Αλλαγή ή επαναφορά του κωδικού πρόσβασης των Windows

Αν έχετε ξεχάσει ή χάσει τον κωδικό πρόσβασής σας για τα Windows 10, τα Windows 8.1 ή τα Windows 7, ενδέχεται να μπορέσετε να τον αλλάξετε ή να τον επαναφέρετε. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε την έκδοση των Windows από το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή έκδοσης προϊόντος

Αν γνωρίζετε ήδη τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασής σας και θέλετε να τον αλλάξετε

Επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Επιλογές εισόδου . Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε το κουμπί Αλλαγή και ακολουθήστε τα βήματα.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού σας των Windows 10

Αν ξεχάσατε ή χάσατε τον κωδικό πρόσβασης των Windows 10 για έναν τοπικό λογαριασμό και πρέπει να εισέλθετε ξανά στη συσκευή σας, οι παρακάτω επιλογές μπορεί να σας βοηθήσουν να λύσετε αυτό το πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς λογαριασμούς και τους λογαριασμούς διαχειριστή, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργήστε έναν τοπικό λογαριασμό χρήστη ή διαχειριστή σε Windows 10.

Windows 10 έκδοση 1803 και νεότερες

Αν είχατε προσθέσει ερωτήσεις ασφαλείας κατά τη ρύθμιση του τοπικού λογαριασμού σας για τα Windows 10, τότε έχετε την τελευταία έκδοση 1803 και μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας για να εισέλθετε ξανά.

Αφού πληκτρολογήσετε έναν εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης:

 1. Επιλέξτε τη σύνδεση Επαναφορά κωδικού πρόσβασης στην οθόνη εισόδου. Αν χρησιμοποιείτε PIN, ανατρέξτε στο θέμα Προβλήματα εισόδου με PIN. Αν χρησιμοποιείτε εταιρική συσκευή που βρίσκεται σε δίκτυο, υπάρχει περίπτωση να μην είναι διαθέσιμη η επιλογή επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης ή του PIN σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις ερωτήσεις ασφαλείας αφού επιλέξετε τη σύνδεση Επαναφορά κωδικού πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι το όνομα της συσκευής σας δεν είναι το ίδιο με το όνομα λογαριασμού τοπικού χρήστη σας (το όνομα που βλέπετε κατά την είσοδό σας). Για να δείτε το όνομα της συσκευής σας, κάντε δεξί κλικ στην "Έναρξη" στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε "Σύστημα" και "Εγγραφή" στην ενότητα "Προδιαγραφές συσκευής".  Εάν το όνομα της συσκευής είναι το ίδιο με το όνομα του λογαριασμού σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή, να εισέλθετε ως διαχειριστής και, στη συνέχεια, να μετονομάσετε τον υπολογιστή σας (όταν προβάλετε το όνομα της συσκευής σας, μπορείτε επίσης να την μετονομάσετε).

 2. Απαντήστε στις ερωτήσεις ασφαλείας σας.

 3. Καταχωρήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

 4. Εισέλθετε ως συνήθως με τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Windows 10 πριν από την έκδοση 1803

Για τις εκδόσεις των Windows 10 προ της έκδοσης 1803, δεν είναι δυνατή η επαναφορά κωδικών πρόσβασης τοπικών λογαριασμών, επειδή δεν υπάρχουν ερωτήσεις ασφάλειας. Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας για να επιλέξετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, ωστόσο, αυτή η επιλογή θα διαγράψει μόνιμα τα δεδομένα, τα προγράμματα και τις ρυθμίσεις σας. Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, θα μπορέσετε να επαναφέρετε τα διαγραμμένα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.
Για να επαναφέρετε τη συσκευή σας, η οποία θα διαγράψει δεδομένα, προγράμματα και ρυθμίσεις:

 1. Πατήστε το πλήκτρο Shift ενώ επιλέγετε το κουμπί >επανεκκίνηση στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. Στην οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων > Επαναφορά αυτού του υπολογιστή.

 3. Επιλέξτε Κατάργηση όλων.

Προειδοποίηση: Κατά την επαναφορά της συσκευής σας θα διαγραφούν οριστικά δεδομένα, προγράμματα και ρυθμίσεις.

Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στον υπολογιστή σας

Στην οθόνη εισόδου, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού Microsoft, αν δεν εμφανίζεται ήδη. Αν υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί στον υπολογιστή, επιλέξτε αυτόν που θέλετε να επαναφέρετε. Κάτω από το πλαίσιο εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου. Ακολουθήστε τα βήματα, για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την είσοδο στον λογαριασμό σας, δείτε περισσότερες λύσεις στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εισόδου.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Σημείωση: Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά κωδικού πρόσβασης τοπικού λογαριασμού των Windows 10.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης των Windows 8.1, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τον ανακτήσετε ή να τον επαναφέρετε:

 • Αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε τομέα, ο διαχειριστής του συστήματός σας πρέπει να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής σας.

 • Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής μέσω Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft.

 • Αν χρησιμοποιείτε τοπικό λογαριασμό, χρησιμοποιήστε την υπόδειξη του κωδικού πρόσβασης ως υπενθύμιση.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εισέλθετε, πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows. Για τα Windows RT 8.1, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

Περισσότερη βοήθεια για τους κωδικούς πρόσβασης στα Windows 8.1

Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά κωδικού πρόσβασης παραπάνω, για να τον επαναφέρετε ή να τον ανακτήσετε. 

Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft έχει κλαπεί για κάποιον κακόβουλο σκοπό, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Όταν δεν μπορείτε να εισέλθετε στον λογαριασμό σας Microsoft.

Αν πρόκειται να εισέλθετε μόνο στον τοπικό υπολογιστή σας, ναι. Ωστόσο, προτείνουμε να διατηρείτε τον υπολογιστή σας πιο ασφαλή, χρησιμοποιώντας έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κωδικό πρόσβασης, θα μπορεί να συνδέεται μόνο όποιος τον γνωρίζει. Αν θέλετε να εισέλθετε στα Windows με λογαριασμό Microsoft, απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στα Windows χωρίς κωδικό πρόσβασης; Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς Microsoft και τους τοπικούς λογαριασμούς, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης περιέχουν μια σειρά διαφορετικών χαρακτήρων, όπως κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς, αριθμητικά ψηφία και σύμβολα ή διαστήματα. Ο ισχυρός κωδικός πρόσβασης θα πρέπει, επίσης, να μην μπορεί να προβλεφθεί ή να παραβιαστεί εύκολα από αγνώστους. Δεν θα πρέπει να περιέχει ολόκληρες λέξεις ή λεπτομέρειες που μπορούν να εξακριβωθούν εύκολα, όπως το πραγματικό όνομα, το όνομα χρήστη ή την ημερομηνία γέννησής σας.

Αν εισέρχεστε σε έναν λογαριασμό Microsoft, ο κωδικός πρόσβασής σας περιορίζεται σε 16 χαρακτήρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία λογαριασμού χρήστη.

Μπορείτε να ενημερώνετε τον κωδικό πρόσβασής σας τακτικά για να τον διατηρείτε πιο ασφαλή. Αν ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος σε τομέα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεωνυπολογιστή".)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και έπειτα στις Επιλογές εισόδου.

 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε τομέα, ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να διαχειρίζεται τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Αν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο, πατήστε Ctrl+Alt+Delete, μετά πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.

 • Αν χρησιμοποιείτε tablet, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των Windows, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Αυτό εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή. Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας τελειώνει σε outlook.com, hotmail.com, live.com ή μια άλλη υπηρεσία της Microsoft και αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας Microsoft, θα αλλάξει επίσης και για αυτήν την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό σας Microsoft, ακόμα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλης υπηρεσίας παροχής που βασίζεται στο web, όπως το Google Mail ή το Yahoo! Mail. Όταν επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας Microsoft, δεν αλλάζει ο κωδικός πρόσβασης που ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε για είσοδο σε webmail μιας τρίτης τοποθεσίας.

Δημιουργήστε έναν κωδικό με χρήση εικόνας, για να εισέρχεστε με χειρονομίες αντί να πληκτρολογείτε χαρακτήρες.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή ρυθμίσεωνυπολογιστή".)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και έπειτα στις Επιλογές εισόδου.

 3. Στην περιοχή Κωδικός με χρήση εικόνας, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν επιλέγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό χρήστη σας, είναι σημαντικό να επιλέξετε κάτι που μπορείτε να θυμάστε. Θα χρειαστείτε τον κωδικό ξανά αργότερα!

Φυσικά, μπορείτε επίσης να γράψετε τον κωδικό πρόσβασης και να τον φυλάξετε σε ένα ασφαλές σημείο. Δεν είναι καλή ιδέα, όμως, να τον κολλήσετε στο κάτω μέρος του φορητού υπολογιστή σας ή μέσα στο συρτάρι του γραφείου σας. Αν γράψετε τον κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι θα τον φυλάξετε ξεχωριστά από τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε διαφορετική χρήση. Για παράδειγμα, είναι καλή ιδέα να διατηρείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης και έναν τραπεζικό λογαριασμό στο Internet.

Αν όντως ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να δοκιμάσετε αρκετά πράγματα ακόμα για να τον επαναφέρετε ή να τον ανακτήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά κωδικού πρόσβασης παραπάνω, για να τον επαναφέρετε ή να τον ανακτήσετε.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε τομέα

 1. Επιλέξτε το κουμπί "Έναρξη" Εικονίδιο κουμπιού "Έναρξη", επιλέξτε "Πίνακας Ελέγχου",επιλέξτε "Λογαριασμοί χρηστών",επιλέξτε "Λογαριασμοί χρηστών"και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαχείριση λογαριασμών χρηστών".Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.

 2. Στην καρτέλα "Χρήστες", στην περιοχή Χρήστες αυτού του υπολογιστή, επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού χρήστη και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά κωδικού πρόσβασης.

 3. Πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης και έπειτα επιλέξτε OK.

Ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε ομάδα εργασίας

 1. Αν πληκτρολογήσετε λάθος τον κωδικό πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να εισέλθετε, τα Windows θα εμφανίσουν ένα μήνυμα ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι εσφαλμένος. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το μήνυμα.

 2. Επιλέξτε Επαναφορά κωδικού πρόσβασης και έπειτα εισαγάγετε το δίσκο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης ή τη μονάδα flash USB.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

 4. Εισέλθετε με το νέο κωδικό πρόσβασης. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης ξανά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο δίσκο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν νέο δίσκο.

Σημείωση: Αν ένας διαχειριστής επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής σας, ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση σε ορισμένα από τα αρχεία σας.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+Delete και έπειτα επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 2. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό πρόσβασης και έπειτα το νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά για επιβεβαίωση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Αν έχετε εισέλθει ως διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης για όλους τους λογαριασμούς χρηστών στον υπολογιστή.

Προειδοποίηση: Αν χρησιμοποιήσετε έναν λογαριασμό διαχειριστή για να αλλάξετε έναν κωδικό πρόσβασης για έναν άλλο λογαριασμό, το άτομο που χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα αρχεία ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του άλλου λογαριασμού.

Σχετικά άρθρα

Προστασία των κωδικών πρόσβασης

Τρόπος επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Microsoft

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού σας των Windows 10

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×