Επιδιόρθωση προβλημάτων ήχου στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10Windows

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου, οι ακόλουθες προτάσεις μπορεί να βοηθήσουν. Οι συμβουλές παρατίθενται με τη σειρά εφαρμογής. Επομένως, ξεκινήστε με την πρώτη, δείτε αν έχει αποτέλεσμα και, αν όχι, συνεχίστε στην επόμενη.