Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους κατά την αναζήτηση διαθέσιμων ενημερωμένων εκδόσεων σε μια τοποθεσία του Windows Update στο Web ή σε μια τοποθεσία του Microsoft Update στο Web

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία Microsoft Windows Update στο Web ή στην τοποθεσία Microsoft Update στο Web, ενδέχεται να λάβετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος:
 • 0x800A0046
 • 0x80248011
 • 0x80072EE7
 • 0x8024402C
 • 0x8024502D
 • 0x800A01AD
Αιτία
 • Ο κωδικός σφάλματος 0x800A0046 ενδέχεται να παρουσιαστεί, αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Ο λογαριασμός σύνδεσης χρήστη ανήκει στις ομάδες λογαριασμών Guests ή Limited.
  • Η περιγραφή ασφαλείας δεν επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να εκτελέσουν το Windows Update ή το Microsoft Update.
  • Η πολιτική Απομίμηση ενός πελάτη μετά τον έλεγχο ταυτότητας (Impersonate a client after authentication) δεν έχει το λογαριασμό Administrator και Service από τη λίστα "Χρήστες και Ομάδες" (Users and Groups).
 • Ο κωδικός σφάλματος 0x80248011 μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχει ένα ζήτημα με τη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες της τοποθεσίας Windows Update ή Microsoft Update στον υπολογιστή σας.
 • Ο κωδικός σφάλματος 0x80072EE7 μπορεί να παρουσιαστεί όταν ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να βρει τη σωστή διεύθυνση IP κατά την προσπάθειά του να επιλύσει ένα URL για την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή για την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web. Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να παρουσιαστεί, αν το αρχείο Hosts περιέχει μια στατική διεύθυνση IP.
 • Οι κωδικοί σφάλματος 0x8024402C ή 0x8024502D συνήθως προκύπτουν επειδή υπάρχει ένας εσφαλμένος χαρακτήρας στις ρυθμίσεις αντικατάστασης του διακομιστή μεσολάβησης.
 • Ο κωδικός σφάλματος 0x800A01AD ενδέχεται να προκύψει, αν το αρχείο Wuaueng.dll λείπει ή δεν είναι καταχωρημένο σωστά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Κωδικός σφάλματος 0x800A0046

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Καταργήστε το λογαριασμό χρήστη που αντιμετωπίζει δυσκολίες από τις ομάδες λογαριασμών Guests ή Limited

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε control admintools και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups).
 4. Επιλέξτε Users.
 5. Ανοίξτε το λογαριασμό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Windows Update ή στο Microsoft Update.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Member Of.
 7. Επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).

Μέθοδος 2: Ορίστε την περιγραφή ασφαλείας

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Θα εμφανιστεί το μήνυμα Success.

  Σημείωση Το εργαλείο Sc.exe δεν είναι διαθέσιμο σε μια προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows 2000. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο Sc.exe στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit.
 3. Πληκτρολογήστε Exit, για να κλείσετε τη γραμμή εντολών.
 4. Δοκιμάστε ξανά το Windows Update ή το Microsoft Update.

Μέθοδος 3: Προσθέστε τους λογαριασμούς Local Administrator και Service στην πολιτική Απομίμηση ενός πελάτη μετά τον έλεγχο ταυτότητας (Impersonate a client after authentication)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε secpol.msc και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικές πολιτικές (Local Policies).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη (User Rights Assignment).
 4. Κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε την πολιτική Απομίμηση ενός πελάτη μετά τον έλεγχο ταυτότητας (Impersonate a client after authentication)
 5. Στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις ασφαλείας (Local Security Settings), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη χρήστη ή ομάδας (Add User or Group) και, στη συνέχεια, προσθέστε το στοιχείο Administrator and Service στη λίστα Users and Groups.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Μέθοδος 4: Διαμορφώστε τις παραμέτρους της υπηρεσίας Κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) για να συνδεθείτε με λογαριασμό τοπικού συστήματος

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Κλήση απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Σύνδεση (Log On), κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός τοπικού συστήματος (Local System account), κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κωδικός σφάλματος 0x80248011

Για να επιδιορθώσουμε αυτό το σφάλμα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.Επίλυση από τον χρήστη

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης αυτού του προβλήματος, εκκαθαρίστε το cache του Microsoft Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Εργαλεία (Tools) του Internet Explorer, κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files) της ενότητας Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, δημιουργήστε εκ νέου τη βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι πληροφορίες για την τοποθεσία Windows Update ή Microsoft Update στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER: net stop wuauserv
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER: cd /d c:\Windows\SoftwareDistribution

  Όπου το στοιχείοc:\Windows είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή συμπεριλαμβάνοντας τα εισαγωγικά και πιέστε το πλήκτρο ENTER: rd /S /Q DataStore
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER: net start wuauserv.
 6. Τερματίστε το παράθυρο γραμμής εντολών.

Κωδικός σφάλματος 0x80072EE7

Για να επιδιορθώσουμε αυτό το σφάλμα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιδιορθώσετε αυτό το σφάλμα, εξετάστε το αρχείο Hosts. (Αυτό το αρχείο ενδέχεται επίσης να ονομάζεται Hosts.sam.) Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο δεν παραθέτει οποιεσδήποτε στατικές καταχωρήσεις IP για την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή για την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web.

Το αρχείο Hosts βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows\system32\drivers\etc. Για να προβάλετε το αρχείο Hosts, ίσως χρειαστεί να συσχετίσετε το αρχείο με το Σημειωματάριο (Notepad). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Hosts.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με (Open With) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σημειωματάριο (Notepad) από τη λίστα προγραμμάτων.
Αν το αρχείο Hosts περιέχει μια στατική διεύθυνση IP που σχετίζεται με το Windows Update ή με το Microsoft Update, σχολιάστε την καταχώρηση προσθέτοντας το σύμβολο # στην αρχή της καταχώρησης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ολόκληρη τη γραμμή και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο αρχείο Hosts.

Σημείωση Προγράμματα, όπως τα βοηθητικά προγράμματα επιτάχυνσης για το Web, τα βοηθητικά προγράμματα επιτάχυνσης για το DNS, τα βοηθητικά προγράμματα προσωρινής αποθήκευσης DNS και τα προγράμματα Spyblockers, μπορούν να προσθέσουν στατικές καταχωρήσεις IP για την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή για την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web, στο αρχείο Hosts. Αυτό το σενάριο μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία του Windows Update ή του Microsoft Update.

Κωδικός σφάλματος 0x8024402C ή 0x8024502d

Για να επιδιορθώσουμε αυτά τα σφάλματα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.


Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιδιορθώσετε αυτά τα σφάλματα, καταργήστε χαρακτήρες από τη λίστα εξαιρέσεων του διακομιστή μεσολάβησης και, στη συνέχεια, εκκαθαρίστε το cache του διακομιστή μεσολάβησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections), κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advance).
 4. Διαγράψτε οποιαδήποτε καταχώρηση από την ενότητα Εξαιρέσεις (Exceptions).
 5. Κλείστε τον Internet Explorer.
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή.
  • proxycfg -d
  • net stop wuauserv
  • net start wuauserv

Κωδικός σφάλματος 0x800A01AD

Για να επιδιορθώσουμε τον κωδικό σφάλματος 0x800A01AD για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.
Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να την εκτελέσετε στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.Επίλυση από το χρήστη

Για να επιδιορθώσετε αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Καταχώρηση των αρχείων προγράμματος MSXML

Για να καταχωρήσετε τα αρχεία MSXML, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Υπάρχει πιθανότητα να μην έχετε εγκαταστήσει τα αρχεία που παρατίθενται στα βήματα 3 και 5 του υπολογιστή σας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε κάποιο από αυτά τα αρχεία, όταν προσπαθήσετε να καταχωρήσετε το αρχείο, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
LoadLibrary("<filename>.dll") απέτυχε - Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του καθορισμένου ονόματος αρχείου. (LoadLibrary("<filename>.dll" failed - The specified file name could not be found.)
Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα λάθους και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regsvr32 Msxml.dll στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο Msxml.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (DllRegisterServer in Msxml.dll succeeded.)
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regsvr32 Msxml2.dll στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο Msxml2.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (DllRegisterServer in Msxml2.dll succeeded.)
 5. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regsvr32 Msxml3.dll στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο Msxml3.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (DllRegisterServer in Msxml3.dll succeeded.)

Μέθοδος 2: Καταχώρηση του αρχείου Wuaueng.dll

Για να καταχωρήσετε το αρχείο Wuaueng.dll, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regsvr32 Wuaueng.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  Το DllRegisterServer στο Wuaueng.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (DllRegisterServer in Wuaueng.dll succeeded.)
WU winxp fixit fix it fixme επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883821 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/13/2011 20:24:00 - Αναθεώρηση: 15.0

Microsoft Update

 • kbresolve kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbwindowsupdate kbgpo kbpolicy kbconfig kbprb kbfixme kbmsifixme KB883821
Σχόλια