Συνάθροιση ενημερώσεων Αυγούστου 2014 για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2975719
Σημαντικό Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης (2975719) από το Windows Update, ενημερώσεις, 2990532, 2979582, 2993100, 2993651 και 2995004 συμπεριλαμβάνονται στην εγκατάσταση.
Τα παράθυρα Αυγούστου 2014 RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 ζητήματα επιλύει το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων για την ενημερωμένη έκδοση και περιλαμβάνει βελτιώσεις απόδοσης και αξιοπιστίας. Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε την αναβάθμιση που αντιστοιχεί στα δικά σας WIndows, καθώς αυτή αποτελεί ένα μέρος της συνεχούς βελτίωσης των Windows. Ανάληψη ελέγχου του βελτιώσεις, ζητήματα που διορθώθηκαν, και προϋποθέσεις σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2014.

Βελτιώσεις σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες και βελτιώσεις στα Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2.

Αλλαγές στις ρυθμίσεις για την ενημερωμένη έκδοση και αποκατάσταση

Αυτή η δυνατότητα εισαγάγει νέες πληροφορίες στις ρυθμίσεις του Windows Update και σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο ενημερωμένα είναι τα συστήματά σας, εμφανίζοντας τον πιο πρόσφατο έλεγχο για ενημερώσεις και την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία εγκαταστάθηκαν ενημερώσεις.

Βελτιώσεις touchpad ακριβείας

Αυτή η δυνατότητα προσθέτει τις ακόλουθες ρυθμίσεις χρήστη για να ελέγξετε τη συμπεριφορά των συσκευών touchpad ακριβείας:
 • Αφήστε το touchpad στο όταν το ποντίκι είναι συνδεδεμένο
 • Να επιτρέπεται κάνει δεξιό κλικ στο το touchpad
 • Διπλό κτύπημα και σύρετε
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις κάτω από το ποντίκι και το touchpad μενού στις Ρυθμίσεις του Υπολογιστή σας.

Ρούβλι σύμβολο ενημέρωσης

Αυτή η δυνατότητα προσθέτει νέα υποστήριξη Ρούβλι νομισματική μονάδα εισόδου και απόδοσης.

Wi-Fi άμεσο API για εντοπισμού

Wi-Fi άμεσο API για εντοπισμού είναι ένα νέο σύνολο API για ανεξάρτητους προμηθευτές υλικού (IHV) ή υπολογιστή OEM για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε Windows, σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις βασίζονται σε x 86 και x 64-των Windows 8.1. Αυτό δίνει τη δυνατότητα οι IHV και οι OEM μπορούν να δημιουργήσουν ένα δέκτη Miracast στα Windows. Αυτά τα API των Windows 32-bit, κάντε τον υπολογιστή ανιχνεύσιμο και δέχονται εισερχόμενες συνδέσεις Miracast.

Μετα-δεδομένα καταγραφής βίντεο MP4

Αυτή η δυνατότητα προσθέτει τη δυνατότητα για προγραμματιστές ανάγνωσης και εγγραφής τα "Ημερομηνία λήψης" και τα δεδομένα GPS σε αρχεία MP4 με τη χρήση των Windows κατά το χρόνο εκτέλεσης και API του Win32.

Ελαχιστοποίηση της σύνδεσης απαιτεί σύνδεση του Microsoft SharePoint

Αυτή η δυνατότητα μειώνει τον αριθμό των μηνυμάτων σχετικά με τη χρήση ομόσπονδη κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε τοποθεσίες του SharePoint Online. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Να παραμένω σε" όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, δεν θα δείτε μηνύματα για διαδοχικές προσβάσεων σε αυτήν την τοποθεσία του SharePoint Online.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση
Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης επιδιορθώνει τα ζητήματα που τεκμηριώνονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης.

Λίστα με τα ζητήματα που διορθώνονται

 • 2979880 Κενό εικονίδιο στη λίστα συντομεύσεων μετά από την ενημέρωση της εφαρμογής σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2976996 Πιστοποιητικά που έχουν λήξει δεν μπορεί να καταργηθεί, όταν είναι απενεργοποιημένη η αυτόματη πιστοποιητικού "Κατάδειξη" στον Windows Server 2012 R2
 • 2976344 Ενημερωμένη έκδοση για να προσθέσετε συμβολοσειρές ΠινΓιν προφορά, κατά την εισαγωγή κινεζικών χαρακτήρων στα Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2975620 Διατήρηση αύξηση ιδιωτικών byte όταν κάνετε κρυπτογράφηση δεδομένων στον SQL Server στο παράθυρο 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2975080 Ο υπολογιστής ανοίγει ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης κενό όταν RMS πρόγραμμα-πελάτης αποστέλλει αίτηση WIF σε διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 FS AD
 • 2975078 Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την πρόσβαση σε πολιτικές αποκλεισμού σε ένα διακομιστή AD RMS που εκτελεί Windows Server 2012 R2
 • 2975066 Δεν μπορείτε να εισέλθετε μια εφαρμογή web όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας πιστοποιητικών στον Windows Server 2012 R2
 • 2974308 Βασικά στοιχεία διακομιστή των Windows για την ενοποίηση με το Office 365 ή Windows Azure Active Directory έχει αποκλειστεί
 • 2973055 Σφάλμα 58 όταν μια εφαρμογή καλεί τη συνάρτηση BackupRead για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που χρησιμοποιούνται από κοινού με χρήση SMB στα Windows
 • 2972257 Συμπλέγματος που βασίζεται σε διακομιστή 2012 R2 Windows "παγώνει" σε πολλούς κόμβους, κατά την προσθήκη, τη μετονομασία ή την κατάργηση δίσκους
 • 2972254 Hyper-V εικονικών μηχανημάτων δεν μπορεί να συνδεθεί σε μερικές φορές όταν ξανά τις συνδέσεις TCP στον Windows Server 2012 R2
 • 2972251 Συμβάν 1002 όταν συστήματος αρχείου πληροφοριών φάκελος είναι κοινόχρηστος στο Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2971171 ADFS το θέμα έλεγχος ταυτότητας για τους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory όταν είναι ενεργοποιημένη η extranet κλειδώματος
 • 2969039 το σφάλμα διακοπής 0x7E παρουσιάζεται τυχαία όταν κλείνετε τις περιόδους λειτουργίας SMB σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2967456 Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε τις λίστες της ομάδας από το κύριο όνομα στο ADUC στα Windows
 • 2966087 Κατά διαστήματα δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το διακομιστή DirectAccess, χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα IP HTTPS Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
 • 2965904 Όνομα εργασίας διαγράφεται μετά συνδέσετε μια έκθεση αποθήκευσης σε μια προγραμματισμένη εργασία στα Windows
 • 2964835 Πολύ λίγες πλακίδια εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του ειδώλου των Windows
 • 2962774 "Παρουσιάστηκε ένα εκτεταμένο σφάλμα" κατά την προσθήκη μιας ομάδας λογαριασμού της διαχειριζόμενης υπηρεσίας στα Windows
 • 2962142 Δεν είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στις προτιμήσεις πολιτικής ομάδας για τον Internet Explorer 10
 • 2959144 Συσκευή USB, καταργήστε και εγκαταστήστε επανειλημμένα, όταν είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 ή 8.1 των Windows
 • 2957984 Η ιδιότητα rdgiskdcproxy:i:1 δεν μπορεί να οριστεί για τις απομακρυσμένες εφαρμογές που φιλοξενούνται από την πρόσβαση Web απομακρυσμένης επιφάνειας Εργασίας στον Windows Server
 • 2956344 Προγράμματα-πελάτες τυχαία απώλεια σύνδεσης σε Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2008 R2 SP1 πολιτικής δικτύου διακομιστή
 • 2954031 Η Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας δεν δημιουργεί μια αναφορά κατάστασης για έναν τομέα
 • 2953997 Windows Server σημεία διακόπτεται κατά διαστήματα όταν ξεκινάτε το κέλυφος WMS σε Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2012
 • 2953972 Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Περισσότερες πληροφορίες" κάτω από το κινητό Internet ευρείας ζώνης προκαλεί την αναζήτηση κατάσταση σταθεροποίησης Windows 8.1 και Windows RT 8.1
 • 2936943 Registry.pol καταστρέφεται μετά από έναν κανονικό τερματισμό κατά τη διαδικασία εγγραφής στον Windows Server
 • 2934797 Συσκευή USB που εμφανίζεται με κίτρινο θαυμαστικό στη Διαχείριση συσκευών των Windows σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2866693 Ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου GPO ρύθμιση δεν εμφανίζεται στην κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ αναφορά στα Windows
 • 2990795 "Απέτυχε να λάβει διακομιστές" όταν προσπαθείτε να βρείτε διαθέσιμες IP διευθύνσεις με τη διαχείριση των διευθύνσεων IP στον Windows Server 2012 R2
 • 2985822 Η διαδικασία SystemSettings.exe διακόπτεται όταν προσθέτετε μια σύνδεση VPN σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
 • 2984374 Συνδεθείτε σε εσφαλμένη καταχώρηση σημείο όταν Windows 8.1 ή υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 εξέρχεται από την κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης
 • 2983590 Το αρχείο λήψης παγώνει και υψηλή χρήση της CPU όταν έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα οδήγησης επεξήγησης WFP σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2983477 Εικόνα λογαριασμού μετακινείται δεξιά πλευρά μετά το ξεκλείδωμα ενός υπολογιστή από μια εφαρμογή σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
 • 2983139 παρουσιάζεται σφάλμα διακοπής "0x0000009F" σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 ή Windows 8.1
 • 2982498 Είσοδος αφής δεν λειτουργεί στο μπλοκ σημειώσεων των Windows μετά από Windows 8.1 εξέρχεται από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ενώ εκτελείται το πρόγραμμα
 • 2980433 Ιδιότητες ενός στοιχείου τυχαία ανοίγει όταν κάνετε διπλό κλικ στο στοιχείο Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2980415 Όταν ανοίγετε ένα αρχείο το οποίο αναπαράγεται η εφαρμογή Xbox μουσικής στο Windows RT 8.1 ή Windows 8.1 διακόπτει την αναπαραγωγή
 • 2979923 "Παρουσιάστηκε σφάλμα επεξεργασίας" όταν εντοπίσουν κατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2
 • 2979877 Ανακατεύθυνση φακέλου σταματά να λειτουργεί όταν πολλοί χρήστες που συνδέονται σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 ή Windows 8.1
 • 2979097 Ο υπολογιστής δεν κάνει ενεργοποίηση όταν αποσυνδέσετε το Εναλλασσόμενο ρεύμα από τον υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 8.1 ή σε Windows Server 2012 R2
 • 2979070 Ενημέρωση για τη βελτίωση της ζωής της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου εξοικονόμησης ενέργειας στα Windows 8.1 και 8.1 RT των Windows
 • 2979053 "Ορισμός ως σύνδεση μετρούμενοι" ρύθμιση για Wi-Fi και MBB παραμένει συνδέσεις σε απενεργοποιημένη κατάσταση στα Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2979052 Σφάλμα "App δεν είναι δυνατό να ορίσετε ρυθμίσεις εκτύπωσης" ή χαρακτήρες DBCS δεν μπορεί να εκτυπωθεί σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
 • 2979051 Αντιδρά ακόμα app χώρου αποθήκευσης των Windows για να αναζητήσετε κείμενο, όταν διαγράφετε το κείμενο αναζήτησης charm Windows 8.1 και Windows RT 8.1
 • 2979050 "Εισάγετε SIM" κείμενο εμφανίζεται ακόμα στο περιβάλλον Χρήστη VAN μετά την εισαγωγή μιας κάρτας SIM σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
 • 2978391 Εικονικές μηχανές λειτουργεί αργά ή να διακοπεί η λειτουργία του στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
 • 2978368 σφάλμα διακοπής 0x9F τυχαία παρουσιάζεται όταν ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αδρανοποίησης από το μέλος InstantGo στο Windows 8.1 ή Windows RT 8.1
 • 2978367 Περίοδο λειτουργίας της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας "παγώνει" όταν εκτελείτε μια εφαρμογή κατά την περίοδο λειτουργίας στο Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2978104 Δεν βρέθηκε το αρχείο ή το φάκελο, διαφορετικά παρουσιάζεται σφάλμα όταν ρυθμίζετε τις ιδιότητες κοινόχρηστου στοιχείου SMB σε Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2978102 Διακοπή κόμβους συμπλέγματος, όταν είστε αποσυνδεδεμένοι από πολλαπλούς φυσικούς δίσκους στον χώρο αποθήκευσης στο Windows Server 2012 R2
 • 2978101 Κεντρικό υπολογιστή συμπλέγματος που βασίζεται σε Windows 2012 R2 Hyper-V "παγώνει" όταν οι εικονικές μηχανές χρησιμοποιούν κοινόχρηστες εικονικών σκληρών δίσκων
 • 2978100 Διεύθυνση URL της εφαρμογής web καταστρέφεται όταν αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή web χρησιμοποιώντας ασύρματου σημείου Πρόσβασης στον Windows Server 2012 R2
 • 2978096 ExtendedProtectionTokenCheck ρύθμιση διατηρεί απενεργοποιηθεί στο AD FS 3.0 στον Windows Server 2012 R2
 • 2976995 Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο SMB που βρίσκεται σε διακομιστή αρχείων με Windows Server 2012 R2 ή Windows 8.1
 • 2976994 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση κοινόχρηστο φάκελο στα Windows Server 2012 R2 ή Windows 8.1, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMB έκδοση 1
 • 2976965 Το μήνυμα "Μη προσβάσιμο, κενά ή απενεργοποιημένη" στην αναφορά αποτελεσμάτων πολιτικής ομάδας για έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με Windows Server 2012 R2
 • 2976946 FindFirstPrinterChangeNotification να ζητήσετε τώρα 3D εκτυπωτές Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
 • 2976918 Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ξανά τα διαπιστευτήριά συχνά κατά τη χρήση φακέλων εργασίας χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας ADFS στο Windows 8.1
 • 2990532 Εικονίδια του προγράμματος περιήγησης δεν μπορεί να είναι έχουν ξεκαρφιτσωθεί από τη γραμμή εργασιών, όταν αλλάζετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2983142 Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της οθόνης όταν ανοίξετε πάλι το κάλυμμα ενός Windows 8.1 ή φορητό υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2
 • 2982727 Σελίδες αρχείων PDF είναι κενό, όταν ανοίγετε το αρχείο, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή χώρου αποθήκευσης των Windows σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2981650 Αυγούστου 2014 αξιοπιστία OneDrive ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 και 8.1 των Windows
 • 2980756 Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή AD FS όταν χρησιμοποιείτε ένα εναλλακτικό λογαριασμό επίθημα UPN στον Windows Server 2012 R2
 • 2980665 Windows διακόπτεται με σφάλμα Stop, όταν το πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου εκτελέσει λειτουργία FltWriteFileEx σε Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2980661 Ενημερωμένη έκδοση για να προσθέσετε μια νέα δυνατότητα του μετρητή επιδόσεων για επιπέδων χώρους αποθήκευσης στον Windows Server 2012 R2
 • 2980659 σφάλμα διακοπής 0x0000007E όταν ενεργοποιείτε ETW και χώρους αποθήκευσης αρχείων καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2
 • 2980345 Επιφάνεια εργασίας δεν εμφανίζεται σωστά όταν εικονίδιο δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων αλλάζει συνεχώς σε έκδοση 64-bit των Windows
 • 2983202 Ενημερωμένη έκδοση για τη σωστή εμφάνιση συμπληρωματικής χαρακτήρες στα Windows
 • 2982823 Ενημερωμένη έκδοση για να επιτρέπει την παροχή AppX συσκευάζει και ομαδοποιεί χωρίς σύνδεση στα Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2982037 Ενημερωμένη έκδοση για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα HttpOnly για μια ασύρματου σημείου Πρόσβασης ή μια εφαρμογή στο Windows Server 2012 R2
 • 2980754 υπηρεσία προορισμού iSCSI τυχαία διακόπτεται στο Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2012
 • 2980746 σφάλμα διακοπής 0x54 όταν ένας τόμος αποσυνδεθεί και πολλές αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2980656 Νέος τόμος cmdlet τώρα να δημιουργήσετε έναν τόμο μεγαλύτερους από 2 TB σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2979957 Χρήση μνήμης Wmiprvse.exe διατηρεί αύξηση όταν εκτελείτε μια εφαρμογή ή μια δέσμη ενεργειών στα Windows
 • 2979525 Ενημερωμένη έκδοση για να ενεργοποιήσετε την ανακάλυψη των υπηρεσιών νέφους στη Διαχείριση διακομιστή στα Windows
 • 2979059 Λετονικά νόμισμα πληροφορίες και την προεπιλεγμένη αριθμητική διαχωριστικό της γλώσσας πληκτρολογίου της Ελβετίας είναι εσφαλμένη στα Windows
 • 2978691 Εμφανίζεται σφάλμα STOP όταν τρίψιμο εργασία καθυστερεί πολύ σε Windows 8.1 ή συμπλέγματος που βασίζεται σε Windows 2012 R2
 • 2978092 Λογισμικό γραφικών ή εφαρμογές διακοπεί όταν χρησιμοποιούν ΣΤΡΈΒΛΩΣΗΣ για απόδοση λογισμικού στα Windows
 • 2976517 Μικρογραφία εμφανίζεται ως ένα μαύρο εικόνας όταν επεξεργάζεστε ένα βίντεο WMV σε Windows 8.1 ή Windows 8
 • 2975069 Διακόπτεται η λειτουργία του Lsass.exe σε ελεγκτή τομέα κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2012
 • 2973337 Το SHA512 είναι απενεργοποιημένο στα Windows, όταν χρησιμοποιείτε το TLS 1.2
 • 2970228 Ενημερωμένη έκδοση για να υποστηρίζει το νέο σύμβολο νομισματικής μονάδας για το Ρούβλι Ρωσίας στα Windows
 • 2967077 Εκτυπωτής δικτύου καταργείται απροσδόκητα στα Windows
 • 2964429 Αποθήκευση Βελτιστοποίηση μνήμης Χρησιμοποιήστε αυξάνεται όταν εκτελείται σε λεπτή προμηθεύτηκε LUN
 • 2982777 Εφαρμογή παγώνει σε εξωτερική οθόνη αφής με δυνατότητα σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 ή Windows 8.1
 • 2982706 Δεν έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σε Windows 8.1 ή τα Windows 7
 • 2979058 Εκτελείτε έναν τερματισμό ψυχρή αφού ο υπολογιστής τερματίζει σε Windows RT 8.1 ή Windows 8.1
 • 2978442 Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αποθηκεύσετε αρχεία σε ένα διακομιστή DAV, όταν το όνομα χρήστη περιέχει χαρακτήρες DBCS στα Windows 8.1 ή τα Windows 7
 • 2977758 Εφαρμογή εμπειρία εκτύπωσης δεν εμφανίζεται κατά την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή WSD να V4 στο Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2976884 "Σφάλμα επιτρέπεται η πρόσβαση" όταν ο Μεσολαβητής ρεπλίκα Hyper-V goes online σε ένα σύμπλεγμα Windows Server 2012 ή Windows Server 2012 R2
 • 2976546 0x00000007 σφάλμα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε περιβάλλον αποκατάστασης των Windows σε Windows 8.1
 • 2976205 Τα Windows 8.1 ή εγκατάσταση του Windows Server 2012 R2 αποτυγχάνει όταν καταργείτε μονάδα flash USB, πριν από την πρώτη επανεκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης
 • 2975070 AD FS δεν μπορεί να ξεκινήσει σε μια μη αγγλική γλώσσα διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2008 R2
 • 2975067 Ενημερωμένη έκδοση για να υποστηρίξει το διακριτικό επιβεβαιώνει αποστολέα SAML στην STS σε ένα διακομιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2 FS AD
 • 2973047 Ετικέτες VLAN η διακόπτει τη σύνδεση VM με επέκταση τρίτου κατασκευαστή προώθησης και HNV στον Windows Server2012 R2
 • 2965351 "Error_FILE_NOT_FOUND" όταν εκτυπώνετε σε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή δικτύου
 • 2958298 Καθολικής σύνδεσης είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του Office 365 για πρόσβαση σε τοποθεσίες του SharePoint Online στον Windows 2012 R2
 • 2956042 Δεν εκτελείται η προγραμματισμένη εργασία που χρησιμοποιεί την παράμετρο RandomDelay
 • 2931772 σφάλμα διακοπής "0x00000050" από το διακομιστή τερματικού που εκτελεί Windows 7 SP1 ή Windows Server 2008 R2 SP1, όταν μια περίοδος λειτουργίας αποσυνδέεται
 • 2912574 Δεν έχουν όλοι οι υπολογιστές σε έναν τομέα απαριθμούνται στην Εξερεύνηση των Windows στα Windows
 • 2974325 Η εντολή Chkdsk αναφορά σφαλμάτων κατά την εκτέλεση μιας δημιουργίας στιγμιότυπου στα Windows
 • 2965073 Οι αλλαγές Srv2.sys όταν ο υπολογιστής που αποκρίνεται στο πρόγραμμα-πελάτη SMB σε Windows Server 2012 R2
 • 2974838 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση VPN όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Wi-Fi στα Windows 8.1 ή Windows 8
 • 2979582 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκτυπωτές για να εκτυπώσετε αρχεία μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης 2975719 στο Windows 8.1
 • 2986484 Ο υπολογιστής συνδέεται σε ένα σημείο εσφαλμένη καταχώρηση μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σε Windows 8.1 ή του Windows Server 2012 R2
 • 2995004 Η γραμμή εργασιών λειτουργεί σωστά ή αντιγράφονται στο Windows Server 2012 R2 και των Windows 8.1
 • 2978366 Δεν είναι δυνατό να είναι η επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν τις ομάδες μητρώου είναι μεγαλύτερα από 2 GB στα Windows 8.1 ή Windows 8

Γνωστά ζητήματα με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση
 • Γνωστό θέμα 1
  Οι γραμματοσειρές δεν εμφανίζονται σωστά μετά από κάποια από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις (που κυκλοφόρησαν πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2014) είναι εγκατεστημένα:
  2982791 MS14-045: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα: 12 Αυγούστου 2014
  2970228 Ενημερωμένη έκδοση για να υποστηρίζει το νέο σύμβολο νομισματικής μονάδας για το Ρούβλι Ρωσίας στα Windows
  2975719 Συνάθροιση ενημερώσεων Αυγούστου 2014 για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  2975331 Αυγούστου 2014 συνάθροιση ενημερώσεων για Windows RT, Windows 8 και Windows Server 2012
  Κατάσταση
  Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 2982791 και επιλύει αυτό το γνωστό θέμα:

  2993651 MS14-045: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα: 27 Αυγούστου 2014
  Μετριασμούς
  Ανοίξτε το στοιχείο προγράμματα και δυνατότητες του πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, απεγκαταστήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις που είναι εγκατεστημένες αυτήν τη στιγμή:
  • KB2982791
  • KB2970228
  • KB2975719
  • KB2975331
 • Γνωστό θέμα 2
  Συστήματα ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του και να επιστρέψει ένα μήνυμα λάθους Stop 0x50 ύστερα από κάποια από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις (που κυκλοφόρησαν πριν από τις 2 Σεπτεμβρίου 2014) είναι εγκατεστημένα:
  2982791 MS14-045: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα: 12 Αυγούστου 2014
  2970228 Ενημερωμένη έκδοση για να υποστηρίζει το νέο σύμβολο νομισματικής μονάδας για το Ρούβλι Ρωσίας στα Windows
  2975719 Συνάθροιση ενημερώσεων Αυγούστου 2014 για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  2975331 Αυγούστου 2014 συνάθροιση ενημερώσεων για Windows RT, Windows 8 και Windows Server 2012
  Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι μόνιμες και εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση του συστήματος.

  Κατάσταση
  Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση 2982791 και επιλύει αυτό το γνωστό θέμα:

  2993651 MS14-045: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα: 27 Αυγούστου 2014
  Μετριασμούς
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του ζητήματος, ανατρέξτε στο θέμα της "γνωστό ζήτημα 3" ενότητα στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  2982791 MS14-045: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα: 12 Αυγούστου 2014
 • Γνωστό ζήτημα 3
  Κείμενο, για συμβάντα DNS δεν αποδίδεται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα mmc διαχείρισης DNS μετά την εγκατάσταση Αυγούστου 2014 συνάθροιση ενημερώσεων για Windows RT 8.1, Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 (2975719)ή μια νεότερη έκδοση του μηνιαίες ενημερωμένες εκδόσεις σε διακομιστές DNS που βασίζεται σε Windows Server 2012 R2.

  Μετριασμούς
  Προβολή συμβάντων DNS χρησιμοποιώντας τα συμπληρωματικά προγράμματα Προβολή συμβάντων και τη Διαχείριση υπολογιστή.
Πώς να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Μέθοδος 1: Windows Update

Παρέχονται ως μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση Windows Update. Εάν ενεργοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση εγκαθίσταται αυτόματα.

Τρόπος εκτέλεσης του Windows Update

 1. Ανοίξτε το Windows Update από swiping στο από τη δεξιά πλευρά της οθόνης (ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω), κτυπήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις, κτυπήστε ή κάντε κλικ στο PC Αλλαγή ρυθμίσεων, και έπειτα κτυπήστε την εντολή Update και αποκατάστασης.
 2. Κτυπήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος τώρακαι, στη συνέχεια, περιμένετε όσο τα Windows αναζητούν τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις για τον υπολογιστή σας.
 3. Εάν βρεθούν ενημερώσεις, χτυπήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.
 4. Επιλέξτε ενημέρωση 2975719 στην περιοχή προαιρετικά, και έπειτα κτυπήστε το στοιχείο ή κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση.
Σημείωση Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση ορισμένων ενημερωμένων εκδόσεων. Αποθηκεύστε και κλείστε τα αρχεία και τις εφαρμογές, πριν να κάνετε επανεκκίνηση, έτσι ώστε να μην χάσετε τίποτα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 2: Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε άμεση λήψη της αναβάθμισης από το Κέντρο λήψης της Microsoft.
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης των Windows 8.1 που βασίζονται σε τεχνολογία x86.
ΛήψηΠραγματοποιήστε τώρα λήψη του πακέτου ενημερώσεων των Windows 8.1 που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64.
ΛήψηΆμεση λήψη της αναβάθμισης για τα Windows Server 2012 R2 με επεξεργαστή τεχνολογίας x64.

Σημείωση Η ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 μπορεί να ληφθεί από το Windows Update.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης της Microsoft υποστηρίζει αρχεία, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 2919355 στο υπολογιστή Windows 8.1 ή Windows Server 2012 R2 και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 2993651 στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 3. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται στο το Πώς να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση της ενότητας και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση.

Πληροφορίες αρχείων

Πληροφορίες Filedetail
Για μια λίστα των αρχείων που παρέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση 2975719, κάντε λήψη τουπληροφορίες αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση 2975719.
Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα thumbprints από τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των ενημερωμένων εκδόσεων (.msu). Επιβεβαιώστε την αποτύπωση πιστοποιητικού σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft κατά την αποτύπωση πιστοποιητικού που αναφέρεται στην ενημέρωση που λάβατε.
Όνομα αρχείουSHA1 και SHA2
Windows8.1-KB2975719-arm.msuSHA1: 1D4015E3A710E78B50BFA83F84F92276B36A9377
SHA256: B804222D2AADE0E003837AF500747C2B5E15E8955129827B27D6F494A4AC0404
Windows8.1-KB2975719-x64.msuSHA1: 6A6830000D668D03159C06F0810686F93C2DAD2C
SHA256: 4BDE48CE5F998E0E6F31CE94006A8353F715DBA13C566453E183EEE39819431B
Windows8.1-KB2975719-x86.msuSHA1: 4F06911BAB7D6E508EEC2F0A9B11C04E5C9119C4
SHA256: DA5D770B85ACCCB763C4B688BE3DD60F5D59849E5BF3B028F5E5FC10C4236F35
Windows8.1-KB2990532-arm.msuSHA1:3E84FE40923E43072240C984BE661214C644701E
SHA256: B7BEDA4D7D540A2084F3AF038453748E34424784C03399DCD39507F2964369D7
Windows8.1-KB2990532-x64.msuSHA1: 3EC667D2023666D8EA37C6139C6569D3ED2D0D2A
SHA256: 73667F527469BA10550DBAABF100D9FC74A195A628C76F9D37CC8474FA956207
Windows8.1-KB2990532-x86.msuSHA1: 0BF70007B44067BD5777D93457FA5AA814411D5D
SHA256: A5E649CE1E194FE09A3DD8A0321849C60101AFE98ECBD5DE60B2F00D53C961E5
Windows8.1-KB2979582-arm.msuSHA1: D2DEE64E78AF23059C01F1CBE19FAFE061A9944C
SHA256: 4C5DA604A9203F94B34C23241970E5A6060299CD0111387DEF18F0C33FC35BE4
Windows8.1-KB2979582-x64.msuSHA1: 7B7FEC7D6B4E3148826F17B372C7BF96A4BF7ED4
SHA256: F0DA118557B65BAC6EAA9D7FE4DC42B3A3B1AE880EA313036EA2D58139F5E3EF
Windows8.1-KB2979582-x86.msuSHA1: 520F1E0C3172E6EEDD7DAA6E7F64F7121F55F702
SHA256: 425A1CEA77F997945D711715C53505DF66B836991219BDDEA3BC8C0E3F96DC82
Windows8.1-KB2993100-arm.msuSHA1: 44CD8EF953F66650AEED3FAAEF49FB6185C6DAF3
SHA256: DBFB309394600F319169FEB6E3CF8409373D135B495F338EB272BE70034D47B8
Windows8.1-KB2993100-x64.msuSHA1: 365EC76924FD543EA1879323F55B779BE09F523A
SHA256: 64E8E1C929FEDD86D8095C8AD7A038169CE833FB6E186D2F5A0A97FDFD75034A
Windows8.1-KB2993100-x86.msuSHA1: 1D84B191F11E8CE963CC5C940A6CE3DA73CCB1FB
SHA256: EBBF8ECAC353C323CCC5BF259564A330B9B2DB28ACA301086DCFDDA5F2339001
Windows8.1-KB2993651-arm.msuSHA1: EF9FB0C46BDF67A8E8FB86A8CE7A12279B967D74
SHA256: F4244E3FEF3E4F76072B5821AAAC8F1182E8A54A50DAFE73663D363BDF176CF5
Windows8.1-KB2993651-x64.msuSHA1: 6885B206E0276B2C90DA4D5B4A5051A0FC7BE4F1
SHA256: E41B4FEC6B9FD50022C1A01A3959A63789F93B295201B59737BF076B94DF2A34
Windows8.1-KB2993651-x86.msuSHA1: 9B5ED240CCD2E546668C5A733AB7C7BA7B8B9D48
SHA256: 1EB1A64B4CBCC379F995F7C56CC6C404E592A78B30D5317B4014884D8B527A8A
Windows8.1-KB2995004-arm.msuSHA1: 2198822532945A9AC3C0122875EB6E0F53E03407
SHA256: 8EFF97A4EBE36F1042DB1868B71AEF238235874FDCEE7DC0D579C5ED59FF030B
Windows8.1-KB2995004-x64.msuSHA1: 9FF7F6D8F1E69349192BEF6672EF2FD0B47F7544
SHA256: 09FAB093158D3864A19D2C6063E4CA3277E59D44A5879429F5B189D9CEA3D7C3
Windows8.1-KB2995004-x86.msuSHA1: 6D011BC0626DCE118403C46F7A66B1ACDB0A7FFE
SHA256: D36AF68A4138D00BFABEC94D5A4596988ED2F3D0FBCDD12D3B1B1A9D21C102B5
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Έλεγχος σφαλμάτων

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2975719 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/01/2015 01:49:00 - Αναθεώρηση: 13.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB2975719 KbMtel
Σχόλια