Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο της Microsoft ή του Surface δεν λειτουργεί, δεν εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth όταν δημιουργείτε ζεύξη με το ποντίκι ή αν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος κατά τη ζεύξη, ακολουθούν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν.

Θα περιγράψουμε τρεις τύπους σύνδεσης για πληκτρολόγια και ποντίκια. Ακολουθήστε την περιγραφή που ισχύει για τον τύπο σύνδεσης του ποντικιού ή του πληκτρολογίου σας.

 • Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια Bluetooth χρησιμοποιούν μια ενσωματωμένη σύνδεση Bluetooth στον υπολογιστή σας. Αυτός ο τύπος σύνδεσης συνήθως δεν απαιτεί πρόσθετο αξεσουάρ ή το dongle.

 • Τα ενσύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια συνδέονται απευθείας στον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB.

 • Τα ασύρματα πληκτρολόγια και ποντίκια συνδέονται στον υπολογιστή σας μέσω ενός ασύρματου dongle USB.

Χρήση οποιασδήποτε σύνδεσης

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες:

Για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί άριστα και ότι έχετε τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις για πληκτρολόγια και ποντίκια, ελέγξτε για ενημερώσεις από την περιοχή Έναρξη  > Ρυθμίσεις   > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Windows Update. Αν δεν έχετε συσκευή Surface, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενημερωμένος.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, μπορεί να σημαίνει ότι η ισχύς των μπαταριών είναι χαμηλή και πρέπει να αντικατασταθούν ή να επαναφορτιστούν.

 • Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές. Εάν οι επιδόσεις βελτιώνονται, ο αριθμός των ανοιχτών εφαρμογών ενδέχεται να επηρέαζε τη σύνδεση του υπολογιστή σας με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.

 • Ελέγξτε τα επίπεδα μπαταρίας που έχουν αναφερθεί. Για συνδέσεις Bluetooth, επιλέξτε Έναρξη   > Ρυθμίσεις   > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές. Για ασύρματες συνδέσεις, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Με αυτή την ενέργεια θα ανανεωθούν τα προγράμματα οδήγησης, εάν έγιναν πρόσφατα ενημερώσεις.

 • Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του δρομέα του ποντικιού. Επιλέξτε Έναρξη   > Ρυθμίσεις   > Συσκευές  > Ποντίκι > Πρόσθετες επιλογές ποντικιού > Επιλογές δείκτη και ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη.

Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως το αριστερό, το δεξί κλικ και το μεσαίο κλικ, βασικές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις και την ανάλυση κύλισης. Επιλέξτε Έναρξη   > Ρυθμίσεις   > Συσκευές  > Ποντίκι  για να πραγματοποιήσετε βασικές αλλαγές.

Χρησιμοποιήστε το Mouse and Keyboard Center για περαιτέρω προσαρμογές

Επιλέξτε Έναρξη   > Ρυθμίσεις   >Ώρα και γλώσσα > Περιοχή και γλώσσα. Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείτε στο πληκτρολόγιό σας (γλώσσα εισόδου) συμφωνεί με εκείνη που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας (γλώσσα εμφάνισης). Ελέγξτε τη λίστα των γλωσσών 
Προσθέστε μια γλώσσα εισόδου ή αλλάξτε τη γλώσσα εμφάνισης ώστε να συμφωνεί

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας λειτουργεί άριστα και ότι έχετε τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις για τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια, ελέγξτε για ενημερώσεις από την περιοχή Έναρξη  > Ρυθμίσεις   > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Windows Update. Αν δεν έχετε συσκευή Surface, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενημερωμένος.

Αν τα ρυθμιστικά έντασης ήχου του πληκτρολογίου σας σταμάτησαν να λειτουργούν, ελέγξτε την υπηρεσία Πρόσβασης συσκευής διασύνδεσης χρήστη στον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σε "Αυτόματο".

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης της γραμμής εργασιών, πληκτρολογήστε υπηρεσίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή από τα αποτελέσματα.  

 2. Στο πλαίσιο Υπηρεσίες, βρείτε το στοιχείο Υπηρεσία συσκευής ανθρώπινης επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση έχει οριστεί σε Εκτελείται. Αν δεν εκτελείται, επιλέξτε Έναρξη υπηρεσίας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία συσκευής ανθρώπινης επικοινωνίας και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Γενικά, στην περιοχή Τύποςεκκίνησης, επιλέξτε Αυτόματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Όταν περιστρέφω τον τροχό, το παράθυρό μου μερικές φορές εξαφανίζεται

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό του ποντικιού για να κάνετε κύλιση, αλλά μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε και ως κουμπί. Πατώντας τον τροχό μεταβαίνετε σε άλλα ανοιχτά προγράμματα στην επιφάνεια εργασίας σας. Ορισμένες φορές κατά την κύλιση, μπορεί να πατήσετε κατά λάθος τον τροχό και να μεταβείτε ακούσια σε ένα άλλο ανοιχτό πρόγραμμα. Γι' αυτόν το λόγο φαίνεται να εξαφανίζεται το ενεργό παράθυρο, ενώ στην πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι ανοικτό στην επιφάνεια εργασίας σας. Αν θέλετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο, πατήστε τον τροχό μέχρι να εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργασιών των Windows για να μεταβείτε στο παράθυρο που θέλετε.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αποφύγετε να πατάτε τον τροχό κατά την κύλιση.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το κουμπί του τροχού, αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τον τροχό μόνο για κύλιση. Για να το κάνετε αυτό και να ακολουθήσετε τα πρόσθετα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται παρακάτω, επισκεφτείτε πρώτα τη σελίδα του Microsoft Mouse and Keyboard Center, επιλέξτε την έκδοση λήψης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες για να το εγκαταστήσετε.

Για να απενεργοποιήσετε τον τροχό

 1. Εκκινήστε το Κέντρο για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft και επιλέξτε Wheel (Τροχός).

 2. Επιλέξτε Disable this button (Απενεργοποίηση αυτού του κουμπιού).

Όταν περιστρέφω τον τροχό, δεν συμβαίνει τίποτα

Αν ο τροχός δεν λειτουργεί σε κανένα πρόγραμμα στο οποίο είναι ανοιχτό ένα έγγραφο με δυνατότητα κύλισης (όπως στον Microsoft Edge), βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υποστήριξη του τροχού.

 1. Εκκινήστε το Κέντρο για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft και επιλέξτε Wheel (Τροχός).

 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Vertical Scrolling (Κατακόρυφη κύλιση).

Σημείωση: Αν η κύλιση λειτουργεί σε ορισμένα προγράμματα (όπως στο Microsoft Word ή στον Microsoft Edge) αλλά όχι σε άλλα, ακόμα και αν υπάρχουν γραμμές κύλισης, αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τον τροχό κύλισης. 

Δυσκολεύομαι να κάνω κύλιση σε ορισμένες μόνο εφαρμογές

 1. Στο Microsoft Mouse and Keyboard Center, επιλέξτε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βασικές ρυθμίσεις.

 2. Ανάλογα με το μοντέλο του ποντικιού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Τροχός ή Λωρίδα αφής.

 3. Επιλέξτε Identify programs that don’t scroll correctly (Προσδιορισμός των προγραμμάτων που δεν εκτελούν κύλιση σωστά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα προγράμματα που θα εμφανιστούν στη λίστα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά προγράμματα.

 4. Αν το πρόγραμμα που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κυλήστε προς το κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Manually add a program (Προσθήκη προγράμματος με μη αυτόματο τρόπο).

 5. Στο πλαίσιο Add Program (Προσθήκη προγράμματος), βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε και επιλέξτε Open (Άνοιγμα). Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα έχει προστεθεί στη λίστα καθώς και στη λίστα υποβοήθησης κύλισης.

 6. Επιλέξτε Πίσω, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρήση σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας για 5-7 δευτερόλεπτα και έπειτα αφήστε το. Η λυχνία θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το ποντίκι είναι ανιχνεύσιμο. Το κουμπί ζεύξης βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος του ποντικιού.

 2. Στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Συσκευές > Bluetooth και άλλες συσκευές.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, επιλέξτε: Προσθήκη Bluetooth ή άλλης συσκευής > Bluetooth.  Επιλέξτε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας από τη λίστα συσκευών. Ακολουθήστε άλλες οδηγίες που μπορεί να εμφανιστούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

Εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

 • Εκκινήστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων Bluetooth: Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Πρόσθετοι προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Στην περιοχή Εντοπισμός και επιδιόρθωση άλλων προβλημάτων, επιλέξτε Bluetooth > Εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συμβατός με Bluetooth 4.0 (LE): Τα περισσότερα ποντίκια και πληκτρολόγια Bluetooth Microsoft ή Surface απαιτούν υπολογιστή με Bluetooth 4.0 ή νεότερη έκδοση και είναι σχεδιασμένα να είναι πλήρως συμβατά με τα Windows 10. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ποια έκδοση Bluetooth υπάρχει στον υπολογιστή μου;

 • Ελέγξτε αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται με ρεύμα: Πατήστε το κουμπί ζεύξης στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας για 5 με 7 δευτερόλεπτα και έπειτα αφήστε το. Αν η λυχνία αναβοσβήνει, το ποντίκι έχει ρεύμα. Εάν η λυχνία δεν ανάψει, ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

 • Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης: Αφήστε την ενεργοποιημένη για 10 με 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ξανά. Δείτε πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης  

 • Απενεργοποιήστε άλλες συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή: Στη συνέχεια, δείτε αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο λειτουργεί. Αν είναι συνδεδεμένες πάρα πολλές συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση του υπολογιστή με το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο.

 • Καταργήστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο από τον υπολογιστή και δημιουργήστε ξανά ζεύξη:  Πρέπει να αναζητήσετε το όνομα του ποντικιού σας στη λίστα των συσκευών Bluetooth για να το καταργήσετε και να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη.

 • Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες: Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και, στη συνέχεια, δείτε αν λειτουργεί. Εάν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με νέες.

  Σημείωση: Ορισμένες συσκευές έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο για να τις φορτίσετε.

 • Ελέγξτε αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο λειτουργεί με έναν άλλο υπολογιστή: Αν λειτουργεί, τότε ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας.

Επιδιόρθωση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10

Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ζεύξη ανάμεσα στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας και έναν άλλο υπολογιστή που βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, μεταβείτε στον υπολογιστή με τον οποίο έχει δημιουργηθεί ζεύξη με τη συσκευή σας και καταργήστε την από αυτόν τον υπολογιστή. Πρέπει να αναζητήσετε το όνομα του ποντικιού σας στη λίστα των συσκευών Bluetooth για να το καταργήσετε και να δημιουργήσετε ξανά ζεύξη.

Στη συνέχεια, επιστρέψτε στον υπολογιστή με τον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας δημιουργήστε ξανά ζεύξη.

Για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, οι συσκευές Bluetooth μεταβαίνουν σε κατάσταση αδρανοποίησης μετά από 8-10 λεπτά αδράνειας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να επανασυνδεθεί ένα ποντίκι Bluetooth, όταν συνεχίσετε τη χρήση μετά από αυτήν την περίοδο αδρανοποίησης. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να παρατηρήσετε μια καθυστέρηση μεταξύ της στιγμής που θα χρησιμοποιήσετε το ποντίκι και της απόκρισης στην οθόνη.

Χρήση είτε με ενσύρματη σύνδεση είτε με ασύρματο dongle USB

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες:

Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών στο ποντίκι ή το πληκτρολόγιό σας και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών και, στη συνέχεια, δείτε αν λειτουργεί. Εάν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με νέες. 

Σημείωση: Για συσκευές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο για να τις φορτίσετε.

Αποσυνδέστε το βύσμα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Αν έχετε πολλές θύρες USB, πραγματοποιήστε σύνδεση σε μια άλλη θύρα USB στον ίδιο υπολογιστή. Αν το βύσμα USB ή το ασύρματο dongle USB είναι συνδεδεμένο σε διανομέα USB:

 1. Συνδέστε το διανομέα σε μια άλλη θύρα USB στον ίδιο υπολογιστή.

 2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διανομέα που είναι κατάλληλος για συσκευές USB υψηλής ισχύος.

 3. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή αντί για τον διανομέα.

Ελέγξτε αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο λειτουργεί με έναν άλλο υπολογιστή. Αν λειτουργεί, τότε ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή σας.

Ελέγξτε την τοποθέτηση του ασύρματου dongle USB. Το ασύρματο dongle USB πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια θύρα USB που επιτρέπει τη βέλτιστη λήψη και ελαχιστοποιεί την απόσταση μεταξύ του ασύρματου dongle USB και του πληκτρολογίου ή του ποντικιού. Επίσης, ελέγξτε τις κοντινές συσκευές. Ορισμένες άλλες ασύρματες ή ενσύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στην ασύρματη συσκευή σας.

Για την αποφυγή παρεμβολών στον πομποδέκτη, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε αντικείμενα όπως:

 • Ασύρματες συσκευές δικτύου

 • Ασύρματα και κινητά τηλέφωνα

 • Παιχνίδια με τηλεχειρισμό

 • Φούρνοι μικροκυμάτων

 • Καλώδια που έχουν δρομολογηθεί παράλληλα με τα καλώδια του πομποδέκτη

 • Μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τη συσκευή

 • Άλλες ασύρματες συσκευές κατάδειξης και πομποδέκτες

Προβλήματα για συγκεκριμένα προϊόντα

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κεφαλίδες και θα ανοίξει για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες:

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, προσδιορίστε πρώτα ποια έκδοση υλικολογισμικού είναι εγκατεστημένη στο πληκτρολόγιό σας. Για να το κάνετε αυτό, εγκαταστήστε και εκτελέστε την εφαρμογήMouse and Keyboard Center. Από το μενού υποστήριξης του Mouse and Keyboard Center, επιλέξτε Πληροφορίες συσκευής. Βρείτε την καταχώριση για το Microsoft Ergonomic Keyboard και αναζητήστε την έκδοση υλικολογισμικού που παρατίθεται. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την έκδοση που χρησιμοποιείτε.

Έκδοση υλικολογισμικού 0106

Διατηρήστε εγκατεστημένο το Mouse and Keyboard Center. Με το Mouse and Keyboard Center έκδοση 13 ή νεότερη έκδοση, το υλικολογισμικό θα διορθώνει αυτόματα το πρόβλημα και θα βελτιστοποιεί την απόδοση του πληκτρολογίου.

Έκδοση υλικολογισμικού 0100

Όταν χρησιμοποιείτε το αριθμητικό πληκτρολόγιο του πληκτρολογίου Microsoft Ergonomic Keyboard, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε μια μέθοδο εισαγωγής δεδομένων στα Αγγλικά για να εμφανίζονται στην οθόνη οι χαρακτήρες άνοιγμα παρένθεσης "(", κλείσιμο παρένθεσης ")" και ίσον "=" κατά την πληκτρολόγηση. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Επιλέξτε: Έναρξη Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Γλώσσα.

 2. Επιλέξτε: Προσθήκη γλώσσας.

 3. Εισαγάγετε Αγγλικά, επιλέξτε Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών), επιλέξτε Επόμενοκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

 4. Πατήστε το πλήκτρο των Windows + Διάστημα για εναλλαγή σε Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών).

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 6. Για να επιστρέψετε ξανά στην τοπική γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο των Windows + Διάστημα.

Σχετικά θέματα

Ρύθμιση του Microsoft Modern Keyboard with Fingerprint ID

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×