Σχετικά θέματα
×
Τύποι και συναρτήσεις
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Τύποι και συναρτήσεις

Συνάρτηση COUNTIF

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF, μία από τις στατιστικές συναρτήσεις, για να μετρήσετε τον αριθμό των κελιών που ικανοποιούν ένα κριτήριο, για παράδειγμα, να μετρήσετε πόσες φορές εμφανίζεται μια συγκεκριμένη πόλη σε μια λίστα πελατών.

Στην πιο απλή μορφή της, η συνάρτηση COUNTIF δηλώνει:

  • =COUNTIF(Πού θέλετε να κάνετε αναζήτηση; Τι θέλετε να αναζητήσετε;)

Για παράδειγμα:

  • =COUNTIF(A2:A5,"Λονδίνο")

  • =COUNTIF(A2:A5;A4)

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

COUNTIF(περιοχή; κριτήρια)

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

περιοχή    (απαιτείται)

Η ομάδα των κελιών για καταμέτρηση. Η περιοχή μπορεί να περιέχει αριθμούς, πίνακες, μια καθορισμένη περιοχή ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς. Οι κενές τιμές και οι τιμές κειμένου παραβλέπονται.

Μάθετε πώς να επιλέγετε περιοχές σε ένα φύλλο εργασίας.

κριτήριo    (απαιτείται)

Πρόκειται για αριθμό, παράσταση, αναφορά κελιού ή συμβολοσειρά κειμένου που προσδιορίζει ποια κελιά θα καταμετρηθούν.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό όπως 32, μια σύγκριση όπως ">32", ένα κελί όπως B4, ή μια λέξη, όπως "μήλα".

Η συνάρτηση COUNTIF χρησιμοποιεί μόνο ένα κριτήριο. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIFS, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλά κριτήρια.

Παραδείγματα

Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα παραδείγματα στο Excel, αντιγράψτε τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα και επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας.

Δεδομένα

Δεδομένα

μήλα

32

πορτοκάλια

54

ροδάκινα

75

μήλα

86

Τύπος

Περιγραφή

=COUNTIF(A2:A5;"μήλα")

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών με μήλα στα κελιά A2 έως A5. Το αποτέλεσμα είναι 2.

=COUNTIF(A2:A5;A4)

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών με ροδάκινα (η τιμή στο κελί A4) στα κελιά A2 έως A5. Το αποτέλεσμα είναι 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Καταμετρά τον αριθμό των μήλων (η τιμή στο κελί A2) και των πορτοκαλιών (η τιμή στο κελί A3) στα κελιά A2 έως A5. Το αποτέλεσμα είναι 3. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί δύο φορές τη συνάρτηση COUNTIF για να καθορίσει πολλά κριτήρια, ένα κριτήριο ανά παράσταση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5;"> 55")

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών με τιμή μεγαλύτερη από 55 στα κελιά B2 έως B5. Το αποτέλεσμα είναι 2.

=COUNTIF(B2:B5;"<>"&B4)

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών με τιμή που δεν είναι ίση με 75 στα κελιά B2 έως B5. Το εμπορικό "και" (&) συγχωνεύει τον τελεστή σύγκρισης ανισότητας (<>) και την τιμή στο κελί B4 ώστε να είναι =COUNTIF(B2:B5;"<>75"). Το αποτέλεσμα είναι 3.

=COUNTIF(B2:B5;">=32")-COUNTIF(B2:B5;"<=85")

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών με τιμή μεγαλύτερη από (>) ή ίση με (=) 32 και μικρότερη από (<) ή ίση με (=) 85 στα κελιά B2 έως B5. Το αποτέλεσμα είναι 1.

=COUNTIF(A2:A5;"*")

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς στα κελιά A2 έως A5. Ο αστερίσκος (*) χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ για να εκφράσει συμφωνία με οποιονδήποτε χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα είναι 4.

=COUNTIF(A2:A5;"???????α")

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών που έχουν ακριβώς 7 χαρακτήρες και τελειώνουν με το γράμμα α στα κελιά A2 έως A5. Το αγγλικό ερωτηματικό (?) χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ για να εκφράσει συμφωνία με μεμονωμένους χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι 2.

Συνηθισμένα προβλήματα

Πρόβλημα

Τι δεν πήγε καλά

Επιστρέφεται εσφαλμένη τιμή για μακροσκελείς συμβολοσειρές.

Η συνάρτηση COUNTIF επιστρέφει εσφαλμένες τιμές, όταν τη χρησιμοποιείτε για να αντιστοιχίσετε συμβολοσειρές μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες.

Για την αντιστοίχιση συμβολοσειρών που είναι μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CONCATENATE ή τον τελεστή σύνδεσης &. Για παράδειγμα, =COUNTIF(A2:A5;"συμβολοσειρά μεγάλου μήκους"&"μια άλλη συμβολοσειρά μεγάλου μήκους").

Δεν επιστρέφεται καμία τιμή ενώ αναμένετε μια τιμή.

Φροντίστε να συμπεριλάβετε το όρισμα κριτήριο σε εισαγωγικά.

Ένας τύπος COUNTIF λαμβάνει σφάλμα #ΤΙΜΗ! κατά την αναφορά σε άλλο φύλλο εργασίας.

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ο τύπος που περιέχει τη συνάρτηση αναφέρεται σε κελιά ή σε μια περιοχή σε ένα κλειστό βιβλίο εργασίας και τα κελιά είναι υπολογιζόμενα. Για να λειτουργεί αυτή η δυνατότητα, το άλλο βιβλίο εργασίας πρέπει να είναι ανοιχτό.

Βέλτιστες πρακτικές

Κάντε το εξής

Γιατί

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνάρτηση COUNTIF παραβλέπει τα κεφαλαία και τα πεζά σε συμβολοσειρές κειμένου.

Στο όρισμα κριτήριο δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δηλαδή, η συμβολοσειρά "μήλα" και η συμβολοσειρά "ΜΗΛΑ" θα οδηγήσουν στην εμφάνιση των ίδιων κελιών.

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ, αγγλικό ερωτηματικό (?) και αστερίσκος (*), μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο όρισμα κριτήρια. Το ερωτηματικό αντιστοιχεί σε έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα. Ο αστερίσκος αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Εάν θέλετε να εντοπίσετε ένα πραγματικό ερωτηματικό ή αστερίσκο, πληκτρολογήστε το σύμβολο περισπωμένης (~) πριν από τον χαρακτήρα.

Για παράδειγμα, ο τύπος =COUNTIF(A2:A5;"μήλ?") θα καταμετρήσει όλες τις εμφανίσεις της λέξης "μήλ" με το τελευταίο γράμμα να διαφέρει ενδεχομένως.

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας δεν περιέχουν εσφαλμένους χαρακτήρες.

Όταν καταμετράτε τιμές κειμένου, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα δεν περιέχουν αρχικά κενά διαστήματα, τελικά κενά διαστήματα, ανομοιόμορφη χρήση των απλών και καλλιγραφικών εισαγωγικών ή μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνάρτηση COUNTIF μπορεί να επιστρέψει μη αναμενόμενη τιμή.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση CLEAN ή τη συνάρτηση TRIM.

Για τη διευκόλυνσή σας, χρησιμοποιήστε καθορισμένες περιοχές

Η συνάρτηση COUNTIF υποστηρίζει καθορισμένες περιοχές σε έναν τύπο (όπως =COUNTIF(φρούτο;">=32")-COUNTIF(φρούτο;">85"). Η καθορισμένη περιοχή μπορεί να είναι στο τρέχον φύλλο εργασίας, σε ένα άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας ή από ένα διαφορετικό βιβλίο εργασίας. Για αναφορά από ένα άλλο βιβλίο εργασίας, αυτό το δεύτερο βιβλίο εργασίας πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό.

Σημείωση: Η συνάρτηση COUNTIF δεν καταμετρά κελιά με βάση το φόντο κελιού ή το χρώμα γραμματοσειράς. Ωστόσο, το Excel υποστηρίζει τον ορισμό συναρτήσεων που ορίζονται από τον χρήστη (UDF) με χρήση του προγράμματος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) σε κελιά με βάση το φόντο ή το χρώμα γραμματοσειράς. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να κάνετε Καταμέτρηση του αριθμού των κελιών με συγκεκριμένο χρώμα χρησιμοποιώντας το Visual Basic for Applications.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση COUNTIFS

Συνάρτηση IF

Συνάρτηση COUNTA

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Συνάρτηση IFS

Συνάρτηση SUMIF

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×