Σχετικά θέματα
×

Ημερομηνία κυκλοφορίας:

9/5/2017

Έκδοση:

Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1198

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτήν την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι σελίδες Ρυθμίσεων υπολογιστή δεν εμφανίζουν τις σωστές επιλογές μετά την εγκατάσταση του KB3213986 και ενός πακέτου γλωσσών. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι γραμματοσειρές εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με το αν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί διασύνδεση Graphics Device Interface (GDI) ή GDI Plus. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν msado15.dll σταματούν να λειτουργούν, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας KB4015550. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια συσκευή σταματά να αποκρίνεται, όταν οι χρήστες επιχειρούν να ενεργοποιήσουν χαρακτήρες που ορίζονται από τον τελικό χρήστη (EUDCs).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου μια συσκευή παρουσιάζει σφάλμα κάθε φορά που ο χρήστης αποσυνδέεται από μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας χρησιμοποιώντας Virtual Desktop Agent (VDA).

 • Επιλύθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η αλλαγή της ρύθμισης κλίμακας της οθόνης εμποδίζει τα εργαλεία με αναγνώριση DPI (Σημειωματάριο, Ζωγραφική MS κ.λπ.) να αποδεχτούν σωστά την είσοδο ή το σχεδιασμό κατά τη χρήση IME για Ιαπωνικά.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η χρήση CPU από την Εξερεύνηση των Windows ανέρχεται στο 20%, όταν ένα εκτελέσιμο αρχείο φιλοξενείται σε έναν κοινόχρηστο πόρο αρχείων και έχει οριστεί το χαρακτηριστικό εκτός σύνδεσης.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η προώθηση συμβάντων Windows ανάμεσα σε δύο διακομιστές 2012 R2 δημιουργεί αναφορές που δεν είναι συμβατές με λογισμικό πληροφοριών ασφαλείας και διαχείρισης συμβάντων τρίτων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο ο οδηγός κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου BitLocker εμφανίζει τη σελίδα "Επιλέξτε τη λειτουργία κρυπτογράφησης για χρήση" ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο το BitLocker GPO.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο το AppLocker αποτυγχάνει να αποκλείσει δυαδικά αρχεία με πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο μια εικονική μηχανή (VM) χάνει τη σύνδεση με το δίκτυο, αν η εικονική μηχανή δεν αποστείλει πακέτα πρωτοκόλλου επίλυση διευθύνσεων για πέντε λεπτά και η εικονική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε ασύρματο NIC.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου η σύνδεσης VPN χάνεται κατά τη χρήση ενός υπολογιστή με ενσωματωμένη κάρτα WAN (κάρτα κινητής τηλεφωνίας).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η είσοδος/έξοδος πολλαπλών διαδρομών δεν επαναφέρει σωστά την υπηρεσία μετά την εμφάνιση του όρου ελέγχου "Μη έγκυρο αίτημα, το LUN δεν είναι διαθέσιμο (κωδικοί ελέγχου 05/25/00)".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο παρουσιάζεται ένα σφάλμα Stop 0x27, αφού ένας χρήστης παράσχει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης τομέα. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν φακέλους σε μια μονάδα flash USB, όταν έχει ρυθμιστεί η "Απαγόρευση πρόσβασης εγγραφής" για την Πρόσβαση αφαιρούμενου χώρου αποθήκευσης. 

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο η δημιουργία ένδειξης σφαλμάτων "κολλάει" στο 0% σε ένα σύστημα με περισσότερα από 750 GB φυσικής μνήμης και το Hyper-V ενεργοποιημένο.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα με τη διαρροή του χώρου αρχείου σελιδοποίησης που προκαλεί σφάλμα των Windows, μπλε οθόνη ή απώλεια δεδομένων.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που αποτρέπει την πρόσβαση σε μια τοποθεσία web, όταν είναι ενεργοποιημένες οι δυνατότητες Automatic Rebind of Renewed Certificate και Directory Service Mapper.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα στο Services.exe με τον κωδικό σφάλματος "0xc0000374 - Ένας σωρός είναι κατεστραμμένος" που απαιτεί επανεκκίνηση του συστήματος.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το οποίο οι ορισμοί προστασίας από ιούς του Windows Defender, οι οποίοι διέπονται από το δίκτυο, αποτρέπουν τη λήψη άλλων ενημερώσεων (LCU, προγράμματα οδήγησης).

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου ο Internet Explorer 11 δεν αποθηκεύει αρχεία JavaScript κατά την εξαγωγή σε ένα αρχείο MHT.

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα που δεν επιτρέπει στον Internet Explorer 11 να ακολουθεί ανακατευθύνσεις, όταν η κεφαλίδα Include-Referer-Token-Binding-ID έχει οριστεί σε "true".

 • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου οι χρήστες αποσυνδέονται κατά διαστήματα από εφαρμογές web.

 • Ενημερώθηκε η σελίδα νέας καρτέλας του Internet Explorer 11 με ενοποιημένη τροφοδοσία ειδήσεων.

 • Απόσυρση του SHA-1 Microsoft Edge και Internet Explorer 11 για έλεγχο ταυτότητας διακομιστή SSL/TLS. Ανατρέξτε στο Συμβουλευτικό δελτίο 4010323 για περισσότερες πληροφορίες.

 • Επιδιορθώθηκαν πρόσθετα προβλήματα με το κέλυφος των Windows, την ασφάλεια για επιχειρήσεις, τη δικτύωση κέντρου δεδομένων, τη δικτύωση χώρου αποθήκευσης, τις υπηρεσίες Internet Information Services, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, την υπηρεσία συμπλέγματος, τον Windows Server, η πλατφόρμα προγράμματος-πελάτη και τον Internet Explorer.

 • Ενημερώσεις ασφαλείας για Windows COM, Windows SMB Server, διακομιστή των Windows, Internet Explorer και Microsoft Edge.

Αν εγκαταστήσατε ενημερώσεις νωρίτερα, στη συσκευή σας θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν μόνο οι νέες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση

Σύμπτωμα

Λύση

Οι χαρακτήρες που ορίζονται από τον τελικό χρήστη (EUDC) ενδέχεται να μην είναι ορατοί σε ορισμένες εφαρμογές.

Δεν υπάρχει ακόμα λύση για αυτό το πρόβλημα. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας επιδιόρθωσης, η οποία θα γίνει διαθέσιμη προς λήψη μόλις θα είναι έτοιμη .

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας εισήγαγε ένα πρόβλημα κατά το οποίο, αν ένας προορισμός iSCSI καταστεί μη διαθέσιμος, η προσπάθεια επανασύνδεσης θα προκαλέσει διαρροή. Η εκκίνηση μιας νέας σύνδεσης σε έναν διαθέσιμο προορισμό θα λειτουργεί κατά το αναμενόμενο.

Η Microsoft εργάζεται για την εξεύρεση μιας λύσης και θα παράσχει μια ενημέρωση σε μια προσεχή έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

Οι υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Server 2016 που αντιμετωπίζουν αποσυνδέσεις από προελεύσεις με σύνδεση iSCSI μπορεί να παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά συμπτώματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το λειτουργικό σύστημα σταματά να αποκρίνεται.

 • Λαμβάνετε τα σφάλματα διακοπής (ελέγχου σφαλμάτων) 0x80, 0x111, 0x1C8, 0xE2, 0x161, 0x00, 0xF4, 0xEF, 0xEA, 0x101, 0x133 ή 0xDEADDEAD.

 • Η σύνδεση χρήστη αποτυγχάνει με σφάλμα "Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διακομιστές συνδέσεων".

 • Παρουσιάζονται σφάλματα σε εφαρμογές και υπηρεσίες εξαιτίας εξάντλησης προσωρινών θυρών.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός προσωρινών θυρών από τη διεργασία συστήματος.

 • Χρησιμοποιείται ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός νημάτων από τη διεργασία συστήματος.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από ένα ζήτημα κλειδώματος σε υπολογιστές Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2016 RS1, προξενώντας προβλήματα σύνδεσης στους προορισμούς iSCSI. Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενημερώσεις:

Windows Server 2012 R2

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

9 Μαΐου 2017

KB 4019215

9 Μαΐου 2017—KB4019215 (Μηνιαία συνάθροιση)

9 Μαΐου 2017

KB 4019213

9 Μαΐου 2017—KB4019213 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

18 Απριλίου 2017

KB 4015553

18 Απριλίου 2017—KB4015553 (Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης)

11 Απριλίου 2017

KB 4015550

11 Απριλίου 2017—KB4015550 (Μηνιαία συνάθροιση)

11 Απριλίου 2017

KB 4015547

11 Απριλίου 2017—KB4015547 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

21 Μαρτίου 2017

KB 4012219

Μάρτιος 2017 Προεπισκόπηση μηνιαίας συνάθροισης ενημερώσεων ποιότητας για τα Windows 8.1 και τον Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 RTM (RS1) 

Ημερομηνία κυκλοφορίας

KB

Τίτλος άρθρου

16 Μαΐου 2017

KB 4023680

26 Μαΐου 2017—KB4023680 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1230)

9 Μαΐου 2017

KB 4019472

9 Μαΐου 2017—KB4019472 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1198)

11 Απριλίου 2017

KB 4015217

11 Απριλίου 2017 — KB4015217 (Δομή λειτουργικού συστήματος 14393.1066 και 14393.1083)


Επαλήθευση

 • Επαληθεύστε την έκδοση του ακόλουθου προγράμματος οδήγησης MSISCSI στο σύστημα:

  c:\windows\system32\drivers\msiscsi.sys

  Η έκδοση που θα παρουσιάσει αυτήν τη συμπεριφορά είναι η έκδοση 6.3.9600.18624 για Windows Server 2012 R2 και η έκδοση 10.0.14393.1066 για Windows Server 2016.

 • Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος:

  Προέλευση συμβάντος

  Αναγνωριστικό

  Κείμενο

  iScsiPrt

  34

  Μια σύνδεση με τον προορισμό χάθηκε, αλλά ο εκκινητής επανασυνδέθηκε με επιτυχία με τον προορισμό. Τα δεδομένα αποτύπωσης περιέχουν το όνομα του προορισμού.

  iScsiPrt

  39

  Ο εκκινητής απέστειλε μια εντολή εργασίας διαχείρισης για επαναφορά του προορισμού. Το όνομα προορισμού δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

  iScsiPrt

  9

  Ο προορισμός δεν αποκρίθηκε εγκαίρως για μια αίτηση SCSI. Το CDB δίδεται στα δεδομένα αποτύπωσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των νημάτων που εκτελούνται στη διεργασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των δεικτών χειρισμού που έχουν επί του παρόντος ανοίξει από τη διαδικασία συστήματος και συγκρίνετέ τον με μια γνωστή ορθή γραμμή βάσης.

 • Ελέγξτε τον αριθμό των προσωρινών θυρών που χρησιμοποιούνται από τη διεργασία συστήματος.

 • Από ένα Powershell διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

  Get-NetTCPConnection | Group-Object -Property State, OwningProcess | Sort Count

  Εναλλακτικά, από μια γραμμή εντολών CMD διαχείρισης, εκτελέστε την παρακάτω εντολή NETSTAT σε συνδυασμό με εναλλαγή "Q". Αυτό θα εμφανίσει τις "δεσμευμένες" θύρες που δεν είναι πλέον συνδεδεμένες:

  NETSTAT –ANOQ

  Εστιάστε στις θύρες που ανήκουν στη διεργασία ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  Για τα προηγούμενα τρία σημεία, οτιδήποτε πάνω από 12.000 θα πρέπει να θεωρείται ύποπτο. Αν υπάρχουν προορισμοί iSCSI στον υπολογιστή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρουσιαστεί το πρόβλημα.

Επίλυση

Αν τα αρχεία καταγραφής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλές επανασυνδέσεις, συνεργαστείτε με τον προμηθευτή iSCSI και δομής δικτύου, για να διαγνώσετε και να αντιμετωπίσετε την αιτία της αποτυχίας, ώστε να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τους προορισμούς iSCSI. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στους προορισμούς iSCSI μπορεί να γίνει από την τρέχουσα δομή δικτύου. Εγκαταστήστε τις ενημερωμένες επιδιορθώσεις όταν γίνουν διαθέσιμες. Αυτό το άρθρο θα ενημερωθεί με τον αριθμό του συγκεκριμένου άρθρου KB για την επιδιόρθωση που θα πρέπει να εγκατασταθεί όταν γίνει διαθέσιμη.

Σημείωση Δεν συνιστάται η κατάργηση της εγκατάστασης κάποιας από τις μηνιαίες συναθροίσεις ενημερώσεων ασφαλείας Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου ή Ιουνίου. Αυτή η ενέργεια θα εκθέσει τους υπολογιστές σε γνωστές απειλές ασφαλείας και άλλα σφάλματα που μετριάζονται από μηνιαίες ενημερώσεις. Συνιστούμε να συνεργαστείτε πρώτα με τους προμηθευτές προορισμών iSCSI και δικτύου, για να επιλύσετε τα προβλήματα σύνδεσης που προκαλούν τις επανασυνδέσεις των προορισμών.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×