Επιδιορθώσετε σφάλματα με το Windows Update

Ποιος είναι ο σκοπός αυτών των βηματικών οδηγιών;

Αυτές οι βηματικές οδηγίες σάς παρέχουν βήματα για να επιδιορθώσετε προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά την εγκατάσταση ενημερώσεων. Ακολουθούν ορισμένοι κωδικοί σφαλμάτων που εμφανίζονται συχνά: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020. Αυτά τα βήματα θα σας βοηθήσουν με όλα τα σφάλματα, όχι μόνο με αυτά που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Πώς λειτουργεί;

Θα σας καθοδηγήσουμε σε μια σειρά βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων για να ενημερώσετε τα Windows. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα με τη σειρά.

Σε ποιά έκδοση των Windows λάβατε το σφάλμα;
Αν δεν γνωρίζετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;
Σε ποιά έκδοση των Windows λάβατε το σφάλμα;
Αν δεν γνωρίζετε, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;
Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου (καταργήθηκε)
Πρώτα, εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου για να ελέγξετε αν το σφάλμα οφείλεται σε πρόβλημα δικτύου. 
 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση http://aka.ms/diag_networking10 για να κατεβάσετε το αρχείο diagcab και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο αναδυόμενο παράθυρο.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο για να εντοπίσετε προβλήματα δικτύου.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να διαγνώσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα δικτύου.
 4. Δοκιμάστε να εκτελέσετε το Windows Update ξανά.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου
Δείτε πώς:

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε Προβλήματα δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων δικτύου από τη λίστα. 
 2. Ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε τα προβλήματα δικτύου.
 3. Εκτελέστε το Windows Update ξανά.
Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;  
Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου
Δείτε πώς:

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. 
 2. Ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να διαγνώσετε και να επιλύσετε τα προβλήματα δικτύου.
 3. Εκτελέστε το Windows Update ξανά.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update
Δείτε πώς:

 1. Κατεβάστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα ή Αποθήκευση στο αναδυόμενο παράθυρο.
 2. Επιλέξτε Επόμενο και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να βρείτε και να διορθώσετε προβλήματα με το Windows Update.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update
Δείτε πώς:

 1. Κατεβάστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα ή Αποθήκευση στο αναδυόμενο παράθυρο.
 2. Επιλέξτε Επόμενο και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να βρείτε και να διορθώσετε προβλήματα με το Windows Update.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Εκτελέστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update
Δείτε πώς:

 1. Κατεβάστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα ή Αποθήκευση στο αναδυόμενο παράθυρο.
 2. Επιλέξτε Επόμενο και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να βρείτε και να διορθώσετε προβλήματα με το Windows Update.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;

Εκτελέστε την εντολή DISM
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Ναι.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε Enter.
  sfc /scannow
 5. Κλείστε τη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, εκτελέστε το Windows Update ξανά.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Κάντε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows
Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με κανένα από τα προηγούμενα βήματα, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows. Ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Το πρόβλημα επιλύθηκε
Είμαστε χαρούμενοι που επιλύθηκε το πρόβλημα με το Windows Update.
Συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Λυπούμαστε που το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον οδηγό. Επικοινωνήστε με το Answer Desk αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια.

Κάντε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows
Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με κανένα από τα προηγούμενα βήματα, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows. Ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος ανανέωσης, επαναφοράς και αποκατάστασης του υπολογιστή σας.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Κάντε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows
Αν το πρόβλημα δεν επιλύθηκε με κανένα από τα προηγούμενα βήματα, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά ή επανεγκατάσταση των Windows. Ανατρέξτε στο θέμα Ποιες είναι οι επιλογές αποκατάστασης συστήματος στα Windows

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Εκτελέστε την εντολή DISM
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με αναβαθμισμένα δικαιώματα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή εντολών (Διαχειριστής).  Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή ή Ναι.
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 3. DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε Enter.
  sfc /scannow
 5. Κλείστε τη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, εκτελέστε το Windows Update ξανά.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Κατεβάστε το πιο πρόσφατο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης

Δείτε πώς:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του ιστορικού ενημερώσεων.
 2. Βρείτε το πιο πρόσφατο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης για την έκδοση των Windows 10 που διαθέτετε – συνήθως είναι το πρώτο στη λίστα – και καταγράψτε ή αντιγράψτε τον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης.
 3. Μεταβείτε στην τοποθεσία του Microsoft Update και αναζητήστε αυτόν τον αριθμό του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης.
 4. Επιλέξτε τη σύνδεση για τη λήψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη. Επιλέξτε Αποθήκευση αν σας ζητηθεί.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Επιλύθηκε έτσι το πρόβλημα;
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10164 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Δεκ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια