Κούμπωμα των παραθύρων σας

Ισχύει για: Windows 10

Κούμπωμα με το ποντίκι

Επίδειξη κουμπώματος με το ποντίκι

Χρησιμοποιείτε το Κούμπωμα για να τακτοποιήσετε όλα τα ανοιχτά παράθυρα χρησιμοποιώντας το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή τη δυνατότητα "Βοηθός κουμπώματος εφαρμογών".

  • Επιλέξτε τη γραμμή τίτλου του παραθύρου που θέλετε να κουμπώσετε.

  • Σύρετέ το προς την άκρη της οθόνης σας. Θα εμφανίζεται ένα περίγραμμα που υποδεικνύει το σημείο στο οποίο θα κουμπώσει το παράθυρο όταν το αποθέσετε.

  • Σύρετέ το προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης σας για να το κουμπώσετε στο αριστερό ή στο δεξί μισό της οθόνης.

Κούμπωμα με το πληκτρολόγιο

Για να κουμπώσετε ένα παράθυρο με το πληκτρολόγιο:

  • Επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να κουμπώσετε και πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + αριστερό βέλος, για να κουμπώσετε αυτό το παράθυρο στην αριστερή πλευρά της οθόνης ή τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Δεξιό βέλος, για να κουμπώσετε αυτό το παράθυρο στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
  • Αν θέλετε να το μετακινήσετε σε μια γωνία μετά το κούμπωμα, τότε, με το παράθυρο επιλεγμένο, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + επάνω βέλος ή πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + κάτω βέλος για να το μετακινήσετε στην επιθυμητή γωνία.
  • Μετά τη μετακίνηση του παραθύρου σε μια γωνία, το παράθυρο είναι στο μικρότερο δυνατό μέγεθος, δηλαδή στο ένα τέταρτο της οθόνης. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + πλήκτρα βέλους, για να το μετακινήσετε όπου θέλετε.

Κούμπωμα με το Βοηθό κουμπώματος εφαρμογών

Ο Βοηθός κουμπώματος εφαρμογών εμφανίζεται αφού έχετε κουμπώσει ένα παράθυρο, αλλά έχετε πολύ διαθέσιμο χώρο στην οθόνη σας. Τυχόν άλλα ανοιχτά παράθυρα εμφανίζονται σε αυτόν το χώρο ως μικρογραφίες.

  • Κάντε κλικ στη μικρογραφία του παραθύρου που θέλετε να ανοίξετε στον κενό χώρο στην οθόνη σας.
  • Αν έχετε δύο παράθυρα που εμφανίζονται σε παράθεση, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και των δύο παραθύρων ταυτόχρονα επιλέγοντάς τα και σύροντάς τη διαχωριστική γραμμή.
  • Αλλάξτε το μέγεθος του παραθύρου στη μία πλευρά σε αυτό που θέλετε και κατόπιν αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Το μέγεθος του άλλου παραθύρου θα αλλάξει ώστε να χωράει δίπλα στο πρώτο, επομένως, δεν θα έχετε άλλο κενό χώρο στην οθόνη.