Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη διαχείριση των επαφών σας στο Microsoft Teams

Αυτό το άρθρο αφορά άτομα με προβλήματα όρασης ή νοητικά προβλήματα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως ο "Αφηγητής" του Microsoft, το JAWS ή το NVDA με τα προϊόνταMicrosoft 365. Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος του Microsoft 365 συνόλου περιεχομένου υποστήριξης προγράμματος ανάγνωσης οθόνης, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες προσβασιμότητας στις εφαρμογές μας. Για γενική βοήθεια, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Υποστήριξης της Microsoft.

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε επαφές στον κατάλογο, την ταχεία κλήση ή τα αγαπημένα σας. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών και να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft 365.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Microsoft Teams. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη επαφής

Οι επαφές από την εταιρεία σας αποτελούν ήδη μέρος του Microsoft Teams, επομένως, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε επαφές στον προσωπικό σας κατάλογο στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Ctrl+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη σωστή επαφή και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στη λίστα επαφών σας.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Ctrl+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και πατήστε enter. Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη σωστή επαφή και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στη λίστα επαφών σας.

Προσθήκη επαφής στα "Αγαπημένα"

Μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές σας στην ομάδα αγαπημένων σας στην προβολή συνομιλίας .

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συνομιλία". Εάν ακούσετε τη φράση "Αγαπημένα", βρίσκεστε ήδη στη δεξιά καρτέλα. Προχωρήστε στο βήμα 4.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Συνομιλία κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Η εστίαση μετακινείται στην ομάδα Αγαπημένα στην καρτέλα Επαφές .

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού Περισσότερες επιλογές. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη επαφής σε αυτή την ομάδα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε ένα όνομα" και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη σωστή επαφή και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επαφή προστίθεται στα Αγαπημένα σας.

Προσθήκη επαφής στην ταχεία κλήση

Μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές σας στην ταχεία κλήση στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Ctrl+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να φτάσετε στον πίνακα που παραθέτει τα αποτελέσματα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να βρείτε τη σωστή επαφή.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη στην ταχεία κλήση". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε την επαφή στην ταχεία κλήση.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να κλείσετε το μενού Περισσότερες επιλογές χωρίς να επιλέξετε τίποτα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Περιήγηση στις λίστες επαφών σας

Περιηγηθείτε στη λίστα επαφών σας στην προβολή Συνομιλία ή Κλήσεις για να συνδεθείτε γρήγορα με το σωστό άτομο.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή συνομιλίας

Στην προβολή Συνομιλία , μπορείτε να αναζητήσετε, για παράδειγμα, επαφές που έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Πρόσφατα'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή δέντρου λίστας επαφών, Αγαπημένα". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών. Στο JAWS, ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο Enter πριν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή "Κλήσεις"

Στη σελίδα Επαφές της προβολής Κλήσεις, μπορείτε να βρείτε τις επαφές σας σε μία μόνο λίστα. Εάν έχετε προσθέσει άτομα στην ταχεία κλήση ή στα αγαπημένα, θα εμφανίζονται εδώ.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Ctrl+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να φτάσετε στον πίνακα που παραθέτει τις επαφές σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

Κατάργηση επαφής

Μπορείτε να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Ctrl+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να φτάσετε στον πίνακα που παραθέτει τις επαφές σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών μέχρι να ακούσετε την επαφή που θέλετε να καταργήσετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κατάργηση επαφής". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Επιβεβαίωση". Πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να κλείσετε το μενού Περισσότερες επιλογές χωρίς να επιλέξετε τίποτα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να προσθέσετε επαφές στον κατάλογο, την ταχεία κλήση ή τα αγαπημένα σας. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών και να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams.

 • Μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσω του Microsoft Teams. Πατήστε Command+E για να μεταβείτε στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε /keys και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη επαφής

Οι επαφές από την εταιρεία σας αποτελούν ήδη μέρος του Microsoft Teams, επομένως μπορείτε εύκολα να προσθέσετε εσωτερικές επαφές στον προσωπικό σας κατάλογο στην προβολή Κλήσεις . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εξωτερικές επαφές. Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Command+5. Μεταβαίνετε στην επιλογή Επαφές .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ομάδες".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "AZ". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και πατήστε το πλήκτρο Return.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Όταν ακούσετε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προσθήκη'".

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εσωτερική επαφή, πατήστε το πλήκτρο Return. Η επαφή προστίθεται στη λίστα επαφών σας.

  • Εάν προσθέτετε μια εξωτερική επαφή, πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο πεδίο κειμένου Τηλέφωνο* . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής και πατήστε return.

Προσθήκη επαφής στα "Αγαπημένα"

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων σας στην προβολή συνομιλίας .

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε Command+2.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε: "Πρόσφατα". Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αγαπημένα, αναπτυγμένο πλαίσιο λίστας" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη επαφής σε αυτή την ομάδα". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 6. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Όταν ακούσετε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα, πατήστε το πλήκτρο Return.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

Προσθήκη επαφής στην ταχεία κλήση

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στην ταχεία κλήση στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Command+5. Μεταβαίνετε στην επιλογή Επαφές .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής .

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Όταν ακούσετε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε στην ταχεία κλήση, πατήστε το πλήκτρο Return.

Περιήγηση στις λίστες επαφών σας

Περιηγηθείτε στη λίστα επαφών σας στην προβολή Συνομιλία ή Κλήσεις για να συνδεθείτε γρήγορα με το σωστό άτομο.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή συνομιλίας

Στην προβολή Συνομιλία , μπορείτε να αναζητήσετε, για παράδειγμα, επαφές που έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας ή στις επαφές σας από Skype για επιχειρήσεις.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε Command+2.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε: "Πρόσφατα". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αγαπημένα". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή "Κλήσεις"

Στη σελίδα Ομάδες κλήσεων, μπορείτε να βρείτε τις επαφές σας τακτοποιημένες σε ομάδες. Εάν έχετε προσθέσει άτομα στην ταχεία κλήση ή στα αγαπημένα, θα εμφανίζονται εδώ. Στη σελίδα az , μπορείτε να βρείτε τις επαφές που έχετε προσθέσει στον κατάλογό σας.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Command+5. Μεταβαίνετε στην επιλογή Επαφές .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ομάδες".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα στη σελίδα Ομάδες , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα.

  • Για να περιηγηθείτε στη λίστα στη σελίδα του AZ , πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών.

Κατάργηση επαφής

Μπορείτε να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε Command+5. Μεταβαίνετε στην επιλογή Επαφές .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Ομάδες".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "AZ". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προσθήκη επαφής'".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα μεταβείτε στη λίστα επαφών.

 6. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επαφή που θέλετε να καταργήσετε.

 7. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 8. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Κατάργηση επαφής". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 9. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής . Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Επιβεβαίωση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Χρησιμοποιήστε Microsoft Teams στο πρόγραμμα περιήγησής σας με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε επαφές στον κατάλογο, την ταχεία κλήση ή τα αγαπημένα σας. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών και να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη επαφής

Οι επαφές από την εταιρεία σας αποτελούν ήδη μέρος του Microsoft Teams, επομένως μπορείτε εύκολα να προσθέσετε εσωτερικές επαφές στον προσωπικό σας κατάλογο στην προβολή Κλήσεις . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εξωτερικές επαφές. Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εσωτερική επαφή, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το σωστό αποτέλεσμα και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στη λίστα επαφών σας.

  • Εάν προσθέτετε μια εξωτερική επαφή, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα της επαφής και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο πεδίο κειμένου Τηλέφωνο* . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Με το JAWS και το NVDA, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

  Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια εσωτερική επαφή, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το σωστό αποτέλεσμα και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στη λίστα επαφών σας.

   Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα με τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος και προσπαθήστε ξανά.

  • Εάν προσθέτετε μια εξωτερική επαφή, πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα της επαφής και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο διαλόγου. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο πεδίο κειμένου Τηλέφωνο* . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη επαφής στα "Αγαπημένα"

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων σας στην προβολή συνομιλίας .

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συνομιλία". Εάν ακούσετε τη φράση "Αγαπημένα", βρίσκεστε ήδη στη δεξιά καρτέλα. Προχωρήστε στο βήμα 4.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Συνομιλία κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Η εστίαση μετακινείται στην ομάδα Αγαπημένα στην καρτέλα Επαφές .

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού Περισσότερες επιλογές. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη επαφής σε αυτή την ομάδα". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πληκτρολογήστε ένα όνομα" και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το σωστό αποτέλεσμα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα με τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος για να αλλάξετε τη λειτουργία περιήγησης και προσπαθήστε ξανά.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Προσθήκη'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επαφή προστίθεται στα Αγαπημένα σας.

Προσθήκη επαφής στην ταχεία κλήση

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στην ταχεία κλήση στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5. Μεταβαίνετε στη σελίδα ταχείας κλήσης .

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη ταχείας κλήσης και πατήστε enter.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το σωστό αποτέλεσμα και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στην ταχεία κλήση.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5. Μεταβαίνετε στη σελίδα ταχείας κλήσης .

 2. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη ταχείας κλήσης και πατήστε enter. Με το NVDA, ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής. Τα αποτελέσματα αναζήτησης ενημερώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να βρείτε το σωστό αποτέλεσμα και πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η επαφή προστίθεται στην ταχεία κλήση.

  Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα με τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος και προσπαθήστε ξανά.

Περιήγηση στις λίστες επαφών σας

Περιηγηθείτε στη λίστα επαφών σας στην προβολή Συνομιλία ή Κλήσεις για να συνδεθείτε γρήγορα με το σωστό άτομο.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή συνομιλίας

Στην προβολή Συνομιλία , μπορείτε να αναζητήσετε, για παράδειγμα, επαφές που έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα συνομιλίας" (με τον Αφηγητή) ή "Πρόσφατη καρτέλα, επιλεγμένη" (με JAWS και NVDA).

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αγαπημένα". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Συνομιλία , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα συνομιλίας" (με τον Αφηγητή) ή "Στοιχείο ελέγχου καρτέλας, επιλέχθηκε πρόσφατη καρτέλα" (με το NVDA).

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 4. Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Αγαπημένα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

  Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

Περιήγηση στις επαφές σας στην προβολή "Κλήσεις"

Στη σελίδα Ομάδες κλήσεων, μπορείτε να βρείτε τις επαφές σας σε μία μόνο λίστα. Εάν έχετε προσθέσει άτομα στην ταχεία κλήση ή στα αγαπημένα, θα εμφανίζονται εδώ.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Με το JAWS και το NVDA, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

  Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών.

Κατάργηση επαφής

Μπορείτε να καταργήσετε επαφές από τον κατάλογό σας στην προβολή Κλήσεις . Χρειάζεστε μια άδεια Εταιρική φωνητική επικοινωνία για να είναι διαθέσιμη η προβολή κλήσεων.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών μέχρι να ακούσετε την επαφή που θέλετε να καταργήσετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση επαφής" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής . Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επιβεβαίωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Κλήσεις , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+5.

 2. Με το JAWS και το NVDA, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

  Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαφές" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Εύρεση επαφής".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα επαφών μέχρι να ακούσετε την επαφή που θέλετε να καταργήσετε.

  Συμβουλή: Με το NVDA ή τον Αφηγητή, αν δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους, πατήστε το πλήκτρο SR+πλήκτρο διαστήματος και προσπαθήστε ξανά.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση επαφής" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση διαγραφής . Πατήστε το πλήκτρο Enter για να καταργήσετε την επαφή.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Microsoft Teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×