Πίνακας περιεχομένων
×

Αυτό το άρθρο περιγράφει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου 2 (CU2) (αριθμός έκδοσης: 13.0.5153.0) για Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει διορθώνει που κυκλοφόρησαν μετά την αρχική έκδοση του SQL Server 2016 SP2.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αθροιστικές ενημερώσεις (CU) είναι τώρα διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης της Microsoft.

Μόνο το πιο πρόσφατο CU που κυκλοφόρησε για το SQL Server 2016 SP2 είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης.

 • Κάθε νέο CU περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που είχαν περιληφθεί με την προηγούμενη CU για την εγκατεστημένη έκδοση/υπηρεσία Pack του SQL Server.

 • Η Microsoft συνιστά την εγκατάσταση συνεχείς, πριν από την ενεργοποίηση του προ μόλις αυτές είναι διαθέσιμες:

  • Προ του SQL Server έχουν πιστοποιηθεί στα ίδια επίπεδα με τα Service Pack και πρέπει να εγκατασταθεί στο ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης.

  • Εμφανίζει τα παλαιότερα στοιχεία που αφορούν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων υποστήριξη σε ένα ζήτημα που έχει ήδη ασχοληθεί σε μια εκδοθείσα CU.

  • Προ ενδέχεται να περιέχουν προστιθέμενη αξία, εκτός από τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Αυτό περιλαμβάνει δυνατότητας υποστήριξης, διαχειρισιμότητα και αξιοπιστία ενημερωμένων εκδόσεων.

 • Μόνο για το SQL Server service pack, συνιστάται να ελέγξετε προ πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής.

 • Συνιστούμε να κάνετε αναβάθμιση της εγκατάστασης του SQL Server για το πιο πρόσφατο SQL Server 2016 service pack.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Η ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Άμεση λήψη του πακέτου της πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SQL Server 2016 SP2.

Εάν δεν εμφανίζεται στη σελίδα λήψης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Αφού μελλοντικές αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις έχουν κυκλοφορήσει για το 2016 διακομιστή SQL, αυτό CU μπορεί να βρίσκεται και η λήψη από τον Κατάλογο του Microsoft Windows Update. Ωστόσο, η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση διαθέσιμη.

Πρόσθετες επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου γνωσιακής Βάσης

Περιγραφή

Διόρθωση περιοχή

12089083

4337554

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ΑΑΠ υπηρεσία τερματίζεται απρόσμενα όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Ζωντανή σύνδεση" στην επιφάνεια εργασίας BI ενέργειας

Υπηρεσίες ανάλυσης

11965498

4338715

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αναφέρονται πολλά συμβάντα xml_deadlock_report για μια εμφάνιση αδιέξοδο ενδο-ερώτημα στο SQL Server 2016

Επιδόσεις SQL

12107389

4338890

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια παρουσία του SQL Server ενδέχεται να φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται, τότε ενδέχεται να προκύψει ένα σφάλμα "μη δώσουν χρονοδιαγράμματος" στο SQL Server 2016

Ο μηχανισμός SQL

12108237

4339858

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Επανάληψη παράλληλη δεν λειτουργεί μετά την απενεργοποίηση της ανίχνευσης 3459 σημαία σε μια παρουσία του SQL Server

Υψηλή διαθεσιμότητα

11952697

4090004

Βελτίωση: Ρυθμίσετε την τιμή SESSION_TIMEOUT για μια ρεπλίκα κατανεμημένων ομάδας διαθεσιμότητας στο SQL Server 2016 και 2017

Υψηλή διαθεσιμότητα

11630532

4340759

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Χαμηλές επιδόσεις του SQL Server 2016, όταν είναι ενεργοποιημένη η χώρου αποθήκευσης ερωτήματος

Ο μηχανισμός SQL

12111716

4340837

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 3906 όταν εφαρμόζεται μια επείγουσα επιδιόρθωση σε ένα διακομιστή SQL που έχει μια βάση δεδομένων στιγμιότυπο σε μια βάση δεδομένων εγγραφής έλξης

Ο μηχανισμός SQL

11964683

4338960

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" Stop κατά την απαρίθμηση περιεχόμενα σε έναν SQL Server ο πίνακας αρχείων είναι κατάλογο

Ο μηχανισμός SQL

11952695

4099919

Διαφανή κρυπτογράφηση δεδομένων που προστίθενται για το αρχείο καταγραφής αποστολής στον SQL Server

Υψηλή διαθεσιμότητα

12107108

4340342

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ερώτημα σε μια δευτερεύουσα ρεπλίκα απαιτεί δύο φορές ως χρόνο ώστε να εκτελείται σε μια κύρια ρεπλίκα σε SQL Server

Υψηλή διαθεσιμότητα

12116513

4341233

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: 7320 παρουσιάζεται σφάλμα κατά την εισαγωγή ημερομηνιών επάνω 2038-01-20 ή κάτω από το 1970-01-01 σε ομάδα ORC αρχείο μορφοποίηση πίνακα του SQL Server 2016

Ο μηχανισμός SQL

12119927

4338773

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αδιέξοδο σφάλματα κατά την εκτέλεση ενός πακέτου SSIS παράλληλα στον SQL Server

Υπηρεσίες ενοποίησης

12150036

4340426

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το πρόσθετο του Excel εξακολουθεί να εμφανίζεται στην κεντρική σελίδα της MDS όταν η επιλογή έχει οριστεί σε "Όχι" στη Διαχείριση ομάδας παραμέτρων MDS

Υπηρεσίες ποιότητας δεδομένων (DQS)

11922715

4316858

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "ευρετήριο καταστραφεί" μήνυμα και το διακομιστή αποσύνδεση όταν ένα ερώτημα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης χρησιμοποιεί συγκεντρωτικό αποτέλεσμα του κατακερματισμού στον SQL Server

Επιδόσεις SQL

12118383

4341253

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: DMVs sys.dm_db_log_stats και sys.dm_db_log_info ενδέχεται να επιστρέψει εσφαλμένες τιμές για το τελευταίο της βάσης δεδομένων της παρουσίας SQL Server 2016

Ο μηχανισμός SQL

12105760

4338240

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εναλλαγή στοιχείου, χρώμα γραμματοσειράς και χρώμα φόντου εκφράσεις δεν λειτουργούν σωστά όταν χρησιμοποιούνται μαζί στην SSRS

Υπηρεσίες αναφοράς

12162394

4341221

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS αποτυγχάνει σε δευτερεύοντα ρεπλίκα βασικές ομάδες διαθεσιμότητας στο SQL Server 2016

Ο μηχανισμός SQL

12186134

4101502

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντίγραφο ασφαλείας βάσης δεδομένων TDE ενεργοποιημένη με συμπίεση προκαλεί καταστροφή της βάσης δεδομένων στον SQL Server

Ο μηχανισμός SQL

12054640

4134601

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "δεν ήταν δυνατή η φόρτωση αρχείου ή της συγκρότησης ' Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI" σφάλμα κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας "Πλήρη διαδικασία" στον SQL Server

Υπηρεσίες ανάλυσης

12059046

4338746

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα 19432 όταν χρησιμοποιείτε πάντα σε ομάδες διαθεσιμότητας στο SQL Server

Υψηλή διαθεσιμότητα

12164652

4341398

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ειδοποιήσεις συμβάντων για συμβάντα AUDIT_LOGIN και AUDIT_LOGIN_FAILED θα προκαλέσει μια ασυνήθιστη αύξηση TempDB στον SQL Server 2016

Ο μηχανισμός SQL

11983354

4339447

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ΑΑΠ διακόπτεται όταν εκτελείται λειτουργία πλήρους διαδικασία μετά από διαδικασία σαφές στο SQL Server 2016

Υπηρεσίες ανάλυσης

12097754

4456140

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Επανάληψη καθυστέρηση στη δευτερεύουσα ρεπλίκα όταν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή στον πίνακα XTP την κύρια ρεπλίκα στο SQL Server 2016

OLTP στη μνήμη

Σημειώσεις για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Υβριδική περιβάλλοντα ανάπτυξης

Κατά την ανάπτυξη των επειγουσών επιδιορθώσεων σε ένα περιβάλλον υβριδική (όπως AlwaysOn, αναπαραγωγής, σύμπλεγμα και αντικατοπτρισμού), συνιστάται να ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα πριν να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση:

Υποστήριξη γλώσσας

 • Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server είναι αυτήν τη στιγμή πολλές γλώσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση δεν είναι συγκεκριμένες για μία γλώσσα. Αυτό ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Ενημερώνονται τα στοιχεία (χαρακτηριστικά)

Ένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις για όλα 2016 διακομιστή SQL στοιχεία (χαρακτηριστικά). Ωστόσο, το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή για την παρουσία του SQL Server που επιλέγετε για την τεχνική υποστήριξη. Εάν μια δυνατότητα SQL Server (π.χ. υπηρεσίες ανάλυσης) προστίθεται στην παρουσία αφού εφαρμόσετε αυτό το CU, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά αυτήν CU για να ενημερώσετε τη νέα δυνατότητα αυτό CU.

Υποστήριξη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξη ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft.

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης

 1. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε την Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων στο προγράμματα και δυνατότητες.

 2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης στο Microsoft SQL Server 2016.

 3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο (ή κάντε δεξιό κλικ) την εγγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εκτελείτε το SQL Server 2016 SP2.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Zώνη ώρας στο στοιχείο Hμερομηνία και ώρα " στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x64

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης του SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

53432

29-Jun-2018

02:36

x86

Keyfile.dll

2015.131.5153.0

88760

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5153.0

276656

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Μονάδα εγγραφής του SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5153.0

168624

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5153.0

197296

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5153.0

131760

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5153.0

342728

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

Υπηρεσίες ανάλυσης SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5153.0

40112

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdsrv.exe

2015.131.5153.0

56744112

29-Jun-2018

02:38

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Tmapi.dll

2015.131.5153.0

4346032

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5153.0

2826416

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5153.0

1071280

29-Jun-2018

02:34

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5153.0

1352368

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

SQL Server 2016 βάσης δεδομένων υπηρεσιών κοινής πυρήνα

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

160432

29-Jun-2018

02:36

x86

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

53432

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5153.0

30920

29-Jun-2018

02:35

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5153.0

29360

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5153.0

75440

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:36

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5153.0

31928

29-Jun-2018

02:34

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5153.0

36016

29-Jun-2018

02:35

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5153.0

60088

29-Jun-2018

02:34

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5153.0

46776

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5153.0

51912

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5153.0

404144

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5153.0

364216

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5153.0

37552

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5153.0

35000

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5153.0

67760

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5153.0

60616

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_dreplay_client 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dreplayclient.exe

2015.131.5153.0

121008

29-Jun-2018

02:36

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5153.0

690864

29-Jun-2018

02:34

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5153.0

309936

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_dreplay_controller 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dreplaycommon.dll

2015.131.5153.0

690864

29-Jun-2018

02:34

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5153.0

350384

29-Jun-2018

02:36

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5153.0

171696

29-Jun-2018

02:36

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσίες βάσης δεδομένων SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5153.0

225456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dcexec.exe

2015.131.5153.0

74416

29-Jun-2018

02:38

x64

Fssres.dll

2015.131.5153.0

81584

29-Jun-2018

02:35

x64

Hadrres.dll

2015.131.5153.0

177840

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5153.0

1298096

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkengine.dll

2015.131.5153.0

5600944

29-Jun-2018

02:37

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5153.0

71344

29-Jun-2018

02:34

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5153.0

65200

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5153.0

272048

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5153.0

74928

29-Jun-2018

02:36

x64

Odsole70.dll

2015.131.5153.0

92848

29-Jun-2018

02:35

x64

Opends60.dll

2015.131.5153.0

32944

29-Jun-2018

02:37

x64

Qds.dll

2015.131.5153.0

862384

29-Jun-2018

02:35

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5153.0

34480

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5153.0

64712

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5153.0

80568

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5153.0

462512

29-Jun-2018

02:36

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5153.0

566472

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5153.0

44216

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5153.0

51912

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlagentlog.dll

2015.131.5153.0

32944

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5153.0

47792

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5153.0

186544

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5153.0

60080

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldk.dll

2015.131.5153.0

2587824

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5153.0

97456

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqliosim.com

2015.131.5153.0

307888

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5153.0

3014344

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqllang.dll

2015.131.5153.0

39511728

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5153.0

37866672

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5153.0

97968

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5153.0

58544

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5153.0

54960

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5153.0

27824

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5153.0

5807792

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

732848

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5153.0

392880

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltses.dll

2015.131.5153.0

8896688

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5153.0

251056

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5153.0

79024

29-Jun-2018

02:37

x64

Xplog70.dll

2015.131.5153.0

65712

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5153.0

33456

29-Jun-2018

02:37

x64

Xpstar.dll

2015.131.5153.0

422576

29-Jun-2018

02:37

x64

SQL Server 2016 βάσης δεδομένων υπηρεσιών πυρήνα κοινόχρηστων

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

160432

29-Jun-2018

02:36

x86

Batchparser.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:37

x64

Bcp.exe

2015.131.5153.0

119984

29-Jun-2018

02:35

x64

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

249008

29-Jun-2018

02:35

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:35

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5153.0

188080

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

166576

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5153.0

59056

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5153.0

1494704

29-Jun-2018

02:37

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Osql.exe

2015.131.5153.0

75440

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

209584

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

196784

29-Jun-2018

02:35

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

187056

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5153.0

249520

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5153.0

1257648

29-Jun-2018

02:38

x64

Sqllogship.exe

13.0.5153.0

104632

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

28856

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

52920

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

127176

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5153.0

105648

29-Jun-2018

02:34

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

216240

29-Jun-2018

02:34

x64

Txagg.dll

2015.131.5153.0

364720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

172720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5153.0

367792

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txderived.dll

2015.131.5153.0

607920

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

230576

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

278712

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

128176

29-Jun-2018

02:34

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

126640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsort.dll

2015.131.5153.0

259256

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

600752

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:34

x64

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_extensibility 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Launchpad.exe

2015.131.5153.0

1014960

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5153.0

837296

29-Jun-2018

02:37

x64

Ο μηχανισμός SQL Server 2016 πλήρους κειμένου

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Fd.dll

2015.131.5153.0

660144

29-Jun-2018

02:37

x64

Fdhost.exe

2015.131.5153.0

105136

29-Jun-2018

02:35

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5153.0

51376

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5153.0

58032

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_inst_mr 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Imrdll.dll

13.0.5153.0

23728

29-Jun-2018

02:35

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Υπηρεσιών ενοποίησης SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

249008

29-Jun-2018

02:35

x64

Commanddest.dll

2015.131.5153.0

202928

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

83632

29-Jun-2018

02:34

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

66736

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

2632880

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

419000

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

392368

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5153.0

93872

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

76464

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

103088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

541360

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1059504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

42168

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

80072

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

115376

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

216752

29-Jun-2018

02:36

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

232624

29-Jun-2018

02:36

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

166576

29-Jun-2018

02:35

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5153.0

135344

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

334512

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

345264

29-Jun-2018

02:36

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

80560

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

28-Jun-2018

10:16

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5153.0

73392

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5153.0

107184

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5153.0

112304

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5153.0

82616

28-Jun-2018

18:50

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5153.0

82608

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

144560

29-Jun-2018

02:37

x86

Msdtssrvr.exe

13.0.5153.0

216776

29-Jun-2018

02:37

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

90296

29-Jun-2018

02:34

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

216760

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

235704

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

168632

29-Jun-2018

02:34

x86

Rawdest.dll

2015.131.5153.0

209584

29-Jun-2018

02:35

x64

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

155336

29-Jun-2018

02:34

x86

Rawsource.dll

2015.131.5153.0

196784

29-Jun-2018

02:35

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

151736

29-Jun-2018

02:34

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5153.0

187056

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqlceip.exe

13.0.5153.0

256200

29-Jun-2018

02:37

x86

Sqldest.dll

2015.131.5153.0

215728

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqldest.dll

2015.131.5153.0

263856

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

151224

29-Jun-2018

02:34

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

216240

29-Jun-2018

02:34

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5153.0

176840

29-Jun-2018

02:34

x86

Txagg.dll

2015.131.5153.0

364720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txagg.dll

2015.131.5153.0

304816

29-Jun-2018

02:38

x86

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

172720

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbdd.dll

2015.131.5153.0

137904

29-Jun-2018

02:38

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5153.0

611504

29-Jun-2018

02:34

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5153.0

496296

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcache.dll

2015.131.5153.0

183472

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcache.dll

2015.131.5153.0

148144

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5153.0

289968

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5153.0

250544

29-Jun-2018

02:38

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5153.0

182960

29-Jun-2018

02:34

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5153.0

147632

29-Jun-2018

02:38

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

255152

29-Jun-2018

02:38

x86

Txderived.dll

2015.131.5153.0

607920

29-Jun-2018

02:34

x64

Txderived.dll

2015.131.5153.0

519344

29-Jun-2018

02:38

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5153.0

201904

29-Jun-2018

02:34

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5153.0

162992

29-Jun-2018

02:38

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5153.0

199856

29-Jun-2018

02:34

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5153.0

160944

29-Jun-2018

02:38

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:34

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5153.0

231600

29-Jun-2018

02:38

x86

Txlineage.dll

2015.131.5153.0

137904

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlineage.dll

2015.131.5153.0

109736

29-Jun-2018

02:38

x86

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x64

Txlookup.dll

2015.131.5153.0

449704

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

230576

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmerge.dll

2015.131.5153.0

176816

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

278712

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5153.0

223920

29-Jun-2018

02:38

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

128176

29-Jun-2018

02:34

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5153.0

102064

29-Jun-2018

02:38

x86

Txpivot.dll

2015.131.5153.0

228016

29-Jun-2018

02:34

x64

Txpivot.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:38

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

126640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsampling.dll

2015.131.5153.0

172208

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsampling.dll

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x86

Txscd.dll

2015.131.5153.0

220344

29-Jun-2018

02:34

x64

Txscd.dll

2015.131.5153.0

169648

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsort.dll

2015.131.5153.0

259256

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsort.dll

2015.131.5153.0

211120

29-Jun-2018

02:38

x86

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

600752

29-Jun-2018

02:34

x64

Txsplit.dll

2015.131.5153.0

513200

29-Jun-2018

02:38

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5153.0

8678064

29-Jun-2018

02:34

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5153.0

8615600

29-Jun-2018

02:38

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5153.0

4158640

29-Jun-2018

02:34

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5153.0

4106928

29-Jun-2018

02:38

x86

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

181936

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunionall.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:38

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5153.0

201928

29-Jun-2018

02:34

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5153.0

162480

29-Jun-2018

02:38

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

558792

29-Jun-2018

02:35

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Sql_polybase_core_inst 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dms.dll

10.0.8224.46

483504

18-Jun-2018

22:50

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.46

75432

18-Jun-2018

22:50

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.46

45736

18-Jun-2018

22:50

x86

Instapi130.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:34

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.46

74408

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.46

201896

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.46

2347184

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.46

102056

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.46

378544

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.46

185512

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.46

127152

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.46

63144

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.46

52392

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.46

87216

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.46

721584

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.46

87208

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.46

77992

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.46

41640

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.46

36528

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.46

47784

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.46

27312

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.46

32944

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.46

118952

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.46

94376

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.46

108200

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.46

256680

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

102056

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

118952

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

115880

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

125616

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

117936

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

113328

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

145576

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

100016

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.46

114856

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.46

69288

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.46

28328

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.46

43696

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.46

82088

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.46

136872

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.46

2155688

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.46

3818672

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

107696

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119984

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

124584

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

133288

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

121000

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

118448

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

152240

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

105136

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.46

119464

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.46

66728

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.46

2756272

18-Jun-2018

22:50

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.46

752296

18-Jun-2018

22:50

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5153.0

394416

29-Jun-2018

02:34

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5153.0

6616240

29-Jun-2018

02:37

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5153.0

2229936

29-Jun-2018

02:34

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.46

47280

18-Jun-2018

22:50

x64

Sqldk.dll

2015.131.5153.0

2532016

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.46

4348072

18-Jun-2018

22:50

x64

Sqltses.dll

2015.131.5153.0

9064624

29-Jun-2018

02:34

x64

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2016

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5153.0

610992

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5153.0

1620144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5153.0

1072304

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532152

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532168

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:35

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5153.0

532144

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5153.0

10886320

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5153.0

101048

29-Jun-2018

02:37

x64

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5153.0

47792

29-Jun-2018

02:36

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5153.0

62640

29-Jun-2018

02:35

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5153.0

108720

29-Jun-2018

02:34

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5153.0

114352

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5153.0

98992

29-Jun-2018

02:34

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5153.0

2710728

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

868016

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:37

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

876208

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:35

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

884400

29-Jun-2018

02:36

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

868024

29-Jun-2018

02:34

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5153.0

872112

29-Jun-2018

02:36

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:34

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlrsos.dll

2015.131.5153.0

26288

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

584376

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5153.0

732848

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

Sql_shared_mr 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Smrdll.dll

13.0.5153.0

23728

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sql_tools_extensions 2016 διακομιστή SQL

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2015.131.5153.0

1311944

29-Jun-2018

02:36

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5153.0

135864

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5153.0

167088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

109744

29-Jun-2018

02:35

x64

Dteparse.dll

2015.131.5153.0

99504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

83632

29-Jun-2018

02:34

x86

Dteparsemgd.dll

2015.131.5153.0

88752

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

137392

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5153.0

115888

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

66736

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtexec.exe

2015.131.5153.0

72880

29-Jun-2018

02:38

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

3146928

29-Jun-2018

02:35

x64

Dts.dll

2015.131.5153.0

2632880

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

477360

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5153.0

419000

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

492720

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5153.0

392368

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

76464

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtshost.exe

2015.131.5153.0

86728

29-Jun-2018

02:38

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

120496

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtslog.dll

2015.131.5153.0

103088

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

545456

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5153.0

541360

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1279152

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5153.0

1059504

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

48304

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5153.0

42168

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

87728

29-Jun-2018

02:35

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5153.0

80072

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

115376

29-Jun-2018

02:36

x86

Dtutil.exe

2015.131.5153.0

134832

29-Jun-2018

02:38

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

263344

29-Jun-2018

02:35

x64

Exceldest.dll

2015.131.5153.0

216752

29-Jun-2018

02:36

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

285360

29-Jun-2018

02:35

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5153.0

232624

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

389296

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5153.0

334512

29-Jun-2018

02:36

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

401584

29-Jun-2018

02:35

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5153.0

345264

29-Jun-2018

02:36

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

96432

29-Jun-2018

02:35

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5153.0

80560

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5153.0

92336

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5153.0

2023088

29-Jun-2018

02:34

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5153.0

42160

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5153.0

73392

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5153.0

433840

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5153.0

433840

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5153.0

2044592

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5153.0

2044592

29-Jun-2018

02:36

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

150192

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5153.0

138928

29-Jun-2018

02:37

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

158896

29-Jun-2018

02:36

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5153.0

144560

29-Jun-2018

02:37

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

90296

29-Jun-2018

02:34

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5153.0

101552

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

37099192

29-Jun-2018

02:34

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5153.0

56206512

29-Jun-2018

02:35

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

7507120

29-Jun-2018

02:34

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5153.0

6507696

29-Jun-2018

02:36

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

287408

29-Jun-2018

02:34

x86

Msolui130.dll

2015.131.5153.0

310456

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

216760

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5153.0

264368

29-Jun-2018

02:35

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

235704

29-Jun-2018

02:34

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5153.0

290992

29-Jun-2018

02:35

x64

Profiler.exe

2015.131.5153.0

804528

29-Jun-2018

02:34

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5153.0

100528

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

127152

29-Jun-2018

02:35

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5153.0

107696

29-Jun-2018

02:36

x86

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5153.0

28856

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

30896

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5153.0

28344

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

52920

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5153.0

61104

29-Jun-2018

02:37

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

152240

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5153.0

127176

29-Jun-2018

02:34

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

180912

29-Jun-2018

02:34

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5153.0

151224

29-Jun-2018

02:34

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

296648

29-Jun-2018

02:34

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5153.0

255152

29-Jun-2018

02:38

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

558792

29-Jun-2018

02:35

x86

Xe.dll

2015.131.5153.0

626352

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

319152

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5153.0

259760

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

227504

29-Jun-2018

02:37

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5153.0

191664

29-Jun-2018

02:38

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

24050864

29-Jun-2018

02:34

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5153.0

32727728

29-Jun-2018

02:38

x86

Αναφορές

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×