Πίνακας περιεχομένων
×
Εκτέλεση παρουσίασης
Εκτέλεση παρουσίασης

Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα χωρίς επίβλεψη σε ένα περίπτερο ή κέντρο πληροφοριών σε μια εμπορική έκθεση ή σε ένα συνέδριο, ή μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως βίντεο και να τη στείλετε σε έναν πελάτη.

Ρύθμιση παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Για να ρυθμίσετε μια παρουσίαση του PowerPoint να εκτελείται αυτόματα, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην περιοχή Τύπος προβολής, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέψετε στα άτομα που παρακολουθούν την παρουσίασή σας να έχουν τον έλεγχο της διαδοχής των διαφανειών, επιλέξτε Παρουσίαση από ομιλητή (πλήρης οθόνη).

  • Για να κάνετε την παρουσίαση σε ένα παράθυρο, όπου ο έλεγχος της διαδοχής των διαφανειών δεν είναι διαθέσιμος στα άτομα που παρακολουθούν, επιλέξτε Προβολή με συμμετοχή του χρήστη (παράθυρο).

  • Για επανάληψη της παρουσίασής σας μέχρι τα άτομα που παρακολουθούν να πιέσουν το πλήκτρο Esc, επιλέξτε Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

   Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου του PowerPoint που εκτελείται αυτόματα

Εκτέλεση δοκιμής και καταγραφή χρονισμών διαφανειών

Όταν επιλέγετε τους ακόλουθους τύπους εμφάνισης: Παρουσίαση από ομιλητή (πλήρης οθόνη) και Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη), συνιστάται να κάνετε δοκιμή και να καταγράψετε τους χρονισμούς για εφέ και διαφάνειες.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  Σημείωση: Το χρονόμετρο της παρουσίασης ξεκινά αμέσως μόλις επιλέξετε Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Δοκιμή και το πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας αρχίζει τη χρονομέτρηση της παρουσίασης.

  Εμφανίζει το πλαίσιο χρονισμών εγγραφής για το PowerPoint

  Εικόνα: Η γραμμή εργαλείων "Δοκιμή"

  1 Επόμενο (μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια)

  2 Παύση

  εικόνα επεξήγησης 3 Χρόνος διαφάνειας

  εικόνα επεξήγησης 4 Επανάληψη

  5 Συνολικός χρόνος παρουσίασης

 2. Καθώς χρονομετράτε την παρουσίασή σας, μπορείτε να κάνετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες από τη γραμμή εργαλείων Δοκιμή:

  • Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, επιλέξτε Επόμενο.

  • Για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή του χρόνου, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου μετά την παύση, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ορίσετε ένα ακριβές χρονικό διάστημα εμφάνισης μιας διαφάνειας, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου για την τρέχουσα διαφάνεια, επιλέξτε Επανάληψη.

 3. Αφού ορίσετε το χρόνο για την τελευταία διαφάνεια, σε ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης και σας ζητείται να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Ναι.

  • Για να απορρίψετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Όχι.

   Εμφανίζεται η Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με το χρόνο κάθε διαφάνειας για την παρουσίασή σας.

Προσθήκη αφήγησης ή ήχου

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή μιας αφήγησης, ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου, εάν το μικρόφωνο δεν αποτελεί μέρος του υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Καταγραφή προβολής παρουσίασης.

  Εμφανίζει το κουμπί "Καταγραφή παρουσίασης" στο PowerPoint

 2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έναρξη εγγραφής από την αρχή

  • Έναρξη εγγραφής από την τρέχουσα διαφάνεια

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Καταγραφή προβολής παρουσίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αφηγήσεις και δείκτης λέιζερ και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρονισμοί διαφανειών και κινήσεων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  Συμβουλές: 

  • Για παύση της αφήγησης, στο μενού συντόμευσης Εγγραφή στην προβολή Παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Παύση. Για να συνεχιστεί η αφήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση εγγραφής.

  • Παύση καταγραφής αφήγησης

 5. Για να τερματίσετε την εγγραφή της προβολής παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος προβολής.

 6. Οι καταγεγραμμένοι χρονισμοί της προβολής παρουσίασης αποθηκεύονται αυτόματα και η προβολή παρουσίασης εμφανίζεται σε Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με τους χρονισμούς κάτω από κάθε διαφάνεια.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή μιας αφήγησης πριν από την εκτέλεση μιας παρουσίασης ή στη διάρκεια της παρουσίασης και να συμπεριλάβετε τα σχόλια του ακροατηρίου. Εάν δεν θέλετε να υπάρχει αφήγηση σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, επιλέξτε την εγγραφή μεμονωμένων ήχων ή σχολίων σε επιλεγμένες διαφάνειες ή αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή προβολής παρουσίασης με συγχρονισμένη αφήγηση και διαφάνειες.

Προσθήκη περιήγησης

Εάν θέλετε το ακροατήριό σας να περιηγείται ελεύθερα στην παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα, μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις ή κουμπιά ενεργειών, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα περιήγησης.

 • Υπερ-συνδέσεις    

  Μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις που οδηγούν σε προσαρμοσμένες προβολές, σε συγκεκριμένες διαφάνειες μέσα στην παρουσίαση, σε διαφορετικές παρουσιάσεις, σε έγγραφα του Microsoft Office Word, σε φύλλα εργασίας του Microsoft Office Excel, σε τοποθεσίες στο Internet ή σε ένα intranet, ή σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως κείμενο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και εικόνες.

  Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή επεξεργασία μιας υπερ-σύνδεσης.

 • Κουμπιά ενεργειών    

  Το PowerPoint περιλαμβάνει έτοιμα κουμπιά ενεργειών που μπορείτε να προσθέσετε στην παρουσίασή σας και για τα οποία μπορείτε να ορίσετε υπερ-συνδέσεις. Τα κουμπιά ενεργειών περιέχουν σχήματα, όπως το αριστερό και δεξιό βέλος. Χρησιμοποιήστε τα όταν θέλετε να συμπεριλάβετε κοινώς κατανοητά σύμβολα για μετάβαση στην επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη και την τελευταία διαφάνεια. Το PowerPoint διαθέτει επίσης κουμπιά ενεργειών για αναπαραγωγή ταινιών ή ήχων.

Προσθήκη αφήγησης

Η προσθήκη αφήγησης μπορεί να βοηθήσει την πιο σαφή μετάδοση πληροφοριών σε μια παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα.

Για να ηχογραφήσετε μια αφήγηση σε υπολογιστή γραφείου απαιτείται κάρτα ήχου, μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου. Για τους φορητούς υπολογιστές χρειάζεται μόνο μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου. Μπορείτε να ηχογραφήσετε την αφήγηση πριν από την εκτέλεση μιας παρουσίασης ή να την ηχογραφήσετε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης και να συμπεριλάβετε σχόλια ακροατηρίου. Εάν δεν θέλετε η αφήγηση να αναπαράγεται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, μπορείτε να καταγράψετε μεμονωμένους ήχους ή σχόλια σε επιλεγμένες διαφάνειες ή αντικείμενα.

Εκτέλεση δοκιμής και καταγραφή χρονισμών διαφανειών

Σημείωση: Να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την χρονομέτρηση της παρουσίασής σας αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε το πρώτο βήμα σε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Δοκιμή και το πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας αρχίζει τη χρονομέτρηση της παρουσίασης.

  γραμμή εργαλείων "Δοκιμή"

  Εικόνα: Η γραμμή εργαλείων "Δοκιμή"

  1 Επόμενο (μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια)

  2 Παύση

  εικόνα επεξήγησης 3 Χρόνος διαφάνειας

  εικόνα επεξήγησης 4 Επανάληψη

  5 Συνολικός χρόνος παρουσίασης

 2. Καθώς χρονομετρείτε την παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες από τη γραμμή εργαλείων Δοκιμή:

  • Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, επιλέξτε Επόμενο.

  • Για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή του χρόνου, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου μετά την παύση, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ορίσετε ένα ακριβές χρονικό διάστημα εμφάνισης μιας διαφάνειας, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου για την τρέχουσα διαφάνεια, επιλέξτε Επανάληψη.

 3. Αφού ορίσετε το χρόνο για την τελευταία διαφάνεια, σε ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης και σας ζητείται να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Ναι.

  • Για να απορρίψετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Όχι.

   Εμφανίζεται η Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με το χρόνο κάθε διαφάνειας για την παρουσίασή σας.

Ρύθμιση παρουσίασης για εκτέλεση σε ένα κέντρο πληροφοριών

Η ρύθμιση μιας παρουσίασης για εκτέλεση σε ένα κέντρο πληροφοριών σάς επιτρέπει να ελέγχετε εάν το κλικ του ποντικιού σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης οδηγεί στην επόμενη διαφάνεια. Για παράδειγμα, εάν θέλετε η παρουσίασή σας να προβάλλεται με συγκεκριμένο ρυθμό, ορίστε υπερ-συνδέσεις και, στη συνέχεια, ορίστε την παρουσίαση ώστε να εκτελείται σε ένα κέντρο πληροφοριών. Για να δώσετε στους χρήστες πρόσθετο έλεγχο, μπορείτε να προσθέσετε επιλογές περιήγησης, όπως υπερ-συνδέσεις ή κουμπιά ενεργειών, στις διαφάνειές σας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην ενότητα Τύπος προβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

Σημαντικό: Εάν ρυθμίσετε μια παρουσίαση ώστε να προβάλλεται σε ένα κέντρο πληροφοριών, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματο χρονισμό ή υπερ-συνδέσεις περιήγησης. Διαφορετικά, η παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα δεν θα συνεχιστεί μετά την πρώτη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Για να ρυθμίσετε μια παρουσίαση του PowerPoint να εκτελείται αυτόματα, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην περιοχή Τύπος προβολής, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε την παρουσίαση σε ένα παράθυρο, όπου ο έλεγχος της διαδοχής των διαφανειών είναι διαθέσιμος στα άτομα που παρακολουθούν, επιλέξτε Προβολή με συμμετοχή του χρήστη (παράθυρο).

  • Για επανάληψη της παρουσίασής σας μέχρι τα άτομα που παρακολουθούν να πιέσουν το πλήκτρο Esc, επιλέξτε Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή επιλέγει αυτόματα το πλαίσιο ελέγχου Συνεχής επανάληψη που διακόπτεται με Esc και προκαλεί τη συνεχόμενη επανάληψη της προβολής της παρουσίασης.

  Επιλογές τύπου προβολής

Ρύθμιση μεταβάσεων διαφανειών

Εάν θέλετε μια προβολή παρουσίασης να εκτελείται αυτόματα σε ένα κέντρο πληροφοριών, μπορείτε να ελέγξετε πότε και πώς γίνεται η διαδοχή των διαφανειών. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια εναλλαγή σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης και να ορίσετε ότι η μετάβαση θα προχωράει αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 1. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, κάντε κλικ στη μετάβαση που θέλετε.

  Διάρκεια στην καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε τον δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα".

 2. Κάντε τα παρακάτω στην καρτέλα Μεταβάσεις:

  • Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης κάθε διαφάνειας, επιλέξτε Μετά από και εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε.

  • Για να ορίσετε τη διάρκεια της κάθε μετάβασης μεταξύ των διαφανειών, εισαγάγετε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Διάρκεια.

  • Κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή σε όλες.

  Ρυθμίσεις μετάβασης διαφανειών

Εξαγωγή μιας παρουσίασης σε βίντεο

Μπορείτε να εξαγάγετε μια παρουσίαση ως αρχείο ταινίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρύθμιση παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

Για να ρυθμίσετε μια παρουσίαση του PowerPoint να εκτελείται αυτόματα, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής.

 2. Στην περιοχή Τύπος προβολής, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε την παρουσίαση σε ένα παράθυρο, όπου ο έλεγχος της διαδοχής των διαφανειών είναι διαθέσιμος στα άτομα που παρακολουθούν, επιλέξτε Προβολή με συμμετοχή του χρήστη (παράθυρο).

  • Για επανάληψη της παρουσίασής σας μέχρι τα άτομα που παρακολουθούν να πιέσουν το πλήκτρο Esc, επιλέξτε Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή επιλέγει αυτόματα το πλαίσιο ελέγχου Συνεχής επανάληψη που διακόπτεται με Esc και προκαλεί τη συνεχόμενη επανάληψη της προβολής της παρουσίασης.

  Επιλογές τύπου προβολής

Ρύθμιση μεταβάσεων διαφανειών

Εάν θέλετε μια προβολή παρουσίασης να εκτελείται αυτόματα σε ένα κέντρο πληροφοριών, μπορείτε να ελέγξετε πότε και πώς γίνεται η διαδοχή των διαφανειών. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να εφαρμόσετε την ίδια εναλλαγή σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης και να ορίσετε ότι η μετάβαση θα προχωράει αυτόματα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 1. Στην καρτέλα Μεταβάσεις, κάντε κλικ στη μετάβαση που θέλετε, όπως "Αποκοπή", "Σταδιακή εμφάνιση", "Σβήσιμο" ή "Διαίρεση".

  Για να δείτε περισσότερες μεταβάσεις, τοποθετήστε τον δείκτη σε μια μετάβαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από τη συλλογή μεταβάσεων.

 2. Κάντε τα παρακάτω στην καρτέλα Μεταβάσεις:

  • Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης κάθε διαφάνειας, επιλέξτε Μετά από και εισαγάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε.

  • Για να ορίσετε τη διάρκεια της κάθε μετάβασης μεταξύ των διαφανειών, εισαγάγετε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Διάρκεια.

  • Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι διαφάνειες.

Εξαγωγή μιας παρουσίασης σε βίντεο

Μπορείτε να εξαγάγετε μια παρουσίαση ως αρχείο ταινίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση παρουσίασης ως αρχείου ταινίας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×