Πώς να εμποδίσετε προσωρινά την επανεγκατάσταση μιας ενημέρωσης προγράμματος στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Συμπτώματα


Στο Windows 10, η συσκευή σας διατηρείται πάντα ενημερωμένη ώστε να έχετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και τις ενημερώσεις κώδικα. Τα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αναζητάτε ποιες ενημερωμένες εκδόσεις απαιτούνται. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να προκαλέσει προσωρινά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν τη συσκευή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποτρέψετε την αυτόματη επανεγκατάσταση του προβληματικού προγράμματος οδήγησης την επόμενη φορά που θα εγκατασταθούν ενημερώσεις των Windows.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης που σας προτείνεται προκαλεί διακοπές ή αστάθεια του συστήματος, και αν τα Windows λειτουργούσαν σωστά πριν από αυτήν την αλλαγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να αποτρέψετε την εγκατάσταση του ανεπιθύμητου προγράμματος οδήγησης.

Τα κατάλληλα βήματα για να επαναφέρετε μια εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εξαρτώνται από την έκδοση των Windows 10 που έχετε εγκαταστήσει. Συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10 πριν να προσπαθήσετε να απεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης, επειδή αυτό ενδέχεται να επιλύσει το ζήτημα. Εάν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποια έκδοση των Windows 10 έχετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες, και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  • Εάν το παράθυρο "Πληροφορίες" εμφανίζει ότι έχετε την έκδοση 10.0 (δόμηση 10240) ή την έκδοση 1511 (δόμηση 10565), έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε την έκδοση 1607 των Windows 10 (γνωστή επίσης ως Επετειακή ενημέρωση).
  • Εάν το παράθυρο "Πληροφορίες" εμφανίζει ότι έχετε την έκδοση 1607 (Δόμηση 14393), έχετε ήδη την πιο πρόσφατη ενημέρωση των Windows 10.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Update για να λάβετε την έκδοση 1607. Εναλλακτικά, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.

Επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής

Για την έκδοση 1607 των Windows 10 (Επετειακή ενημέρωση)

  1. Ξεκινήστε τη Διαχείριση συσκευών. Για να γίνει αυτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) την κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών.
  2. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή όπου έχει εγκατασταθεί το προβληματικό πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες.
  3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επαναφορά προγράμματος οδήγησης.

Για την έκδοση 1511 των Windows 10 (Ενημέρωση Νοεμβρίου)

Σημαντικό Εάν δεν έχετε 1607 έκδοση εγκατεστημένη, συνιστούμε να κάνετε ενημέρωση τώρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Update για να λάβετε την έκδοση 1607. Εναλλακτικά, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.

  1. Ξεκινήστε τη Διαχείριση συσκευών. Για να γίνει αυτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) την κάτω αριστερή γωνία της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών.
  2. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή όπου έχει εγκατασταθεί το προβληματικό πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες.
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση κατάργησης εγκατάστασης της συσκευής , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή, εάν είναι διαθέσιμο.

Για να αποτρέψετε προσωρινά την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης μέχρι να είναι διαθέσιμη μια νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα του προγράμματος οδήγησης, διατίθεται ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, το οποίο παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη για να κρύβετε και να εμφανίζετε τις ενημερώσεις των Windows και τα προγράμματα οδήγησης για τα Windows 10.

Το παρακάτω πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Εικονίδιο λήψης
 Άμεση λήψη του πακέτου αντιμετώπισης προβλημάτων "Εμφάνιση ή απόκρυψη ενημερωμένων εκδόσεων".


Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση λήψης, σας ζητείται να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το wushowhide.diagcab.

open or save wushowhide.diagcab prompt
 

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, ανοίξτε το wushowhide.diagcab, επιλέξτε Επόμενο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων για να αποκρύψετε το προβληματικό πρόγραμμα οδήγησης ή να ενημερώσετε.

Περισσότερες πληροφορίες


3183922 Πώς να εμποδίσετε προσωρινά την επανεγκατάσταση μιας ενημέρωσης Windows στα Windows 10