Fejlfinding af Microsoft Wireless Display Adapter

Hvis du støder på problemer med din trådløse skærmadapter, er her er nogle fejlfindingstrin. Vi anbefaler, at du følger dem i rækkefølge, indtil dit problem er løst. 

Før du går i gang

I mange tilfælde kan du løse problemet ved at installere de seneste opdateringer til Windows. Du kan finde flere oplysninger under Opdater Windows 10. Du kan også prøve følgende:

 • Sørg for, at adapteren er sat i USB-opladningsporten på din anden skærm. Adapteren får strøm via denne port. Du opnår den mest stabile forbindelse ved at bruge en USB-opladningsport, der er sluttet direkte til en stikkontakt, og leverer mindst 5 W (5 V/1 A) strøm.

 • Adapteren kan kun oprette forbindelse til én skærm ad gangen. Før du opretter forbindelse til adapteren, skal du slutte enheden til Wi-Fi.

 • Hold enheden inden for 23 fod (7 m) af den anden skærm. Du kan få mere at vide om, hvordan du forbinder din enhed til adapteren, under Opdater Microsoft Wireless Display Adapter.

Foretag fejlfinding af din adapter

Vælg den sektion, der passer bedst til dit problem, og følg vejledningen. 

Hvis du har problemer med at oprette forbindelse mellem enheden og Microsoft Wireless Display Adapter, kan du prøve disse løsninger i rækkefølge.

Løsning 1: Installér de seneste opdateringer

Mange almindelige tilslutningsproblemer kan løses, hvis du installerer de seneste opdateringer til enheden og Windows. Sådan får du opdateringer:

 1. Vælg Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update .

 2. Vælg Søg efter opdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, installeres de automatisk. Du skal muligvis genstarte enheden, når opdateringerne er blevet installeret.

Løsning 2: Kontrollér dine HDMI- og USB-forbindelser

Sørg for, at både adapterens HDMI- og USB-endestykke er tilsluttet korrekt.

 • Sørg for, at HDMI-endestykket af adapteren er sat i HDMI-porten på din anden skærm. Brug om nødvendigt det medfølgende HDMI-forlængerkabel.

 • Sørg for, at adapterens USB-endestykke er sat i en USB-strømkilde. Hvis den anden skærm ikke har en USB-opladningsport, skal du bruge opladningsporten på en strømforsyning til enheden eller en anden USB-oplader.

 • Du opnår den mest stabile forbindelse ved at bruge en USB-opladningsport, der er sluttet direkte til en stikkontakt. Brug en USB-forlængerledning, hvis dit USB-stik skal være længere.

 • Sørg for, at den stikkontakt, du bruger, fungerer korrekt. Test det ved at forbinde noget andet.

Løsning 3: Opdater adapterens firmware

Hvis du kan tilslutte enheden til kortet, men det, du kan se på din enhed, ikke er synligt på den anden skærm, kan kortets firmware være forældet.

Microsoft Wireless Display Adapter-appen sørger for indstillinger og firmwareopdateringer til adapteren. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du installere appen fra Microsoft Store. Du kan få oplysninger om, hvordan du installerer appen, under Brug af Microsoft Wireless Display Adapter.

Sådan bruger du appen til at opdatere adapterens firmware:

 1. Slut din Windows 10-enhed til adapteren.

 2. Åbn appen Microsoft Wireless Display Adapter, og vælg Opdatering og sikkerhed.

 3. Hvis der er en tilgængelig opdatering, vælg Opdater. Du skal holde appen åben og bevare forbindelsen til kortet, indtil opdateringerne er fuldført. I

Løsning 4: Genstart adapteren

 1. Fjern Microsoft Wireless Display Adapter fra den anden skærm.

 2. Genstart din enhed.

 3. Forbind Microsoft Wireless Display Adapter med tv'et eller skærmen igen.

 4. Forsøgt at vise mere end én gang.

Kontroller, om der er opdateringer på enheden, når du har prøvet denne løsning. For at gøre dette skal du vælge Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update , vælge Søg efter opdateringer , og installere en, der er tilgængelig.

Løsning 5: Nulstil adapteren

Nulstil adapteren. Det er også nyttigt, hvis du har glemt din adgangskode. Sådan gør du:

 1. Fjern din adapter fra den anden skærm.

 2. Tryk og hold nulstillingsknappen nede i 10 sekunder på kortet ud for den traditionelle forbindelse. Adapterens LED-lys blinker.

 3. Forbind adapteren til den anden skærm igen.

 4. Når Klar til at forbinde vises på den anden skærm, skal du vælge handlingscenter  Meddelelsesikon på proceslinjen på proceslinjen.

 5. Vælg Forbind, og vælg navnet på din adapter på listen over resultater.

Løsning 6: Fjern adapteren, og opret forbindelse igen

Der er muligvis et problem med forbindelsen mellem enheden og adapteren. For at få løst problemet kan du prøve at afbryde forbindelsen mellem adapteren og enheden, og tilslutte den igen.

Sådan gør du på en Windows 10-enhed: 

 1. Vælg Start  > Indstillinger  > Enheder  > Bluetooth og andre enheder.

 2. Under Trådløse skærme og docks skal du vælge navnet på din adapter, og derefter vælge Fjern enhed.

 3. Vælg Tilføj Bluetooth- eller andre enheder.

 4. Vælg Trådløs skærm eller dock for at genoprette forbindelsen til mellem din enhed og Microsoft Wireless Display Adapter.

Løsning 7: Giv adapteren mulighed for at kommunikere gennem Windows Firewall

Windows Firewall forhindrer muligvis, at adapteren kan oprette forbindelse til din enhed. Sådan tillader du, at adapteren kommunikerer gennem firewallen:

 1. I søgefeltet på proceslinjen skal du skrive tillad firewall, og derefter vælge Giv et program adgang gennem Windows Firewall i listen over resultater.

 2. Gå til Navn, find Trådløs skærm, og sørg for, at Privat og Offentlig er valgt, og vælg derefter OK.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan vælge noget i feltet Tilladte apps og funktioner, er du ikke logget på som administrator. Vælg Skift indstillinger, skriv din administratoradgangskode, og vælg derefter Ja. Er du administrator på din enhed, skal adgangskoden være den samme, som du brugte til at konfigurere din enhed. Sørg derefter for, at Privat og Offentlig er valgt, og vælg OK.

Løsning 8: Skift frekvensbåndet for trådløs forbindelse på din enhed

Microsoft Wireless Display Adapter kan kommunikere med enheder på frekvensbåndet 2,4 GHz eller 5 GHz for trådløse forbindelser, men du skal have aktiveret 2,4 GHz-båndet på din enhed, når du danner par mellem enheden og adapteren.

Sådan aktiverer du 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet:

 1. Skriv enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Enhedshåndtering i listen over resultater.

 2. Udvid Netværksadaptere, og højreklik på enhedens netværksadapter. Du kan f.eks. vælge Marvell AVASTAR-adapter eller Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless-netværksadapter.

 3. Vælg Egenskaber > Avanceret.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen Avanceret, er du ikke logget på som administrator. I dette tilfælde skal du vælge Skift indstillinger, skrive din administratoradgangskode, og derefter vælge Ja.Derefter kan du vælge Avanceret. Er du administrator på din enhed, skal adgangskoden være den samme adgangskode, som du brugte til at konfigurere din enhed.

 4. Vælg Bånd under Egenskab.

 5. Vælg pilen under Værdi, og vælg Autofunktion > OK.

Løsning 9: Geninstaller Intel HD Graphics-driveren

En fejl i Intel HD Graphics-driveren på din enhed forhindrer muligvis enheden i at kommunikere med Microsoft Wireless Display Adapter. Prøv at fjerne og geninstallere driveren.

Sådan gør du på en Windows 10-enhed:

 1. Skriv enhedshåndtering i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Enhedshåndtering i listen over resultater.

 2. Udvid Skærmadaptere, højreklik på Intel HD Graphics-driver, og vælg derefter Fjern.

 3. Vælg Start  > Tænd/sluk > Genstart.

 4. Når du har genstartet din enhed, skal du gå til Start  > Indstillinger  > Enheder  > Bluetooth og andre enheder.

 5. Vælg Tilføj Bluetooth- eller andre enheder.

 6. Vælg Trådløs skærm eller dock for at genoprette forbindelsen mellem din enhed og Microsoft Wireless Display Adapter.

Løsning 10: Fjern og geninstaller enhedens Wi-Fi-driver

 1. Vælg søgefeltet på proceslinjen, skriv enhedshåndtering, og vælg derefter Enhedshåndtering på listen med søgeresultater.

 2. Udvid Netværksadaptere, og højreklik på enhedens netværksadapter. Du kan f.eks. vælge Marvell AVASTAR-adapter eller Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless-netværksadapter.

 3. Vælg Fjern.

 4. Vælg Start  > Tænd/sluk > Genstart.

 5. Når din enhed er genstartet, skal du vælge Start  > Indstillinger  > Enheder  > Tilsluttede enheder.

 6. Vælg Tilføj en enhed for at oprette forbindelse mellem din enhed og Microsoft Wireless Display Adapter.

Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse mellem din enhed og Microsoft Wireless Display Adapter, skal du kontakte os.

Miracast® via Wi-Fi

Bemærk!: Kun Microsoft 4 trådløs skærmadapter understøtter Miracast® via Wi-Fi.

Hvis du ikke kan forbinde adapteren direkte med hjemmets trådløse netværk, skal du kontrollere følgende:

 • Din pc har Windows 10 version 2004 eller nyere installeret. For at få de seneste opdateringer til din enhed skal du vælge Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update  > Søg efter opdateringer.

 • Din Wi-Fi-hastighed er 5 GHz.

 • Netværket er sikret med WPA, WPA2 eller WPA3. Virksomheds- eller erhvervsnetværk, der kræver ekstra godkendelse eller certifikater, understøttes ikke.

 • Din Wi-Fi-router eller dit adgangspunkt er opdateret.

Hvis du har nogle af disse problemer med video- eller lydafspilning, er her et par løsninger, du kan prøve.

Der vises ikke noget på den anden skærm

Hvis du kan oprette forbindelse mellem din enhed og adapteren, men der ikke vises noget på din anden skærm, kan du prøve at følge løsningerne i afsnittet ovenfor. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve disse løsninger:

 • Sørg for, at du har indstillet enheden til at duplikere eller udvide skærmbilledet. Hvis du vil have mere at vide, kan du se Fejlfinding af tilslutning af Surface til en anden skærm eller Fejlfinding af tilslutning til eksterne skærme i Windows 10.

 • Træk USB-endestykket af adapteren ud for at slukke den, og sæt det i igen for at tænde den igen.

 • Sørg for, at den anden skærm er indstillet til HDMI-input. Du kan kontrollere eller ændre indstillingerne for videoindgang på din skærm ved at se de oplysninger, der fulgte med din enhed, eller gå til producentens websted.

 • Sørg for, at din anden skærm understøtter HDCP. Hvis du ikke er sikker på, om din skærm understøtter HDCP, skal du se de oplysninger, der fulgte med din enhed, eller gå til producentens websted.

Video pixeleres, eller lyden hakker

Hvis du bemærker pixelering i videoen, eller hvis lyden hakker, kan du prøve følgende:

 • Flyt enheden tættere på kortet. Den bedste ydeevne opnår du ved at holde enheden inden for ca. 23 fod (7 m) fra din anden skærm.

 • Flyt adapteren væk fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner, eller babyalarmer. Almindelige husholdningselektronik som dette forårsage radiofrekvensinterferens, der kan afbryde forbindelsen mellem din enhed og kortet.

 • Hvis du ikke har nok plads til at sætte adapteren ind i HDMI-porten på din anden skærm, skal du bruge det HDMI-forlængerkabel, der fulgte med adapteren. Hvis du har sat adapteren i HDMI-porten i en vinkel, kan det forårsage problemer med videokvaliteten.

Hvis du har en trådløs Microsoft 4-skærmadapter, er her nogle andre ting, du kan prøve:

 • Skift, hvordan adapteren forbindes.

 • Hvis du har aktiveret HDCP med appen Microsoft trådløs skærmadapter, kan du prøve at slå den fra.

Appbaseret video (YouTube, Netflix, Amazon) kan ikke afspilles, mens der er tilsluttet til adapteren

Hvis du har problemer med afspilning af video og indhold fra en programtjeneste, f.eks Netflix, YouTube eller Amazon Instant Video, kan du prøve følgende: 

 • Sørg for, at adapteren er opdateret.

 • Luk og genstart, eller opdater appen.

 • Afbryd forbindelsen til adapteren.

 • Genstart enhed.

 • Opret forbindelse til adapteren igen, og prøv at afspille videoen igen.

 • Hvis du har Microsoft 4 trådløs skærmadapter, skal du sørge for, at Aktiverer HDCP er slået til i appen. Der er flere oplysninger under Brug Microsoft Wireless Display Adapter.

Video afspilles på din enhed, men fryser på din anden skærm

Hvis video afspilles korrekt på din enhed, men fryser på din anden skærm, skal du koble kortet fra din enhed og skærmen og tilslutte den igen. Sådan gør du:

 1. Vælg handlingscenter  Meddelelsesikon på proceslinjen på proceslinjen.

 2. Vælg Forbind, vælg navnet på adapteren, og vælg Afbryd forbindelsen.

 3. Træk begge endestykker af adapteren ud af HDTV'et, skærmen eller projektoren, og sæt dem i igen.

 4. Vælg handlingscenter Meddelelsesikon på proceslinjen.

 5. Vælg Opret forbindelse, og vælg navnet på din adapter for at genoprette forbindelse mellem enheden og adapteren.

Dårlig videokvalitet

Hvis kvaliteten af streamingvideoen er dårlig, er her nogle måder, hvorpå du kan forbedre den:

 • Sørg for, at du ikke bruger en HDMI til VGA-konverteringsenhed. Når der konverteres fra HDMI til VGA, reduceres videoudgangens signalstyrke, og det kan forvrænge billedet.

 • Reducer radiofrekvensinterferensen ved at flytte kortet væk fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og andre almindelige elektroniske husholdningsapparater.

 • Flyt enheden tættere på kortet. Kortet arbejder bedst, når den er inden for 23 fod (7 m) fra enheden.

 • Download video i højere kvalitet. Selve kilden kan være af dårlig kvalitet, som kan påvirke kvaliteten af den streamede video.

Video afspilles på den tilsluttede skærm, men lyden kommer fra enheden

Hvis der afspilles lyd på din enhed, når du streamer video til en tilsluttet skærm, kan du manuelt konfigurere lydkilden. Sådan gør du:

 1. Skriv lyd i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Lyd på listen med søgeresultater.

 2. Vælg Afspilning > Højttalere/Intel WiDi > Angiv standard > OK.

Det er ikke muligt at ændre opløsningen på enheden

Hvis opløsningen på din skærm er under 1080p, benytter din enhed som standard denne opløsning, mens den er forbundet til skærmen.

Du skal bruge en anden skærm, der understøtter en opløsning op til 1080p for at streame indhold fra enheden i den opløsning. Når du har afbrudt forbindelsen mellem enheden og kortet, vender enheden tilbage til dens standardopløsning.

Hvis en del af skærmen på enheden ikke vises på din anden skærm, er visningen muligvis ikke skaleret korrekt. Prøv disse løsninger.

Juster opløsningen på enheden

Hvis du har indstillet opløsningen på enheden til en lavere opløsning end dens standardindstilling, kan du øge den, så den passer korrekt til din anden skærm. Sådan gør du:

 1. Skriv skærmopløsning i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter Skift skærmopløsning på listen over resultater.

 2. Vælg pilen under Opløsning, og vælg den opløsning, hvor der står Anbefalet. Den højeste opløsning er den anbefalede opløsning på enheden.

 3. Vælg Anvend.

Brug Microsoft Wireless Display Adapter-appen til at justere visningsindstillingerne

Du kan bruge kortappen til at ændre, hvordan skærmen på enheden skalerer til skærmen på din anden skærm. Sådan gør du:

 1. Slut din enhed til din adapter.

 2. Åbn appen Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Vælg Personlige indstillinger. Træk skyderen under Juster skærm til højre, indtil du kan se alt, hvad der er på enheden, på HDTV'et, skærmen eller projektoren.

Opløsningen kan ikke indstilles til 4K

Kun Microsoft 4K trådløs skærmadapter kan vises i 4K. Hvis du har denne adapter, og den ikke vises i 4K, kan du prøve følgende:

 • Slut din Windows 10-enhed til Wi-Fi, og forbind derefter din adapter til Wi-Fi med appen Microsoft trådløs skærmadapter. Du kan få oplysninger om, hvordan du henter appen, under Opdater Microsoft trådløs skærmadapter.

 • Kontrollér, om din anden skærm kan understøtte en opløsning på 3840x2160 eller højere.

Hvis du har problemer med Microsoft Wireless Display Adapter-appen, er her nogle ting, du kan prøve.

Bemærk!: Adapteren fungerer ikke, hvis du bruger en proxyserver til at få adgang til internettet.

Appen viser "Når du har forbindelse til en adapter, vil du kunne redigere indstillingerne"

Hvis denne meddelelse vises i appen, skal du gøre følgende:

 1. Sørg for, at både HDMI- og USB-endestykket på adapteren er forbundet til din anden skærm.

 2. Opret forbindelse til din adapter.

 3. Vælg Opdater i appen.

Appen viser altid "Søger efter tilsluttet trådløs skærmadapter"

Hvis appen søger efter din adapter, skal du først sikre, at din enhed er forbundet til adapteren, og derefter afbryde adapteren og tilslutte den igen. Sådan gør du:

 1. Vælg handlingscenter  Meddelelsesikon på proceslinjen på proceslinjen.

 2. Vælg Opret forbindelse. Appen opdateres, når den er forbundet til din adapter. Hvis adapteren ikke vises øverst, er enheden ikke tilsluttet. Hvis du vil have mere at vide om at tilslutte din adapter, skal du gå til Brug af Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Vælg navnet på adapteren, og vælg Afbryd forbindelsen.

 4. Vælg handlingscenter Meddelelsesikon på proceslinjen .

 5. Vælg Opret forbindelse, og vælg navnet på din adapter på listen med resultater for at genoprette forbindelse mellem enheden og adapteren.

Opret hurtigt forbindelse fra en meddelelse fungerer ikke

Hvis du har en Microsoft trådløs 4K-skærmadapter, kan du oprette forbindelse via en meddelelse. Her er nogle ting, du skal kontrollere, hvis det er holdt op med at fungere:

 • Sørg for, at Lynpar er slået til. Vælg Start  > Indstillinger  > Enheder  , og sørg for, at Vis beskeder for at oprette forbindelse ved hjælp af Lynpar er slået til.

 • Kontrollér, at din Windows 10 enhed har den seneste opdatering. Du kan søge efter opdateringer ved at vælge Start  > Indstillinger  > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update  > Søg efter opdateringer.

Relaterede emner

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

×