Indstillinger for genoprettelse i Windows 10

Hvis du har problemer med din pc, kan følgende tabel hjælpe dig med at beslutte, hvilken gendannelsesindstilling der skal bruges.  

Problem

Se dette afsnit

Din pc fungerer ikke, som den skal, og du har for nylig installeret en opdatering.

Fjern en installeret Windows-opdatering

Din pc fungerer ikke, som den skal, og det er et stykke tid, siden du har installeret en app, driver eller opdatering.

Nulstil din pc

Din pc kan ikke starte, du har ikke oprettet et genoprettelsesdrev, og du kan ikke nulstille din pc.

Brug installationsmedier til at geninstallere Windows 10

Din pc kan ikke starte, og du har ikke oprettet et genoprettelsesdrev.

Brug installationsmedier til at gendanne din pc

Din pc kan ikke starte, og du har oprettet et genoprettelsesdrev.

Brug et genoprettelsesdrev til at gendanne eller genoprette din pc

Du vil geninstallere dit tidligere operativsystem.

Gå tilbage til din tidligere version af Windows

Din pc fungerer ikke, som den skal, og du har for nylig installeret en app.

Gendan fra et systemgendannelsespunkt


Klik på en af genoprettelsesindstillingerne nedenfor, og følg trinnene for at forsøge at få tingene til at fungere igen.

Hvis du for nylig har installeret en Windows-opdatering, kan du fjerne opdateringen for at forsøge at løse problemet.

 1. Vælg knappen Start,   og vælg derefter Indstillinger> Opdatering & Sikkerhedsdata> Windows Update     >Få vist din  opdateringsoversigt>Fjern opdateringer.
  Vis indstillinger for opdateringsoversigt

 2. Højreklik på den opdatering, du vil fjerne, og vælg derefter Fjern.

Vigtigt!: Hvis du har krypteret din enhed, skal du bruge din BitLocker-nøgle til at nulstille din pc. Hvis du ikke kender din BitLocker-nøgle, skal du se Find min BitLocker-genoprettelsesnøgle.

Ved at nulstille geninstalleres Windows 10, men du kan vælge, om du vil beholde dine filer eller fjerne dem, og derefter geninstallerer Windows.  Du kan nulstille din pc fra Indstillinger, logon-skærmen eller ved at bruge et genoprettelsesdrev eller installationsmedier.

Nulstil din pc fra Indstillinger

 1. Vælg knappen Start, og vælg derefter Indstillinger > Opdatering & sikkerhed > Genoprettelse.
  Åbn indstillinger for genoprettelse

 2. Under Nulstil denne pc skal du vælge Kom i gang og derefter vælge mellem indstillingerne i tabellen nedenfor.

Indstilling

Funktion

Gem mine filer > Skift indstillinger > Forudinstallerede apps Slået til

 • Geninstallerer Windows 10 og bevarer dine personlige filer.

 • Fjerner de apps og drivere, som du har installeret.

 • Fjerner de ændringer, du har foretaget af indstillinger.

 • Gendanner apps, som pc-producenten har installeret, hvis pc'en blev leveret med Windows 10.

Gem mine filer > Skift indstillinger > Forudinstallerede apps Slået fra

 • Geninstallerer Windows 10 og bevarer dine personlige filer.

 • Fjerner de apps og drivere, som du har installeret.

 • Fjerner de ændringer, du har foretaget af indstillinger.

 • Fjerner alle de apps, som pc-producenten har installeret.

Fjern alt

 • Geninstallerer Windows 10 og fjerner dine personlige filer.

 • Fjerner de apps og drivere, som du har installeret.

 • Fjerner de ændringer, du har foretaget af indstillinger.

 • Fjerner alle de apps, som pc-producenten har installeret. (Hvis din pc blev leveret med Windows 10, bliver apps fra producenten geninstalleret).

Bemærk! Hvis du fjerner > får du to muligheder under Rediger indstillinger.

Sletning af data Slået til fjerner filer og rydder drevet. Hvis du planlægger at donere, genbruge, eller sælge din pc, kan du bruge denne indstilling. Det kan tage en time eller to, men det gør det sværere for andre mennesker at gendanne de filer, du har fjernet.

Sletning af data Slået fra fjerner blot filer. Det tager mindre tid, men er mindre sikkert.

Nulstil din pc fra logonskærmen

Hvis du ikke kan åbne Indstillinger, kan du nulstille din pc fra logonskærmen. Sådan gør du:

 1. Tryk på Windows-tasten + L for at få adgang til logonskærmen, og genstart derefter din pc ved at trykke på Skift-tasten, mens du vælger tænd/sluk-knappen > Genstart i nederste højre hjørne af skærmen.

 2. Pc'en genstarter i Windows Genoprettelsesmiljø (WinRE).

 3. På skærmbilledet Vælg en indstilling skal du vælge Fejlfinding > Nulstil denne pc og vælge en af indstillingerne i tabellen ovenfor.

  Skærmen Vælg en indstilling i Windows Genoprettelsesmiljø.

Opret forbindelse mellem de installationsmedier, du har oprettet, og din pc, og geninstaller Windows 10. 

 1. Åbn Stifinder, og vælg drevet med installationsmedierne.

 2. Dobbeltklik på setup.exe i rodmappen på drevet, og vælg derefter Ja, når du bliver spurgt, om du vil tillade, at appen kan foretage ændringer på din enhed.

 3. Vælg Angiv, hvad du vil beholde.

 4. Vælg en af følgende indstillinger, og vælg derefter Næste:

  • Bevar personlige filer og apps – Dermed bevares dine personlige data, apps og indstillinger.

  • Bevar kun mine personlige filer – Derved bevares dine personlige data og indstillinger, men alle dine apps bliver fjernet.

  • Behold ingenting – Dette fjerner alle personlige data, indstillinger og apps.

  Advarsel!: Du kan ikke fortryde en geninstallation af Windows 10. Sørg for at sikkerhedskopiere dine filer først, hvis du vælger Behold ingenting

 5. Vælg Installér for at begynde at geninstallere Windows 10 på din pc.

Computeren genstarter flere gange under geninstallationen.

Vigtigt!: Hvis du har krypteret din enhed, skal du bruge bitLocker-nøglen for at bruge et genoprettelsesdrev til at gendanne eller nulstille din pc Hvis du ikke kender din BitLocker-nøgle, skal du se Find min BitLocker-genoprettelsesnøgle.

Hvis din pc ikke starter, og du ikke har oprettet et genoprettelsesdrev, kan du downloade installationsmedierne og bruge dem til at gendanne fra et systemgendannelsespunkt eller nulstille din pc.

 1. Gå til webstedet til download af Microsoft-software på en arbejds-pc.

 2. Download Windows 10-værktøjet til oprettelse af medier, og kør det.

 3. Vælg Opret installationsmedier til en anden computer

 4. Vælg sprog, version og arkitektur (64-bit eller 32-bit).

 5. Følg trinnene for at oprette installationsmedierne, og vælg derefter Udfør.

 6. Opret forbindelse mellem de installationsmedier, du har oprettet, og din pc, der ikke virker, og tænd den.

 7. På den første installationsskærm skal du angive dit sprog og andre indstillinger og derefter vælge Næste. Hvis du ikke får vist installationsskærmen, er din pc muligvis ikke konfigureret til at starte fra et drev. Besøg pc-producentens websted for at få oplysninger om, hvordan du kan ændre startrækkefølgen for din pc, og prøv derefter igen.

 8. Vælg Reparer computeren.

 9. Vælg Fejlfinding på skærmbilledet Vælg en indstilling. Derfra kan du:

  • Gendan fra et systemgendannelsespunkt ved at vælge Avancerede indstillinger > Systemgendannelse. Derved fjernes de nyligt installerede apps, drivere og opdateringer, der kan være skyld i problemerne med pc'en. Gendannelse fra et gendannelsespunkt påvirker ikke dine personlige filer.

Vigtigt!: Hvis du har krypteret din enhed, skal du bruge bitLocker-nøglen for at bruge et genoprettelsesdrev til at gendanne eller nulstille din pc Hvis du ikke kender din BitLocker-nøgle, skal du se Find min BitLocker-genoprettelsesnøgle.

Hvis din pc ikke starter, kan du bruge et genoprettelsesdrev til at gendanne fra et systemgendannelsespunkt eller gendanne din pc. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter et genoprettelsesdrev på en arbejds-pc, under Opret et genoprettelsesdrev.

Bemærk!: Hvis du bruger en Surface, skal du se Oprettelse og brug af et USB-genoprettelsesdrev til Surface for at hente og oprette et USB-genoprettelsesbillede specifikt til din Surface-enhed.

Sådan gendanner eller genopretter du ved hjælp af genoprettelsesdrevet: 

 1. Tilslut genoprettelsesdrevet, og tænd din pc.

 2. Tryk på Windows-tasten + L for at få adgang til logonskærmen, og genstart derefter pc'en ved at trykke på Skift-tasten, mens du vælger tænd/sluk-knappen> Genstart i nederste højre hjørne af skærmen.

 3. Pc'en genstarter i Windows Genoprettelsesmiljø (WinRE).

 4. Vælg Fejlfinding på skærmbilledet Vælg enindstilling, og vælg derefter en af følgende to indstillinger. (Hvis skærmen Vælg en indstilling ikke vises, er din pc måske ikke konfigureret til at starte fra et drev. Besøg pc-producentens websted for at få oplysninger om, hvordan du kan ændre startrækkefølgen for din pc).

Skærmen Vælg en indstilling i Windows Genoprettelsesmiljø.

 • Hvis du vil gendanne fra et systemgendannelsespunkt, skal du vælge Avancerede indstillinger > Systemgendannelse. Dette berører ikke dine personlige filer, men de nyligt installerede apps, drivere og opdateringer, der kan være skyld i problemerne med pc'en, fjernes.

 • Hvis du vil geninstallere Windows 10, skal du vælge Avancerede indstillingerGenopret fra et drev. Dette fjerner dine personlige filer, apps og drivere, som du har installeret, og de ændringer, du har foretaget i indstillingerne.

I en begrænset periode efter opgradering til Windows 10 kan du gå tilbage til din tidligere version af Windows ved at vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger > Opdatering & Sikkerhed > Genoprettelse og derefter vælge Kom i gang under Gå tilbage til den tidligere version af Windows 10. Det bevarer dine personlige filer, men fjerner apps og drivere, der er installeret efter opgraderingen, samt eventuelle ændringer til indstillinger. I de fleste tilfælde har du 10 dage til at gå tilbage. 
Åbn indstillinger for genoprettelse

Hvis du vil gå tilbage, skal du:

 • Beholde alt i mapperne windows.old og $windows.~bt efter opgraderingen.

 • Fjern alle de brugerkonti, du har tilføjet efter opgraderingen.

 • Kende den adgangskode, du brugte til at logge på Windows 7 eller Windows 8.1 (hvis du har brugt en).

 • Have det USB-drev, som du brugte til at opgradere til Windows 10 (hvis du brugte et).

Bemærk!: Hvis du går tilbage til Windows 8.1, vil nogle af de apps, der fulgte med Windows, f.eks. Mail og Personer, muligvis ikke virke længere. Du kan løse dette ved at geninstallere dem fra Microsoft Store.

Bemærk!: Muligheden i Indstillinger for at gå tilbage til din tidligere version af Windows er kun tilgængelig i en begrænset periode efter opgraderingen.

Oplysninger til Windows Insiders

Hvis du er Insider, og det aktuelle eksempel build ikke fungerer for dig, skal du vælge knappen Start og derefter vælge Indstillinger > Opdater & Sikkerhed > Genoprettelse. Under Gå tilbage til den tidligere version af Windows 10 skal du vælge Kom i gang. Det fjerner ikke dine personlige filer, men det fjerner nyligt installerede apps og drivere og ændre indstillinger tilbage til standardindstillingerne.

Hvis du går tilbage til et tidligere build, fjernes du ikke fra Insider Program. Når det næste eksempelbuild er klar, installeres det på din pc.

Denne indstilling får din pc tilbage til et tidligere tidspunkt, der kaldes et systemgendannelsespunkt. Gendannelsespunkter genereres, når du installerer en ny app eller driver, og når du opretter et gendannelsespunkt manuelt. En gendannelse påvirker ikke dine personlige filer, men den vil fjerne apps, drivere og opdateringer, der er installeret, efter gendannelsespunktet blev oprettet.

 1. Skriv kontrolpanelet i søgefeltet på proceslinjen,og vælg det på listen over resultater

 2. I søgefeltet i Kontrolpanel skal du skrive genoprettelse.

 3. Vælg Genoprettelse > Åbn Systemgendannelse.

 4. I feltet Gendan systemfiler og indstillinger skal du vælge Næste.

 5. Vælg det gendannelsespunkt, du vil bruge, på listen over resultater, og vælg derefter Søg efter påvirkede programmer.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke kan se det gendannelsespunkt, du vil bruge, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis flere gendannelsespunkter for at se flere gendannelsespunkter.

  • Hvis der ikke vises noget gendannelsespunkt, kan det skyldes, at Systembeskyttelse ikke er slået til. Sådan kan du kontrollere det:

   1. Skriv kontrolpanel i søgefeltet på proceslinjen,ogvælg det derefter på listen med søgeresultater.

   2. I søgefeltet i Kontrolpanel skal du skrive genoprettelse.

   3. Vælg Genoprettelses > Konfigurer systemgendannelse > Konfigurer, og se, om indstillingen Slå systembeskyttelse til er valgt.

    • Hvis indstillingen Slå systembeskyttelse til ikke er valgt, er systembeskyttelse ikke aktiveret, og der er ikke nogen gendannelsespunkter. Hvis det er tilfældet, kan du ikke genoprette din pc ved hjælp af et systemgendannelsespunkt og skal bruge en af de andre indstillinger for systemgenoprettelse, der er angivet på denne side.

    • Hvis indstillingen Slå systembeskyttelse til er valgt, skal du fortsætte med trin 6.

 6. Du får vist en liste over elementer, der vil blive slettet, hvis du fjerner denne gendannelsespunkt. Hvis det er i orden med sletningerne, skal du vælge Luk> Næste > Udfør.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×