Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ;

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση σε ένα δίκτυο και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, ακολουθούν ορισμένες βασικές ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε. Εάν δεν δείτε κάποιο αποτέλεσμα, υπάρχουν και ορισμένα πιο σύνθετα βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε.
 

Χρήση της Αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου
Ελέγξτε τα βασικά στοιχεία στον υπολογιστή σας
Επαναφέρετε το μόντεμ και το δρομολογητή
Ελέγξτε αν πρόκειται για κάποιο πρόβλημα με το μόντεμ ή με την υπηρεσία παροχής Internet
Ελέγξτε τον προσαρμογέα δικτύου σας
Εκτελέστε εντολές δικτύωσης μετά τη χρήση της Αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου
Άλλα βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε στο δρομολογητή σαςΙδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15287 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια