Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κοινή χρήση ημερολογίου στο Microsoft 365

Πραγματοποιούμε βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο τα κοινόχρηστα ημερολόγια στο Microsoft 365 συγχρονίζονται σε όλες τις εφαρμογές σας. Αυτό το άρθρο προορίζεται για διαχειριστές IT, για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις αλλαγές που θέτουμε σε κυκλοφορία.

Οι βελτιώσεις έχουν προγραμματιστεί μόνο για κοινόχρηστα ημερολόγια που χρησιμοποιούνται από άτομα μέσω του Exchange Online. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα κοινόχρηστα ημερολόγια όταν το ημερολόγιο ενός ατόμου φιλοξενείται σε Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι βελτιώσεις, οι διαχειριστές IT και οι χρήστες στον οργανισμό τους μπορούν να περιμένουν τα εξής:

Αυτές οι βελτιώσεις θα κυκλοφορήσουν κατά το επόμενο έτος. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στις αλλαγές που μπορείτε να δείτε σήμερα και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα μελλοντικά προγράμματα. Για μια γρήγορη ματιά στα χρονοδιαγράμματα, ανατρέξτε στην ενότητα Λωρίδα χρόνου με βελτιώσεις ημερολογίου σε όλα τα προγράμματα-πελάτες παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Δεν είστε διαχειριστής IT; Εάν δεν είστε διαχειριστής IT και απλώς αναζητάτε οδηγίες σχετικά με το πώς να κάνετε κοινή χρήση ή ανάθεση ενός ημερολογίου, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Κοινή χρήση ενός ημερολογίου

Η πρώτη βελτίωση είναι ότι οι χρήστες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση του ημερολογίου τους από οποιαδήποτε έκδοση του Outlook και να έχουν τις ίδιες επιλογές δικαιωμάτων σε όλες τις εκδόσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας για διευκόλυνση της κοινής χρήσης ημερολογίων.

Εφαρμογή Outlook

Δυνατότητα κοινής χρήσης ημερολογίου

Συνεπή και απλά δικαιώματα κατά την κοινή χρήση

Σημειώσεις

Outlook για PC

Διαθέσιμο από την έκδοση 1805 και μετά.

Outlook για Mac

Διαθέσιμο από την έκδοση 16.23.326.1 και μετά.

Το Outlook στο Web

Outlook για iOS

Outlook για Android

Ημερολόγιο του Outlook για Windows 10

✔ Ανατρέξτε στις σημειώσεις

Η κοινή χρήση ενός ημερολογίου παρέχεται μόνο στα Windows 10 για PC στον Υπολογιστή και δεν θα κυκλοφορήσει για Windows 10 Mobile.

Αποδοχή κοινόχρηστου ημερολογίου

Η δεύτερη βελτίωση είναι ότι οι χρήστες μπορούν να αποδέχονται εύκολα προσκλήσεις κοινόχρηστου ημερολογίου από οποιαδήποτε εφαρμογή του Outlook και να βλέπουν αυτά τα κοινόχρηστα ημερολόγια σε όλες τις συσκευές τους. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της εργασίας για διευκόλυνση της αποδοχής μιας πρόσκλησης σε κοινόχρηστο ημερολόγιο.

Εφαρμογή Outlook

Δυνατότητα αποδοχής κοινόχρηστου ημερολογίου

Η αποδοχή του κοινόχρηστου ημερολογίου το συγχρονίζει σε όλες τις συσκευές

Σημειώσεις

Outlook για PC

Διαθέσιμο από την έκδοση 1805 και μετά.

Outlook για Mac

Διαθέσιμο από την έκδοση 16.23.326.1 και μετά.

Το Outlook στο Web

Outlook για iOS

Outlook για Android

Ημερολόγιο του Outlook για Windows 10Ημερολόγιο για Windows 10

✔ Ανατρέξτε στις σημειώσεις

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη για όλους του χρήστες των Windows 10 Mobile.

Συγχρονισμός και επεξεργασία κοινόχρηστων ημερολογίων

Η τρίτη βελτίωση είναι ότι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν όλα τα κοινόχρηστα ημερολόγιά τους σε οποιαδήποτε συσκευή ή εφαρμογή ημερολογίου. Εάν κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει μια αλλαγή σε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο, όλοι οι άλλοι χρήστες που μοιράζονται το ημερολόγιο θα δουν αμέσως τις αλλαγές. Οι χρήστες θα παρατηρήσουν επίσης βελτιώσεις επιδόσεων κατά την προβολή και την επεξεργασία κοινόχρηστων ημερολογίων. Η χρήση ενός κοινόχρηστου ημερολογίου θα είναι εξίσου γρήγορη και αξιόπιστη όπως η διαχείριση του ημερολογίου του χρήστη.

Όταν ένας χρήστης θέσει σε κοινή χρήση το ημερολόγιό του με άλλα άτομα σήμερα, θα δει τη βελτιωμένη εμπειρία κοινόχρηστου ημερολογίου μετά την αποδοχή της πρόσκλησης. Ωστόσο, εάν έχει θέσει σε κοινή χρήση το ημερολόγιό του πριν από την ενεργοποίηση αυτών των αλλαγών, δεν θα δει αυτόματα αυτές τις βελτιώσεις.

Για να αναβαθμίσουν τα κοινόχρηστα ημερολόγια στη νέα εμπειρία κοινόχρηστων ημερολογίων, ζητήστε από τους χρήστες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της ενότητας Αναβάθμιση υπάρχοντος κοινόχρηστου ημερολογίου στο νέο μοντέλο παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Μετά την αναβάθμιση των χρηστών στο νέο μοντέλο, τα κοινόχρηστα ημερολόγια θα συγχρονιστούν με τα κινητά τηλέφωνά τους. Στο μέλλον, τα υπάρχοντα κοινόχρηστα ημερολόγια θα αναβαθμίζονται αυτόματα, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ακόμη για αυτή την αυτόματη διαδικασία αναβάθμισης.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο άμεσος συγχρονισμός, ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο απεικονίζει αμέσως τις αλλαγές που γίνονται από άλλους χρήστες. Προς το παρόν, ο άμεσος συγχρονισμός δεν υποστηρίζεται από όλους τους τύπους κοινόχρηστων ημερολογίων. Οι παρακάτω ενότητες καλύπτουν τους τύπους κοινόχρηστων ημερολογίων και εφαρμογών ημερολογίου που υποστηρίζουν άμεσο συγχρονισμό.

Ο άμεσος συγχρονισμός ενεργοποιείται μόνο αν και οι δύο χρήστες βρίσκονται στον ίδιο μισθωτή του Microsoft 365 ή αν το ημερολόγιο έχει τεθεί σε κοινή χρήση από έναν χρήστη του Outlook.com.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των διαμορφώσεων που υποστηρίζουν άμεσο συγχρονισμό. Στο μέλλον, ο άμεσος συγχρονισμός θα είναι ενεργοποιημένος για όλα τα ημερολόγια που χρησιμοποιούνται από κοινού μεταξύ χρηστών του Microsoft 365 και του Outlook.com.

Κάτοχος ημερολογίου

Παραλήπτης κοινόχρηστου ημερολογίου

Άμεσος συγχρονισμός ενεργοποιημένος

Σημειώσεις

Microsoft 365

Microsoft 365
(ίδιος μισθωτής)

Προς το παρόν, άμεσος συγχρονισμός συμβαίνει μόνο εάν το ημερολόγιο έχει τεθεί σε κοινή χρήση απευθείας με τον παραλήπτη.

Εάν ο παραλήπτης έχει δικαιώματα μέσω του προεπιλεγμένου χρήστη του οργανισμού, ο παραλήπτης δεν θα λαμβάνει ενημερώσεις άμεσου συγχρονισμού. Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε αυτή η συμπεριφορά να αλλάξει. Για αυτούς τους παραλήπτες συγχρονισμός συμβαίνει περίπου κάθε τρεις ώρες.

Microsoft 365

Microsoft 365
(διαφορετικός μισθωτής)

Ο συγχρονισμός γίνεται αυτόματα περίπου κάθε τρεις ώρες.

Εάν δεν επιτρέπεται εξωτερική κοινή χρήση για τον μισθωτή του κατόχου του ημερολογίου, αντιμετωπίζεται όπως εάν το ημερολόγιο χρησιμοποιείται από κοινού με κάποιον χρήστη τρίτης εφαρμογής.

Microsoft 365

Outlook.com ή
υπηρεσία άλλου κατασκευαστή, όπως το Gmail.com

Προς το παρόν, αυτή η διαμόρφωση δημιουργεί μια διεύθυνση URL συνδρομής ημερολογίου Internet (ICS). Ο παραλήπτης του κοινόχρηστου ημερολογίου προσθέτει το κοινόχρηστο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL ICS και ο χρόνος του συγχρονισμού καθορίζεται από την υπηρεσία ημερολογίου του παραλήπτη.

Για παράδειγμα, εάν ο παραλήπτης βρίσκεται στο Outlook.com, το ημερολόγιο θα ενημερώνεται περίπου κάθε τρεις ώρες. Εάν ο παραλήπτης βρίσκεται στο Gmail.com, το ημερολόγιο μπορεί να ενημερώνεται κάθε 24-48 ώρες.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Υπηρεσία άλλου κατασκευαστή, όπως το Gmail.com

Προς το παρόν, αυτή η διαμόρφωση δημιουργεί μια διεύθυνση URL ICS. Ο παραλήπτης προσθέτει το κοινόχρηστο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση URL ICS και ο χρόνος του συγχρονισμού καθορίζεται από την υπηρεσία ημερολογίου του παραλήπτη.

Για παράδειγμα, εάν ο παραλήπτης βρίσκεται στο Outlook.com, το ημερολόγιο θα ενημερώνεται περίπου κάθε τρεις ώρες. Εάν ο παραλήπτης βρίσκεται στο Gmail.com, το ημερολόγιο μπορεί να ενημερώνεται κάθε 24-48 ώρες.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που υποστηρίζουν άμεσο συγχρονισμό.

Εφαρμογή

Υποστηρίζει άμεσο συγχρονισμό

Σημειώσεις

Outlook για PC

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Ανατρέξτε στις σημειώσεις.

Ο άμεσος συγχρονισμός αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2019 για τους χρήστες του Microsoft 365 στο τρέχον κανάλι.

Outlook για Mac

Διαθέσιμο από την έκδοση 16.23.326.1 και μετά.

Το Outlook στο Web

Outlook για iOS

Outlook για Android

Ημερολόγιο του Outlook για Windows 10

Εφαρμογές REST

Εφαρμογές Exchange ActiveSync

Σημείωση: Exchange Το API για τις Υπηρεσίες Web (EWS) δεν θα υποστηρίζει άμεσο συγχρονισμό.

Για να χρησιμοποιήσετε τον άμεσο συγχρονισμό, το κοινόχρηστο ημερολόγιο θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για άμεσο συγχρονισμό και η εφαρμογή ημερολογίου θα πρέπει να ενημερωθεί.

Εάν το κοινόχρηστο ημερολόγιο έχει ενεργοποιημένο τον άμεσο συγχρονισμό και ο χρήστης το προβάλλει στην εφαρμογή Το Outlook στο Web, Outlook για iOS ή Outlook για Android, χρησιμοποιείται η νέα εμπειρία συγχρονισμού.

Εάν ο χρήστης προβάλλει το κοινόχρηστο ημερολόγιο στο Outlook για Mac, βλέπει τη νέα εμπειρία συγχρονισμού αν προσέθεσε το ημερολόγιο κάνοντας αποδοχή μιας πρόσκλησης κοινής χρήσης. Ωστόσο, αν ο χρήστης προσέθεσε το κοινόχρηστο ημερολόγιο από τις επιλογές Αρχείο> Άνοιγμα φακέλου άλλου χρήστηή αν ο χρήστης προσέθεσε τον λογαριασμό ως λογαριασμό πληρεξουσίου, θα βλέπει την παλιά εμπειρία συγχρονισμού. Οι αλλαγές ενδέχεται να εμφανίζονται πιο γρήγορα στο Outlook στο web, το Outlook για iOS και το Outlook για Android.

Εάν ο χρήστης προβάλλει το κοινόχρηστο ημερολόγιο στο Outlook για PC, βλέπει την παλιά εμπειρία συγχρονισμού ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προσέθεσε το ημερολόγιο. Προς το παρόν, για το ίδιο κοινόχρηστο ημερολόγιο, οι αλλαγές ενδέχεται να εμφανίζονται πιο γρήγορα στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web", στο Outlook για iOS, στο Outlook για Android και στο Outlook για Mac από ότι στο Outlook για PC.

Τεχνικές λεπτομέρειες των βελτιώσεων κοινόχρηστου ημερολογίου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο που έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι βελτιώσεις και τι έχει αλλάξει στην αρχιτεκτονική των κοινόχρηστων ημερολογίων στο Microsoft 365.

Ορολογία

Εδώ θα βρείτε ορισμένους όρους που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη συζήτηση:

 • Κοινόχρηστο ημερολόγιο: Ένα ημερολόγιο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση με δικαιώματα προβολής, επεξεργασίας ή πληρεξουσίου

 • Κάτοχος: Το άτομο το οποίο θέτει σε κοινή χρήση το ημερολόγιο

 • Παραλήπτης: Το άτομο με το οποίο τίθεται σε κοινή χρήση το ημερολόγιο

 • Παλιό μοντέλο: Η προηγούμενη συμπεριφορά των κοινόχρηστων ημερολογίων

 • Νέο μοντέλο: Η νέα συμπεριφορά των κοινόχρηστων ημερολογίων

Οι βελτιώσεις ισχύουν μόνο για κοινόχρηστα ημερολόγια μεταξύ χρηστών στο Exchange Online. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα κοινόχρηστα ημερολόγια όταν ένας από τους χρήστες φιλοξενείται σε Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικό

Παλιό μοντέλο

Νέο μοντέλο

Τρόπος αποθήκευσης του κοινόχρηστου ημερολογίου

Μια καταχώρηση (παρόμοια με μια υπερ-σύνδεση) αποθηκεύεται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Η καταχώρηση οδηγεί στο γραμματοκιβώτιο του κατόχου, αλλά δεν αποθηκεύονται δεδομένα ημερολογίου στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη.

Ένα νέο ημερολόγιο δημιουργείται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη και αυτό το ημερολόγιο περιέχει ένα αντίγραφο του ημερολογίου του κατόχου (ξεκινώντας ένα έτος πριν από την ημερομηνία αποδοχής).

Τρόπος πρόσβασης του παραλήπτη στο κοινόχρηστο ημερολόγιο

Διαβάζει και γράφει απευθείας από το γραμματοκιβώτιο του κατόχου.

Διαβάζει και γράφει από το τοπικό αντίγραφο του κοινόχρηστου ημερολογίου που είναι αποθηκευμένα στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη.

Τρόπος συγχρονισμού των αλλαγών του κοινόχρηστου ημερολογίου

Η εφαρμογή ελέγχει περιοδικά το γραμματοκιβώτιο του κατόχου για αλλαγές και τις συγχρονίζει.

Η υπηρεσία συγχρονίζει αμέσως τις αλλαγές στο τοπικό αντίγραφο του παραλήπτη. Αυτό ενεργοποιεί μια ειδοποίηση push προς την εφαρμογή, η οποία συγχρονίζει τις αλλαγές αμέσως.

Εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παραλήπτης για πρόσβαση στο κοινόχρηστο ημερολόγιο

 • Outlook για PC

 • Outlook για Mac

 • Το Outlook στο Web

 • Outlook για PC

 • Outlook για Mac

 • Το Outlook στο Web

 • Outlook για iOS

 • Outlook για Android

 • Ημερολόγιο του Outlook για Windows 10

 • Όλες τις εφαρμογές REST και EAS

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαφορές στη λειτουργικότητα στα κοινόχρηστα ημερολόγια του νέου μοντέλου.

Οι χρήστες που αποδέχονται μια νέα πρόσκληση σε κοινόχρηστο ημερολόγιο από μια ενημερωμένη έκδοση του Outlook ξεκινούν αυτόματα να χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο κοινής χρήσης ημερολογίου.

Ο ευκολότερος τρόπος για έναν χρήστη να ελέγξει εάν έχει τις βελτιώσεις (δηλαδή το νέο μοντέλο κοινής χρήσης ημερολογίου) είναι να ελέγξει εάν το κοινόχρηστο ημερολόγιο εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνό του. Εάν εμφανίζεται, το κοινόχρηστο ημερολόγιο έχει ήδη αναβαθμιστεί στο νέο μοντέλο.

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το MFCMapi, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

 • Ένας τοπικός φάκελος για το κοινόχρηστο ημερολόγιο εμφανίζεται στο δευτερεύον δέντρο του ημερολογίου.

 • Υπάρχει μια καταχώρηση στον πίνακα Συνήθεις προβολές > Σχετικά περιεχόμενα. Το όνομα της καθορισμένης ιδιότητας της καταχώρησης είναι SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId και θα οδηγεί στο αναγνωριστικό του τοπικού φακέλου για το κοινόχρηστο ημερολόγιο.

Για να επωφεληθούν τα κοινόχρηστα ημερολόγια από αυτές τις βελτιώσεις, οι χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν εκ νέου το κοινόχρηστο ημερολόγιο, κάνοντας μία από τις δύο παρακάτω εναλλακτικές:

 1. Ζητώντας από τον κάτοχο του ημερολογίου να θέσει ξανά το ημερολόγιο σε κοινή χρήση μαζί τους. Αυτό μπορούν να το κάνουν από οποιαδήποτε εφαρμογή του Outlook, μεταξύ των οποίων το Outlook για iOS και το Outlook για Android. Κατόπιν, πρέπει να αποδεχτούν την πρόσκληση στο κοινόχρηστο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας μια ενημερωμένη έκδοση του Outlook. Είναι σημαντικό ο χρήστης να αποδεχτεί την πρόσκληση από μια ενημερωμένη έκδοση του Outlook. Εάν ο χρήστης αποδεχτεί την πρόσκληση χρησιμοποιώντας μια παλαιότερη έκδοση του Outlook, στο κοινόχρηστο ημερολόγιο δεν θα έχουν ενεργοποιηθεί αυτές οι βελτιώσεις. Τα υπάρχοντα κοινόχρηστα ημερολόγια δεν χρειάζεται να καταργηθούν γίνει εκ νέου αποδοχή τους.

 2. Ανοίγοντας το ημερολόγιο από το Outlook για iOS ή το Outlook για Android. Με αυτήν την επιλογή δεν χρειάζεται ο κάτοχος να κάνει εκ νέου κοινή χρήση του ημερολογίου. Ο χρήστης πρέπει απλώς να χρησιμοποιήσει το Outlook για iOS ή το Outlook για Android για να προσθέσει το κοινόχρηστο ημερολόγιο, και το ημερολόγιο θα αναβαθμιστεί αυτόματα. Η επιλογή προσθήκης κοινόχρηστου ημερολογίου είναι διαθέσιμη στην ενότητα ημερολογίου: Κάντε κλικ στην εικόνα προφίλ πάνω αριστερά για να δείτε τη λίστα των ημερολογίων, κάντε κλικ στο εικονίδιο + πάνω αριστερά και επιλέξτε Προσθήκη κοινόχρηστων ημερολογίων.

  Σημείωση: Αν ανοίξετε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο αναζητώντας τον κάτοχο του ημερολογίου στον κατάλογο, το ημερολόγιο θα προστεθεί με το παλιό μοντέλο κοινής χρήσης.

Στο μέλλον, τα κοινόχρηστα ημερολόγια θα αναβαθμίζονται στο νέο μοντέλο ανεξάρτητα από τη μέθοδο που επιλέγει ο χρήστης. Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για αυτό, ωστόσο.

Μέθοδοι για τον συγχρονισμό κοινόχρηστων ημερολογίων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πού και πότε πραγματοποιείται άμεσος συγχρονισμός στην τρέχουσα κατάσταση της εργασίας μας. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους τύπους συγχρονισμού που υπάρχουν για τα κοινόχρηστα ημερολόγια στο νέο μοντέλο.

Μέθοδος ενημέρωσης

Τρόπος συγχρονισμού των αλλαγών

Υποστηριζόμενα ημερολόγια (προς το παρόν)

Άμεσες ενημερώσεις

Οι αλλαγές συγχρονίζονται αμέσως. Αυτό ισχύει για τα ημερολόγια που είναι κοινόχρηστα σε χρήστες που βρίσκονται στον ίδιο μισθωτή του Microsoft 365 ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από έναν χρήστη του Outlook.com.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από έναν χρήστη του Outlook.com με έναν χρήστη του Outlook.com ή του Microsoft 365.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση άμεσα μεταξύ χρηστών του Microsoft 365 στον ίδιο μισθωτή.

Περιοδικές ενημερώσεις

Οι αλλαγές συγχρονίζονται περιοδικά (μέσα σε τρεις ώρες στις περισσότερες περιπτώσεις). Οι παραλήπτες δεν θα βλέπουν τις αλλαγές σε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο αμέσως, αλλά το αντίγραφο θα ενημερώνεται μέσα σε μερικές ώρες.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση έμμεσα μεταξύ χρηστών του Microsoft 365 που βρίσκονται στον ίδιο μισθωτή (μέσω προεπιλεγμένων δικαιωμάτων χρήστη ή μέσω μιας ομάδας ασφαλείας με περισσότερα από 100 μέλη).

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση μεταξύ χρηστών του Microsoft 365 που βρίσκονται σε διαφορετικούς μισθωτές, με ενεργοποιημένη την εξωτερική κοινή χρήση.

Συνδρομή ICS

Όταν το ημερολόγιο τίθεται σε κοινή χρήση, δημιουργείται μια διεύθυνση URL συνδρομής ημερολογίου Internet (ICS). Ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διεύθυνση URL για να προσθέσει το κοινόχρηστο ημερολόγιο σε οποιαδήποτε υπηρεσία ημερολογίου χρησιμοποιεί. Με τις διευθύνσεις URL ICS, η υπηρεσία ημερολογίου του παραλήπτη επιλέγει πότε θα συγχρονίσει το ημερολόγιο για να λάβει νέες ενημερώσεις. Εάν ο παραλήπτης είναι χρήστης του Outlook.com, ο συγχρονισμός θα πραγματοποιείται περίπου κάθε τρεις ώρες.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση μεταξύ χρηστών του Microsoft 365 που βρίσκονται σε διαφορετικούς μισθωτές, με απενεργοποιημένη την εξωτερική κοινή χρήση.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από έναν χρήστη του Microsoft 365 με έναν χρήστη του Outlook.com.

 • Έχουν τεθεί σε κοινή χρήση από έναν χρήστη του Microsoft 365 ή έναν χρήστη του Outlook.com με κάποιον χρήστη, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία ημερολογίου άλλου κατασκευαστή, όπως το Gmail.

Είναι δυνατή η εκχώρηση πρόσβασης σε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο σε έναν χρήστη με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Άμεσα δικαιώματα: Ο κάτοχος του ημερολογίου το έθεσε σε κοινή χρήση άμεσα με τον παραλήπτη και ο παραλήπτης εμφανίζεται ξεχωριστά στη λίστα δικαιωμάτων του κατόχου του ημερολογίου.

 • Δικαιώματα ομάδας: Ο κάτοχος του ημερολογίου έθεσε σε κοινή χρήση το ημερολόγιο με μια ομάδα ασφαλείας, της οποίας ο παραλήπτης είναι μέλος.

 • Προεπιλεγμένα δικαιώματα: Ο κάτοχος του ημερολογίου όρισε προεπιλεγμένα δικαιώματα για τους χρήστες που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό και ο παραλήπτης έχει πρόσβαση μέσω των προεπιλεγμένων δικαιωμάτων.

Προς το παρόν, ο άμεσος συγχρονισμός είναι ενεργοποιημένος μόνο για απευθείας δικαιώματα και για δικαιώματα ομάδας εφόσον το μέγεθος της ομάδας είναι κάτω από 100. Στο μέλλον, ο άμεσος συγχρονισμός θα είναι ενεργοποιημένος και για τους τρεις τύπους δικαιωμάτων. Επιπλέον, εάν ο χρήστης έχει θέσει σε κοινή χρήση σε περισσότερους από 500 παραλήπτες (ένα άτομο ή μια ομάδα προσμετρώνται ως ένας παραλήπτης), δεν θα είναι ενεργοποιημένος.

Προς το παρόν, δεν υποστηρίζεται άμεσος συγχρονισμός για κοινή χρήση εκτός του μισθωτή σας. Παρόλο που μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σε αυτές τις διαμορφώσεις, ο συγχρονισμός θα πραγματοποιείται περιοδικά. Υπάρχουν δύο τύποι κοινής χρήσης μεταξύ μισθωτών:

 • Χρήστης του Microsoft 365 με άλλον χρήστη του Microsoft 365 (εάν είναι ενεργοποιημένη η εξωτερική κοινή χρήση).

  Δημιουργείται ένα πλήρες κοινόχρηστο ημερολόγιο, αλλά ο συγχρονισμός θα πραγματοποιείται περίπου κάθε τρεις ώρες. Ο άμεσος συγχρονισμός θα ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον για αυτή τη διαμόρφωση.

 • Χρήστης του Microsoft 365 με χρήστη του Outlook.com. Εάν η εξωτερική κοινή χρήση είναι απενεργοποιημένη, η κοινή χρήση με έναν άλλο χρήστη του Microsoft 365 εμπίπτει επίσης σε αυτή την ομάδα.

  Δημιουργείται μια διεύθυνση URL ICS κατά την κοινή χρήση, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παραλήπτης για να προστεθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία ημερολογίου. Με μια συνδρομή ICS, η υπηρεσία ημερολογίου του παραλήπτη επιλέγει πότε θα συγχρονίσει τη συνδρομή ICS για να λάβει νέες ενημερώσεις. Εάν ο παραλήπτης είναι χρήστης του Outlook.com ή χρήστης του Microsoft 365, ο συγχρονισμός θα πραγματοποιείται περίπου κάθε τρεις ώρες.

Η κοινή χρήση με έναν χρήστη μιας εξωτερικής υπηρεσίας, όπως το Gmail, είναι ένας διαφορετικός τύπος κοινής χρήσης ημερολογίου. Σε αυτά τα σενάρια, δημιουργείται μια διεύθυνση URL συνδρομής ημερολογίου Internet (ICS) που συνδέεται με τον κάτοχο του ημερολογίου. Οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διεύθυνση URL για να προβάλουν το ημερολόγιο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή να το προσθέσουν στη δική τους υπηρεσία ημερολογίου, προσθέτοντας ένα ημερολόγιο Internet με χρήση της διεύθυνσης URL ICS. Με τις συνδρομές ICS, η υπηρεσία ημερολογίου του παραλήπτη επιλέγει πότε θα συγχρονίσει τη συνδρομή ICS για να λάβει νέες ενημερώσεις. Εάν ο παραλήπτης είναι χρήστης του Outlook.com, ο συγχρονισμός θα πραγματοποιείται περίπου κάθε τρεις ώρες. Εάν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί μια άλλη υπηρεσία ημερολογίου, όπως το Gmail.com, ο συγχρονισμός ενδέχεται να μην πραγματοποιείται τόσο συχνά.

Διαφορές στη λειτουργικότητα στα κοινόχρηστα ημερολόγια του νέου μοντέλου

Τα κοινόχρηστα ημερολόγια που χρησιμοποιούν το νέο μοντέλο διαφέρουν από το παλιό μοντέλο σε διάφορους τομείς λειτουργικότητας, όπως οι υπενθυμίσεις, τα δικαιώματα, οι συσκέψεις μέσω πληρεξουσίου και τα προγράμματα-πελάτες άλλου κατασκευαστή.

Κατά την πρώτη φάση των βελτιώσεων στην κοινή χρήση, οι παραλήπτες θα βλέπουν πάντα την τιμή "Υπενθύμιση=Καμία" για τα στοιχεία κοινόχρηστου ημερολογίου, ανεξάρτητα από πραγματική τιμή της υπενθύμισης για ένα στοιχείο. Εάν ένας παραλήπτης με πρόσβαση επεξεργασίας επιχειρήσει να αλλάξει την υπενθύμιση για ένα στοιχείο κοινόχρηστου ημερολογίου, η νέα τιμή της υπενθύμισης θα αποθηκευτεί μόνο τοπικά για τον παραλήπτη και όχι για τον κάτοχο.

Υπενθυμίσεις στο παλιό μοντέλο: Στο παλιό μοντέλο κοινής χρήσης, ο παραλήπτης είχε άμεση πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο του κατόχου του ημερολογίου. Επομένως, όταν ο παραλήπτης πρόβαλε ένα στοιχείο ημερολογίου, έβλεπε την ίδια τιμή υπενθύμισης με τον κάτοχο. Τα προγράμματα-πελάτες του Outlook γνώριζαν τον τρόπο για να διαπιστώσουν ποια ημερολόγια ήταν κοινόχρηστα, οπότε δεν εμφάνιζαν αναδυόμενες υπενθυμίσεις για κανένα στοιχείο κοινόχρηστου ημερολογίου.

Αλλαγή στη συμπεριφορά του νέου μοντέλου: Στο νέο μοντέλο κοινής χρήσης, το κοινόχρηστο ημερολόγιο αποθηκεύεται τοπικά στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Επομένως, όταν οι εφαρμογές για κινητές συσκευές συγχρονίζουν αυτά τα κοινόχρηστα ημερολόγια, μπορεί να μην ελέγχουν πάντα αν πρόκειται για κοινόχρηστο ημερολόγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διαπιστώσαμε ότι όταν η πραγματική τιμή της υπενθύμισης συγχρονιζόταν με έναν παραλήπτη που χρησιμοποιούσε ένα πρόγραμμα-πελάτη EAS ή REST άλλου κατασκευαστή, ο παραλήπτης κατακλυζόταν με υπενθυμίσεις για συσκέψεις άλλων χρηστών. Διερευνούμε τρόπους για να βελτιώσουμε την εμπειρία των υπενθυμίσεων χωρίς να προκαλούμε προβλήματα στη λειτουργία προγραμμάτων-πελατών άλλων κατασκευαστών.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει παραδείγματα για το πώς οι υπενθυμίσεις διαφέρουν στο παλιό και στο νέο μοντέλο των κοινόχρηστων ημερολογίων.

Σενάριο

Τιμή υπενθύμισης που βλέπει ο κάτοχος

Τιμή υπενθύμισης που βλέπει ο παραλήπτης στο ΠΑΛΙΌ μοντέλο κοινής χρήσης

Τιμή υπενθύμισης που βλέπει ο παραλήπτης στο ΝΕΟ μοντέλο κοινής χρήσης

Ο κάτοχος του ημερολογίου δημιουργεί μια σύσκεψη στο κοινόχρηστο ημερολόγιο με υπενθύμιση 30 λεπτών

30 λεπτά

30 λεπτά

Καμία

Ο παραλήπτης του ημερολογίου δημιουργεί μια σύσκεψη στο κοινόχρηστο ημερολόγιο με υπενθύμιση 30 λεπτών

30 λεπτά (και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια σύσκεψη με υπενθύμιση 30 λεπτών)

30 λεπτά

Καμία

Ο παραλήπτης του ημερολογίου επεξεργάζεται μια σύσκεψη στο κοινόχρηστο ημερολόγιο για να λάβει υπενθύμιση 60 λεπτών

60 λεπτά (εάν η επεξεργασία γίνει στο ΠΑΛΙΟ μοντέλο)

30 λεπτά (εάν η επεξεργασία γίνει στο ΝΕΟ μοντέλο)

60 λεπτά

60 λεπτά (ο παραλήπτης λαμβάνει μια αναδυόμενη υπενθύμιση 60 λεπτά πριν από την έναρξη της σύσκεψης)

Στο παρελθόν, δεν υπήρχε συνεπές σύνολο επιλογών επιπέδου δικαιωμάτων στα προγράμματα-πελάτες του Outlook. Στο πλαίσιο αυτών των βελτιώσεων, τα ενημερωμένα προγράμματα-πελάτες του Outlook θα εμφανίζουν ένα απλοποιημένο και συνεπές σύνολο επιπέδων δικαιωμάτων κοινής χρήσης.

Επίπεδα δικαιωμάτων παλαιού τύπου

Απλοποιημένα επίπεδα δικαιωμάτων

Χωρίς κοινή χρήση

Χωρίς κοινή χρήση

Καμία

Καμία

Ώρες διαθεσιμότητας

Διαθεσιμότητα μόνο

Δυνατότητα προβολής όταν είμαι απασχολημένος

Ώρες διαθεσιμότητας, θέμα, τοποθεσία

Περιορισμένες λεπτομέρειες

Δυνατότητα προβολής τίτλων και τοποθεσιών

Αναθεωρητής

Πλήρεις λεπτομέρειες

Δυνατότητα προβολής όλων των λεπτομερειών

Επιμελητής

Δυνατότητα επεξεργασίας

Κάτοχος

Επιμελητής δημοσίευσης

Συντάκτης δημοσίευσης

Συντάκτης

Συντάκτης χωρίς δικαιώματα

Συνεργάτης

Προσαρμογή

Προσαρμογή

Πληρεξούσιος

Πληρεξούσιος

Εάν ο κάτοχος χρησιμοποιήσει την εφαρμογή "Το Outlook στο Web", το Outlook για iOS, το Outlook για Android ή το Outlook για Mac για να αλλάξει τα δικαιώματα, το αντίγραφο του ημερολογίου του παραλήπτη συγχρονίζεται ξανά αμέσως στο νέο επίπεδο δικαιωμάτων.

Εάν ο κάτοχος χρησιμοποιήσει μια άλλη εφαρμογή, για να αλλάξει τα δικαιώματα, το ημερολόγιο θα συγχρονιστεί ξανά κάποια στιγμή εντός των επομένων ωρών, αλλά αυτό δεν θα συμβεί αμέσως.

Εάν ο κάτοχος καταργήσει τα δικαιώματα κάποιου χρήστη στο ημερολόγιο, αυτή η ενέργεια θα εντοπιστεί εντός λίγων ωρών και θα συμβεί ένα από τα ακόλουθα τρία ενδεχόμενα:

 • Εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ίδιο οργανισμό και τα δικαιώματα του κατόχου του ημερολογίου "Ο οργανισμός μου" (προεπιλογή) έχουν οριστεί σε οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός από "Κανένα", το ημερολόγιο του παραλήπτη θα ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει το προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων του χρήστη. Το κοινόχρηστο ημερολόγιο θα παραμείνει στο νέο μοντέλο, ωστόσο μπορεί να έχει διαφορετικό επίπεδο δικαιωμάτων.

 • Εάν ο παραλήπτης ανήκει στον ίδιο οργανισμό και ο κάτοχος του ημερολογίου δεν έχει θέσει σε κοινή χρήση το ημερολόγιο με τον χρήστη "Ο οργανισμός μου" (προεπιλογή), το κοινόχρηστο ημερολόγιο θα καταργηθεί από το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Ο παραλήπτης δεν θα βλέπει πλέον το κοινόχρηστο ημερολόγιο στη λίστα ημερολογίων του.

 • Εάν ο παραλήπτης ανήκει σε διαφορετικό οργανισμό, το κοινόχρηστο ημερολόγιο σταματά να συγχρονίζεται, αλλά δεν καταργείται.

Οι πληρεξούσιοι μπορούσαν πάντα να βλέπουν τα μηνύματα σύσκεψης πληρεξουσίων στο κινητό τηλέφωνό τους, επειδή οι προσκλήσεις λαμβάνονται στα εισερχόμενά τους. Ωστόσο, στο παρελθόν, οι πληρεξούσιοι δεν είχαν καμία ένδειξη για το αν η πρόσκληση σε σύσκεψη απευθυνόταν στους ίδιους ή στα άτομα των οποίων ήταν πληρεξούσιοι.

Για την καλύτερη υποστήριξη αυτού του σεναρίου, το Outlook για iOS και το Outlook για Android πρόσθεσαν στοιχεία στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ώστε να είναι σαφές για ποιον προορίζεται η πρόσκληση σε σύσκεψη. Για παράδειγμα, παρατηρήστε την ένδειξη "Ελήφθη για τον Χρήστο Φλωρά" στα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης, η οποία υποδεικνύει ότι η πρόσκληση και το μήνυμα είναι για τον Χρήστο και όχι για τον πληρεξούσιο.

Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει μια οθόνη κινητής συσκευής με ένα στοιχείο πρόσκλησης ημερολογίου. Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει μια οθόνη κινητής συσκευής με ένα στοιχείο αλληλογραφίας.

Το νέο μοντέλο κοινής χρήσης ημερολογίου διαφέρει στα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων κατασκευαστών σε ορισμένα σενάρια, τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

 • Στα προγράμματα-πελάτες EAS, οι παραλήπτες με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση θα βλέπουν την επιλογή να δημιουργήσουν μια σύσκεψη ή να απαντήσουν σε μια σύσκεψη στο συγκεκριμένο ημερολόγιο που είναι μόνο για ανάγνωση. Εάν το κάνουν αυτό, οι αλλαγές θα αποθηκεύονται τοπικά στη μνήμη cache του προγράμματος-πελάτη, αλλά θα απορρίπτονται από τον διακομιστή. Οι αλλαγές του παραλήπτη δεν θα ενημερώνουν το ημερολόγιο του κατόχου, επειδή ο παραλήπτης δεν έχει δικαιώματα επεξεργασίας. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή τα προγράμματα-πελάτες EAS δεν διακρίνουν τα δικαιώματα μόνο για ανάγνωση από τα δικαιώματα για ανάγνωση-εγγραφή στα κοινόχρηστα ημερολόγια και χειρίζονται όλα τα ημερολόγια ως επεξεργάσιμα.

 • Ορισμένα προγράμματα-πελάτες τρίτων κατασκευαστών διαθέτουν λογική πλευράς προγράμματος-πελάτη για να προσθέτουν πάντα τον τρέχοντα χρήστη ως συμμετέχοντα στις συσκέψεις. Επομένως, εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει τις εγγενείς εφαρμογές ημερολογίου στο τηλέφωνό του για να προβάλει μια σύσκεψη στο ημερολόγιο κάποιου άλλου χρήστη, ενδέχεται να δει το όνομά του στη λίστα συμμετεχόντων. Αυτό συμβαίνει μόνο αν προβάλει το ημερολόγιο σε εφαρμογές ημερολογίου τρίτου κατασκευαστή – όταν προβάλει την ίδια σύσκεψη στο Outlook για iOS ή στο Outlook για Android, δεν θα δει το όνομά του στη λίστα συμμετεχόντων.

 • Δεν υποστηρίζουμε τις βελτιώσεις κοινόχρηστου ημερολογίου για προγράμματα-πελάτες που βασίζονται σε EWS, επομένως οι βελτιώσεις δεν είναι διαθέσιμες σε καμία εφαρμογή ημερολογίου που χρησιμοποιεί EWS, όπως το Mac OS X.

  Σημειώσεις: 

  • Το Outlook για Mac προς το παρόν χρησιμοποιεί EWS και εμφανίζει κοινόχρηστα ημερολόγια παλαιού τύπου που δεν έχουν αυτές τις βελτιώσεις.

  • Η εφαρμογή Ημερολόγιο στο Mac OS X προς το παρόν χρησιμοποιεί EWS και εμφανίζει κοινόχρηστα ημερολόγια παλαιού τύπου που δεν έχουν αυτές τις βελτιώσεις.

Συνήθεις ερωτήσεις

Δεν θέλω τα ημερολόγια των χρηστών μου να συγχρονίζονται σε κινητά τηλέφωνα. Ποιες ρυθμίσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω για να απενεργοποιήσω αυτήν τη δυνατότητα;

Δεν έχουμε προγραμματίσει να επιτρέψουμε την απενεργοποίηση των βελτιώσεων κοινόχρηστου ημερολογίου για τους μισθωτές.

Οι χρήστες μου ανησυχούν για τη χρήση δεδομένων κατά τον συγχρονισμό κοινόχρηστων ημερολογίων στα κινητά τηλέφωνά τους. Τι να τους πω;

Εάν καταργήσετε την επιλογή κοινόχρηστου ημερολογίου στη λίστα ημερολογίων το Outlook για iOS, το Outlook για Android και τα Windows 10 Mobile δεν θα συγχρονίζουν τα ημερολόγια που δεν είναι επιλεγμένα. Οι περισσότερες εφαρμογές ημερολογίου για κινητές συσκευές θα πρέπει επίσης να έχουν αυτή τη συμπεριφορά.

Αυτό ισχύει επίσης για τα ημερολόγια πόρων;

Οποιοδήποτε ημερολόγιο που μπορούν να τεθεί σε κοινή χρήση είναι κατάλληλο για αυτές τις βελτιώσεις. Εάν ένας χρήστης θέσει σε κοινή χρήση το ημερολόγιό του, ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο γραμματοκιβωτίου ή ένα ημερολόγιο γραμματοκιβωτίου πόρων και ο παραλήπτης αποδεχτεί την κοινή χρήση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Το Outlook στο Web", το Outlook για iOS ή το Outlook για Android, θα ξεκινήσει να βλέπει αυτές τις βελτιώσεις.

Ωστόσο, ειδικά για τα γραμματοκιβώτια πόρων, υπάρχουν ορισμένες ασυνέπειες στον τρόπο που εμφανίζονται τα δικαιώματα στη λίστα δικαιωμάτων του Outlook, σε σύγκριση με τη λίστα δικαιωμάτων του Κέντρου διαχείρισης. Εργαζόμαστε για να κάνουμε τα δικαιώματα να εμφανίζονται με συνέπεια. Ωστόσο, η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων ημερολογίων λειτουργεί όπως περιγράφεται παραπάνω για τα ημερολόγια γραμματοκιβωτίου πόρων και ο παραλήπτης θα μπορεί να δει το ημερολόγιο του πόρου στο κινητό τηλέφωνό του.

Υποστηρίζεται τώρα η κοινή χρήση ενός ημερολογίου με ομάδες του Microsoft 365;

Όχι ακόμη, ωστόσο είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για εμάς. Προς το παρόν, μπορείτε μόνο να θέτετε σε κοινή χρήση ημερολόγια με μεμονωμένους χρήστες ή με ομάδες ασφαλείας.

Με αυτές τις αλλαγές θα γίνει ευκολότερο να έχει ένα άτομο πολλούς πληρεξουσίους ημερολογίου;

Με αυτές τις βελτιώσεις, ειδικά με τον ταχύτερο συγχρονισμό, θα γίνει πιο εύκολο να διαχειρίζονται πολλά άτομα το ίδιο ημερολόγιο, αλλά το σενάριο πολλών πληρεξουσίων δεν περιλαμβάνεται στους στόχους αυτών των αρχικών βελτιώσεων. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, μόνο ένας πληρεξούσιος πρέπει να διαχειρίζεται το κοινόχρηστο ημερολόγιο.

Χρονοδιάγραμμα για τις βελτιώσεις ημερολογίου στα προγράμματα-πελάτες

Ακολουθεί η σύνοψη για την τρέχουσα κατάσταση των βελτιώσεων ημερολογίου. Τα χρονοδιαγράμματα που παρατίθενται παρακάτω υπόκεινται σε αλλαγές.

Βελτίωση

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Κοινή χρήση ημερολογίου με απλουστευμένα δικαιώματα

✔**

✔***

Δεν έχει προγραμματιστεί

Αποδοχή ενός ημερολογίου ώστε να είναι στο νέο μοντέλο

✔**

✔***

Συγχρονισμός αμέσως μέσω του νέου μοντέλου

Τρέχον κανάλι:
έκδοση 1907

✔***

*Ισχύει μόνο για τους πελάτες που έχουν αγοράσει το Microsoft Office με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.

**Διαθέσιμο από την έκδοση 1805 και μετά.

***Διαθέσιμο από την έκδοση 16.23.326.1 και μετά.

Σχετικά θέματα

Κοινή χρήση του ημερολογίου σας στο Outlook στο web για επιχειρήσεις
Ανάθεση ημερολογίου στο Outlook στο web για επιχειρήσεις
Διαχείριση ημερολογίου άλλου χρήστη στο Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×