Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, ο παρακάτω πίνακας μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια επιλογή αποκατάστασης να χρησιμοποιήσετε. Για βοήθεια με σφάλματα μαύρης ή μπλε οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων μαύρης οθόνης ή Αντιμετώπιση σφαλμάτων μπλε οθόνης

 Πρόβλημα  Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα
Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και πρόσφατα εγκαταστήσατε μια ενημέρωση. Κατάργηση μιας εγκατεστημένης ενημέρωσης των Windows
Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και έχει περάσει κάποιο διάστημα από τότε που εγκαταστήσατε μια εφαρμογή, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή μια ενημέρωση. Επαναφορά του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται, δεν έχετε δημιουργήσει μονάδα δίσκου αποκατάστασης και η επαναφορά του υπολογιστή δεν είχε αποτέλεσμα. Χρήση μέσου εγκατάστασης για επανεγκατάσταση των Windows 10
Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται και δεν έχετε δημιουργήσει μονάδα δίσκου αποκατάστασης. Χρήση μέσου εγκατάστασης για επαναφορά του υπολογιστή σας
Ο υπολογιστής σας δεν εκκινείται και έχετε δημιουργήσει μια μονάδα δίσκου αποκατάστασης. Χρήση μονάδας δίσκου αποκατάστασης για επαναφορά ή την αποκατάσταση του υπολογιστή σας
Θέλετε να επανεγκαταστήσετε το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιστροφή στην προηγούμενη έκδοση των Windows
Ο υπολογιστής σας δεν λειτουργεί καλά και πρόσφατα εγκαταστήσατε μια εφαρμογή. Επαναφορά από σημείο επαναφοράς συστήματος


Κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές αποκατάστασης παρακάτω και ακολουθήστε τα βήματα για να δοκιμάσετε να αποκαταστήσετε τη λειτουργία.