser

Windows-tast+plustegn (+): Åbn Forstørrelsesglas

Andre funktioner, der er nye i Oplæser i de seneste versioner

Startside for Oplæser

Hver gang du slår Oplæser til, går du til startsiden for Oplæser. Her kan du finde alt det, du behøver, på ét sted, uanset om du ønsker at ændre indstillinger for Oplæser eller lære det grundlæggende om Oplæser med Hurtig start. Og når startsiden for Oplæser minimeres, vises den på proceslinjen, så du behøver ikke at navigere rundt på den ved hjælp af Alt + Tab for at skifte mellem ting.

Læsning efter sætning

Oplæser kan nu læse næste, aktuelle og foregående sætninger. Læsning efter sætning er tilgængelig, hver gang du bruger et tastatur, touch eller braille.

"Sætning" har også sin egen visning i Oplæser. Tryk på Oplæser + Page up eller Oplæser + Page down for at få adgang til sætningsvisning. Tryk derefter på Oplæser + Venstre pil for at gå til foregående sætning og Oplæser + Højre pil for at gå til næste.

Du kan bruge disse nye kommandoer på Braille-skærme ved at trykke på prikkerne 2-3-4 eller 2-3-4-7 i kommandoinput-tilstand. 

Nye detaljeringsniveauer

Oplæser har fem detaljeringsniveauer, der påvirker mængden af oplysninger, du hører, når Oplæser læser tekst, f.eks. websteder, og når du interagerer med kontrolelementer. Hvert niveau dokumenteres i kapitel 4 med en kort beskrivelse af, hvordan du kan bruge det.

Brug scanningstilstand i din favoritbrowser

Scanningstilstand er automatisk slået til i Google Chrome og Microsoft Edge.

Standardtastaturlayout

Vi vil gøre det nemmere for dig at lære at bruge Oplæser, så har vi tilføjet et nyt standardtastaturlayout. Det opdaterede layout er mere som det tastaturlayout, du måske har oplevet i andre skærmlæsere.

Når der nævnes tastaturkommandoer i denne vejledning, er de til det nye standardtastaturlayout. Nogle af de nye kommandoer indeholder opdateringer til Oplæsers side-, afsnits-, linje-, ord- og tegnkommandoer. Du vil også bemærke nye kommandoer som f.eks. søgefunktionen i Oplæser, en liste over links, en liste over overskrifter og en liste over landemærker. Du kan nu bruge det numeriske tastatur til visse kommandoer.

Du kan udforske alle de nye og opdaterede kommandoer i Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser. Find kommandoerne for scanningstilstand i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Bemærk! Tastaturet bruger standardlayoutet som standard. Hvis du vil ændre dette, skal du gå til Indstillinger > Øget tilgængelighed > Oplæser og vælge layoutet Ældre. Du kan nu også finde dine indstillinger i Oplæser ved at trykke på Windows-tasten+Ctrl+N. Nye Oplæser-kommandoer er ikke tilgængelige i tastaturlayoutet Ældre, hvis tastetryk for ældre kommandoer er i konflikt med dem, der bruges af de nye funktioner i Oplæser.
Åbn indstillinger for Oplæser
 

Oplæsertast

Du kan nu vælge, hvilken ændringstast du vil bruge i Oplæser-kommandoer. Både Caps Lock- og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tast. Du kan bruge en af disse taster i en hvilken som helst kommando, der bruger Oplæser-tasten. Oplæser-tasten kaldes blot for "Oplæser" i kommandoer. Du kan ændre din Oplæser-tast i Indstillinger for Oplæser.

Opdaterede kommandoer til Skift visning

Kommandoer til Skift visning er nu knyttet til tasterne Oplæser+Page Up og Page down. Du kan også bruge Skift visning ved at trykke på Oplæser +Ctrl+pil op og pil ned.

Forbedringer af scanningstilstand

Scanningstilstandens primære og sekundære handlingskommandoer er ændret. Du kan udføre en primær handling ved at trykke på Enter eller mellemrumstasten. Du kan udføre en sekundær handling ved at bruge Skift-tasten sammen med disse taster (Skift + Enter eller Skift + mellemrumstasten). Du kan se ændringen, uanset hvilket tastaturlayout du vælger.

Desuden er der føjet adskillige nye tastaturgenveje til scanningstilstanden, som gør det muligt at markere tekst. Du kan få mere at vide om dem i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Giv feedback

Din feedback er med til at forbedre Oplæser. Når Oplæser er slået til, skal du trykke på Oplæser + Alt + F for at åbne Feedback Hub, så du kan give feedback om Oplæser. Hvis du har brug for teknisk support til Oplæser eller andre Microsoft-teknologiske hjælpemidler, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk.

Hvis du vil give Microsoft yderligere diagnosticerings- og ydeevnedata, skal du trykke på Windows-tasten  + Ctrl + N for at åbne indstillinger for Oplæser, slå Hjælp os med at forbedre Oplæser til og derefter genstarte Oplæser.
Åbn indstillinger for Oplæser
 

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×