Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση COUNT μετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς, καθώς και τους αριθμούς στη λίστα των ορισμάτων. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNT για να βρείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων σε ένα αριθμητικό πεδίο μιας περιοχής ή ενός πίνακα αριθμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο για την καταμέτρηση των αριθμών στην περιοχή A1:A20: =COUNT(A1:A20). Σε αυτό το παράδειγμα, αν πέντε από τα κελιά στην περιοχή περιέχουν αριθμούς, το αποτέλεσμα είναι 5.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει βίντεο.

Σύνταξη

COUNT(τιμή1; [τιμή2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης COUNT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • τιμή1    Υποχρεωτικό. Το πρώτο στοιχείο, αναφορά κελιού ή περιοχή όπου θέλετε να καταμετρήσετε αριθμούς.

  • τιμή2; ...    Προαιρετικό. Μέχρι 255 πρόσθετα στοιχεία, αναφορές κελιού ή περιοχές όπου θέλετε να καταμετρήσετε αριθμούς.

Σημείωση: Τα ορίσματα μπορούν να περιέχουν ή να αναφέρονται σε πολλούς τύπους δεδομένων αλλά καταμετρούνται μόνο οι αριθμοί.

Παρατηρήσεις

  • Καταμετρούνται τα ορίσματα που είναι αριθμοί, ημερομηνίες ή αριθμοί με μορφή κειμένου (για παράδειγμα, ένας αριθμός μέσα σε εισαγωγικά, όπως το "1").

  • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς δεν καταμετρούνται.

  • Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, υπολογίζονται μόνο οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα ή την αναφορά. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές, το κείμενο ή οι τιμές σφάλματος που περιέχονται στον πίνακα ή την αναφορά δεν καταμετρούνται.

  • Εάν θέλετε να απαριθμήσετε λογικές τιμές, κείμενο ή τιμές σφαλμάτων, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTA.

  • Εάν θέλετε να καταμετρήσετε μόνο αριθμούς που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF ή τη συνάρτηση COUNTIFS.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

8/12/08

19

22,24

TRUE

#ΔΙΑΙΡ./0!

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COUNT(A2:A7)

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς στα κελιά A2 έως A7.

3

=COUNT(A5:A7)

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς στα κελιά A5 έως A7.

2

=COUNT(A2:A7;2)

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς στα κελιά A2 έως A7 και την τιμή 2

4

Συνάρτηση COUNTIF (καταμετρά τον αριθμό των κελιών που πληρούν ένα κριτήριο)

Συνάρτηση COUNTA (καταμετρά τον αριθμό των κελιών που δεν είναι κενά σε μια περιοχή)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×