Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

13/6/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1358

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB3164035, οι χρήστες δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν εμπλουτισμένα μετα-αρχεία (EMF) ή έγγραφα που περιείχαν bitmap αποδίδονταν εκτός ορίων με χρήση της λειτουργίας BitMapSection(DIBSection).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν στο Internet με χρήση συσκευής διακομιστή μεσολάβησης που δεν είναι της Microsoft μετά την ενεργοποίηση του Credential Guard. Αυτή η αποτυχία σύνδεσης συμβαίνει ότι χρησιμοποιείται NTLMv2 και ο διακομιστής δεν αποστέλλει πληροφορίες προορισμού (το TargetNameFields είναι 0) μέσα στο NTLM CHALLENGE MESSAGE.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ορισμένα προγράμματα-πελάτες Windows με ενεργοποιημένη την Προστασία πληροφοριών Windows (WIP) δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ασφαλή έγγραφά τους, όπως τα προστατευμένα έγγραφα ή τα αρχεία αλληλογραφίας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το πρόγραμμα-πελάτης συνδέεται στο εταιρικό δίκτυο τόσο απευθείας όσο και απομακρυσμένα (όπως με μια σύνδεση VPN).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο Internet Explorer παρουσιάζει σφάλμα, όταν η εφαρμογή Microsoft Active Accessibility εκτελείται στο παρασκήνιο.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η προσθήκη ενός στοιχείου <select> στο σώμα μιας εφαρμογής JavaScript διακόπτει τη λειτουργία της εφαρμογής, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο πλαίσιο επιλογής.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το certutil.exe δεν μπορούσε πλέον να δημιουργήσει ένα αρχείο EPF, όταν γινόταν προσπάθεια ανάκτησης ενός αριθμού-κλειδιού για ένα πιστοποιητικό στυλ έκδοσης 1. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το όνομα περιγραφής της διασύνδεσης δικτύου ενός προσαρμογέα δικτύου δεν ενημερώνεται σε Hyper-V μετά την ενημέρωση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής. Μπορεί να επηρεαστεί η διαχείριση μιας ομάδας NIC ή vSwitch εντός του Hyper-V Administrator ή του System Center Virtual Machine Manager. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η δυνατότητα Privacy Separator ενός ασύρματου σημείου πρόσβασης δεν παρεμποδίζει την επικοινωνία ανάμεσα σε ασύρματες συσκευές σε τοπικά δευτερεύοντα δίκτυα. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε τη διακοπή της λειτουργίας των συσκευών κατά τη σύνδεση προσαρμογέων δικτύου USB 3.0 εν ώρα λειτουργίας.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες σε προγράμματα-πελάτες Windows 7 SP1 που συνδέονται σε έναν ελεγκτή τομέα ο οποίος βασίζεται στον Windows Server 2016 δεν μπορούν να εκτελέσουν εφαρμογές, όπως τον Internet Explorer, για ένα διάστημα περίπου 10 λεπτών μετά τη σύνδεση. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μετά την αναβάθμιση των εταιρικών ελεγκτών τομέα για τον Windows Server 2016.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η υπηρεσία εύρυθμης λειτουργίας συμπλέγματος δεν αναφέρει συμβάντα σφάλματος στο στοιχείο MAS HM.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που δεν επέτρεπε στους χρήστες να προσαρμόσουν τη λίστα εφαρμογών στο μενού "Έναρξη" χρησιμοποιώντας τη λίστα κατάργησης όλων των προγραμμάτων από τη ρύθμιση του μενού "Έναρξη".

 • Ενημερώθηκε ο πίνακας iDNA για να υποστηρίζει την επίλυση των πιο πρόσφατων χαρακτήρων emoji Unicode από Punycode.

 • Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα όπου, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης KB4019472, δεν εμφανίζονται οι χαρακτήρες που ορίζονται από τον τελικό χρήστη (EUDC).

 • Επιδιορθώθηκαν πρόσθετα προβλήματα που σχετίζονται με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, το σύστημα αρχείων χώρου αποθήκευσης, τα αρχεία καταγραφής του Windows Update, το USB, το μενού "Έναρξη" και τη γραμμή εργασιών και το κέλυφος των Windows.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για Microsoft Uniscribe, πυρήνα των Windows, προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows, στοιχείο γραφικών της Microsoft, Internet Explorer, κέλυφος των Windows, Microsoft Windows PDF, Device Guard και Microsoft Edge. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφάλειας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Όταν εκτυπώνετε ένα συγκεκριμένο iframe ή πλαίσιο σε μια ιστοσελίδα, το αποτέλεσμα της εκτύπωσης μπορεί να είναι κενό ή το εκτυπωμένο κείμενο μοιάζει με το εξής: 

404 – Δεν βρέθηκε

 (Ένα πλαίσιο είναι μέρος μιας ιστοσελίδας ή ενός παραθύρου προγράμματος περιήγησης που εμφανίζει περιεχόμενο ανεξάρτητα από το κοντέινέρ του. Ένα πλαίσιο μπορεί να φορτώσει περιεχόμενο ανεξάρτητα.)

Αυτό το πρόβλημα έχει επίσης παρατηρηθεί τόσο στον Internet Explorer 11 όσο και σε εφαρμογές που φιλοξενούν το στοιχείο ελέγχου προγράμματος περιήγησης web IE.

Προς το παρόν δεν υπάρχει λύση για αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, αν εκτυπώσετε ολόκληρη την ιστοσελίδα, θα εκτυπωθεί σωστά.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση. 

Αφού αναπτυχθεί ένας εικονικός διακόπτης SET μέσω SCVMM και γίνει επανεκκίνηση του συστήματος, ο νέος εικονικός διακόπτης χάνει τους υποκείμενους φυσικούς προσαρμογείς στο SET. Αυτό επηρεάζει όλα τα προϊόντα που βασίζονται στις σειρές QLogic BCM578, 45000 και 41000.

Το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί στο πρόγραμμα οδήγησης εικονικού διαύλου QLogic (VBD). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης QLogic ή στην υποστήριξη της QLogic

Αν ένας προορισμός iSCSI καταστεί μη διαθέσιμος, η προσπάθεια επανασύνδεσης θα προκαλέσει διαρροή. Η εκκίνηση μιας νέας σύνδεσης σε έναν διαθέσιμο προορισμό θα λειτουργεί κατά το αναμενόμενο.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα iSCSI, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

Οι υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Server 2016 που αντιμετωπίζουν αποσυνδέσεις από προελεύσεις με σύνδεση iSCSI μπορεί να παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά συμπτώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το λειτουργικό σύστημα σταματά να αποκρίνεται.

 • Λαμβάνετε τα σφάλματα διακοπής (ελέγχου σφαλμάτων) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 ή 0xDEADDEAD.

 • Η σύνδεση χρήστη αποτυγχάνει με σφάλμα "Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διακομιστές συνδέσεων".

 • Παρουσιάζονται σφάλματα σε εφαρμογές και υπηρεσίες εξαιτίας εξάντλησης προσωρινών θυρών.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός προσωρινών θυρών από τη διεργασία συστήματος.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός νημάτων από τη διεργασία συστήματος.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από ένα ζήτημα κλειδώματος σε υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2016 RS1, προξενώντας προβλήματα σύνδεσης στους προορισμούς iSCSI. Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενημερώσεις:

Windows Server 2012 R2

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

9 Μαΐου 2017

KB 4019215

9 Μαΐου 2017—KB4019215 (Μηνιαία συνάθροιση)

9 Μαΐου 2017

KB 4019213

9 Μαΐου 2017—KB4019213 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

18 Απριλίου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

11 Απριλίου 2017

KB 4015550

11 Απριλίου 2017—KB4015550 (Μηνιαία συνάθροιση)

11 Απριλίου 2017

KB 4015547

11 Απριλίου 2017—KB4015547 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

21 Μαρτίου 2017

KB 4012219

Μάρτιος 2017 Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας για τα Windows 8.1 και τον Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4023680

26 Μαΐου 2017—KB4023680 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1230)

9 Μαΐου 2017

KB 4019472

9 Μαΐου 2017—KB4019472 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1198)

11 Απριλίου 2017

KB 4015217

11 Απριλίου 2017 — KB4015217 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1066 και 14393.1083)


Επαλήθευση

 • Επαληθεύστε την έκδοση του ακόλουθου προγράμματος οδήγησης MSISCSI στο σύστημα:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Η έκδοση που θα παρουσιάσει αυτήν τη συμπεριφορά είναι η έκδοση 6.3.9600.18624 για Windows Server 2012 R2 και η έκδοση 10.0.14393.1066 για Windows Server 2016.

 • Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

  Προέλευση συμβάντος

  Αναγνωριστικό

  Κείμενο

  iScsiPrt

  34

  Μια σύνδεση με τον προορισμό χάθηκε, αλλά ο εκκινητής επανασυνδέθηκε με επιτυχία με τον προορισμό. Τα δεδομένα αποτύπωσης περιέχουν το όνομα του προορισμού.

  iScsiPrt

  39

  Ο εκκινητής απέστειλε μια εντολή εργασίας διαχείρισης για επαναφορά του προορισμού. Το όνομα προορισμού δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

  iScsiPrt

  9

  Ο προορισμός δεν αποκρίθηκε εγκαίρως για μια αίτηση SCSI. Το CDB δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των νημάτων που εκτελούνται στη διεργασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των δεικτών χειρισμού που έχουν επί του παρόντος ανοίξει από τη διαδικασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των προσωρινών θυρών που χρησιμοποιούνται από τη διεργασία συστήματος.

 • Από ένα Powershell διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Εναλλακτικά, από μια γραμμή εντολών CMD διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή NETSTAT σε συνδυασμό με εναλλαγή "Q". Αυτό θα εμφανίσει τις "δεσμευμένες" θύρες που δεν είναι πλέον συνδεδεμένες:

  NETSTAT –ANOQ

  Εστιάστε στις θύρες που ανήκουν στη διεργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  Για τα προηγούμενα τρία σημεία, οτιδήποτε πάνω από 12.000 θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο. Αν υπάρχουν προορισμοί iSCSI στον υπολογιστή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

Επίλυση

Αν τα αρχεία καταγραφής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές επανασυνδέσεις, συνεργαστείτε με τον προμηθευτή iSCSI και δομής δικτύου, για να διαγνώσετε και να αντιμετωπίσετε την αιτία της αποτυχίας, ώστε να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τους προορισμούς iSCSI. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στους προορισμούς iSCSI μπορεί να γίνει από την τρέχουσα δομή δικτύου. Εγκαταστήστε τις ενημερωμένες επιδιορθώσεις όταν γίνουν διαθέσιμες. Αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί με τον αριθμό του συγκεκριμένου άρθρου KB για την επιδιόρθωση που θα πρέπει να εγκατασταθεί όταν γίνει διαθέσιμη.

Σημείωση Δεν συνιστάται η κατάργηση της εγκατάστασης κάποιας από τις μηνιαίες συναθροίσεις ενημερώσεων ασφαλείας Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου ή Ιουνίου. Αυτή η ενέργεια θα εκθέσει τους υπολογιστές σε γνωστές απειλές ασφαλείας και άλλα σφάλματα που μετριάζονται από μηνιαίες ενημερώσεις. Συνιστούμε να συνεργαστείτε πρώτα με τους προμηθευτές προορισμών iSCSI και δικτύου, για να επιλύσετε τα προβλήματα σύνδεσης που προκαλούν τις επανασυνδέσεις των προορισμών.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×