Πίνακας περιεχομένων
×
Εισαγωγή στο Excel
Εισαγωγή στο Excel

Δημιουργία αναπτυσσόμενης λίστας

Μπορείτε να βοηθήσετε τους χρήστες να εργάζονται πιο αποτελεσματικά σε φύλλα εργασίας χρησιμοποιώντας αναπτυσσόμενες λίστες σε κελιά. Οι αναπτυσσόμενες λίστες επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν ένα στοιχείο από μια λίστα που δημιουργείτε.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

 1. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα σας. Ιδανικά, θα έχετε τα στοιχεία της λίστας σας σε έναν πίνακα του Excel. Εάν όχι, μπορείτε να μετατρέψετε γρήγορα τη λίστα σας σε πίνακα επιλέγοντας οποιοδήποτε κελί της περιοχής και πατώντας Ctrl+T.

  Πίνακας του Excel που χρησιμοποιείται ως προέλευση λίστας επικύρωσης δεδομένων

  Σημειώσεις: 

 2. Επιλέξτε το κελί στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Δεδομένα στην κορδέλα και επιλέξτε Επικύρωση δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων, το φύλλο εργασίας μπορεί να είναι προστατευμένο ή κοινόχρηστο. Ξεκλειδώστε συγκεκριμένες περιοχές ενός προστατευμένου βιβλίου εργασίας ή διακόψτε την κοινή χρήση του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 3.

 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, στο πλαίσιο Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Προέλευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε την περιοχή της λίστας. Τοποθετήσαμε τη δική μας σε ένα φύλλο εργασίας που ονομάζεται "Πόλεις", στην περιοχή A2:A9. Σημειώστε ότι παραλείψαμε τη γραμμή κεφαλίδων, επειδή δεν θέλουμε να είναι αυτή μια επιλογή:

  Επιλογές λίστας επικύρωσης δεδομένων

 6. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα να παραμένει κενό το κελί, επιλέξτε το πλαίσιο Παράβλεψη κενών κελιών.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο Ανάπτυξη μέσα στο κελί.

 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μήνυμα εισαγωγής.

  • Αν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιος κάνει κλικ στο κελί, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση του μηνύματος εισαγωγής κατά την επιλογή του κελιού και πληκτρολογήστε έναν τίτλο και το μήνυμα στα πλαίσια (μέχρι 225 χαρακτήρες). Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται μήνυμα, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

   Επικύρωση δεδομένων, επιλογή "Μήνυμα εισαγωγής"

 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προειδοποιητικό μήνυμα.

  • Εάν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιος καταχωρεί κάτι που δεν υπάρχει στη λίστα σας, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος μετά την εισαγωγή μη έγκυρων δεδομένων, ενεργοποιήστε μια επιλογή από το πλαίσιο Στυλ και πληκτρολογήστε έναν τίτλο και το μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μήνυμα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

   Επικύρωση δεδομένων, επιλογές μηνύματος σφάλματος αναπτυσσόμενης λίστας

 10. Δεν ξέρετε ποια επιλογή να ενεργοποιήσετε στο πλαίσιο Στυλ;

  • Για να εμφανίζεται ένα μήνυμα που δεν αποτρέπει την εισαγωγή δεδομένων που δεν υπάρχουν στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες ή "Προειδοποίηση". Με την επιλογή "Πληροφορίες" θα εμφανίζεται ένα μήνυμα με αυτό το εικονίδιο Το μήνυμα εμφανίζει ένα εικονίδιο πληροφοριών, αλλά δεν εμποδίζει τους χρήστες να επιλέξουν από την αναπτυσσόμενη λίστα, ενώ με την επιλογή "Προειδοποίηση" θα εμφανίζεται ένα μήνυμα με αυτό το εικονίδιο Το μήνυμα εμφανίζει ένα εικονίδιο προειδοποίησης, αλλά δεν εμποδίζει τους χρήστες να επιλέξουν από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Για να αποτρέπεται η εισαγωγή δεδομένων που δεν υπάρχουν στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή.

   Σημείωση: Εάν δεν προσθέσετε τίτλο ή κείμενο, ο προεπιλεγμένος τίτλος θα είναι "Microsoft Excel" και το προεπιλεγμένο μήνυμα θα είναι: "Η τιμή που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρη. Έχει τεθεί περιορισμός από κάποιον χρήστη στις τιμές που επιτρέπεται να εισαχθούν σε αυτό το κελί."

Αφού δημιουργήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα σας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να επιχειρήσετε να αλλάξετε το πλάτος στήλης και το ύψος γραμμής ώστε να εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις σας.

Στην περίπτωση που η λίστα καταχωρήσεων για την αναπτυσσόμενη λίστα σας βρίσκεται σε άλλο φύλλο εργασίας και δεν θέλετε οι χρήστες να τη βλέπουν ή να κάνουν αλλαγές σε αυτήν, εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε απόκρυψη και προστασία σε αυτό το φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία ενός φύλλου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Κλείδωμα κελιών για προστασία.

Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων από αναπτυσσόμενη λίστα.

Για να διαγράψετε μια αναπτυσσόμενη λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση αναπτυσσόμενης λίστας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός παραδείγματος βιβλίου εργασίας με πολλά παραδείγματα επικύρωσης δεδομένων, όπως αυτό που θα βρείτε σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να τα ακολουθήσετε ή να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια επικύρωσης δεδομένων. Λήψη παραδειγμάτων επικύρωσης δεδομένων Excel.

Η καταχώρηση δεδομένων είναι πιο γρήγορη και πιο ακριβής όταν περιορίζετε τις τιμές ενός κελιού στις επιλογές από μια αναπτυσσόμενη λίστα.

Αναπτυσσόμενη λίστα με τιμές "Υψηλή", "Μεσαία" και "Χαμηλή"

Ξεκινήστε φτιάχνοντας μια λίστα έγκυρων καταχωρήσεων σε ένα φύλλο και ταξινομήστε ή αναδιατάξτε τις καταχωρήσεις έτσι ώστε να εμφανίζονται με τη σειρά που θέλετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρήσεις ως την προέλευση για την αναπτυσσόμενη λίστα των δεδομένων. Εάν η λίστα δεν είναι μεγάλη, μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε σε αυτή και να πληκτρολογήσετε τις καταχωρήσεις απευθείας στο εργαλείο επικύρωσης δεδομένων.

 1. Δημιουργήστε μια λίστα έγκυρων καταχωρήσεων για την αναπτυσσόμενη λίστα, πληκτρολογώντας τις σε ένα φύλλο σε μία στήλη ή γραμμή χωρίς κενά κελιά.

 2. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να περιορίσετε την καταχώρηση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην περιοχή Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων ή Επικύρωση.

  Μενού δεδομένων της γραμμής εργαλείων του Excel με επιλεγμένη την Επικύρωση δεδομένων

  Σημείωση: Εάν η εντολή επικύρωσης δεν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να είναι προστατευμένο το φύλλο ή να είναι κοινόχρηστο το βιβλίο εργασίας. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων εάν το βιβλίο εργασίας είναι κοινόχρηστο ή το φύλλο είναι προστατευμένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία βιβλίου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Προέλευσης και, στη συνέχεια, στο φύλλο εργασίας σας, επιλέξτε τη λίστα έγκυρων καταχωρήσεων.

  Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται για να φαίνεται καλύτερα το φύλλο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο RETURN ή κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη Επικύρωση δεδομένων, κουμπί ανάπτυξης  για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλές: 

  • Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις τιμές απευθείας στο πλαίσιο Προέλευση, διαχωρισμένες με κόμμα.

  • Για να τροποποιήσετε τη λίστα των έγκυρων καταχωρήσεων, απλώς αλλάξτε τις τιμές στη λίστα προέλευσης ή επεξεργαστείτε την περιοχή στο πλαίσιο Προέλευση.

  • Μπορείτε να καθορίσετε το δικό σας μήνυμα σφάλματος που θα εμφανίζεται σε περίπτωση μη έγκυρης εισόδου δεδομένων. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Επικύρωση δεδομένων ή Επικύρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προειδοποιητικό μήνυμα.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων σε κελιά

 1. Σε ένα νέο φύλλο εργασίας, πληκτρολογήστε τις καταχωρήσεις που θέλετε να εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα σας. Ιδανικά, θα έχετε τα στοιχεία της λίστας σας σε έναν πίνακα του Excel.

  Σημειώσεις: 

 2. Επιλέξτε το κελί στο φύλλο εργασίας όπου θέλετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Δεδομένα στην κορδέλα και επιλέξτε Επικύρωση δεδομένων.

 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις, στο πλαίσιο Να επιτρέπεται, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα.

 5. Εάν έχετε φτιάξει ήδη έναν πίνακα με τις καταχωρήσεις της αναπτυσσόμενης λίστας, κάντε κλικ στο πλαίσιο Προέλευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε τα κελιά που περιέχουν τις καταχωρήσεις αυτές. Ωστόσο, μην συμπεριλάβετε το κελί της κεφαλίδας. Συμπεριλάβετε μόνο τα κελιά που πρέπει να εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε απλώς μια λίστα με καταχωρήσεις στο πλαίσιο Προέλευση, διαχωρισμένες με κόμμα ως εξής:

  Φρούτα,Λαχανικά,Δημητριακά,Γαλακτοκομικά,Σνακ

 6. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα να παραμένει κενό το κελί, επιλέξτε το πλαίσιο Παράβλεψη κενών κελιών.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο Ανάπτυξη μέσα στο κελί.

 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μήνυμα εισαγωγής.

  • Εάν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιος κάνει κλικ στο κελί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηνύματος και πληκτρολογήστε έναν τίτλο και το μήνυμα στα πλαίσια (μέχρι 225 χαρακτήρες). Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μήνυμα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προειδοποιητικό μήνυμα.

  • Εάν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν κάποιος καταχωρεί κάτι που δεν υπάρχει στη λίστα σας, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση ειδοποίησης, ενεργοποιήστε μια επιλογή από το πλαίσιο Στυλ και πληκτρολογήστε έναν τίτλο και το μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μήνυμα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αφού δημιουργήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα σας, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να επιχειρήσετε να αλλάξετε το πλάτος στήλης και το ύψος γραμμής ώστε να εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις σας. Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση στοιχείων από αναπτυσσόμενη λίστα. Για να διαγράψετε μια αναπτυσσόμενη λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση αναπτυσσόμενης λίστας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή επικύρωσης δεδομένων σε κελιά

Όλες οι συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×