Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προβολές στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προβολές στο Project

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Project με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να επιλέξετε τη σωστή προβολή του χρονοδιαγράμματος. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Η χρήση της σωστής προβολής για το σωστό σκοπό βοηθά να διατηρείτε το έργο σας σε καλό δρόμο. Για να προσδιορίσετε ποια προβολή ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, αποφασίστε πρώτα ποιες πληροφορίες θέλετε να ελέγξετε (εργασίες, πόρους ή δεδομένα ανάθεσης) και, στη συνέχεια, αποφασίστε ποια μορφή θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Μετακίνηση μεταξύ προβολών

Για να μετακινηθείτε από μια προβολή σε μια άλλη, επιλέξτε και ανοίξτε μια προβολή, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής γραφήματος Gantt

Alt+W, G, G

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής " Χρήση εργασιών "

Alt+W, K, K

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής " Οργάνωση ομάδας "

Alt+W, P, P

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής " φύλλο πόρων "

Alt+W, S, S

Προβολή λωρίδας χρόνου

Στην προβολή Λωρίδα χρόνου, λαμβάνετε ένα στιγμιότυπο των βασικών εργασιών και ορόσημων, για να το παρουσιάσετε, για παράδειγμα, σε μια αναφορά κατάστασης ή σύσκεψη. Μπορείτε απλώς να αποθέσετε το περιεχόμενο μιας προβολής Λωρίδα χρόνου σε μια διαφάνεια του PowerPoint, να το εκτυπώσετε ή να το στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προβολή Λωρίδα χρόνου γίνεται προσβάσιμη είτε ως μέρος άλλων προβολών είτε σε ξεχωριστό παράθυρο. Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου αποτελεί τμήμα άλλων προβολών, τότε εμφανίζεται από προεπιλογή στο επάνω μέρος της προβολής.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λωρίδας χρόνου

ALT + γ, τ, λ

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ της κύριας προβολής και της λωρίδας χρόνου

F6 ή Shift+F6

Άνοιγμα της προβολής λωρίδας χρόνου σε ξεχωριστό παράθυρο

ALT + W, O, T, L

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των τύπων στοιχείων στη λωρίδα χρόνου – γραμμή εργασιών, ορόσημο, επεξήγηση και γραμμή λωρίδας χρόνου με επιλεγμένο τον πρώτο από αυτόν τον τύπο

Πλήκτρο Tab ή πλήκτρο κάτω βέλους

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των τύπων στοιχείων με την αντίθετη σειρά

Shift+Tab, πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο αυτού του τύπου, για παράδειγμα, μετάβαση στο επόμενο ορόσημο

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Πληροφορίες εργασίας "

Shift+F2

Προβολή γραφήματος Gantt

Χρησιμοποιήστε την προβολή Γράφημα Gantt για να δείτε μια επισκόπηση σχετικά με την πορεία και την πρόοδο του έργου σας. Σε αυτή την προβολή, μπορείτε επίσης να πάρετε μια ιδέα σχετικά με το πώς οι εργασίες σχετίζονται μεταξύ τους.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε δύο τμήματα. Στα αριστερά, υπάρχει το υπολογιστικό φύλλο εισαγωγής, όπου μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση εργασίας, το όνομα, τη διάρκεια, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και τις προαπαιτούμενες εργασίες. Στα δεξιά, υπάρχει το γράφημα ράβδων που εμφανίζει πληροφορίες του υπολογιστικού φύλλου σε μπλοκ εξέλιξης και γραμμές εξαρτήσεων.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Πληροφορίες εργασίας "

Shift+F2

Προβολή "Χρήση εργασιών"

Στην προβολή Χρήση εργασιών, μπορείτε να εισαγάγετε, να επεξεργαστείτε και να αναθεωρήσετε αναθέσεις κατά εργασία.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο παράθυρο υπολογιστικού φύλλου στην αριστερή πλευρά, κάθε εργασία παρατίθεται με τους εκχωρημένους πόρους σε μια εσοχή κάτω από αυτήν. Στο παράθυρο φύλλου κατανομής χρόνου στη δεξιά πλευρά, πληροφορίες όπως η εργασία ή το κόστος εργασίας και εκχώρησης παρατίθενται σύμφωνα με την κλίμακα χρόνου, για παράδειγμα, ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Πληροφορίες εργασίας "

Shift+F2

Μετακίνηση στο παράθυρο φύλλου κατανομής χρόνου

F6

Προβολή "Οργάνωση ομάδας"

Χρησιμοποιήστε την προβολή Οργάνωση ομάδας για να ελέγξετε τις εργασίες από την άποψη του ποιος εργάζεται σε αυτές και να δείτε μια επισκόπηση του χρονοδιαγράμματός σας.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε τρία παράθυρα. Το υπολογιστικό φύλλο στην αριστερή πλευρά παραθέτει τα ονόματα των πόρων και τις μη προγραμματισμένες εργασίες. Στα δεξιά, υπάρχει το παράθυρο ημερολογίου. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, υπάρχει ένα παράθυρο καταχώρησης μη εκχωρημένων εργασιών.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας γραμμής πόρου ή μιας γραμμής ομαδοποίησης

Alt+Shift+σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Κύλιση της χρονικής κλίμακας

Alt+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Πληροφορίες εργασίας "

Enter (όταν είστε σε μια εργασία)

Μετακίνηση εργασιών

Ctrl+πλήκτρα βέλους

Προβολή "Φύλλο πόρων"

Χρησιμοποιήστε την προβολή Φύλλο πόρων εάν θέλετε να εισαγάγετε, να επεξεργαστείτε ή να εξετάσετε τα δεδομένα πόρων για το έργο σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, το υπολογιστικό φύλλο που παραθέτει, για παράδειγμα, πόρους, κόστος και τυπικές χρεώσεις, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής κύριου περιεχομένου.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " πληροφορίες πόρων "

Shift+F2

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Χρησιμοποιήστε το Project Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να επιλέξετε τη σωστή προβολή του χρονοδιαγράμματος. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Η χρήση της σωστής προβολής για τον σωστό σκοπό βοηθά να διατηρείτε το έργο σας σε καλό δρόμο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Project Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Project Online.

Σε αυτό το θέμα

Αλλαγή της προβολής στη σελίδα "Έργο"

 1. Στην προβολή Έργα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 για να μεταβείτε σε μια καρτέλα. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έργα, Κέντρο έργων, ομάδα εργαλείων, καρτέλα 2 από 2, σύνδεση" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προβολή, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τη λίστα των διαθέσιμων προβολών.

 3. Για να περιηγηθείτε στις προβολές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιλέξετε μια προβολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή της προβολής στη σελίδα "Χρονοδιάγραμμα"

 1. Όταν είστε στη σελίδα Χρονοδιάγραμμα του έργου σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 για να μεταβείτε σε μια καρτέλα. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εργασίες, Χρονοδιάγραμμα, ομάδα εργαλείων, καρτέλα 4 από 5" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε "Προβολή, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τη λίστα των διαθέσιμων προβολών.

 3. Για να περιηγηθείτε στις προβολές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιλέξετε μια προβολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή της διάταξης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζονται τα δεδομένα. Πραγματοποιήστε εμφάνιση ή απόκρυψη ενός Γραφήματος Gantt, εμφανίστε τα δεδομένα σε μια προβολή Χρονολογικής φάσης ή σε μορφή πίνακα με τη διάταξη Φύλλο.

 1. Για να αλλάξετε τη διάταξη στην προβολή Εργασίες, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 για να μεταβείτε σε μια καρτέλα. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εργασίες, καρτέλα" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα, μέχρι να ακούσετε "Διάταξη, κουμπί" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει τη λίστα επιλογών.

 3. Για να επιλέξετε μεταξύ των δυνατοτήτων Γράφημα Gantt, Δεδομένα χρονολογικής φάσης και Φύλλο, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να φτάσετε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Project Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×