Αντιμετώπιση προβλημάτων με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο της Microsoft

Ισχύει για: Microsoft accessoriesWindows 10Windows 8.1

Αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο της Microsoft ή του Surface δεν λειτουργεί, δεν εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth όταν δημιουργείτε ζεύξη με το ποντίκι ή αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη ζεύξη, ακολουθούν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν.

Θα περιγράψουμε τρεις τύπους σύνδεσης για πληκτρολόγια και ποντίκια. Ακολουθήστε την περιγραφή που ισχύει για τον τύπο σύνδεσης του ποντικιού ή του πληκτρολογίου σας.

  • Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια Bluetooth χρησιμοποιούν μια ενσωματωμένη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή σας. Αυτός ο τύπος σύνδεσης συνήθως δεν απαιτεί πρόσθετο αξεσουάρ ή το dongle.
  • Τα ενσύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια συνδέονται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB.
  • Τα ασύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια συνδέονται στον υπολογιστή σας μέσω ενός ασύρματου dongle USB.

Χρήση είτε με ενσύρματη σύνδεση είτε με ασύρματο dongle USB


Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες:

Προβλήματα για συγκεκριμένα προϊόντα


Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες: