Πώς να αποτρέψετε προσωρινά μια ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης να επανεγκατασταθεί στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Στα Windows 10, η συσκευή σας διατηρείται πάντα ενημερωμένη με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και επιδιορθώσεις. Τα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα, ώστε να μην χρειάζεται να επιλέξετε ποιες ενημερώσεις χρειάζονται. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να προκαλέσει προσωρινά ζητήματα που επηρεάζουν τη συσκευή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη επανεγκατάσταση του προβληματικού προγράμματος οδήγησης την επόμενη φορά που θα εγκατασταθούν οι ενημερώσεις των Windows.

Επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής


Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης που σας προσφέρεται προκαλεί σφάλματα του συστήματος ή αστάθεια και εάν τα Windows λειτουργούσαν σωστά πριν από αυτήν την αλλαγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης στην προηγούμενη έκδοση.

Τα κατάλληλα βήματα για την επαναφορά μιας εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης εξαρτώνται από την έκδοση των Windows 10 που έχετε εγκαταστήσει. Συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10, πριν να προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης, επειδή αυτό μπορεί να επιλύσει το ζήτημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Update για να ελέγξετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση επιλέγοντας το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & ασφάλεια > Windows Update και μετά Έλεγχος για ενημερώσεις. Ή μπορείτε να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση των Windows, μεταβαίνοντας στην επιλογή Λήψη των Windows 10 και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ενημέρωση τώρα.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση των Windows 10 που έχετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα > Σχετικά. 

Επιλέξτε τις αυτόματες ενημερώσεις σας


Για να αποτρέψετε την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης από το Windows Update, χρησιμοποιήστε την αντιμετώπιση προβλημάτων "Εμφάνιση ή απόκρυψη ενημερώσεων" για να αποκρύψετε το πρόγραμμα οδήγησης. Το Windows Update δεν εγκαθιστά κρυμμένα προγράμματα οδήγησης ή ενημερώσεις.

Κάντε λήψη του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση του στοιχείου λήψης, θα σας ζητηθεί να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το wushowhide.diagcab.

open or save wushowhide.diagcab prompt
 

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανοίξτε το πλαίσιο wushowhide.diagcab, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να αποκρύψετε το προβληματικό πρόγραμμα οδήγησης ή την ενημέρωση.