Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 8 για SQL Server 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3067836
Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 8 (αριθμός έκδοσης: 12.0.2546.0) για το Microsoft SQL Server 2014. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει Οι επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που είχαν διορθωθεί μετά την κυκλοφορία του SQL Server 2014.
Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση
Κάντε κλικ στο κουμπί "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν δεν εμφανιστεί η σελίδα "Αίτηση άμεσης επιδιόρθωσης", επικοινωνήστε με Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη Για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου
Αριθμός σφάλματος VSTSΑριθμός άρθρου γνωσιακής ΒάσηςΠεριγραφήΔιόρθωση περιοχή
45232433067826"Παραβίαση πρόσβασης" παρουσιάζεται όταν συνδέεστε σε μια παρουσία του SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
47781503067257ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μερικά αποτελέσματα σε ένα ερώτημα από ένα ευρετήριο συμπλέγματος columnstore στο SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
47453223051145ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SQL Server ενδέχεται να τερματίζεται όταν χρησιμοποιείτε Service Broker στο SQL Server 2012 ή 2014 διακομιστή SQLΥπηρεσία SQL
45444223029096ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Οι αλλαγές σε βάσεις δεδομένων Oracle δεν αναπαράγονται σε βάσεις δεδομένων SQL Server 2012 ή SQL Server 2014 σωστάΥπηρεσίες ενοποίησης
46389313058512ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Unpivot μετασχηματισμού εργασία αλλαγές null σε μηδέν ή κενές συμβολοσειρές σε SSIS 2014Υπηρεσίες ενοποίησης
47190453064784ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης παρουσιάζεται όταν υποβάλλετε ερώτημα σε έναν πίνακα που περιέχει τη στήλη αποθήκευσης ευρετήρια σε SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
47452953033456ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κακή απόδοση όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX που περιέχει μια δευτερεύουσα, επιλέξτε από διαφορετικές granularities σε ΑΑΠ 2012Υπηρεσίες ανάλυσης
47453163047538ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αποτέλεσμα των συγκεντρωτικών τιμών δεν είναι σωστή όταν εκτελείτε ένα ερώτημα MDX σε ΑΑΠ 2012 ή ΑΑΠ 2014Υπηρεσίες ανάλυσης
45208903067896Εσφαλμένα αποτελέσματα επιστρέφονται σε μια προβολή με ευρετήριο μετά από μια εισαγωγή ή λειτουργία διαγραφής στον βασικό πίνακα που παρουσιάζεται στο SQL Server 2014Επιδόσεις SQL
47156033070139ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: 33294 σφάλμα κατά την αλλαγή των τύπων των στηλών σε έναν πίνακα που έχει σε σύμπλεγμα columnstore ευρετήρια σε SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
45161003069488Παρουσιάζεται σφάλμα "μη-δώσουν χρονοδιαγράμματος" και SQL Server σταματά να ανταποκρίνεται όταν μια βάση δεδομένων έχει columnstore τα ευρετήρια σε μια παρουσία του Microsoft SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
47453183052404ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 1.2 του πρωτοκόλλου ασφάλειας επιπέδου μεταφοράς για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server 2014 ή SQL Server 2012Σύνδεση SQL
47453243050636ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να προγραμματίσετε μια εγγραφή σε μια έκθεση SSRS 2012 ή SSRS 2014 όταν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι τύπου SAP NetWeaver BIΥπηρεσίες αναφοράς
47453093045333ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Επιλογή "Λειτουργία ελέγχου C2" δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας sp_configure και επανεκκίνηση του SQL Server Ασφάλεια SQL
47453053043889ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το γράφημα σε έκθεση SSRS 2012 ή SSRS 2014 δεν ενημερώνεται σωστά όταν ενημερώνετε την παράμετρο στη διεύθυνση URL της έκθεσης Υπηρεσίες αναφοράς
47441733042629ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: 33415 σφάλμα κατά την επανεκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server ή τροποποίηση βάσης δεδομένων στον SQL Server 2012 ή 2014 διακομιστή SQLΥπηρεσία SQL
43362613036201ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει διακοπεί η σύνδεση όταν ο ειδικός χαρακτήρας είναι τμήμα του URL στο 2012 διακομιστή SQL ή στο SQL Server 2014 MDSΚύρια δεδομένα Services(MDS)
46389322999809ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κακή απόδοση όταν ένα ερώτημα περιλαμβάνει πίνακα σύνδεσμοι στο SQL Server 2014Εργαλεία διαχείρισης
48382663070147Εσφαλμένες τιμές που περιλαμβάνονται στη στήλη περιγραφή όταν πραγματοποιείτε ερώτημα για το αντικείμενο sys.dm_xe_objects δυναμική διαχείριση 2014 διακομιστή SQLΥπηρεσία SQL
43204653048734ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα εισόδου/εξόδου που παρουσιάζεται στα αρχεία BPE προκαλεί 2014 διακομιστή SQL, για να απενεργοποιήσετε την BPEΥπηρεσία SQL
43193163048627ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "δεν είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση σε καθορισμένη διαδρομή ή αρχείο στο διακομιστή" όταν χρησιμοποιείτε τα CSV στο SSMS για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τη βάση δεδομένωνΕργαλεία διαχείρισης
47945203067968ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εικονικής μνήμης στη μνήμη προκύπτει όταν το ερώτημα ευρετηρίου columnstore καταναλώνει μεγάλη μνήμη στο SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
4465182972759ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εγκατάσταση του SQL Server 2008 Service Pack 1 μπορεί να επαναφέρει την τιμή της στήλης "max_worker_threads" για ένα υποσύστημα του παράγοντα διακομιστή SQLΕργαλεία διαχείρισης
47453073051993ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η τιμή του ΑΡΙΘΜΟΎ τύπου περικόπτεται όταν μπορείτε να επιλέξετε δεδομένα από ένα διακομιστή που συνδέεται με την Oracle με χρήση της υπηρεσίας παροχής OLE DBΥπηρεσία SQL
44880053066682ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το σφάλμα παρουσιάζεται όταν φιλτράρετε τα δεδομένα με μορφή ημερομηνίας, που διαφέρει από τη ρύθμιση στο MDS 2014 μορφή χαρακτηριστικό ημερομηνίας/ώραςMDS
47453143020350ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ISServerExec διακόπτεται όταν εκτελείτε ένα πακέτο SSIS που περιέχει ένα άλλο σύνολο θυγατρικά πακέτα SSISΥπηρεσίες ενοποίησης
47457093026954ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: CatalogFolder.DeployProject χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να είναι πλήρης, όταν αναπτύσσετε ένα έργο στον SQL Server 2014 ή SQL Server 2012Υπηρεσίες ενοποίησης
47452973035737ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ΑΑΠ παρουσία διακόπτεται όταν εκτελούνται κύβου αντιγραφής ολοκλήρωση συναλλαγής και μαζική επεξεργασία την ίδια στιγμήΥπηρεσίες ανάλυσης
47293093052167ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 1205 κατά την εκτέλεση παράλληλης ερωτήματος που περιέχει τελεστές εξωτερικό σύνδεσμο στο SQL Server 2014Επιδόσεις SQL
46327373061685ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε στατιστικά στοιχεία, όταν εκτελείτε την εντολή για να δημιουργήσετε άμεσα ή στο παρασκήνιο στο SQL Server 2014Επιδόσεις SQL
47293103063054Η ενημερωμένη έκδοση επιτρέπει την υποστήριξη πριμοδότησης αποθήκευσης για αρχεία δεδομένων αποθήκευσης Azure και επιλύει αποτυχίες αντιγράφων ασφαλείαςΥπηρεσία SQL
47453303011867SQL Server επιτόπιας αναβάθμισης αποτυγχάνει εάν το εκεί του δεν υπάρχει φάκελος ΕΡΓΑΣΙΏΝΕγκατάσταση εγκαθιστώ &
47457112619077ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παραβίαση πρόσβασης όταν λείπουν εργασίας ως φόντο, καταργήστε τη λειτουργία επιχειρεί να διαγράψει μια καταχώρηση ευρετηρίου που λείπειΥπηρεσία SQL
47288203067659ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να προκύψει απώλεια δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε το Windows Azure αποθήκευσης στο SQL Server 2014 σε δίκτυα υψηλής αδράνειαςΥπηρεσία SQL
46337603053752ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Συλλογή PowerPivot εμφανίζει το κουμπί Δημιουργία αναφοράς Power View σωστά όταν χρησιμοποιείτε 2014 ΑΑΠ ως αρχείο προέλευσης δεδομένωνΥπηρεσίες ανάλυσης
45070413055646ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 35377 κατά την εκτέλεση μιας παράλληλης ερωτήματος που περιέχει προτάσεις ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ σε SQL Server 2014Υπηρεσία SQL
Σημειώσεις για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

 • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις, πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής.
 • Σας συνιστούμε να εφαρμόσετε η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση.
  • Αυτό το πακέτο αθροιστικών προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα.
  • Η πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση SQL Server 2014.
 • Συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση του διακομιστή SQL ώστε να το επόμενο service pack του SQL Server 2014.

Υβριδική περιβάλλοντα ανάπτυξης

Κατά την ανάπτυξη των επειγουσών επιδιορθώσεων σε ένα περιβάλλον υβριδική (όπως AlwaysOn, αναπαραγωγής, σύμπλεγμα, δημιουργία ειδώλου και συμπλέγματος), συνιστούμε να μεταβείτε και ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα πριν να αναπτύξετε τους:

Υποστήριξη γλώσσας

 • Επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι τώρα σε πολλές γλώσσες. Επομένως, δεν είναι ειδικά για μία γλώσσα αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Αυτό ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
 • Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Στοιχεία που έχουν ενημερωθεί

Ένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Υποστήριξη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για μια πλήρη λίστα των εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη τηλεφώνου αριθμούς ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την Τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Web.

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".

  Σημείωση Εάν εκτελείτε τα Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.
 2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης.
Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε το SQL Server 2014.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα " ζώνη ώρας " στο στοιχείο " ημερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x 86

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll12.0.2546.09388806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Sqlsqm.exe12.0.2546.011027206-Ιουν-201508:49x86
Sqlsqm_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Υπηρεσίες ανάλυσης SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmdpump.dll2014.120.2546.0673708806-Ιουν-201508:42x86
Msmdsrv.exe2014.120.2546.03491552006-Ιουν-201508:37x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Sql_as_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqlboot.dll2014.120.2546.016864006-Ιουν-201508:42x86
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 βάσης δεδομένων υπηρεσιών κοινής Core

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05190406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.analysisservices.dll12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.PowerShell.cmdlets.dll12.0.2546.07238406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.batchparser.dll2014.120.2546.038214406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.SQLServer.batchparserclient.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll12.0.2546.016198406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfoextended.dll12.0.2546.09644806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Edition.dll12.0.2546.03705606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.instapi.dll12.0.2546.04627206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll12.0.2546.049939206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.policyenum.dll12.0.2546.05292806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.regsvrenum.dll12.0.2546.07136006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll12.0.2546.056595206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.servicebrokerenum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll12.0.2546.0374035206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll12.0.2546.023008006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlclrprovider.dll12.0.2546.02937606-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll12.0.2546.0135852806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.wmienum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Svrenumapi120.dll2014.120.2546.079225606-Ιουν-201508:42x86
Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Sql_dqc_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.ssdqs.Core.dll12.0.2546.060998406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll12.0.2546.08876806-Ιουν-201508:48x86
Ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Sql_dq_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sql_dreplay_client 2014 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05190406-Ιουν-201508:51x86
Sql_dreplay_client_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sql_dreplay_controller 2014 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05190406-Ιουν-201508:51x86
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Περίοδος λειτουργίας πυρήνα υπηρεσίες διακομιστή 2014 βάσης δεδομένων SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Backuptourl.exe12.0.2546.04064006-Ιουν-201508:37x86
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll12.0.2546.018195206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.vdiinterface.dll2014.120.2546.06931206-Ιουν-201508:48x86
Rsfxft.dll2014.120.2546.03142406-Ιουν-201508:42x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqlaccess.dll2014.120.2546.046816006-Ιουν-201508:48x86
Sqlagent.exe2014.120.2546.045484806-Ιουν-201508:37x86
Sqlboot.dll2014.120.2546.016864006-Ιουν-201508:42x86
Sqldk.dll2014.120.2546.0194886406-Ιουν-201508:42x86
Sqllang.dll2014.120.2546.02866502406-Ιουν-201508:42x86
Sqlmin.dll2014.120.2546.06709625606-Ιουν-201508:42x86
Sqlos.dll2014.120.2546.02528006-Ιουν-201508:42x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlscriptdowngrade.dll2014.120.2546.02528006-Ιουν-201508:42x86
Sqlscriptupgrade.dll2014.120.2546.0561529606-Ιουν-201508:42x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlservr.exe2014.120.2546.019782406-Ιουν-201508:37x86
Sqltses.dll2014.120.2546.0901395206-Ιουν-201508:42x86
Xpqueue.dll2014.120.2546.06060806-Ιουν-201508:52x86
Xprepl.dll2014.120.2546.08262406-Ιουν-201508:52x86
Xpstar.dll2014.120.2546.034374406-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 βάσης δεδομένων υπηρεσιών πυρήνα κοινόχρηστων

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Distrib.exe2014.120.2546.015481606-Ιουν-201508:37x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
LogRead.exe2014.120.2546.052908806-Ιουν-201508:37x86
Mergetxt.dll2014.120.2546.04524806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.Data.Tools.Schema.SQL.dll12.0.2804.2904566406-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll12.0.2804.245072006-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll12.0.2546.016198406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfoextended.dll12.0.2546.09644806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll12.0.2804.228124806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DAC.Extensions.dll12.0.2804.268572806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Client.dll12.0.2546.04524806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Data.dll12.0.2546.04064006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.pssnapins.dll12.0.2546.020345606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll12.0.2546.049939206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.policyenum.dll12.0.2546.05292806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.regsvrenum.dll12.0.2546.07136006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Replication.businesslogicsupport.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2014.120.2546.0158227206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll12.0.2546.056595206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.servicebrokerenum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.Services.importexport.dacfxextensions.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll12.0.2546.0374035206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll12.0.2546.023008006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll12.0.2546.0135852806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.wmienum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Msgprox.dll2014.120.2546.020857606-Ιουν-201508:42x86
Qrdrsvc.exe2014.120.2546.044563206-Ιουν-201508:37x86
Rdistcom.dll2014.120.2546.068576006-Ιουν-201508:42x86
Replagnt.dll2014.120.2546.02886406-Ιουν-201508:42x86
Repldp.dll2014.120.2546.023776006-Ιουν-201508:42x86
Replerrx.dll2014.120.2546.012256006-Ιουν-201508:42x86
Replisapi.dll2014.120.2546.027923206-Ιουν-201508:42x86
Replmerg.exe2014.120.2546.043334406-Ιουν-201508:37x86
Replprov.dll2014.120.2546.063302406-Ιουν-201508:42x86
Replrec.dll2014.120.2546.081017606-Ιουν-201508:48x86
Replsub.dll2014.120.2546.036576006-Ιουν-201508:42x86
Replsync.dll2014.120.2546.012512006-Ιουν-201508:42x86
Spresolv.dll2014.120.2546.019833606-Ιουν-201508:42x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqldistx.dll2014.120.2546.018144006-Ιουν-201508:42x86
Sqlmergx.dll2014.120.2546.029561606-Ιουν-201508:42x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlwep120.dll2014.120.2546.010105606-Ιουν-201508:42x86
Ssradd.dll2014.120.2546.05548806-Ιουν-201508:42x86
Ssravg.dll2014.120.2546.05600006-Ιουν-201508:42x86
Ssrdown.dll2014.120.2546.04320006-Ιουν-201508:42x86
Ssrmax.dll2014.120.2546.05446406-Ιουν-201508:42x86
Ssrmin.dll2014.120.2546.05446406-Ιουν-201508:42x86
Ssrpub.dll2014.120.2546.04371206-Ιουν-201508:42x86
Ssrup.dll2014.120.2546.04268806-Ιουν-201508:42x86
Xmlsub.dll2014.120.2546.021062406-Ιουν-201508:52x86
Υπηρεσίες ενοποίησης SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
Dtsinstall.exe12.0.2546.042361606-Ιουν-201508:49x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Msdtssrvr.exe12.0.2546.021728006-Ιουν-201508:49x86
Msmdpp.dll2014.120.2546.0660448006-Ιουν-201508:42x86
Sql_is_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Ssisupgrade.exe12.0.2546.033657606-Ιουν-201508:49x86
Txunpivot.dll2014.120.2546.014457606-Ιουν-201508:52x86
Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy12.0.2546.0314284806-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.036832006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.052806406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039289606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.041747206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.041337606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.042976006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.038880006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.051168006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.038880006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.036422406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040518406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.036832006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.041747206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.042976006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.051168006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.036422406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.Deploy12.0.2546.0383814406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.Deploy12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.Deploy12.0.2546.014662406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll12.0.2546.014662406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.Deploy12.0.2546.01189804806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0430560006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434297606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433478406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435526406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0452012806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434041606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0436857606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0436755206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435424006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0438342406-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434758406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434758406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433171206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435168006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435475206-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0449401606-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433376006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434297606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0430713606-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435832806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435987206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.Deploy12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.Deploy12.0.2546.065708806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll12.0.2546.065708806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.Deploy12.0.2546.032121606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll12.0.2546.032121606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.Deploy12.0.2546.030329606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll12.0.2546.030329606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.Deploy12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.Deploy12.0.2546.0556512006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll12.0.2546.0556512006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.Deploy12.0.2546.056697606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.Extensions.dll.Deploy12.0.2546.0208249606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.dll.Deploy12.0.2546.09542406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.Deploy12.0.2546.066630406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.Deploy12.0.2546.085779206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll12.0.2546.023878406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll12.0.2546.047430406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.webmap.dll.Deploy12.0.2546.0135289606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.webmap.dll12.0.2546.0135289606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.winmap.dll.Deploy12.0.2546.0134316806-Ιουν-201508:54x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll12.0.2546.08211206-Ιουν-201508:48x86
Reportingserviceslibrary.dll12.0.2546.0201593606-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.2546.011027206-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeserver.dll2014.120.2546.010617606-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesservice.exe2014.120.2546.0204307206-Ιουν-201508:37x86
Reportingserviceswebserver.dll12.0.2546.0154182406-Ιουν-201508:48x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll12.0.2546.0223558406-Ιουν-201508:48x86
Rsconfigtool.exe12.0.2546.0128736006-Ιουν-201508:49x86
Rsctr120.dll2014.120.2546.04576006-Ιουν-201508:42x86
Sql_rs_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqlserverspatial120.dll.Deploy2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 Management Studio

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dacunpack.exe12.0.2804.216809606-Ιουν-201500:15x86
Datadesigners.dll2014.120.2546.0586054406-Ιουν-201508:51x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
Dtsinstall.exe12.0.2546.042361606-Ιουν-201508:49x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.analysisservices.Common.frontend.dll2014.120.2546.0515040006-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.Data.Tools.Schema.SQL.dll12.0.2804.2904566406-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll12.0.2804.245072006-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll12.0.2546.0122694406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll12.0.2546.0404601606-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll12.0.2546.052448006-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.mapwincontrol.dll12.0.2546.092844806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll12.0.2546.056697606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.Extensions.dll12.0.2546.0208249606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.azurestorageenum.dll12.0.2546.03244806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll12.0.2804.228124806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DAC.Extensions.dll12.0.2804.268572806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DTS.upgradeadvisor.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.foreachitemenumeratorui.dll12.0.2546.05753606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.Design.dll12.0.2546.033196806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.Graph.dll12.0.2546.0217516806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.azuresqldbutils.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Client.dll12.0.2546.04524806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Data.dll12.0.2546.04064006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudstorage.dll12.0.2546.06624006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll12.0.2546.088032006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.deploymentmanagement.dll12.0.2546.09849606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.deploymentwizard.dll12.0.2546.081068806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.hadrtasks.dll12.0.2546.0165241606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.pssnapins.dll12.0.2546.020345606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll12.0.2546.0121568006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll12.0.2546.01407353606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.servicemanagement.dll12.0.2546.012204806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlscriptpublishmodel.dll12.0.2546.018758406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Controls.dll12.0.2546.017324806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll12.0.2546.031712006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2014.120.2546.0158227206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Services.importexport.dacfxextensions.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll12.0.2546.09388806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.storageclient.dll12.0.2546.033452806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.upgradeadvisor.ReportViewer.dll12.0.2546.017017606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltaskui.dll12.0.2546.011897606-Ιουν-201508:48x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Newsubwizard.dll12.0.2546.0123360006-Ιουν-201508:48x86
Objectexplorer.dll12.0.2546.0393337606-Ιουν-201508:48x86
Pfclnt.dll2014.120.2546.0115628806-Ιουν-201508:48x86
Pfutil.dll2014.120.2546.061715206-Ιουν-201508:48x86
Replication.Utilities.dll12.0.2546.064684806-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.2546.011027206-Ιουν-201508:48x86
Rsconfigtool.exe12.0.2546.0128736006-Ιουν-201508:49x86
Sql_ssms_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqleditors.dll12.0.2546.0158995206-Ιουν-201508:48x86
Sqlmanagerui.dll12.0.2546.0799404806-Ιουν-201508:48x86
Sqlmgmt.dll12.0.2546.0395078406-Ιουν-201508:48x86
Sqlpackage.exe12.0.2804.211740806-Ιουν-201500:15x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlsqm.exe12.0.2546.011027206-Ιουν-201508:49x86
Ssisupgrade.exe12.0.2546.033657606-Ιουν-201508:49x86
Txunpivot.dll2014.120.2546.014457606-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 εργαλεία και στοιχεία του σταθμού εργασίας

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Autoadmin.dll2014.120.2546.0130886406-Ιουν-201508:51x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll12.0.2546.0314284806-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll12.0.2546.0598342406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.dll12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2014.120.2546.0214137606-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll12.0.2546.075283206-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll12.0.2546.039904006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll12.0.2546.0203385606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Deployment.dll12.0.2546.024339206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmdpp.dll2014.120.2546.0660448006-Ιουν-201508:42x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Pfui.dll12.0.2546.068012806-Ιουν-201508:48x86
Profiler.exe2014.120.2546.0134265606-Ιουν-201508:49x86
Sql_tools_keyfile.dll2014.120.2546.06009606-Ιουν-201508:51x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86

εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x 64

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll12.0.2546.09388806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Sqlsqm.exe12.0.2546.010617606-Ιουν-201508:53x64
Sqlsqm_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Υπηρεσίες ανάλυσης SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.05204140806-Ιουν-201508:53x64
Msmdpump.dll2014.120.2546.0778208006-Ιουν-201508:53x64
Msmdsrv.exe2014.120.2546.05114131206-Ιουν-201508:50x64
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0742265606-Ιουν-201508:48x64
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0856595206-Ιουν-201508:53x64
Sql_as_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqlboot.dll2014.120.2546.017734406-Ιουν-201508:43x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.01910956806-Ιουν-201508:43x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 βάσης δεδομένων υπηρεσιών κοινής Core

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05190406-Ιουν-201508:51x86
Instapi120.dll2014.120.2546.05907206-Ιουν-201508:53x64
Microsoft.analysisservices.dll12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.PowerShell.cmdlets.dll12.0.2546.07238406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.batchparser.dll2014.120.2546.038214406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.SQLServer.batchparser.dll2014.120.2546.055468806-Ιουν-201508:49x64
Microsoft.SQLServer.batchparserclient.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.batchparserclient.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll12.0.2546.016198406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll12.0.2546.016198406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfoextended.dll12.0.2546.09644806-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfoextended.dll12.0.2546.09644806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Edition.dll12.0.2546.03705606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.instapi.dll12.0.2546.04627206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll12.0.2546.049939206-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll12.0.2546.049939206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.policyenum.dll12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.policyenum.dll12.0.2546.05292806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.regsvrenum.dll12.0.2546.07136006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.regsvrenum.dll12.0.2546.07136006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll12.0.2546.056595206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll12.0.2546.056595206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.servicebrokerenum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.servicebrokerenum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll12.0.2546.0374035206-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll12.0.2546.0374035206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll12.0.2546.023008006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll12.0.2546.023008006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlclrprovider.dll12.0.2546.02937606-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.SQLServer.sqlclrprovider.dll12.0.2546.02937606-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll12.0.2546.0135852806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll12.0.2546.0135852806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.wmienum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.wmienum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Sql_common_core_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Svrenumapi120.dll2014.120.2546.079225606-Ιουν-201508:42x86
Svrenumapi120.dll2014.120.2546.0103136006-Ιουν-201508:43x64
Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Sql_dqc_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.ssdqs.Core.dll12.0.2546.060998406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.ssdqs.Core.dll12.0.2546.060998406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll12.0.2546.08876806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.ssdqs.dataservice.dll12.0.2546.08876806-Ιουν-201508:48x86
Ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Sql_dq_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sql_dreplay_client 2014 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05907206-Ιουν-201508:53x64
Sql_dreplay_client_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sql_dreplay_controller 2014 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Instapi120.dll2014.120.2546.05907206-Ιουν-201508:53x64
Sql_dreplay_controller_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Περίοδος λειτουργίας πυρήνα υπηρεσίες διακομιστή 2014 βάσης δεδομένων SQL

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Backuptourl.exe12.0.2546.04012806-Ιουν-201508:49x64
Hkcompile.dll2014.120.2546.075129606-Ιουν-201508:53x64
Hkengine.dll2014.120.2546.0164012806-Ιουν-201508:53x64
Hkruntime.dll2014.120.2546.010924806-Ιουν-201508:53x64
Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll12.0.2546.018195206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.vdiinterface.dll2014.120.2546.07033606-Ιουν-201508:48x64
Rsfxft.dll2014.120.2546.03347206-Ιουν-201508:43x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqlaccess.dll2014.120.2546.046918406-Ιουν-201508:48x64
Sqlagent.exe2014.120.2546.061305606-Ιουν-201508:49x64
Sqlboot.dll2014.120.2546.017734406-Ιουν-201508:43x64
Sqldk.dll2014.120.2546.0240966406-Ιουν-201508:43x64
Sqllang.dll2014.120.2546.03598560006-Ιουν-201508:43x64
Sqlmin.dll2014.120.2546.06465708806-Ιουν-201508:43x64
Sqlos.dll2014.120.2546.02681606-Ιουν-201508:43x64
Sqlresld.dll2014.120.2546.02988806-Ιουν-201508:43x64
Sqlscriptdowngrade.dll2014.120.2546.02579206-Ιουν-201508:43x64
Sqlscriptupgrade.dll2014.120.2546.0561529606-Ιουν-201508:43x64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.077587206-Ιουν-201508:52x64
Sqlservr.exe2014.120.2546.037036806-Ιουν-201508:49x64
Sqltses.dll2014.120.2546.0897350406-Ιουν-201508:43x64
Xpqueue.dll2014.120.2546.07443206-Ιουν-201508:43x64
Xprepl.dll2014.120.2546.09132806-Ιουν-201508:43x64
Xpstar.dll2014.120.2546.041900806-Ιουν-201508:43x64
SQL Server 2014 βάσης δεδομένων υπηρεσιών πυρήνα κοινόχρηστων

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Distrib.exe2014.120.2546.017222406-Ιουν-201508:49x64
Dtexec.exe2014.120.2546.06777606-Ιουν-201508:49x64
DTS.dll2014.120.2546.0300358406-Ιουν-201508:53x64
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0125203206-Ιουν-201508:53x64
Dtswizard.exe12.0.2546.086700806-Ιουν-201508:47x64
Flatfiledest.dll2014.120.2546.036883206-Ιουν-201508:53x64
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.037907206-Ιουν-201508:53x64
LogRead.exe2014.120.2546.061766406-Ιουν-201508:49x64
Mergetxt.dll2014.120.2546.05139206-Ιουν-201508:53x64
Microsoft.Data.Tools.Schema.SQL.dll12.0.2804.2904566406-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll12.0.2804.245072006-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfo.dll12.0.2546.016198406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.connectioninfoextended.dll12.0.2546.09644806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll12.0.2804.228124806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DAC.Extensions.dll12.0.2804.268572806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Client.dll12.0.2546.04524806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Data.dll12.0.2546.04064006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.pssnapins.dll12.0.2546.020345606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll12.0.2546.049939206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.policyenum.dll12.0.2546.05292806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.regsvrenum.dll12.0.2546.07136006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Replication.businesslogicsupport.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2014.120.2546.0163961606-Ιουν-201508:48x64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll12.0.2546.056595206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.servicebrokerenum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.Services.importexport.dacfxextensions.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll12.0.2546.0374035206-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll12.0.2546.023008006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll12.0.2546.0135852806-Ιουν-201502:34x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07648006-Ιουν-201508:48x64
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.wmienum.dll12.0.2546.05702406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Msgprox.dll2014.120.2546.024441606-Ιουν-201508:53x64
Qrdrsvc.exe2014.120.2546.054752006-Ιουν-201508:49x64
Rdistcom.dll2014.120.2546.080147206-Ιουν-201508:43x64
Replagnt.dll2014.120.2546.03040006-Ιουν-201508:43x64
Repldp.dll2014.120.2546.027206406-Ιουν-201508:43x64
Replerrx.dll2014.120.2546.014508806-Ιουν-201508:43x64
Replisapi.dll2014.120.2546.033555206-Ιουν-201508:43x64
Replmerg.exe2014.120.2546.050041606-Ιουν-201508:49x64
Replprov.dll2014.120.2546.077126406-Ιουν-201508:43x64
Replrec.dll2014.120.2546.096121606-Ιουν-201508:48x64
Replsub.dll2014.120.2546.043385606-Ιουν-201508:43x64
Replsync.dll2014.120.2546.014457606-Ιουν-201508:43x64
Spresolv.dll2014.120.2546.024032006-Ιουν-201508:43x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqldistx.dll2014.120.2546.021574406-Ιουν-201508:43x64
Sqlmergx.dll2014.120.2546.033811206-Ιουν-201508:43x64
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02988806-Ιουν-201508:43x64
Sqlwep120.dll2014.120.2546.011232006-Ιουν-201508:43x64
Ssradd.dll2014.120.2546.06368006-Ιουν-201508:43x64
Ssravg.dll2014.120.2546.06419206-Ιουν-201508:43x64
Ssrdown.dll2014.120.2546.04883206-Ιουν-201508:43x64
Ssrmax.dll2014.120.2546.06163206-Ιουν-201508:43x64
Ssrmin.dll2014.120.2546.06214406-Ιουν-201508:43x64
Ssrpub.dll2014.120.2546.04934406-Ιουν-201508:43x64
Ssrup.dll2014.120.2546.04832006-Ιουν-201508:43x64
Xmlsub.dll2014.120.2546.028537606-Ιουν-201508:43x64
Υπηρεσίες ενοποίησης SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dtexec.exe2014.120.2546.06777606-Ιουν-201508:49x64
DTS.dll2014.120.2546.0300358406-Ιουν-201508:53x64
Dtsinstall.exe12.0.2546.042361606-Ιουν-201508:49x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0125203206-Ιουν-201508:53x64
Dtswizard.exe12.0.2546.086700806-Ιουν-201508:47x64
Flatfiledest.dll2014.120.2546.036883206-Ιουν-201508:53x64
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.037907206-Ιουν-201508:53x64
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07648006-Ιουν-201508:48x64
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Msdtssrvr.exe12.0.2546.021676806-Ιουν-201508:47x64
Msmdpp.dll2014.120.2546.0771552006-Ιουν-201508:53x64
Sql_is_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Ssisupgrade.exe12.0.2546.033555206-Ιουν-201508:53x64
Txunpivot.dll2014.120.2546.017939206-Ιουν-201508:43x64
Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2014

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy12.0.2546.0314284806-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.036832006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.052806406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039289606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.041747206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.041337606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.042976006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.038880006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.051168006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.038880006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.039699206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.036422406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040518406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll.Deploy12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.036832006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.041747206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:45x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.042976006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040108806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.051168006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.036422406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.resources.dll12.0.2546.040928006-Ιουν-201508:46x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.Deploy12.0.2546.0383814406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.Deploy12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.Deploy12.0.2546.014662406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll12.0.2546.014662406-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.dll.Deploy12.0.2546.01189804806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0430560006-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434297606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433478406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435526406-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0452012806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434041606-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0436857606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0436755206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435424006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0438342406-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434758406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434758406-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433171206-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435168006-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435475206-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0449401606-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0433376006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0434297606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0430713606-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435832806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.Designer.Controls.resources.dll.Deploy12.0.2546.0435987206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll.Deploy12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.Deploy12.0.2546.065708806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll12.0.2546.065708806-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.Deploy12.0.2546.032121606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll12.0.2546.032121606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.Deploy12.0.2546.030329606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll12.0.2546.030329606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.Deploy12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.Deploy12.0.2546.0556512006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll12.0.2546.0556512006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.Deploy12.0.2546.056697606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.Extensions.dll.Deploy12.0.2546.0208249606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.dll.Deploy12.0.2546.09542406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:52x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292006-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:47x86
Microsoft.reportingservices.reportdesign.Forms.resources.dll.Deploy12.0.2546.05292806-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.Deploy12.0.2546.066630406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.Deploy12.0.2546.085779206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.SharePoint.Server.dll12.0.2546.023878406-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll12.0.2546.047430406-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.webmap.dll.Deploy12.0.2546.0135289606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.webmap.dll12.0.2546.0135289606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.reportingservices.winmap.dll.Deploy12.0.2546.0134316806-Ιουν-201508:54x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.05204140806-Ιουν-201508:53x64
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0742265606-Ιουν-201508:48x64
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0856595206-Ιουν-201508:53x64
Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll12.0.2546.08211206-Ιουν-201508:48x86
Reportingserviceslibrary.dll12.0.2546.0201593606-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.2546.010464006-Ιουν-201508:48x64
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.2546.011027206-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeserver.dll2014.120.2546.010003206-Ιουν-201508:48x64
Reportingservicesservice.exe2014.120.2546.0246342406-Ιουν-201508:49x64
Reportingserviceswebserver.dll12.0.2546.0154182406-Ιουν-201508:48x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll12.0.2546.0223558406-Ιουν-201508:48x86
Rsconfigtool.exe12.0.2546.0128736006-Ιουν-201508:49x86
Rsctr120.dll2014.120.2546.04576006-Ιουν-201508:42x86
Rsctr120.dll2014.120.2546.05241606-Ιουν-201508:43x64
Sql_rs_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqlserverspatial120.dll.Deploy2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.077587206-Ιουν-201508:52x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.01910956806-Ιουν-201508:43x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 Management Studio

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dacunpack.exe12.0.2804.216809606-Ιουν-201500:15x86
Datadesigners.dll2014.120.2546.0586054406-Ιουν-201508:51x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
Dtsinstall.exe12.0.2546.042361606-Ιουν-201508:49x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
Microsoft.analysisservices.Common.frontend.dll2014.120.2546.0515040006-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.Data.Tools.Schema.SQL.dll12.0.2804.2904566406-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.Data.Tools.Utilities.dll12.0.2804.245072006-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll12.0.2546.0122694406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll12.0.2546.0404601606-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll12.0.2546.052448006-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll12.0.2546.020294406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.Diagnostics.dll12.0.2546.0141280006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.mapwincontrol.dll12.0.2546.092844806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll12.0.2546.056697606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.Extensions.dll12.0.2546.0208249606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.azurestorageenum.dll12.0.2546.03244806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DAC.dll12.0.2804.228124806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DAC.Extensions.dll12.0.2804.268572806-Ιουν-201500:15x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.DTS.upgradeadvisor.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.foreachitemenumeratorui.dll12.0.2546.05753606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.Design.dll12.0.2546.033196806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.Graph.dll12.0.2546.0217516806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.azuresqldbutils.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Client.dll12.0.2546.04524806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudadapter.Data.dll12.0.2546.04064006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.cloudstorage.dll12.0.2546.06624006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll12.0.2546.088032006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.deploymentmanagement.dll12.0.2546.09849606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.deploymentwizard.dll12.0.2546.081068806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.hadrtasks.dll12.0.2546.0165241606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.pssnapins.dll12.0.2546.020345606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll12.0.2546.0121568006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll12.0.2546.01407353606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.servicemanagement.dll12.0.2546.012204806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll12.0.2546.015123206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlscriptpublishmodel.dll12.0.2546.018758406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Controls.dll12.0.2546.017324806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Controls.dll12.0.2546.017324806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.dll12.0.2546.031712006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2014.120.2546.0158227206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.Services.importexport.dacfxextensions.dll12.0.2546.03398406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll12.0.2546.09388806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.SQM.dll12.0.2546.08979206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.storageclient.dll12.0.2546.033452806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.upgradeadvisor.ReportViewer.dll12.0.2546.017017606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltask.dll12.0.2546.015379206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmltaskui.dll12.0.2546.011897606-Ιουν-201508:48x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Newsubwizard.dll12.0.2546.0123360006-Ιουν-201508:48x86
Objectexplorer.dll12.0.2546.0393337606-Ιουν-201508:48x86
Pfclnt.dll2014.120.2546.0115628806-Ιουν-201508:48x86
Pfutil.dll2014.120.2546.061715206-Ιουν-201508:48x86
Replication.Utilities.dll12.0.2546.064684806-Ιουν-201508:48x86
Reportingservicesnativeclient.dll2014.120.2546.011027206-Ιουν-201508:48x86
Rsconfigtool.exe12.0.2546.0128736006-Ιουν-201508:49x86
Sql_ssms_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqleditors.dll12.0.2546.0158995206-Ιουν-201508:48x86
Sqlmanagerui.dll12.0.2546.0799404806-Ιουν-201508:48x86
Sqlmgmt.dll12.0.2546.0395078406-Ιουν-201508:48x86
Sqlpackage.exe12.0.2804.211740806-Ιουν-201500:15x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02988806-Ιουν-201508:43x64
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.055161606-Ιουν-201508:48x86
Sqlserverspatial120.dll2014.120.2546.077587206-Ιουν-201508:52x64
Sqlsqm.exe12.0.2546.011027206-Ιουν-201508:49x86
Ssisupgrade.exe12.0.2546.033657606-Ιουν-201508:49x86
Txunpivot.dll2014.120.2546.014457606-Ιουν-201508:52x86
SQL Server 2014 εργαλεία και στοιχεία του σταθμού εργασίας

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Autoadmin.dll2014.120.2546.0130886406-Ιουν-201508:51x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06316806-Ιουν-201508:37x86
Dtexec.exe2014.120.2546.06777606-Ιουν-201508:49x64
DTS.dll2014.120.2546.0255660806-Ιουν-201508:51x86
DTS.dll2014.120.2546.0300358406-Ιουν-201508:53x64
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0103801606-Ιουν-201508:51x86
Dtspipeline.dll2014.120.2546.0125203206-Ιουν-201508:53x64
Dtswizard.exe12.0.2546.086700806-Ιουν-201508:47x64
Dtswizard.exe12.0.2546.086752006-Ιουν-201508:49x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.031660806-Ιουν-201508:51x86
Flatfiledest.dll2014.120.2546.036883206-Ιουν-201508:53x64
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.032787206-Ιουν-201508:51x86
Flatfilesrc.dll2014.120.2546.037907206-Ιουν-201508:53x64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll12.0.2546.0314284806-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.Design.dll12.0.2546.0598342406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.dll12.0.2546.0154130406-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2014.120.2546.0214137606-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll12.0.2546.075283206-Ιουν-201508:49x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll12.0.2546.039904006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll12.0.2546.0203385606-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.Deployment.dll12.0.2546.024339206-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:53x86
Microsoft.SQLServer.DTS.Design.dll12.0.2546.03296006-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.dll12.0.2546.05036806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.integrationservices.VSTA.vsta11.dll12.0.2546.04780806-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.managedconnections.dll12.0.2546.04371206-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.manageddts.dll12.0.2546.053113606-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.Management.integrationservices.dll12.0.2546.017478406-Ιουν-201508:54x86
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07648006-Ιουν-201508:48x64
Microsoft.SQLServer.sqltask.dll12.0.2546.07750406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.vstascriptinglib.dll12.0.2546.05856006-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll12.0.2546.011590406-Ιουν-201508:48x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.03511264006-Ιουν-201508:42x86
Msmdlocal.dll2014.120.2546.05204140806-Ιουν-201508:53x64
Msmdpp.dll2014.120.2546.0660448006-Ιουν-201508:42x86
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0742265606-Ιουν-201508:48x64
Msmgdsrv.dll2014.120.2546.0673810406-Ιουν-201508:48x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0711238406-Ιουν-201508:42x86
Msolap120.dll2014.120.2546.0856595206-Ιουν-201508:53x64
Pfui.dll12.0.2546.068012806-Ιουν-201508:48x86
Profiler.exe2014.120.2546.0134265606-Ιουν-201508:49x86
Sql_tools_keyfile.dll2014.120.2546.05702406-Ιουν-201508:53x64
Sqlresld.dll2014.120.2546.02835206-Ιουν-201508:42x86
Sqlresld.dll2014.120.2546.02988806-Ιουν-201508:43x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.01910956806-Ιουν-201508:43x64
Xmsrv.dll2014.120.2546.02225171206-Ιουν-201508:52x86

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3067836 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/23/2015 02:08:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2014 Express, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Web, SQL Server 2014 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB3067836 KbMtel
Σχόλια